'Dh/ebhowunta 16

1'Go m"u 'z"u, '"o -wo do 'gbee- '"o go -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u =zian' 'a- ma; '"o- p"o -Zlan -bha b/cm/e -nu 'slapl/e 'wo bh"e -an -dh"e: “-Ka 'dho 'ka -Zlan -bha -naazu"edhe -k/c/c pa -s"u 'slapl/e bh"e -a 'daawo 'kpongtaa!” 2'"O -Zlan -bha b/cm/e -bl/e/ez"e -y"o dho 'y"o "o bha -k/c/c pa -s"u 'daawo 'kpongtaa. '"O m/e 'y"enng bh/c bh"u"o =yua' -y"o -lo m/e -nu '"o w"u '"o bh"e '"o- =dua' 'dho -an -bha, 'go m"u 'wo- 'bin gba bh"e -an -bha. 3'"O -Zlan -bha b/cm/e =pl/e -naa -y"o "o -bha -k/c/c pa -s"u 'daawo 'yoo =bhaa. '"O 'yi -y"o -k"e =n/e m/e =ya ga -a f/ei 'dh"o, '"o p"e -nu 'wo 'bhee- 'yoo =bhaa, '"o -an 'pl/e -wo ga. 4'"O -Zlan -bha b/cm/e k"e -yaaga -naa -y"o "o -bha -k/c/c pa -s"u 'daawo 'yiga -nu waa- 'yig/c bh/c -dh/e -nu -an =bhaa -dh/e -nu -bha; '"o 'yi -nu -wo -gla f/ei 'g"u. 5'"O -Zlan -bha b/cm/e '"o -wo -k/c -m/c 'wu"en- -s"u 'dho -a -g/c 'yi -nu -ta bh"e 'a- -wo ma =n/e/e: “Bhi '"u 'sl"o"osl"o, bhi '"u -dh"o, '"u -k"e -dh"o, "u kpengdh"o "u -bha za 'kan -k/c -nu 'g"u. 6Bhii m/e -nu 'wo "u -bha m/e -nu 'sl"o"osl"o waa- "u 'dhiwop"om/e -nu f/ei -lo bh"e, "u f/ei 'yi nu -an -dh"e 'wo- m"u; -y"o -dhi -an -bha.” 7'Go m"u 'z"u, '"o -wo do 'bhaa -y"o go -Zlan -bha slabhodh/e -bha 'a- ma =n/e/e: “=Ii-, 'wun gia- -m"u, yi D"em/e -Zlan 'piigbeez"e, "u bha za 'kan -k/c -nu 'pl/e =wo -s"e '"o 'wo kpengdh"o giagia 'ka!” 8'"O -Zlan -bha b/cm/e k"e -yiisi"e -naa -y"o "o bha -k/c/c pa -s"u 'daawo lan- -ta '"o 'wo zian nu -a -dh"e k"o -yaan m/e -nu 'g"u"o 'si"o 'ka. 9'"O m/e 'bhee- -nu -wo y"o 'g"u"o -s"u 'g"u 'si"o -bha d/cdhe 'gbee- =kwaa'; 'wo y"o 'si -bho -Zlan '"o -k/c -m/c 'wu"en- -s"u 'dho"e- -g/c -w/c m/e -ta -wun =suu'- '"o bh"e -a -ta bh"e, -a 't/c -g/c -s"u 'g"u; waa 'go =zian' wo -bha 'wun yaa 'g"u k"o -waan -a 't/c bh/c. 10'"O -Zlan -bha b/cm/e k"e 's/c/cdhu -naa -y"o "o -bha -k/c/c pa -s"u 'daawo w"u '"o bh"e -a -bha 'g/c -gbloo 'g"u, '"o -dh/e 'saadh"o '"o- -bha -glud"edh/ek"edh/e 'dho"e- -bha 'y"o -da -dh/etiidh/e 'g"u, '"o m/e -nu -wo y"o wo n/e- -bh"o -s"u 'g"u 'y"enngbh/cdhe =kwaa'. 