GALASI 4

1Kijɛ gɛɛ mu ibɛ gɔ unwɔ: Aini wo ba kɛn balanɛ gɔ, waaru ii wo wɔɔ gɔ le, halu woi naran go kijɛ wooi baŋai kanran, wo lee, gunɔnɛ lee kabu tolo. 2Wo ba waaru kɛju gɔ bai yai dɔɔ baa, wo inɛw woi kɔɔnw lee, inɛw arusɛgɛ womɔ kajubanw gɔbe lee numɔ nɛ too. 3Emɛ kanran kɔɔ gin’, waaru unrunw dagunw gin’ emɛ bee le, emi aduna ɔn kijɛ paŋagunw iyemɔɔlɛ gɔbe numɔ nɛ tobe. 4Kaa waaru gɔ wo dɔwaa, Ama, Aini unrunmɔ tiyaabe. Inɛw, Tɔɔru numɔ nɛ tobɛin gɔbei dɔrugɔ ga, emaa kole digɛnu Ama unrunwin bii bɛɛ ga, yaanran woi narun, iyaa wo Yahutunw tɔɔru le yabaube. 6Ei unrunw womɔ tɔitɔi tagara ga, Ama, kinɛ emɛ kɔlɔ nɛ Aini unrunmɔ Kikinu tiyaabe. Kikinu wogɔ kɔnwaan ye «Aba», tiyɛ gɔ “De” gɛɛjɛ. 7Kɔɔ sabu dɛi ui waja gunɔnɛi laa, kaa ainii. Nɛɛ ui aini womɔi dɛi, Ama, unrunw unrunmɔ dɛi kijɛ wo sɛɛ puu ui ohobodo. 8E pɔɔlɔ waaru Ama inin e bee le, ei kijɛ ama tɔitɔi laain gɔbe gunɔwin bee. 9Kaa kanɛ Amai waaru e jugaajɛ gɔ le, kɔɔ dɛi ire, Ama waaru ei wo jugaajɛ gɔ le, e yani kijɛ yɛbɛlɛgunw, paŋagunwin ga wɔin gɔbe, kijɛ koolo kɔɔbe bɛrɛ pilemaa wɛɛuwɔi? E yani iyaa lee gunɔw bemɛi bii ibiyaa wɔi? 10E bai gamuu gɔbe lee, iyepilu gamuu gɔbe lee, anrandii nɛ waaru gamuu gɔbe lee, anranguju gamuu gɔbe lee koi taajɛi! 11Mu e dɛi liyaa wɔun: E dɛi birɛ naa mu biru gɔbe puu niwɛn sɛlɛ biyɛdo ma? 12Ba unrunw, mu e bɛrɛ gɛɛunwɔn, mu e gin’ wɔun dɛi, e kanran mu gin’ biyɛi. E mu bɛrɛ mɔɲu turu kanran kanranli. 13Mu kubɔ pɔlɔ gɔ, inge dɛi Kibɛru Ɛju gɔ e bɛrɛ tagun ma e igii wɔi: Mui jijinwɛnbe dɛii. 14Goju ma jinwɛnbe gɔ e bɛrɛ wogɔ subɔrɔ diyɛi bee. Yinkanran e mui yau kanrun ma, mu sai paja ma kanranli. Kaa e mui mɛlɛnkɛ ma, Kirisito Yesu ma gin’ sɛgɛraabei. 15Kinɛ ɛɛlu diyɛ e sɛbe gɔbe puu yago yai? Mu sɔɔ ɔn e dɛi sɔɔ bɛbɛɛgɔn: E kanrun bɛbɛɛbei ye, giri ebe kanran wɔguru goonu ye mu bɛrɛ ohobobei. 