'Dh/ebhowunta 5

1A 's"e"edh/e -be '"o -k"e =n/e p"e -dho 'kou -s"u -z"e 'dh"o -a -y"o m/e '"o -k"e -ya -s"u 'ka 'g/c -gbloo 'g"u bh"e -a =kw/e/e- 'g"u -k/c 'g"u m"u. P"e -y"o -k"e -ya -s"u 'ka -a 'g"u -dh/e waa- -a 'pian =zian' -dh/e -bha, 'y"o 's"e"edh/e -be 'dhi ta -s"u -z"e '"o =duak"ep"e 'slapl/e 'dh"o -a -ta ('"o m/e do dho -a 'dhi po) -a 'ka. 2'A -Zlan -bha b/cm/e do 'piigbeez"e 'y"o 'wun =bl/e/e' -na 'gbee- 'ka -a y"o k"o -ya p"o -na: “D"o 'y"o- -ma kun k"o -y"o =duak"ep"e -nu 'wo =n/e -an =w"u"u'- k"o -yaan 's"e"edh/e -be '"o =n/e -a 'dhi 'po e?” 3'K/e/e -a -m/e gb/e 'yaa -dh"o, dhang- 'g"u, 'kpongtaadh/e, 'iin 's/e =l"o"o k"o -yaan 's"e"edh/e -be bh"e -a 'dhi 'po -yaan =kp/c/c'- -a 'g"u. 4A 'gbo -b/c =va 'ka '"o t/c/c m/e gb/e yaa k"e -dh"o k"o -yaan 's"e"edh/e -be bh"e -a 'dhi 'po -yaan -dh/e -ga -a 'g"u. 5=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o m/e ziizii -nu 'wo bh"e '"o- m/e do -ya p"o n -dh"e: “K"o =kun '"u 'gbo b/c! -Bh"o -dh/e -ga: =Laa' '"o Zuda -g/c 'gunng 'g"u, '"o -glud"e David"o =suutam/e 'ka, y"o =n/e '"o 'to -a 'gbee- 'ka. Y"o =n/e '"o -m/ca k"o -y"o =duak"ep"e 'slapl/e bh"e -an =w"u"u'- k"o -yaan 's"e"edh/e -be '"o =n/e -a 'dhi 'po.” 6=Dh/e '"o go m"u, 'a 'bhlan"e -gb/cng do y"o k"o -y"o -d/c -g/en -ta -s"u 'ka 'g/c -gbloo 'dhi"o p"e 'bhee- -nu -yiisi"e waa- m/e ziizii -nu 'wo bh"e -an zi"en. 'Bhlan"e bh"e -y"o -bh/c p"e 'wo- z"e -a -bha. -A -s"o -nu -wo 'slapl/e, '"o- 'yan -nu 'dh"o 'slapl/e; wo =n/e 'wo t/c/c -Zlan -bha -Zuu ('sl"o"osl"o) 'slapl/e '"o -an b/c 's/e -dh/e 'saadh"o -a 'g"u sia- bh"e. 7'Y"o 'bhlan"e bh"e 'y"o -y/c/cn 's"e"edh/e -be bh"e -a -bha, 'y"o- s"u m/e 'y"o -ya -s"u 'ka 'g/c -gbloo 'g"u bh"e -a =kw/e/e- 'g"u -k/c 'g"u. 8=Dh/e '"o -ya 's"e"edh/e -be '"o bh"e -a 's"u, '"o p"e 'bhee- -nu -yiisi"e waa- m/e ziizii -nu 'g/c/c- =pl/e "o ga -yiisi"e 'wo bh"e '"o -an 'pl/e -wo -lo wo kp/cn 'g"u 'bhlan"e bh"e -a 'dhi"o. M/e '"o -dh"o k/cng do, waa- 's"enng -k/c/c -nu '"o p"e 't"e"e -s"e"ez"e '"o -ya k"e 'wo- -g"u"o '"o- pa -wo k"e -an -g/c. P"e 't"e"e -s"e"ez"e '"o bh"e '"o t/c/c =bh/ea' -wo '"o -Zlan -bha m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u -wa wo. 9'Wo 'tan -d"e"u bho =wo"e' =n/e: “-Y"o "u -ma -kun k"o '"u"en- 's"e"edh/e -be '"o =n/e -a 's"u, '"u"en- =duak"ep"e -nu 'wo bh"e -an 'w"u. Bhii -wo "u -z"e, '"o '"u b/c -a -ta '"u m/e -nu 'wo go 'gunng 'saadh"o, -wo =suu'- 'saadh"o, 's/e 'saadh"o waa- "o 'g"u -m/e -nu -an -g/c -ta dh/c k"o -waan k"e -Zlan -bha 'ka. 10'Bha -an k"e 's/eg/c do 'g"u -m/e -nu 'wo slabhom/e 'ka -an 'ka -waan yu"o k"e kwa -bha -Zlan -dh"e; -wo -dho -glud"edh/e k"e 'kpongtaa.” 11'A ko 'z"u 'a -dh/e -ga; 'a -Zlan -bha b/cm/e -nu '"o 'wo -k"e =n/e m/e -vuu =pl"e"ez"e -gwaa -vuu =pl"e"ez"e 'dh"o -an y"o k"o -wo m"u. A -an -y"o k"o -wo =ni"e' -s"u 'ka 'g/c -gbloo, p"e 'bhee- -nu waa- m/e ziizii -nu 'wo bh"e -an -z"u 'to. 12-Wo -k"e 'tan -nu bho =dhia 'wo- p"o -wo 'gbee- 'ka =n/e/e: “'Bhlan"e 'wo- z"e bh"e -ya -ma -kun k"o -yaan 'piigbeedh/e 'dh"o, =bh/c/cp"e -nu, -k"e 'kpaakpas"u -nu waa- 'g"ugbeedh/e -nu, =bhl"eyas"u -nu, 't/cbh/cdhe -nu waa- 't/cbl"us"u -nu -waan k"e -a -bha 'ka.” 13'Go m"u 'z"u a p"e -nu '"o -Zlan -y"o -an -da, 'wo dhang- 'g"u, 'wo 'kpongtaa, 'wo 's/e =l"o"o, 'wo 'yoo =bhaa, p"e -nu 'saadh"o '"o -Zlan -y"o -an -da 'wo -dh/e 'saadh"o -a 'g"u, -an -wo -ma k"o -wo 'tan bho -na =wo"e' =n/e/e: “M/e '"o -ya -s"u 'ka 'g/c -gbloo 'g"u waa- 'bhlan"e, 't/csaabl"udhe, =bhl"eyadhe, 't/cbh/cdhe waa- 'piigbeedh/e -wo k"e -an -bha 'ka =to"ep"o 'ka.” 14'"O p"e 'bhee- -yiisi"e 'wo bh"e 'wo- p"o: “Am/en.” '"O m/e ziizii -nu 'wo bh"e 'wo -lo wo kp/cn 'g"u, ('y"o 'bhlan"e waa- m/e '"o -k"e -ya -s"u 'ka 'g/c -gbloo 'g"u bh"e,) 'wo -an gba.

will be added

X\