Maak"o 8

1-A 't"ong 'dh"o bh"e -a 'ka, m/e -gbaa =va -wo -nu 'z"u -d"e"uwo, 'wo =ni"e Yesu -z"u. =Dh/e '"o -k"e =n/e, -bh"op"e gb/e 'yaa k"e -an -g/c bh"e, '"o Yesu -y"o "o -bha =gu"e' -nu =dh/c/c -k"e, '"o- p"o -an -dh"e: 2“M/e -nu 'wo =n/e, -an 'yena -y"o n k"e -na, bhii -dh/ekpa/cyi k"e -yaaga -naa '"o =n/e, 'wo n 'pi"o z"o, '"o -bh"op"e gb/e 'yaa -an -g/c gb/c. 3=Ya k"e =n/e -bh"op"e gb/e yaa k"e -an -g/c =sia, '"o =wa 'to din '"o =n/e -a 'ka, 'ma- p"o -an -dh"e -wo 'dho wo =pl"o"o -dh/e -nu -bha, -wo -dho -p"u"o zian -gbloo -nu 'pi"o, k"e '"o =waa- wo 't"e"et"e bh"e -a -wun 'g"u, bhii m/e 'bhaa -nu -wo -go 'ma =gbiin.” 4'"O- -bha =gu"e' -nu -wa p"o -a -dh"e: “Kwa -dho go m/e -nu 'wo =n/e 't"o"udh"o -an -bh"op"e 'ka 'm"e, -dh/e '"o m/e gb/e 'yaa- -bha z"o =n/e -a 'g"u i?” 5'"O Yesu -y"o -an =dh/e/ekp/cdhe -k"e =n/e/e: “=Bluu'- bh/e =dh"e '"o ka -g/c -/e?” 'Wo- p"o -a -dh"e: “=Bluu'- bh/e 'slapl/e.” 6'"O- p"o m/e -gbaa -nu 'wo bh"e -an -dh"e -wo =yaannu sia-. 'Go m"u '"o =bluu'- bh/e 'slapl/e bh"e '"o- s"u, '"o -Zlan zu"o p"o -a -ta, '"o- =kaan, '"o- nu "o -bha =gu"e' -nu -dh"e k"o -waan -glu m/e -nu 'wo bh"e -an 'ka. '"O- -bha =gu"e' -nu -wa -glu -an 'ka. 7'Yu"o- 'n"e 's/e/en- 'bhaa -nu -wo -k"e -an -g/c m"u. =Dh/e '"o Yesu -y"o -Zlan zu"o p"o -a -ta, '"o- p"o "o bha =gu"e' -nu -dh"e, -wa -glu m/e -nu 'wo bh"e -an 'ka 'z"u. 8M/e '"o -dh"o -y"o p"e -bh"o, '"o- 'bhaa -y"o to, '"o- -bha =gu"e' -nu -wo dho -bh"op"e 'kluklu -nu 'wo to bh"e -an =kpas/en pa -s"u 'slapl/e 'ka. 9M/e -nu 'wo -k"e m"u -wo -m/c m/e -l"u -vuu -yiisi"e -bha. =Dh/e =wa y"en '"o Yesu -ya p"o -an -dh"e -wo 'dho. 10-Dh/e bh"e =n/e 'wo to -a -bha, '"o Yesu waa- "o bha =gu"e' -nu 'wo -da -a -bha 'yitag/c 'g"u, 'wo dho Dalimanuta -s/e 'g"u. 11Falizi -m/e -nu -wo -nu k"o 'waan- 'sl"e 'kan Yesu -g/c, '"o waa- Yesu -nu 'wo y"o 'wun -bl/e/e wo 'ko -dh"e -s"u 'g"u m"u, 'wo- -dh/e Yesu -g/c k"o -y"o -dhidhaap"e do '"o dho -a -z/cn =n/e -a -bha -k/c -m/c 'wun -bha -s"u -y"o -go -Zlan 'pi"o, -a k"e. 12'"O Yesu -y"o "o -zo -lo 'pi"o =gbiinz"e 'ka '"o- p"o: “-M"e -de '"o -k"e '"o =d/e/e =n/e -a 'g"u -m/e -nu 'wo- 'pi"o k"o 'wo -dhidhaap"e do y"o =n/e =/e? A- -bl/e/e ka -dh"e 'wun gia- 'ka: -Dhidhaap"e do gb/e 