Wl/cm"e 5

1-A -k"e 'dh"o -s"u 'ka, =dh/e -k"e =n/e kwa -zo -y"o Klito -bha -s"u -m"u bh"e, y"o =ga '"o 'kwa k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o bh"e. -A -wun 'g"u =n/e '"o d/c 'kwa- wo =n/e '"o 'kwa =zu"oyagluu 'g"u -a w"o"odh"o kwa -bha -klu kwa D"em/e Yesu Klito -bha -s"u 'g"u bh"e. 2Yesu =n/e 'kwa b/c -a -ta '"o 'kwa -da -Zlan -bha 'glus"e 'g"u, '"o 'kwa -yaa 'g"u bh"e. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e -y"o -s"u kwa -bha -zo -y"o -a -bha -s"u -bha. 'Y"o p"e '"o kwa =zu"ogludhi -g/en 'ka bh"e 'sa 'y"o -k"e -Zlan -bha 't/cbh/cdhe '"o 'dhi"o '"o kwa -zo 'dh"o -a -dh"e =n/e kwa -dho k"e -a 'g"u bh"e -a 'ka. 3'"O- -de 'k"o -k"e =n/e kwa 'klobh/cdhe 'g"u 'dhe, -a =zu"ogludhi -y"o kwa -g/c; bhii 'klobh/cdhe -nu 'wo bh"e -an 'pi"o -p"e -nu 'wo 'wun -s"e -nu 'ka -wo -dh"o; '"o t/c/c wo =n/e 'kwa b/c -an 'g"u '"o =zu"osaadh/e waa- -d/c diindh"o -s"u 'wo -k"e kwa -g/c. 4Y"o =ga '"o =zu"osaadh/e '"o bh"e 'p"o, '"o- -k"e '"o 'kwa d/c g/enngdh"o 'g"udandhe -nu 'g"u '"o kwa -bha 'yan -to -a -g/c -p"e bh"e '"o d/c 'p"o g/enngdh"o. 5Kwa -bha 'yan -to -a -g/c -p"e -de 'p"o '"o 'yaa kwa -k/c y"o z"u"e '"o t/c/c =dh/e -k"e 'dh"o, -Zlan -bha -a -dh/c -k"e kwa 'ka -s"u bh"e, =yaa- -ya kwa =zu"o' 'g"u; 'y"o- -k"e 'dh"o -Zuu 'sl"o"osl"o '"o- nu kwa -dh"e bh"e -a =kwaa'. 6K"e- wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c =dh/e '"o =tun -be k"o =faan' gb/e 'yaa kwa -g/c bh"e, yi '"o -Zlan -ya -ya bh"e, =dh/e '"o -lo, Klito -y"o -ga m/e '"o kwa =s/c/cn 'dh"o ya bh"e kwa =wu"en'. 7-Y"o 'dh"o 'p"u"e- wo; 'k/e/e 'kwa -dh/e -ga 'wun bh"e -a 'g"u -s"e 'ka, -y"o -dho k"e 'gbee- k"o m/e -y"o "o -de nu k"o -y"o ga m/e '"o kpengdh"o -a =wu"en'; 'iin k"o m/e '"o- k"ewun 'dh"o -s"e, m/e -y"o "o -de nu -a =wu"en' 'p"o. 8'K/e/e kwa '"o 'kwa bh"e, -Zlan -ya -z/cn kwa -dh"e =n/e "o kwa -dh/c -k"e giagiawo, '"o t/c/c kwa -k"e =s/c/cnyaam/e 'ka, '"o Klito -y"o ga kwa =wu"en'. 9'Y"o- -bha ga -s"u bh"e =n/e kwa b/c -a -ta '"o 'kwa -k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o; =ya k"e 'dh"o k"o m/e =suu'- '"o bh"e yaa 'dho kwa dha -Zlan -bha -naazu"edhe -g/c -a? 10Kwa -k"e -be -Zlan yaag"um/e 'ka; 'k/e/e =d/e/e =n/e =yaa- k"e 'kwa b/c -a Gb"o -ta, =ya kwa dhi "o 'ka. =Dh/e '"o =ya 'we -a -bha kwa -nu 'kwa dhi 'ku"e- bh"e, -m"e 'p"o dho d/c kwa -g/c zian- k"o 'kwaan- 'kun dhas"u 'ka =b/ca' -a Gb"o -bha -tosiadhe -ta -s"u 'ka /e? 11P"e 'bhaa '"o m"u 'z"u '"o t/c/c kwa =zu"ogludhi -s"u -m"u kwa -bha -Zlan 'pi"o =b/ca' kwa D"em/e Yesu Klito '"o =ya kwa dhi (kwa D"e) -Zlan 'ka bh"e -a -ta -s"u 'ka. 12K"e- wo 'kpa bh"e, =s/c/cn yaa -y"o -da 'kpongtaa m/e do =kwaa'-. M/e '"o bh"e '"o t/c/c Adan. 