16Nɛɛ, e bɛrɛ naran gɔ mu sɔi dɛi kanɛ mui jaŋunɛ ebei biyaai ma? 17Inɛw ɔnbe, e dɛi mamaa gaai tagarauwɔin, kaa kinɛ bemɛ ajubu gɔ ɛjula. Ebaa, mu le kabi ye, mamaa ebe gɔ unrunbe sibɛ go kigelemɔ ga, kijɛ be ibɛ gɔ kɔɔ woi. 18Ɛju dɛi biyaai ye, mamaa le bii gɔ ɛjii wɔɔ. Kaa waaru logoro ebe nɛ mu too le sai laa, waaru wooi biyɛun jaan. 19Unrunw mabe, Kirisito e nɛ yato ga sɛɛu jugɔmɔido baa, mu e dɛi iyaa pilemaa nɔrun dɛinyaan wɔun. 20Bana waja le e le sɔɔ sɔɔ ga, kanɛ genɛ ebe nɛ yabɔn ye, mu bɛrɛ saii ɛjii bibiyɛbe. Mu e dɛi bana le biyɛun inɔn. 21E inɛw Mɔise tɔɔru sɔɔ le tubi ibɛin gɔbe, e Tɔɔru sɔɔ gɛɛjɛ gɔbe ɛhɛgɛjɛi ma mui tagai. 22Ama Dɔn nɛ tɔŋaa, Abarahamu womaa anranw unrunw lɛi sɛbe wa, turui gunɔ yaanran Hagaru le bɛi, lɛiye gɔ, yaanran gunɔnɛi laa bee, Sara le bɛi. 23Gunɔ yaanran ii gɔ inɛw puu bana naranɲu gin’ woi narin. Kaa yaanran gunɔnɛi laa ii gɔ, Ama pui kunu gɔ le digɛu narin. 24Sɔɔ ɔnbe le digɛu, Ama, emɛ bɛrɛ sɔɔ tagarajɛ gɔ unwɔ: Yaanw lɛi kɔɔbe, Ama aaru tɔgu lɛi wo kunu gɔbe sɛɛrɛ tagaraɲu. Aaru turu gɔ, wogɔ Sinayi kokoo nɛ goi, wo unrunw gunɔwin biyɛidɛin naranjɛ: Wogɔ Hagarui. 25Hagaru gɔ, Arabi gana nɛ Sinayi kokoo gɔ sɛɛrɛi tagarajɛ. Iyaa Hagaru gɔ lee, iye Jerusalɛmu ana gɔ lee sɛsɛgɛrɛjɛ. Sabu Jerusalɛmu ana lee, unrunw womɔ lee gunɔwin. 26Kaa, alagala Jerusalɛmu gɔ, wogɔ yaanran gunɔnɛi laa gɔ gin’ wɔɔ. Emɛ na gɔ woi. 27Ama Dɔn nɛ tɔŋaa gi: “U yaanran ii narantɛlu gɔ, kinɛ uwɔ ɛɛliyɛmɔ. U yaanran nɔrun dɛinyin inɛɛ gɔ, kinɛ ɛɛlu kɔun diyɛ kɔnwun tɔlɔ. Sabu yaanran wo igɛ woi pajaati gɔ, yaanran igɛ sɛɛ dɛi sigɛ unrunw bɛɛdo.” 28E kai, ba unrunw, Isaka gin’ ei Ama pui kunu gɔ le kɛukɛu unrunw naraanɲui. 29Waaru galaai gɔ le, inɛw puu aŋai naranɲu gin’ aini naraanɲu gɔ, aini Ama Kikinu gɔnrɔn le naraanɲu gɔi tɔɔɲɔube. Iye bai dɔɔ jaa kɔɔ gin’ wɔɔ. 30Kaa, Ama Dɔn yani gi? Ama Dɔn kijɛ gi: “Gunɔ yaanran kɔɔ lee, aini womɔ leei digɛ tii. Sabu gunɔ yaanran aini gɔ, yaanran hɔɔlɔnɛ aini le bari ye banɛ kɛn gɔ bɛɛ gamalaidolo.” 31Kɔɔ gin’, ba unrunw, emi gunɔ yaanran unrunwin laa, kaa yaanran hɔɔlɔnɛ unrunwin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\