Mati"o 9

1Yesu -y"o -da 'yitag/c 'g"u, 'y"o 'yipu"e =va bh"e 'y"o- -kan 'z"u, 'y"o nu "o -g/c pl"o"o. 2'"O m/e -nu -wo nu 'tinngm/e do '"o -k"e w/c -s"u 'ka =s/e/e' -ta -a 'ka -a =dhia. =Dh/e '"o Yesu =ya g/c/cn- -nu 'wo bh"e -an -bha -zo -y"o "o -bha -s"u y"o, 'y"o- p"o 'tinngm/e bh"e -a -dh"e: “Ma 'n"e, "u 'g"u d/c "u -de -g/c 'gbee-, 'ma zi"o "u bha =s/c/cn yaa -nu -ta!” 3=N 'n, =dh/e -k"e 'dh"o, '"o Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu m/e 'bhaa -nu -wo y"o -a p"o -s"u 'g"u wo =zu"o' 'pi"o =n/e/e: “'"O, g/c/cn- bh"e =ya =da/cn p"o -Zlan -dh"e.” 4Yesu -y"o -an -bha -zo -ta -a 'g"u -wun -d/c. =Dh/e -k"e 'dh"o, 'y"o- p"o -an -dh"e: “-M"e -k"e '"o -zotadhe yaa =suu'- -nu 'wo =n/e 'wo -k"e ka 'g"u i? 5-A p"o -s"u ‘"u bha =s/c/cn yaa -nu -wun =ya y"en’ 'p"o 'p"e"ep"e, 'iin -a p"o -s"u ‘-bh"o =luu'- '"u 'ta 's"u’ bh"e y"o 'p"o '"o 'p"e"ep"e e? 6'K/e/e a- 'pi"o k"o 'ka- d/ca =n/e, -k/c -m/c 'wu"en- -s"u -y"o ma, M/egb"o, n -g/c 'kpongtaa z"o k"o 'a zi"o m/e -nu -bha =s/c/cn yaa -nu -ta.” =Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o- p"o 'tinngm/e bh"e -a -dh"e: “-Bh"o =luu'- '"u "u -bha =s/e/e' 's"u '"u 'dho "u -g/c k/c/c!” 7'"O g/c/cn- '"o bh"e '"o =luu, ('"o "o -bha =s/e/e' s"u,) '"o dho "o -g/c k/c/c. 8=Dh/e '"o m/e gbung -nu 'wo -k"e m"u =wa p"e -nu 'wo =n/e -an y"o, 'su"o -y"o -da -an 'g"u, 'wo y"o -Zlan 't/c -bl"u -s"u -bha, -k/c -m/c 'wun -bha -s"u =suu'- '"o- nu m/e 'bhee- -nu -dh"e 'dh"o bh"e -a -wun 'g"u. 9Yesu -y"o -go -dh/e bh"e -a -bha. '"O- -bha zi"o -s"u 'ka, k"o =ya "o 'bhle 'tee =y/c/cn 'dhi"o, -y"o -kp"en g/c/cn- do 'wo- -dh/e Mati"o -a -bha k"o -y"o -ya -s"u 'ka 'nii- =s/cnng' -bho -a 'g"u -k/c 'g"u, 'y"o- p"o -a -dh"e: “-Bh"o zi"o n 'pi"o!” '"O Mati"o -y"o =luu 'y"o -zi"o -a 'pi"o. 10Yesu waa- "o -bha =gu"e' -nu -wo -k"e p"e -bh"o -s"u 'g"u Mati"o -g/c k/c/c. 'Nii- =s/cnng' 'kun -m/e -nu =pl"e"ez"e waa- m/e -nu '"o -an 't/c 'g"u =ya =si"o' -an k"ep"e yaa -nu -wun 'g"u, -wo -k"e -an 'pi"o m"u p"e -bh"o =dhia 'p"o. 11=Dh/e '"o Falizi -m/e -nu -wo 'wun '"o bh"e -a y"o, 'y"o 'wo- p"o Yesu -bha =gu"e' -nu -dh"e: “-M"e '"o -k"e '"o ka -g/cm/e waa- 'nii- =s/cnng' 'kun -m/e -nu waa- m/e -nu '"o -an 't/c 'g"u =ya =si"o'- -an k"ep"e yaa -nu -wun 'g"u, 'wo p"e -bh"o -na wo 'ko =bhaa bh"e =/e?” 12Yesu -y"o -an -wo -ma; 'y"o- p"o -an -dh"e: “M/e -nu '"o 'yua 'yaa -an -bha bh"e, -an -bha -wun 'yaa =dh/cngtr/c -bha; 'k/e/e m/e -nu '"o 'yua 'dho -an -bha =n/e 'wo nu =dh/cngtr/c 'pi"o. 13-Wo kp"o 'n"e 'bhaa -y"o -ya -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u. -Ka 'dho 'ka- p"o, 'ka ka -zo 'ta -a -g/en -wun 'g"u k"o 'kaan- -a d/c. -Wo bh"e -ya p"o: |iM/e 'yena y"o -s"u '"o t/c/c p"e '"o- -dh/c -y"o n -k"e. 