Filip"o 1

1Ma P/cl"o, '"o yi"e- Timote 'yi -k"e Yesu Klito -bha yu"ok"em/e 'ka bh"e, '"o 's"e"edh/e =n/e 'yi- b/c -Zlan -bha m/e -nu 'saadh"o 'ka Filip"o pl"o"o, 'ka -klu -s"u 'ka Yesu Klito -bha bh"e ka -dh"e. Yi- -b/c 'p"o m/e 'ka -k"e -Zlan -bha yu"ok"em/e =va -nu 'ka waa- -zo -k"e -Zlan -bha 'k/c 'pi"o -m/e -nu 'ka ka -dh"e. 2-Zlan '"o kwa D"e 'ka, waa- kwa =k/c/cnm/e Yesu Klito, -wo 'glus"e k"e ka 'ka, -wo =zu"oyagluu nu ka -dh"e! 3'Ma n -zo 'ta, -nu m/e -dh"e -k/c =suu'- '"o 'kaa- wo n -dh"e -Zlan -wo =bl/e/e' -s"u 'g"u '"o go"e -a z"u d/c -s"u -bha '"o y"o"e =d/e/e -bha bh"e -a -wun 'g"u, a -Zlan zu"o -p"o. =Ya k"e a =bh/ea' -na ka 'saadh"o ka -wun 'g"u, a- -wo =zu"ogludhi 'ka. 6A- =d/ca' gia- 'ka =n/e, -Zlan '"o yu"o -s"e z"u d/c ka =zu"o' 'g"u bh"e, -y"o -dho dho"e 'dhi"o -kplawo, -yaan -a 'dhi"o 'to Yesu Klito -bha -y/e 'z"u -yi 'ka. 7=Y"o -s"e 'ka k"o -zotadhe =suu'- '"o bh"e -y"o k"e n -g/c, ka 'saadh"o ka bu"endh"o. Bhii ka -dh/c -y"o n -k"e =du"o. '"O t/c/c 'glus"e '"o -Zlan -ya -k"e n 'ka bh"e, =yaa- k"e m/e 'pl/e kwa 'ka. =Dh/e '"o waa n -da -kanso 'g"u =kun, a -Zlan -wo -ta -za -d/c k"o 'aan- -z/cn m/e -nu -dh"e =n/e -Zlan -wo -y"o 'wun gia- 'ka. -A -bha 'glus"e bh"e, -ya -k"e kwa 'ka -kplawo, '"o dho '"o y"o"e ma -k"e -kanso 'g"u -s"u '"o =n/e -a -bha. 8-Dh/c '"o go Yesu Klito 'pi"o -a -wun 'g"u, ka 'pl/e, ka -wun -y"o n -g/c 'gbee- =du"o. -Zlan -ya =d/ca' =n/e 'ma- p"o 'dh"o k"o 'wun gia- =n/e 'a- =bl/e/e. 9Ma =bh/ea' -wo '"o -Zlan -dh"e ka -wun 'g"u 'y"o =n/e: A- -dh/e -a -g/c k"o -Zlan -dh/c waa- m/e 'bhee- -nu -dh/c '"o ka 'g"u bh"e -y"o =kp/ea'-, -y"o 'dho 'dhi"o -kplawo, 'wun -nu 'wo kpengdh"o -an d/c -s"u, waa- -an -g/en -ma kpinngdh"o -s"u 'ka. 10-Y"o k"e 'dh"o k"o 'kaan- 'wun -s"e waa- 'wun yaa -an d/c k"o 'kaan- -a -s"e -z"e k"e. -Y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o m/e gb/e dho 'wun yaa y"o ka -bha, Klito -bha nu -yi 'ka. 11=Ya k"e 'p"o, 'wun kpengdh"o k"e -s"u '"o go Yesu Klito 'pi"o -y"o -dho k"e ka -bha -tosiadhe 'g"u; k"o ka k"ewun -nu 'wo bh"e, m/e -nu =wa -kp"en -a -bha, -waan -Zlan 't/c k"e =va. 