Mati"o 17

1=Dh/e '"o -dh/ekpa/cyi 'slado =ya zi"o, '"o Yesu -y"o Pi/e/e 'dh"o, Zak"o 'dh"o waa- "o dheglu Zan -an kpa "o -bha, 'wo dho -t/cn do =gbiin tu"o wo -de 'sloo 'ka. 2'"O Yesu -y"o =dhi"e -kwaa bun gb/e 'g"u -an w"o 'dhi"o m"u; '"o- w"o"odh/e -y"o y"o 'bh"u -s"u -bha =n/e lan- 'bh"u -k/c 'dh"o, 'go m"u '"o- -bha s/c -nu -wo -k"e 'puu =n/e -dh/epuudh/e -bha 'bh"u -s"u 'dh"o. 3'"O to m"u, '"o =gu"e' -nu -yaaga 'wo bh"e 'wo Moiz"o waa- Eli -an y"o Yesu 'pi"o m"u, k"o wo -nu -wo 'wun =bl/e/e -na wo 'ko =bhaa. 4'"O Pi/e/e -ya p"o Yesu -dh"e: “=Ii-, n D"em/e, =y"o -s"e k"o 'kwa 'to z"o; =ya k"e =n/e 'bha 'we -a -bha, a -dho s/c 'k/c -yaaga d/c z"o, "u -bha do, Moiz"o -bha do, Eli -bha do.” 5-Y"o -to 'wun =bl/e/e' -s"u 'g"u, '"o dha kp"o 'bh"u -s"u -y"o nu '"o s/c -an -ta. '"O -wo do -y"o b/c dha kp"o bh"e -a 'g"u '"o -we =wo"e' =n/e/e: “M/e '"o =n/e '"o t/c/c n Gb"o (do '"o n -g/c) '"o- -dh/c -y"o n -k"e, '"o n =zu"ogludhi -wun 'pl/e 'dho -a kw/e/e. -Ka ka 'to 'to -a -wo -bha!” 6=Dh/e '"o 'wo -wo =n/e 'wo- ma, '"o 'su"o -y"o -da -an 'g"u, 'wo -gbl"u sia-. 7'Y"o Yesu -y"o =y/c/cn -an -bha, 'y"o "o -k/c pa -an 'ka '"o- p"o: “-Ka =luu'-, k"o =kun '"o 'su"o -y"o ka -k"e!” 8'Wo wo -g/c =luu, 'k/e/e Yesu dos/en =n/e 'wo- y"o d/c -s"u 'ka m"u. 9-Wo -k"e =y/c/c' =dhia k"o -wo 'go -na -t/cn tu"o, '"o Yesu -ya -p"o -an -dh"e =n/e/e: “K"o =kun p"e '"o 'ka- y"o =n/e 'ka- =bl/e/e m/e gb/e -dh"e, -y"o 'dho -y"o y"o"e ma M/egb"o n -ma -go ga 'g"u -yi -bha!” 10=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o- -bha =gu"e' -nu -wa =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “-M"e -k"e '"o kwa -bha t/cngg/cm/e -nu -wa p"o Eli -dho nu 'dhi"o =kun -i?” 11'Y"o- -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “-Y"o 'dh"o, Eli -y"o -dho nu 'dhi"o k"o -yaan p"e 'pl/e 'dho 'ko =bhaa. 12'K/e/e a- -p"o ka -dh"e =n/e/e: Eli =ya nu 'saadh"o, bhii m/e -nu waa- d/c '"o 'wo 'wun yaa =kaa' =n/e -k/c '"o -dhi -a 'ka -an -dh"e -a 'dh"o. -K/c do bh"e '"o 'wo dho ma M/egb"o n 'klo bh/ca 'p"o.” 13'"O- -bha =gu"e' -nu -wa d/ca =n/e Zan Batis"o =n/e '"o- -bha 'wun =bl/e/e bh"e. 14=Dh/e '"o 'wo nu 'wo -lo -dh/e 'wo m/e -gbaa -nu to -a -bha bh"e -a -bha, '"o g/c/cn- do -y"o =y/c/cn Yesu -bha, 'y"o -lo "o kp/cn 'g"u -a 'dhi"o. 15'"O- p"o -a -dh"e: “N -G/cm/e, -bh"o n gb"o 'yena -y"o wo! 'Pu/e- -ya 'y"enng bh/c -na =du"o. '"O =ya k"e -nu wo '"o -p"u"o si"o, 'iin '"o -p"u"o yi"o -dh/e -nu -bha. 16'A nu"e "u bha =gu"e' -nu =dhia, 'k/e/e waa -m/c -a -bha k"o -waan -an -dh/e bo.” 17'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “'"O m/e -nu =g/c"u' 'gbeez"e k"ewunyaaz"e, 't"ong -ml"e 'kwa dho kaa kwa 'ko =bhaa =/e? 