Wl/cm"e 12

1N dhegluz"e -nu, =dh/e -k"e =n/e -Zlan -bha m/e 'yena y"o -s"u bh"e 'ka -da -a 'g"u bh"e, a- -dh/e ka -g/c k"o 'ka ka -de -ya -de -ta -Zlan -bha 'ka ka -bha -tosiadhe k"e -s"u 'ka -a -zo 'kun -wun 'ka. Sla- '"o 'ka dho -a bho zl"o"o bh"e '"o bh"e. -A -k"e 'dh"o -s"u =n/e '"o t/c/c -a -dh/c k"e -s"u giagia '"o 'ka dho"e- wo. 2K"o =kun '"o 'ka ka -de to 'kpongtaap"e -nu 'wo z"o -an 'pi"o; 'k/e/e -ka ka =kwaa'- ka -de -z"u -Zlan kw/e/e k"o -yaan ka =dhi"e' -kwaa ka -bha 'wund/cdhe 'g"u =zian' "o 'pl/e 'ka. -K/c bh"e =n/e '"o =ya kaa '"o 'ka dho -Zlan -zo 'kun -wun d/ca, '"o bhii ka -dho p"e '"o -s"e '"o- -wun -ya -zo kun '"o 'wun =zaa' -s"u 'yaa- -bha -a d/c. 3M/ea-, -ka ka 'to k"e n -ma, n -ma -k"e ka =daan' -m/e 'ka -s"u 'ka -Zlan -bha 'glus"e 'g"u; a- -p"o ka 'saadh"o ka -dh"e: K"o =kun '"o -zotadhe -nu -wo -k"e ka 'g"u =n/e ka 'gianz"e 'wun 'bhaa 'g"u; 'k/e/e 'ka 'wun -nu dan 'ku"e ka =zu"o' 'g"u, -y"o k"e -zo y"o -s"u '"o -Zlan -ya nu ka -dh"e bh"e -a -naa 'g"u. 4-Ka -dh/e -ga 'dh/e! Kwa m/edh/e bun 'g"u, kwa d/c -nu -wo kwa -bha =va; '"o- m/e '"o -dh"o, '"o- k"eyu"o 'dh"o -dh"o -de -ta. 5-K/c do bh"e '"o- 'ka kwa 'ka; kwa =pl"e"ez"e; 'k/e/e kwa -dho 'ku"e- -s"u -y"o do kwa -bha -kpa Yesu Klito -bha -s"u 'g"u, '"o 'kwa- 'ka 'dh"o =n/e bun do d/c =pl"e"ez"e -nu 'dh"o. 6M/e '"o 'kwa bh"e 'saadh"o, m/e '"o -dh"o, gba/c '"o -Zlan -ya -k"e -a -dh"e 'kpaan 'ka, -y"o -dh"o, '"o 'kwa dho yu"o kaa. '"O =ya k"e =n/e -Zlan -ya gba/c k"e "u -dh"e k"o '"u"en- -Zlan -wo 'dhi"o -lo, k"o -bh"o"e k"e =n/e -k/c '"o "u -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'dho"e- 'ka bh"e -a 'dh"o. 7M/e '"o -Zlan =ya gba/c k"e -a -dh"e k"o -yaan p"e -nu k"e m/e -nu -dh"e, k"o -ya k"e. M/e '"o dho m/e =daan'-, k"o -ya k"e. 8M/e '"o -Zlan =ya gba/c k"e -a -dh"e k"o -yaan m/e -nu 'wo to -an =faan' 'm"e, k"o -a =dua' -m"u -ya k"e. K"o m/e '"o- -bha -k"e p"e -nu -nu m/e -nu -dh"e -s"u 'ka, -ya k"e 'kpaan 'ka "o =zu"oga 'pl/e 'ka; k"o m/e '"o- -bha -k"e 'dhi"o -s"u m/e 'ka -s"u 'ka -ya -k"e 'sl"e 'ka. K"o m/e '"o- -bha -k"e -nu 'yenam/e -nu -dh"e -s"u 'ka, -y"o "o -bha k"e =zu"ogludhi 'ka. 9-Dh/c '"o 'ka- -ga -na bh"e, -a =dua' -m"u k"o -y"o k"e =zu"o' 'puu 'ka. -Ka 'kan 'wun yaa -bha, 'ka -klu =zian' 'wun -s"e -bha. 10-Ka ka 'ko -nu -dh/c k"e =n/e -k/c '"o dhegluz"e -nu 'dho"e- k"e -na -a 'ka bh"e -a 'dh"o, 'iin k"o 'ka k"e 'si"oz"e ka 'ko -nu =bhl"e -ya -s"u 'g"u. 11-Ka p"e -nu k"e -z/ei -z/eidh"o; k"o =kun '"o 'ka -k"e 'fias"u. -Ka yu"o k"e kwa D"em/e -dh"e ka =zu"oga 'pl/e 'ka! 12Ka =zu"o' 'glu -y"o dhi p"e '"o ka 'yan 'dho"e- -g/c bh"e -a -wun 'g"u. Ka =zu"o' -y"o k"e -saa, ka -bha -b/c 'wun 'gbee- -nu 'g"u -s"u 'g"u. -Ka k"e =naaz"e =bh/ea' -s"u 'g"u! 13-Ka nu ka dhegluz"e -nu '"o p"e -wun -ya y"o -an -bha -an -dh"e, k"o m/e -nu 'wo nu -na ka pl"o"o 'ma bh"e, 'ka -an -nia 'kun -s"e! 14-Kaa -dh/e -Zlan -g/c k"o -y"o 'dhu"e- 'kp/c m/e -nu '"o 'wo 'wun w/c -na ka -ta bh"e -an -bha; k"o =kun '"o 'ka- p"o -y"o 'dhangga -ya -an 'ka. 15M/e -nu '"o 'wo -kp/e 'g"u, ka -nu ka =zu"ogludhi k"e 'ko =bhaa! M/e -nu '"o -an =zu"o' 'dh"o -kaan 'ku"e -s"u 'ka, -ka -an =zu"o' =dhu"e'. 16M/e -nu '"o ka -nu 'ka ka 'ku"edh"o bh"e, ka -nu -ka dhi ka 'ku"e"e; k"o =kun '"o 'ka ka -de s"u =va, 'k/e/e -ka kpa m/e -nu 'waa wo -de 's"u =va -an -bha! K"o =kun '"o 'ka ka -de s"u m/e 'kpaakpa -nu 'ka! 17K"o =kun '"o 'ka 'wun yaa 'p"e bho m/e -g/c 'wun yaa 'ka; -kaa k"edh/e =m/e/e'- =zian' k"o 'kaan- 'wun -s"e k"e m/e 'pl/e w"o 'dhi"o. 18-Ka ka 'g"u d/c 'gbee- k"o =zu"oyagluu -bha -k"e kaa- m/e -nu ka zi"en -s"u bh"e, -y"o 'go ka 'g"u. 19N dhegluz"e -nu, k"o =kun 'ka ka -de -wun -ta -ko z"e; 'k/e/e -kaa 'to -Zlan -g/c -a -bha -naazu"edhe -ya k"e, '"o t/c/c -y"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e: |iKwa D"em/e -ya -p"o: Ma =n/e 'a dho "u -ta -ko z"e, '"o p"e 'wo- -k"e bh"e, 'a dho -a 'p"e bho -an -g/c.|d 20'Y"o- p"o 'z"u: |i=Ya k"e =n/e "u yaag"um/e =ya -ya din 'ka, -bh"o -bh"op"e nu -a -dh"e -ya -bh"o; 'yi m"u -dh/c =yaa- 'kun, 'yi nu -a -dh"e -y"o -f"o bho "o -bha. -A -k"e 'dh"o -s"u 'ka, -a =t/ei' -y"o -k"e =n/e =dh/e "u 'si"o =dhuu -da -a -bha 'ku"edh"o -a tu"o -a 'dh"o. ('"O bhii p"e '"o- -k"e "u 'ka bh"e, -a l"e- -dho"e k"e.)|d 21K"o =kun '"o '"u "u =kwaa- "u -de -z"u '"o 'wun yaa -y"o s/c "u -ta. "U -bha 'wun -s"e k"e -s"u 'g"u, -bh"o 'to 'wun yaa -ta -a 'gbee- 'ka.

will be added

X\