11'Wo y"o 'si bho -s"u 'g"u -Zlan '"o dhang- 'g"u -a -g/c, wo -bha 'y"enngbh/cdhe waa- wo -bha bh"u"o -nu -wun 'g"u; waa 'go wo -bha 'wun yaa -nu 'g"u. 12'"O -Zlan -bha b/cm/e k"e 'slado -naa -y"o "o -bha -k/c/c pa -s"u 'daawo 'yiga =va 'wo- -dh/e "Oflat"o bh"e -a =bhaa. '"O 'yiga =va bh"e '"o =bh"o"u k"o -yaan zian nu -glud"e '"o go lan- bh/c =zian' bh"e -a -dh"e. 13'Go m"u 'a -zuu yaa -yaaga 'wo bh/c 'dr/c/c -bha -an y"o: -A do -y"o -go 'gina dhi"o, '"o- do 'bhaa -y"o go w"u dhi"o, '"o- -kaanta -y"o go -Zlan -wodhi"olom/e =suaz"e dhi"o. 14Wo =n/e 'wo t/c/c d"u -bha -zuu yaa -nu 'wo -dhidhaap"e -nu -k"e. -Zuu -yaaga 'wo bh"e =n/e 'wo dho -glud"e -nu 'pi"o 'kpongtaadh/e 'saadh"o -bha, k"o -waan -an 'kp/c 'ku"e- k"o -glu '"o dho k"e -Zlan 'piigbeez"e -bha yi =va 'ka bh"e -waan g/cn. 15-Ka ka 'to 'to, a nu -na =n/e =kwaanm/e -y"o nu. 'Gludhi -y"o k"e m/e '"o 'dho"e- -ya "o 'yaan -yaan "o -bha s/c -nu 'kun -s"e -a -g/c, -y"o k"e 'dh"o k"o =kun 'y"o dho to "o 'kpaan 'ka '"o m/e -nu dho -a l"e- -dh/e y"o. 16-Zuu -nu bh"e -wo -glud"e -nu -kp/c 'ku"e- -dh/e do 'wo- -dh/e Ebl"o -nu -wo 'g"u Aamaged/cn -a -bha. 17'"O -Zlan -bha b/cm/e k"e 'slapl/e -naa -y"o "o -bha -k/c/c pa -s"u -p/en 'dhung- -ta. '"O -wo do 'gbee- -y"o -we -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u; -y"o -go 'g/c -gbloo 'g"u 'y"o- p"o: “=Ya y"en!” 18'"O p"e -bha 'yanb/cdhe -nu, p"e -drinng -nu, dha 'we -wo -nu waa- 's/e -bha =zluun -s"u 'gbee- -wo -k"e. '"O s"u m/e 'bhee- -da -s"u -bha 'kpongtaa 's/e yaa =zluun =suu'- wo 'dh"o do; -a m/e '"o =n/e -y"o -k"e 'gbee- =du"o! 19'"O 'kwip"o ('wo- -dh/e Babil/cn"e) bh"e 'y"o -kan 'g"u -yaaga, '"o p"odh/e -nu 'wo 's/eg"udh/e 'saadh"o -nu -bha '"o -an -bha 'k/c -nu -wo -lo. -Zlan -zo -y"o -bh"u"o Babil/cn"e -dh/e =va 'ka k"o -yaan "o bha -naazu"edhe =va -dr/c/cn -k/c/c nu -a -dh"e -yaan -a m"u. 20'"O 'yi songdh/e -nu -wo =dh/cng, '"o -t/cn -nu -wo =dh/cng m/e -g/c. 21M"engga =vava '"o- do dho -m/c 'kilong 'g/c/c- -yiisi"e -bha bh"e 'wo go dhang- 'g"u 'wo -lo m/e -nu -ta. '"O m/e -nu -wo y"o 'si -bho -Zlan -g/c -s"u 'g"u m"engga -nu 'wo -lo -an -ta 'wun -w/c m/e -ta dhe 'ka bh"e -a -wun 'g"u. Bhii '"o t/c/c -y"o -k"e 'gbee- -ziiz"e 'ka.

will be added

X\