'Iin 'z"u 't"ong -ml"e 'a dho ka bun -a 'ka /e?” 'Y"o- p"o: “-Ka nu 'n"e bh"e -a 'ka n =dhia z"o!” 18'Y"o 'wun -bl/e/e 'gbee- 'ka -zuu yaa bh"e -a 'ka, 'y"o go 'n"e '"o bh"e -a 'g"u, '"o- -dh/e -y"o bo -dh/e do bh"e -a 'g"u. 19=Dh/e -k"e 'dh"o, '"o- -bha =gu"e' -nu -wo -y/c/cn -a -bha wo 'ku"e 'wo- =dh/e/ekp/cdhe -k"e =n/e/e: “-M"e -k"e '"o yi -k/c yaa -m/c -zuu yaa '"o bh"e -a k"e -s"u -bha -/e?” 20'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “P"e '"o -k"e 'dh"o bh"e '"o t/c/c ka -bha -zoy"os"u -y"o 'teete! A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: =Ya k"e =n/e ka -bha -zo y"o -s"u =ya k"e =n/e =kpl/c/c' ga 'dh"o, ka -dho -a p"o -t/cn '"o =n/e -a -dh"e: ‘-Bh"o 'go "u pin '"o =n/e -a -bha '"u 'dho -de!’, -y"o -dho go "o pin -bha. P"e gb/e k"e -s"u yaa 'dho k"e ka -kwaa 'gbee-, 21(('k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e -zuu yaa =suu'- '"o bh"e p"e '"o 'kwa dho"e- k"e k"o 'kwaan- -m/c -a k"e -s"u -bha '"o t/c/c =bh/ea' -s"u waa- -b/en 'to -s"u)).” 22Yi do 'ka k"o Yesu waa- "o bha =gu"e' -nu 'pl/e -wo wo 'ko =bhaa Galile -s/e 'g"u bh"e, '"o- -p"o -an -dh"e: “Ma M/egb"o, -wo -dho n d/c m/e -nu kw/e/e 23k"o -waan n z"e, 'k/e/e -dh/ekpa/cyi -yaaga -naa 'ka 'a dho go ga 'g"u.” '"O- -bha =gu"e' -nu w"o -y"o -si"o giagiawo. 24=Dh/e '"o Yesu waa- "o -bha =gu"e' -nu =wa -lo Kap/e/ena/cm"e, '"o -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'nii- =s/cnng' 'kun -m/e -nu -wo -y/c/cn Pi/e/e -bha -a =dh/e/e' 'kp/c -s"u 'ka =n/e/e: “Ka -g/cm/e 'yaa -Zlan -gba -a 'g"u -k/c -bha 'nii- =s/cnng' bho =a?” 25'"O Pi/e/e -ya p"o: “=Ii-, -ya -bho.” Pi/e/e -y"o -k"e -da =dhia k/c/c, 'y"o Yesu -ya -p"o -a -dh"e =n/e/e: “"U "u -zo -ta -k/ckl"e =/e, Sim/c? D"o -nu '"o -an 'gbee- -ta bho -s"u 'dho -m"u, k"o -waan 'nii- =s/cnng' nu 'kpongtaa -glud"e -nu -dh"e -/e? -An -bha -s/e 'g"u 'n"e -nu -m"u, 'iin -nia -nu -m"u e?” 26'"O Pi/e/e -ya p"o -a -dh"e: “-Nia -nu -m"u.” '"O Yesu -ya p"o: “=Dh/e -k"e 'dh"o bh"e, k"o 's/e 'g"u 'n"e -nu -z"e -an =dua' 'yaa -m"u 'w"e"u- bho -s"u 'ka. 27'K/e/e k"o =kun 'kwa m/e -nu 'wo =n/e 'kwa 'wun -na -an -zu"e. =Dh/e 'dh"o bh"e, -bh"o 'dho 'yipu"e =va =bhaa, '"u -pi"oga -zu"o yi"o, 'yu"o- -bl/e/ez"e '"u 'dho"e- -a s"u bh"e, -bh"o -a 'dhi 'po, "u -dho 'w"e"u- 'tama ga do '"o -m/c -a -bha -yaan ko -bha 'nii- =s/cnng' bho -a y"o. -Bh"o -a 's"u '"u nu"e k"o '"u"en- ko -bha bho -an -dh"e!”

will be added

X\