'Dh/ebhowunta 14

1=Dh/e =ya k"e 'p"o 'a -dh/e -ga; 'a 'bhlan"e y"o k"o -y"o d/c -s"u 'ka Si/cn -t/cn tu"o. M/e -l"u -vuu =k"eng' do "o -k/c -yiisi"e waa- m/e -l"u -vuu -yiisi"e (144.000) -wo k"e -a 'pi"o m"u. -A 't/c waa- -a D"e 't/c -wo -k"e -ya -s"u 'ka -an -kpong 'g"u. 2'"O -wo do -y"o go dhang- 'g"u '"o -we =n/e 'yi =va -zu"o 'iin dha 'we -drinng 'dh"o, 'a- ma. 'We -wo 'a- ma bh"e -y"o -bh/c k/cngz"em/e -nu -bha k/cng -wo -bha. 3M/e -l"u -vuu =pl"e"ez"e 'wo bh"e -wo -k"e d/c -s"u 'ka 'g/c -gbloo bh"e 'dh"o, p"e 'bhee- -yiisi"e waa- m/e ziizii -nu 'wo bh"e -an w"o 'dhi"o '"o 'wo y"o 'tan -d"e"u bho -s"u 'g"u. M/e gb/e yaa k"e -dh"o k"o -yaan 'tan -d"e"u bh"e -a =daan'- -yaan -a bho -a 'ke yaa k"e m/e -l"u -vuu =k"eng' do "o -k/c -yiisi"e waa- m/e -l"u -vuu -yiisi"e '"o Yesu -y"o -an -g/c -ta -b/c =s/c/cn yaa -g/c 'kpongtaa bh"e -an 'ka. 4M/e 'wo bh"e waa wo -de k"e -dhuuz"e dhoo -nu 'pi"o, -wo wo -zo -k"e wo -de 'pi"o 'wo to 'sl"o"osl"o. -Dh/e 'saadh"o '"o 'bhlan"e bh"e '"o dho -a -bha, -wo -zi"o -a 'pi"o. -Wo -an -dh/c m/e -nu zi"en k"o -waan k"e m/e -nu 'wo dho dho -an 'ka -Zlan waa- 'bhlan"e -an 'dhi"o -a 'ka. 5Waa- ma -an 'dhii do k"o -wo =sua -wun =bl/e/e' -na; 'wun yaa gb/e 'yaa -an -bha. 6'Go m"u 'a -Zlan -bha b/cm/e do 'waa gb/e y"o k"o -y"o zi"o -s"u 'g"u plaan 'puu 'pi"o dhu"o =gbiin. =To"ep"o -k"edh"os"u -wunta/cs"e -y"o -k"e -a -g/c k"o -yaan nu"e m/e -nu 'wo 'kpongtaa '"o 'wo 's/e 'saadh"o 'g"u -m/e -nu 'ka, 'gunng 'saadh"o 'g"u -m/e -nu 'ka, -wo =suu'- 'saadh"o p"o -m/e -nu waa- 's/eg/c 'saadh"o 'g"u -m/e -nu -an -dh"e. 7-Y"o -k"e -a p"o -dhiadh"o -wo 'gbee- 'ka =n/e/e: “-Ka 'su"o -Zlan -dh"e, 'ka- 't/c bh/c! Bhii 't"ong 'y"o dho m/e -nu -bha za kaan bh"e =ya -lo. Y"o '"o dhang-, 's/e, 'yoo waa- 'yig/c -an 'pl/e -k"e bh"e, -kaa gba!” 8=Dh/e go m"u, '"o -Zlan -bha b/cm/e k"e =pl/e -naa -y"o nu -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “Babil/cn"e -p"o =va bh"e =ya =si"o'-, -ka -dh/e -ga, =ya =si"o'-! =Ya =s/c/cn k"e -s"u -p/en 's/e 'saadh"o 'g"u =n/e -k/c '"o 'wo -dr/c/cn 'yi nu -na -a 'ka m/e 'pl/e -dh"e =waa- m"u '"o -an k"e -na bh"e -a 'dh"o!” 9'"O -Zlan -bha b/cm/e k"e -yaaga -naa -y"o -wo k"o -a m/e =pl/e 'wo 'dhi"o bh"e =wa zi"o. -Y"o -k"e -a p"o -s"u 'g"u -wo 'gbee- 'ka =n/e/e: “M/e '"o 'dho"e- w"u bh"e -a gba -yaan -a 'bin gba, 'go m"u -waan =duak"ep"e -ya -a -kpong 'iin -a -k/c -bha, 10y"o -de 'p"o, -Zlan -bha -naadhe -dh"o nu -a -ta. -Zlan -bha -naazu"edhe bh"e -y"o -k"e =n/e -dr/c/cn 'yi '"o 'yaa -kaan 'ku"e -s"u 'ka '"o y"o gia- '"o- -lo "o -bha -naazu"ep"e 'ka, y"o -m"u. M/e 'oo m/e 'y"o 'dho"e- -a k"e =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, -wo -dho -a -zu"o bl/c/cn 't"e"e yaaz"e