'Dh/ebhowunta 9

1'"O -Zlan -bha b/cm/e k"e 's/c/cdhu -naa -y"o 'truu -pi"o. '"O 'susongga do -y"o go dhang- 'g"u, 'y"o -p"u"o sia-; 'a- y"o; 'wo -glu 'kpa 'dhi =va -y"o -a 'dhi"o -p"e =lakele nu -a -dh"e. 2'"O 'susongga '"o bh"e '"o -glu 'kpa 'dhi =va bh"e -a 'dhi -po, '"o 'si/cn =va '"o -k"e =n/e 'si/cn '"o 'go -na =bluu'- -k"e -a 'g"u -k/c 'g"u bh"e -a 'dh"o '"o =luu '"o lan- waa- plaan 'puu 'pi"o -dh/e -wo -tr"o 'si/cn 'y"o go -glu 'kpa 'dhi =va 'dhi 'g"u bh"e -a =kwaa'. 3'"O 'peedhekpaa -nu -wo go 'si/cn '"o bh"e -a 'g"u 'wo -p/en 'kpongtaa sia- -dh/e -nu -bha; '"o -k/c -m/c 'wu"en- -s"u -y"o nu -an -dh"e k"o -waan m/e -nu 'kun =n/e gian -nu 'dh"o. 4'Wo- p"o -an -dh"e k"o =kun 'wo 'wun yaa gb/e -k"e =bl"e"e' -nu, 'l"u -nu waa- tap"e -nu -an gb/e 'ka; 'k/e/e m/e -nu '"o -Zlan -bha =duak"ep"e 'yaa -an -kpong -bha =n/e 'wo dho 'wun yaa k"e -an 'ka. 5-K/c -m/c 'wu"en- -s"u yaa nu 'peedhekpaa -nu -dh"e k"o -waan m/e -nu z"e, 'k/e/e k"o -waan m/e -nu 'y"enng bh/c =zian' 'su 's/c/cdhu 'pi"o. 'Y"enngbh/cdhe '"o 'dho"e- nu -an -ta bh"e, -y"o -dho k"e =n/e gian -bha m/e 'kun -s"u 'dh"o. 6'Su 's/c/cdhu 't"ong '"o bh"e -a 'ka, m/e -nu -wo -dho ga =m/e/e'-, 'k/e/e wo 'ka 'dho -a wo; -wo -dho -a -dh/c kaa k"o 'wo ga, 'k/e/e ga -y"o -dho =du"e"e -an -dh"e. 7'Peedhekpaa -nu 'wo bh"e -wo -bh/c =soo -nu '"o =wa -m/c -glu g/cn -s"u -bha -an -bha. P"e '"o -k"e =n/e 's"enng 'g/c =gblaa' -nu 'dh"o -wo -k"e -an tu"o; -an w"o"odh/e -y"o -bh/c m/e 'bhee- w"o"odh/e -bha. 8-An -bha wun -nu -wo -k"e =n/e dhoo -nu -bha wun 'dh"o, '"o -an 's/cn -nu -wo -k"e =n/e =laa' 's/cn 'dh"o. 9-An -k"enngtadh/e -y"o -k"e =n/e -glu"e 'dhaa- -pi"o -ta -dh/e 'dh"o; -an gban -drinng -y"o -k"e =n/e -yaag"up"e -nu 'wo- -klu -na =soo -nu -bha, '"o =soo -nu 'dho -an 'gan -na 'wo 'dho -na -glu 'pi"o bh"e -an zi"o -drinng 'dh"o. 10-An weng -y"o -dh"o =n/e -k/c '"o gian -nu -bha 'dh"o -a 'ka bh"e -a 'dh"o, '"o 'wo m/e kun -a 'ka. -An weng -nu 'wo bh"e =n/e 'wo p"e yaa =kaa' m/e -nu 'ka 'su 's/c/cdhu 'pi"o. 11'"O -an -g/c 'dhi"o, -glud"e do '"o -k"e b/cm/e '"o go -glu 'kpa 'dhi =va 'g"u -a 'ka, -y"o y"o -an -dh"e 'dhi"o. -A 't/c t/c/c Ebl"o -wo 'g"u Abad/cn, '"o Gl/ek"o -nu -wa -dh/e Apoli/cn, (-a -g/en '"o t/c/c ā€œP"eg"usi"om/eā€). 12'Yena -wun -bl/e/ez"e =ya zi"o, =ya 'go m"u 'yena -wun =pl/e 'bhaa -wo -dho nu. 13'"O -Zlan -bha b/cm/e k"e 'slado -naa -y"o 'truu -pi"o. 