'Y"o =s/c/cn yaa '"o 'dh"o bh"e 'p"o, '"o nu ga 'ka 'kpongtaa. -K/c '"o =kaa' =zl"o"o '"o m/e 'pl/e 'dho ga -na '"o bh"e '"o bhii m/e 'pl/e -wo =s/c/cn yaa k"e. 13-A k"e =yi"e' k"o -Zlan -yaan t/cng -nu nu Moiz"o -dh"e, k"o =s/c/cn yaa =ya -da 'kpongtaa 'saadh"o; 'k/e/e =dh/e '"o -k"e =n/e t/cng yaa k"e -dh"o 't"ong bh"e -a 'ka, -y"o "o -zo -bho =s/c/cn yaa '"o -k"e -a 't"ong bh"e -a 'ka bh"e -a -dh"e. 14'K/e/e k"o k"e- wo 'dh"o bh"e 'sa, 'go Adan -bha 't"ong -bha '"o y"o"e Moiz"o -bha 't"ong -bha, ga -y"o -k"e yu"o 'pi"o; '"o- -de '"o m/e -nu '"o -an -bha =s/c/cn yaa yaa k"e =n/e Adan '"o -Zlan -wo -l"o 'g"u -a -bha 'dh"o bh"e, 'y"o -k"e -an 's"u =dhia. Adan '"o bh"e, m/e '"o dho nu '"o Klito 'ka bh"e, -y"o -k"e -a 'bin 'ka. 15-Y"o 'dh"o 'p"u"e- wo 'k/e/e Adan '"o bh"e, -a -bha =s/c/cn yaa '"o bh"e kwaa -m/ca 'kwa- -z/cn gba/c '"o -k"e kwa -dh"e bh"e -a 'ka, -a -bha -k"e -zi"og/c"us"uz"e -wun 'g"u. '"O t/c/c 'k"o -k"e =n/e m/e 'pl/e -wo ga -s"u 'ka m/e do bh"e -a -bha =s/c/cn yaa -wun 'g"u, -Zlan -bha 'glus"e '"o- -k"e kwa 'ka bh"e, =y"o =va -zi"og/c"us"uz"e; y"o do bh"e 'z"u '"o- -bha gba/c '"o- -k"e ('kpaan 'ka) m/e 'pl/e -dh"e =b/ca' Yesu Klito dos/en 'kpaan 'g"u -s"u 'ka bh"e, '"o =bhl"ez"e. 16P"e 'bhaa '"o m"u 'z"u '"o t/c/c -Zlan -bha gba/c '"o- k"e bh"e, -a k"eyu"o =y"o gb/e. 'Yaa =n/e m/e do -bha =s/c/cn yaa '"o -k"e bh"e -a 'pi"o -p"e 'dh"o; '"o t/c/c za '"o m/e do -bha =s/c/cn yaa '"o- -k"e bh"e '"o- 'pi"o -p"e 'ka bh"e '"o t/c/c m/e 'kun -s"u '"o m/e -da 'klobh/cdhe 'g"u, 'k/e/e k"o -Zlan -bha gba/c '"o- -k"e 'kpaan 'ka k"o =s/c/cn yaa =pl"e"ez"e =ya k"e bh"e, -a 'pi"o -p"e '"o 'dh"o m"u 'p"o bh"e '"o t/c/c -zi"o =s/c/cn yaa -ta dhe '"o m/e -k"e kpengdh"o. 17-Y"o 'wun gia- 'ka, ga '"o bh"e -y"o -da 'dh"o m/e do =kwaa', m/e do '"o 'dh"o bh"e -a -wun 'g"u. 'K/e/e kwa -b/c Yesu Klito dos/en 'kpaan -ta '"o 'kwa p"e y"o =va. '"O t/c/c m/e 'saadh"o '"o -Zlan -bha 'glus"e =gba/cns"u '"o- k"e -na m/e -nu 'ka '"o 'wo -da -na -a 'g"u 'iin '"o- -bha p"e -nu -k"e kpengdh"o -s"u 'g"u '"o 'wo b/c -na -a 'ka bh"e, -k"edh"os"u -y"o -dho k"e -an -g/c '"o 'wo -glud"edh/e k"e Klito -wun 'g"u. 18-A -k"e 'dh"o -s"u 'ka, -k/c do '"o m/e 'pl/e -wo b/ca Adan m/e do bh"e -a -bha k"ewun yaa -ta '"o za -y"o =lo"e' -an tu"o bh"e '"o m/e 'pl/e -wo go"e 'gan 'g"u =b/ca' Yesu Klito m/e do bh"e -a k"ewun -ta, '"o -k"edh"os"u -y"o =kaa' -an -g/c. 19-K/c do '"o m/e do -bha -Zlan -wo -l"o 'g"u -s"u -y"o m/e =pl"e"ez"e =kaa' =s/c/cnyaam/e 'ka bh"e, '"o m/e do -bha 'wun -ma -Zlan -ta -s"u -y"o m/e =pl"e"ez"e =kaa' kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o. 20T/cng '"o bh"e, -y"o -da 'wun bh"e -a 'g"u 'dh"o -y"o k"e 'dh"o k"o =s/c/cn yaa -yaan y"o"e -dh/egb/eadh/e 'g"u. 'Y"o =dh/e '"o -k"e =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o '"o =s/c/cn yaa -y"o -da -dh/egb/eadh/e 'g"u; '"o -dh/e bh"e, '"o -Zlan -bha 'glus"e -y"o -wo -a -bha '"o -zi"o -a 'ka =s/c/cn yaa k"eyu"o -ta. 21=Dh/e '"o -k"e 'dh"o, -k/c do '"o =s/c/cn yaa -y"o yu"o =kaa' ga =kwaa' bh"e, '"o -Zlan -bha 'glus"e bh"e '"o "o -bha k"e -na -a 'ka -Zlan -bha 'wun -nu -k"e kpengdh"o -s"u 'g"u, '"o- 't/c 'dh"o bh/c -na k"o -yaan kwa -da -k"edh"os"u '"o 'yaa y"en -a 'g"u =b/ca' kwa D"em/e Yesu Klito -ta -s"u 'ka bh"e.

will be added

X\