bh"e -a 'si"o 'g"u, 'go m"u '"o- 'y"enng dho bh/c -Zlan -bha b/cm/e -nu 'sl"o"osl"o waa- 'bhlan"e -an w"o 'dhi"o. 11'Si"o 't"e"e 'y"o dho -an 'y"enng bh/c bh"e, -y"o -dho k"e -dh"o =to"ep"o =to"ep"o 'ka. M/e -nu 'wo 'dho"e- w"u bh"e waa- -a 'bin -an gba, 'iin '"o- -bha =duak"ep"e 'dho"e- k"e -an -bha, 't/e/epadhe yaa 'dho k"e -an -g/c l"enng -nu waa- gbeng -nu -an 'ka.” 12=Dh/e '"o =n/e '"o t/c/c -Zlan -bha m/e -nu 'sl"o"osl"o 'wo 'dho"e- -a -bha t/cng kun 'go m"u -waan wo -zo y"o Yesu -bha, -an -b/c 'wun 'gbee- 'g"u -dh/e '"o dho k"e =zu"osaadh/e 'ka. 13'Go m"u '"o -wo do -y"o b/c dhang- 'g"u '"o- p"o n -dh"e: “'S"e"edh/e 's"u '"u p"e =b/e/en'- -a 'g"u =n/e/e: 'Go =d/e/e -bha, =zu"ogludhi -y"o k"e m/e -nu 'wo 'dho"e- to -klu -s"u 'ka D"em/e -bha -yaan y"o"e -an -bha ga -s"u -bha -an -g/c!” '"O -Zuu 'sl"o"osl"o -ya -p"o: “-Y"o 'wun gia- 'ka, -wo -dho wo 't/e/e pa wo -bha yu"o 'gbee- k"e -s"u -g/c bhii -an -bha 'wun -s"e k"e -s"u =saan' -dho bho 'ma.” 14=Dh/e 'a- ga 'z"u, '"o 'a dha kp"o 'puu do y"o; '"o p"e '"o -k"e =n/e m/e -l"u 'dh"o 'a- y"o k"o -y"o -ya -s"u 'ka -a -ta. 'S"enng 'g/c =gblaa' do -y"o -k"e -a -g/c -bha, '"o 'gbu"e- 'kan -dhaa do 'dhi"oz"e 'dho -a kw/e/e. 15'Y"o -Zlan -bha b/cm/e do 'bhaa -y"o go -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u 'y"o y"o plaan, 'y"o y"o 'wun =bl/e/e' -s"u -bha -wo 'gbee- 'ka m/e 'y"o -k"e -ya -s"u 'ka dha kp"o -ta bh"e -a -dh"e '"o- p"o: “-Bh"o "u -bha -dhaa 'n"e 's"u, '"o m/e -nu 'wo 'kpongtaa, '"u -an 'dho 'ku"e- =n/e =dh/e 'wo -ml"u -kan bhii -ml"u =ya ga. -A 'kan -yi =ya -lo.” 16=Dh/e =ya k"e 'p"o '"o m/e '"o -k"e -ya -s"u 'ka dha kp"o -ta bh"e 'y"o nu "o -bha -dhaa 'n"e 'ka, -y"o y"o yu"o k"e -s"u -bha =n/e m/e -ml"u -kan, '"o- 'pl/e -kan. 17'"O -Zlan -bha b/cm/e 'bhaa '"o y"o -de 'p"o "o -dhaa 'n"e do 'dhi"oz"e 'dho -a kw/e/e -y"o go -Zlan -gba -a 'g"u -k/c '"o dhang- 'g"u bh"e -a 'g"u 'y"o y"o plaan. 18'"O -Zlan -bha b/cm/e do 'waa gb/e '"o -k/c -m/c 'wu"en- -s"u 'dho"e- -g/c 'si"o -ta bh"e, -y"o go slabhodh/e -bha =zian', 'y"o nu 'y"o- p"o -wo 'gbee- 'ka m/e '"o -dhaa 'dhi"oz"e 'dho"e- -g/c bh"e -a -dh"e =n/e/e: “-Bh"o "u -bha -dhaa 's"u '"u l/ez/en -nu 'wo 's/e -ta '"u -an -kpa 'kan -a 'ka, bhii -an -kpa -nu =wa ma.” 19'"O -Zlan -bha b/cm/e bh"e 'y"o "o -bha -dhaa b/c 's/e -ta l/ez/en -l"u -nu tu"o -an -kpa 'kan -s"u 'ka, 'y"o -an -zu"o l/ez/en -kpa 'yi -bho -a 'g"u -p"e 'g"u. -Dr/c/cn 'yi -bho -a 'g"u -p"e '"o bh"e '"o t/c/c -Zlan -bha -naazu"edhe =va. 20-Wo l/ez/en -kpa -nu bh"e -an =w"u"u -an 'yi -bho -a 'g"u -p"e 'g"u p"o- =taa -bha, '"o f/ei -glu -y"o zi"o 'y"o dho 'kilong =k"eng' -yaaga -naa =taa '"o- -glu =duan' -y"o -m/c 'm/etr"e do waa- "o 'gbu -bha.

will be added

X\