'K/e/e 'maa slap"e -nu 'pi"o.|d” '"O Yesu -ya p"o 'z"u: “Bhii n 'ka nu m/e -nu 'wo kpengdh"o -an -dh/e =dhia, 'k/e/e m/e -nu '"o 'wo =s/c/cnyaam/e -nu 'ka =zian' 'y"o 'a nu -an -dh/e.” 14Zan Batis"o -bha =gu"e' -nu -wo -y/c/cn Yesu -bha, 'wo- =dh/e/e' kp/c -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “-M"e '"o -k"e '"o yi"e- Falizi -m/e -nu 'yi yi -b/en to -kplawo, '"o "u -bha =gu"e' -nu 'waa- k"e =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o 'p"o e?” 15'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “M/e -nu 'wo -an =dh/c/c -k"e, dhe 's"u 'wlaan- -ta, -an w"o 'ka 'dho -si"o k"o dhe 's"u -g/c/cn -y"o =tun -an 'pi"o. 'K/e/e 't"ong -dho nu k"o -waan dhe 's"u -g/c/cn 's"u -an -g/c; 't"ong '"o 'dh"o bh"e 'wo dho wo -b/en to -a 'ka. 16M/e gb/e 'yaa s/c 'klu -d"e"u =n"eng s/c 'klu zii -bha -yaan -an -w/c. =Ya k"e 'dh"o, s/c 'klu -d"e"uz"e -y"o -dho dho 'kou, '"o ziiz"e -gan, '"o 'bl"e -dh/e -y"o -k"e 'z"u =va. 17'Go m"u 'z"u, y/c '"o 'vuu dho -da -na, 'waa- y"o 'p"o =puu' zii 'g"u. =Ya k"e 'dh"o 'puu bh"e -y"o -w"u, '"o y/c -y"o 'daawo. '"O k"o p"e 'pl/e 'g"u =ya =si"o'-. P"e 'wo- -k"e '"o t/c/c y/c -d"e"u y"o 'wo- wo =puu' -d"e"u 'g"u, '"o -an 'pl/e -wo to -s"e 'ka.” 18Yesu -y"o -to 'wun -bl/e/e -an -dh"e -s"u 'g"u, '"o Zuif"o -nu =k/c/cnm/e do -y"o -nu 'y"o -lo "o kp/cn 'g"u Yesu 'dhi"o, '"o- p"o -a -dh"e: “N 'dhu 'g"u =ya =si"o' 'pi"okl"o"oz"e =n/e, 'k/e/e -bh"o nu '"u "u -k/c kpa -a -ta k"o -y"o -b"u"o.” 19Yesu -y"o =luu '"o waa- "o bha =gu"e' -nu 'wo -zi"o -a 'pi"o. 20Dheb/c do '"o f/ei y"en =yua' -y"o -k"e -a 'y"enng bh/c =dhia -kw/e 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'pi"o bh"e -y"o -y/c/cn Yesu -bha, -b/c -a =zl"o"o -s"u 'ka, 'y"o pa -a -bha s/c 'to 'dhi"o 'ka. 21Bhii -ya -p"o "o -de 'g"u =n/e/e: “'Ma n 'g"u d/c 'gbee- =sia 'ma 'pa -a -bha s/c 'to 'dhi"o 'kpaan -de 'ka, n -dh/e dho bo.” 22Yesu -y"o -dhi"e "o -z"u, '"o- y"o, '"o- p"o -a -dh"e: “"U 'g"u d/c 'gbee-, n 'dhu! "U -bha -zo y"o -s"u =ya "u -dh/e bo.” '"O -dh/e do bh"e -a 'g"u '"o- -dh/e -y"o bo. 23Yesu -y"o -lo Zuif"o -nu =k/c/cnm/e do bh"e -a -g/c k/c/c. =Dh/e '"o =ya -kp"en 'truupi"om/e -nu waa- m/e -nu gbung 'wo -k"e 'gbo b/c =dhia wo -de =maa 'ma -s"u 'ka bh"e -an -bha, 24'y"o- p"o -an -dh"e: “-Ka 'go z"o 'ka y"o plaan, bhii 'n"edhez"e bh"e yaa ga, yi '"o- z"e -na bh"e.” '"O 'wo y"o wo -wo -lo -a 'ka -s"u 'g"u. 25=Dh/e =waa- p"o m/e gbung '"o bh"e -an -dh"e -wo 'dho plaan, '"o =wa y"o plaan, '"o Yesu -y"o -da k/c/c m"u, 'y"o -ya 'n"edhez"e '"o bh"e -a -k/c -bha; '"o =dh/e =ya -b"u"o, '"o =luu. 26'"O 'wun bh"e '"o- -ta/c -y"o -p/en 's/eg/c 'pian '"o bh"e -a -ta. 27Yesu -y"o -go -dh/e bh"e -a 'g"u. -Y"o -k"e b/c =dhia -dh/e 'bhaa -bha, '"o 'y"enngtiim/e =pl/e -wo y"o -zi"o -a 'pi"o -s"u -bha =gblaa 'gbla -s"u 'ka =n/e/e: “-Bh"o yi 'yena y"o e, David"o gb"o!” 28=Dh/e '"o Yesu =ya -lo k/c/c, '"o 'y"enngtiim/e =pl/e 'wo bh"e 'wo =y/c/cn -a -bha 'z"u; '"o Yesu -y"o -an =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “Ka- -dh/e 'wun gia- =n/e, a -m/c -a -bha k"o 'aan- ka -dh/e bo =a?” '"O 'wo- -daa -k"e -a -g/c 'wo- p"o: “=Ii dh"o, yi "u -wun -dh/e 'wun gia-, yi -G/cm/e.” 29=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -y"o "o -k/c y"o -an w"o -bha -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “K"o -y"o k"e ka -dh"e =n/e -k/c '"o 'ka ka -zo y"o"e n -ma bh"e -a 'dh"o!” 30'"O -an 'yan -y"o -dh/e y"o. '"O Yesu -ya p"o -an -dh"e, -gba/cn -a -ta dhu"o -s"u 'ka =n/e/e: “-Ka ka 'to 'to -s"e 'ka, 'wun '"o =n/e k"o =kun 'ka- =bl/e/e m/e gb/e -dh"e!” 31'K/e/e -wo -dho, '"o 'wo Yesu -wun =bl/e/e 's/eg/c 'pian '"o zian bh"e -a 'ka bh"e -a -ta, -dh/e 'saadh"o 'g"u. 32Yesu -y"o -k"e 'dho =dhia, '"o 'wo nu g/c/cn- do '"o 'tuunm/e 'ka -a =dhia; p"e -k"e '"o -k"e 'dh"o bh"e '"o t/c/c -zuu yaa -y"o -k"e -a 'g"u. 33=Dh/e -zuu yaa bh"e '"o Yesu =yaa- k"e, =ya 'go -a 'g"u, '"o 'tuunm/e bh"e 'y"o y"o 'wun =bl/e/e'- -s"u -bha. 'Tetundhe -y"o -da m/e -gbaa =va 'wo -k"e m"u bh"e -an 'g"u, '"o 'wo- p"o: “Kwaa p"e '"o =suu'- 'dh"o =n/e -a y"o Izla/el"o -s/e =n/e -a 'g"u do!” 34'K/e/e Falizi -m/e -nu -z"e -wa -p"o: “-Zuu yaa -nu -g/cm/e =n/e '"o -k/c -m/c 'wun -bha -s"u nu Yesu -dh"e, 'y"o -zuu yaa -nu 'wo bh"e 'y"o -an k"e -na -a 'ka bh"e.” 35Yesu -y"o -b/c 'kwi -p"o -nu waa- p"odh/e -nu 'g"u, 'y"o m/e -nu =daan Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c -nu 'g"u, 'wunta/cs"e '"o -gban -Zlan -bha -glud"edh/e -wun -bha -a =bl/e/e'- -s"u 'ka, k"o -y"o 'yuam/e 'saadh"o waa- 't/csi"om/e -nu -an -dh/e bo -na. 36'"O m/e -gbaa -nu 'wo -k"e -a 'pi"o bh"e, -an 'yena =va -y"o -da -a 'g"u, bhii '"o t/c/c -an 'g"u =ya ga. 'Go m"u =faan' 'yaa -an 'g"u gb/c, '"o =wa k"e =n/e 'bhla -nu '"o -an -maak"em/e 'yaa 'dh"o '"o =wa -p/en -an 'dh"o. 37-A -wun 'g"u '"o Yesu -ya p"o "o bha =gu"e' -nu -dh"e: “-Ml"u =ya ga =va 'k/e/e yu"ok"em/e -nu 'waa =va; 38k"o -ka =bh/ea' bhl"o- d"em/e -dh"e k"o -y"o yu"ok"em/e -nu 'bhaa b/c k"o -waan -a -bha -ml"u -nu 'kan!”

will be added

X\