'Go m"u 'z"u -waan 'dhu"e- 'kp/c -a 't/c -bha. 12N dhegluz"e -nu, a- 'pi"o k"o 'ka- d/ca =n/e, 'wun 'gbee- -nu 'wo -k"e n 'ka bh"e yaa -Zlan -wo =gbaannu 'k/e/e -a k"e '"o- wo '"o dho 'dhi"o =zian'. 13-K/c bh"e -a 'ka, '"o 'yan -to -glud"e -bha 'k/c -bha -m/e -nu 'wo z"o waa- m/e -dh/e -nu 'wo to 'p"o 'wo- =t/ei' d/ca =n/e yu"o 'a- k"e -na Klito -dh"e bh"e -a -wun =n/e 'wo n -da -a -dh"e -kanso 'g"u bh"e. 14N -ma -k"e -kanso 'g"u -s"u bh"e, -ya -k"e '"o dhegluz"e -nu =pl"e"ez"e '"o 'wo -klu -s"u 'ka kwa D"em/e -bha '"o -an -zo -y"o -gban; '"o 'wo -Zlan -wo =bl/e/e =faan' 'ka m/e -nu -dh"e. 15=Ii-, -y"o 'dh"o! M/e 'bhaa -nu -wo Klito -wun -bl/e/e =glu/eng' 'ka n bu"endh"o, -y"o k"e 'dh"o k"o -wo m/e -nu d/c -gb/cudh"o. Bhii 'waa Klito -wun =bl/e/e'- =zu"o' 'puu 'ka; -wa -k"e p"e -ta =k/c/c' -s"u 'ka =zian'. N -ma -k"e -kanso 'g"u -s"u bh"e -y"o -k"e -an -zo 'pi"o =n/e 'wa- k"e 'dh"o k"o 'wa ma 'klobh/cdhe =ta/c' k"e. M/e 'bhaa -nu -wo wo -bha Klito -wun -bl/e/e wo =zu"o' 'puu 'ka. Bhii -a -g/en '"o t/c/c -wo n -dh/c -k"e '"o 'wo- =t/ei' d/c =n/e -Zlan =ya yu"o '"o -k"e "o -wo -ta -ko z"e -s"u 'ka bh"e =yaa- nu n -dh"e. 18'K/e/e p"e -nu 'wo 'dh"o bh"e 'waa n 'g"u p"e gb/e 'ka. 'K"o -k"e =n/e -wa -k"e wo =zu"o' 'puu -bha oo waa- k"e -a -bha oo, n 'gludhi -s"u -m"u; '"o ma =zu"ogludhi bh"e '"o dho dho 'dhi"o -kplawo, '"o t/c/c Klito -wun -y"o =bl/e/e' -s"u 'g"u -kplawo. 19Bhii a- =t/ei' d/c =n/e, 'wun -nu 'wo bh"e -an 'dhi"otodh/e -y"o -dho k"e -s"e n -ma 'ka, ka -bha -bh/ea n -wun 'g"u -s"u waa- Yesu Klito -bha -Zuu -bha -d/c n -gban -g/c -s"u -wun 'g"u. 20Bhii a- -d/c gia- 'ka =n/e, n =dua' 'yaa -m"u k"o 'aan- k"e =n/e m/e '"o l"e- dho 'kp/c -a -ta -a 'dh"o. P"e '"o dho k"e zl"o"o -kplawo '"o t/c/c: -Zo -gban -s"u 'y"o dho k"e n -g/c k"o 'aan- Klito -bha -k"e =va -s"u 't/c bh/c n =zu"o' 'pl/e 'ka ma ga -s"u 'iin ma -k"edh"os"u -an 'g"u. 21Bhii n -ma 'ka, -k"edh"os"u '"o t/c/c Klito, ga -s"u '"o t/c/c n =tru"en. 22=Ya k"e =n/e 'ma 'to =kun 'sia- z"o, a -dho yu"o -s"e k"e; '"o =ya k"e 'z"u =n/e 'ma ga, a -dho n =tru"en y"o -Zlan 'pi"o. 