'A 'we -wo do ma; -y"o -go slabhodh/e '"o 's"enng 'dh"o 'm"e -s"u 'ka -a -bha '"o -Zlan 'dhi"o -dh/e -bha bh"e -a 'sian -nu 'pi"o. 14'We -wo '"o 'dh"o bh"e, -ya -p"o -Zlan -bha b/cm/e k"e 'slado -naa '"o 'truu -y"o -k"e -a kw/e/e bh"e -a -dh"e: ā€œ-Bh"o b/cm/e -nu -yiisi"e 'wo =y/c/c' 'g"u 'yiga =va 'wo- -dh/e "Oflat"o bh"e -a 's/c/c bh"e -an bho =y/c/c' 'g"u.ā€ 15'Wo dho '"o b/cm/e -nu -yiisi"e 'wo bh"e 'wo -an bho =y/c/c' 'g"u. -Wo -k"e =baa' -s"u 'ka 'gb"onggb"ong -kw/e '"o 'dh"o bh"e, 'su '"o 'dh"o bh"e, yi '"o bh"e -a 'ka, 't"ong gia- bh"e -a 'ka -y"o k"e 'dh"o k"o m/e -nu 'wo 'kpongtaa z"o, -waan -a 'g"ugludhe -yaaga kp"o -ta do z"e. 16'"O 'dhasi waa- =soo -nu -dho 'ku"e- -s"u bh"e 'wo- -z/cn n -dh"e. -An -dho 'ku"e- -s"u t/c/c -vuu 'g"u -vuu =k"eng' =pl/e. 17'Yanpi"op"e bh"e -a 'g"u, -k/c 'a =soo -nu waa- wo -yaataam/e -nu -an y"o"e bh"e '"o =n/e: -Glu g/cn -pi"o 'bh/ei 'n"e nu/eaz"e '"o -k"e =n/e 'si"o 'dh"o, 'y"o 'budhaz"e =n/e -gu"o -wungbeez"e 'wo- -dh/e safii -a bun 'dh"o, '"o z"enz"enz"e =n/e p"e 't"e"e yaaz"e '"o -k"e bl/c/cn 'ka 'wo- -dh/e bl/c/cn bh"e -a 'yan 'dh"o -y"o -k"e -an -bha. =Soo -nu -g/c -y"o -k"e =n/e =laa' -nu -g/c 'dh"o. '"O 'si"o -nu, 'si"o 't"e"e -nu, p"e 'pi/cnpi/cn '"o -k"e =n/e bl/c/cn 't"e"e yaaz"e 'dh"o -wo go -an dhi"o. 18'"O m/e -nu 'wo 'kpongtaa bh"e '"o -an 'g"u -glu 'g"u dhe -yaaga 'pian do -wo ga p"e -yaaga 'wo -k"e 'si"o 'dh"o, 'si"o 't"e"e waa- bl/c/cn 't"e"e yaaz"e '"o 'wo 'go -na =soo -nu bh"e -an dhi"o bh"e -an =kwaa'. 19Bhii =soo -nu -bha -k/c -m/c 'wu"en- -s"u -y"o -go -an dhi"o -dh/e, waa- -an weng -an 'g"u. -An weng -nu -wo -bh/c =m/e/e -bha, '"o -an -g/c 'dh"o -an 'dhi"o; -an weng -nu -g/c bh"e =n/e '"o 'wo 'wun yaa =kaa' m/e -nu 'ka. 20M/e 'bhee- -nu m/e 'wo to, m/e -nu m/e '"o waa ga p"e -nu 'wo =n/e -an =kwaa' bh"e, waa 'dho go wo -de k"ep"e yaa -nu -z"u. Waa 'dho wo =kwaa' -zuu yaa -nu gba -s"u waa- 's"enng gbap"e nu, 'w"e"u- gbap"e -nu, z"en gbap"e -nu, -gu"o gbap"e waa- 'l"u gbap"e -nu, '"o waa 'dho -m/c -a -bha k"o -waan -dh/e y"o -waan 'wun ma 'iin -waan 'ta 's"u bh"e -an gba -s"u -z"u. 21M/e -nu 'wo bh"e waa 'dho go 'z"u wo -bha m/e z"e -s"u -nu, 'gina k"e -s"u -nu, =s/c/cn k"e -s"u -nu 'iin -an -bha =kwaan -s"u -nu -an -z"u.

will be added

X\