'Dh/ebhowunta 10

1=Dh/e =ya k"e 'dh"o, a -Zlan -bha b/cm/e do 'piigbeez"e -y"o, k"o -y"o 'go -na dhang- 'g"u. Dha kp"o -y"o -k"e -a -bha, '"o dhabh"u"o do 'dho -ni"e -a -g/c -z"u -s"u 'ka. -A w"o"odh/e -y"o -k"e =n/e lan- 'dh"o; '"o- -g/en -nu -wo -k"e =n/e 'si"o =gban 'l"u 'dh"o. 2'Y"o 's"e"edh/e -be 'tee do '"o- 'dhi 'dho 'po -s"u 'ka, 'y"o -k"e -a kw/e/e. 'Y"o "o =kw/e/e- 'g"u -g/en y"o 'yoo -ta; 'y"o "o =kwaa- 'g"u -g/en y"o 's/e -ta. 3'Y"o -gbla 'gbee- 'ka =n/e =laa' -bha p"e =bh"o"u- =m/e/e' -wo 'dh"o. =Dh/e =ya y"en 'we -s"u -bha, '"o dha 'slapl/e -wo -we =n/e m/e -we =dh/c/c -wo -bha 'gbee- 'ka. 4=Dh/e '"o =wa y"en 'we -s"u -bha, 'a dho 'a -ya p"e -ya -s"u -bha. 'K/e/e a -wo do 'bhaa -ma dhang- 'g"u, 'y"o- p"o n -dh"e: “-Bh"o p"e '"o dha 'we -wo 'slapl/e -wa p"o bh"e, -a -ta -bin; k"o =kun '"u- =b/e/en!” 5=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o -Zlan -bha b/cm/e 'a- y"o k"o =ya =luu'- 'yoo waa- 's/e -an -ta bh"e, 'y"o "o =kw/e/e- 'g"u -k/c =luu dhang- 'g"u =zian'. 6'"O "o -wo -bh"o -Zlan '"o -dh"o =to"ep"o 'ka, '"o dhang- waa- p"e -nu 'wo- 'g"u 't"o"udh"o, 's/e waa- p"e -nu 'wo -an -ta 't"o"udh"o, 'yoo waa- "o =bhaap"e -nu 't"o"udh"o -an -k"e bh"e -a 't/c 'ka. '"O -Zlan -bha b/cm/e bh"e 'y"o- p"o: “'T"ong gb/e yaa 'dho k"e -dh"o k"o -waan d/c -a -g/c. 7'K/e/e yi '"o -Zlan -bha b/cm/e k"e 'slapl/e -naa 'dho"e- 'truu -pi"o -a 'ka bh"e =n/e '"o -Zlan dho "o bha 'sl"e 'y"o -bin -s"u 'ka -a 'dhi"o -m/c -a 'ka 'ku"e =n/e -k/c '"o- =bl/e/e -a 'ka "o bha yu"ok"em/e -nu 'wo- 'dhiwop"om/e -nu 'ka -an -dh"e bh"e -a 'dh"o.” 8'Y"o -wo 'a- ma '"o go dhang- 'g"u bh"e, '"o 'wun =bl/e/e n -dh"e 'z"u -d"e"uwo =n/e/e: “-Bh"o 'dho '"u 's"e"edh/e -be 'teete '"o- 'dhi 'dho 'po -s"u 'ka, '"o -Zlan -bha b/cm/e m/e '"o d/c -s"u 'ka 'yoo waa- 's/e -an -ta -a -g/c bh"e, '"u- 's"u -a -g/c!” 9'A dho -Zlan -bha b/cm/e bh"e -a 'pi"o 'a- p"o -a -dh"e -y"o n gbaa 's"e"edh/e -be 'teete bh"e -a 'ka; 'y"o- p"o n -dh"e: “-Bh"o"e 's"u, '"u- -bh"o! -Y"o -dho k"e 'sl"e"ensl"en "u dhi"o =n/e 'z/c 'y/cn 'dh"o, 'k/e/e 'bha y"en -a =y/c/c' -s"u -bha, -y"o -dho k"e 'g"u"uz"e "u 'guu.” 10'"O 's"e"edh/e -be 'teete bh"e, 'a- s"u -a kw/e/e, 'a- -bh"o. -Y"o -k"e n dhi"o =zian' 'sl"e"ensl"en =n/e 'z/c 'y/cn 'dh"o; 'k/e/e =dh/e 'ma y"en -a =y/c/c' -s"u -bha, -y"o -k"e 'g"u"uz"e n 'guu. 11=Dh/e -k"e 'p"o 'wo- p"o n -dh"e: “"U -dho ko 'z"u '"o -Zlan -y"o p"e bho -bin -bl"u "u -dh"e, '"o -gban 's/eg/c -nu waa- "o 'g"u -m/e -nu, -wo =suu'- 'oo =suu'- waa- -glud"e -nu -an -bha '"u- =bl/e/e 'z"u.”

will be added

X\