'Wun =pl/e 'wo bh"e -wo n 'gan -na zian =pl/e 'ka, 23'ma d/c -a 'g"u -gb/cudh"o. 'K/e/e 'ma -dh/e -ga -a 'g"u 'sengdh"o, -y"o -dho k"e -s"e k"o 'aan- 'go 'kpongtaa k"o 'aan- k"e -a 'g"u Klito 'pi"o. 24'K/e/e ka -wun 'g"u =y"o -s"e =du"o k"o 'a -tosiadhe k"e ka 'pi"o 'a dho -a 'ka 'dhi"o. 25=Dh/e '"o -k"e =n/e a- =dua' 'dh"o gia- wo, '"o 'go m"u 'a- =t/ei' d/c =n/e a -dho dho ma -tosiadhe k"e -s"u 'ka 'dhi"o, a -dho k"e ka 'saadh"o ka 'pi"o k"o 'aan- nu ka -dh"e, k"o ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -yaan k"e =va k"o ka -bha 'gludhi -yaan 'dho 'dhi"o. 26=Ya k"e =n/e 'ma k"e -d"e"uwo 'z"u ka 'pi"o, ka -dho k"e 'g/cug/c 'z"u =du"o n -wun 'g"u Yesu Klito 'g"u. 27'Wun -nu 'wo 'dh"o 't"o"udh"o bh"e, -a -dh/e '"o 'gianz"e '"o t/c/c k"o ka =s/c/cn -y"o k"e -s"e =n/e -k/c '"o Klito -bha 'wunta/cs"e -ya =bl/e/e -a 'ka bh"e -a 'dh"o. =Ya k"e 'dh"o, 'k"o -k"e =n/e a -nu ka 'pi"o oo, n 'ka nu oo, a- 'pi"o k"o 'a- ma =n/e ka d/c -s"u 'ka kpinngdh"o, '"o ka -bha -zotadhe 'dh"o do, '"o ka =zu"o' =ya k"e do -zot"endhe '"o -Zlan -ya nu '"o b/c -a 'ka 'wunta/cs"e -ta -a 'g"u. =Ya k"e 'dh"o k"o 'kaan- -a -ta -ko z"e 'wunta/cs"e yaag"um/e -nu 'ka. 28K"o =kun 'ka -su"o m/e -nu 'wo ka yaag"um/e -nu 'ka -Zlan -wo -wun 'g"u bh"e -an -dh"e p"e gb/e -wun 'g"u 'gb/e/edh"o! Bhii =ya k"e 'dh"o, -y"o -dho k"e -an -bha =duak"ep"e 'ka, y"o =n/e 'y"o dho -a -z/cn -an -dh"e =n/e -Zlan -dho -an 'g"u =si"o'-, 'iin k"o -waan -a =dua' 'z"u =n/e, ka -dho dha. 'Wun -nu 'wo bh"e -wo -go -Zlan 'pi"o. 29Bhii -Zlan =ya 'glus"e k"e ka 'ka; 'ka Klito -wun -dh/e 'wun gia-. '"O 'glus"e do '"o bh"e '"o- -k"e 'z"u '"o ka 'klo -y"o bh/c Klito 't/c -wun 'g"u. 30Zl"o"o =n/e bh"e 'ka nu n -dh"e k"o 'kwaan- -glu g/cn -Zlan yaag"um/e -nu 'ka. -Glu do '"o 'ka n y"o k"o a- g/cn -na 'dhi"o -be, '"o 'ka- d/ca =n/e a 'dho -na -a 'ka 'dhi"o -kplawo bh"e, y"o -m"u.

will be added

X\