'ka 'dho k"e -an -dh"e!” 13=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o go -an 'pi"o m"u, '"o -da 'yitag/c 'g"u, '"o dho 'yipu"e =va bh"e -a =zl"o"o =zian' 'pian gb/e 'ka. 14'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, Yesu -bha =gu"e' -nu -zl"o -y"o -tr"o =bluu'- -nu 's"u -s"u -bha. -A bh/e do 'kpaan =n/e '"o -k"e -an -g/c 'yitag/c 'g"u m"u. 15'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “-Ka k"e 'sl"e 'ka, 'ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o Falizi -m/e -nu waa- El/cd"o -an -bha =bluubh/e/ep"e -g/c!” 16'"O- -bha =gu"e' -nu -wa p"o wo 'ko -nu -dh"e =n/e/e: “=Dh/e '"o -k"e =n/e kwaa =bluu'- 's"u bh"e, 'y"o- p"o -na 'dh"o bh"e.” 17=Dh/e Yesu =ya 'wun 'wo- =bl/e/e' -na bh"e -a ma, '"o- p"o -an -dh"e: “-M"e '"o -k"e 'ka- p"o =dh/e -k"e =n/e =bluu'- kaa- 's"u bh"e, y"o -m"u -i? Kaa 'wun -nu 'a- =bl/e/e ka -dh"e bh"e, -an -g/en d/c =kun =a? K"e- wo ka -g/c =n/e, k"e 'p"o ka -bha 'wunbhokoud/cdhe 'dhi -ya wo ta -s"u 'ka bh"e ee? 18Ka 'yan -nu -wo -dh"o; -y"o -k"e =dh"e '"o 'kaa -dh/e y"o =n/e/e, '"o ka 'to -nu 'dho -dh"o, '"o 'kaa 'wun ma =n/e/e? Ka -zo 'yaa -b"u"o =n/e 19=dh/e 'ma =bluu'- bh/e 's/c/cdhu =kaan' g/c/cn- -nu -vuu 's/c/cdhu 'ka -waan -an -bh"o, -a 'kluklu -nu -wo to -a =kpas/en pa -s"u =dh"e '"o 'ka dho"e =/e?” 'Wo- -daa -k"e 'wo- p"o: “-A =kpas/en 'g/c/c- do "o ga =pl/e.” 20'"O Yesu -ya p"o 'z"u: “=Dh/e 'ma =bluu'- bh/e 'slapl/e =kaan' g/c/cn- -nu -vuu -yiisi"e 'ka, -a 'kluklu -nu 'wo to -a =kpas/en pa -s"u =dh"e 'ka dho"e =/e?” 'Wo- -daa -k"e 'z"u 'wo- p"o: “-A =kpas/en 'slapl/e.” 21=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o -an -dh"e: “'"O =dh/e '"o 'kwa y"o m"e '"o 'ka- p"o =dh/e -k"e =n/e =bluu'- kaa- 's"u bh"e, y"o -m"u -i?” 22-Wo -dho 'wo -lo Betesaida. -Dh/e bh"e -a 'g"u, '"o m/e -nu -wo nu 'y"enngtiim/e do 'ka Yesu =dhia, '"o 'wo =bh/ea -a -dh"e k"o -yaan 'pa -a 'ka. 23'"O g/c/cn- 'y"enngtiiz"e '"o bh"e '"o Yesu -y"o -yaa -k/c -bha, '"o dho"e p"o- =taa -bha. 'Y"o "o 'dhee -kan -a 'y"enngdh"o, 'go m"u 'y"o "o -k/c -kpa -a -ta -a =dh/e/e' 'kp/c -s"u 'ka =n/e/e: “"U p"e -nu -y"o -a?” 24'"O g/c/cn- 'y"enngtiiz"e '"o =sia bh"e, 'y"o "o 'yan po '"o- p"o: “A m/e -nu -y"o =n/e 'l"u -nu 'dh"o, 'k/e/e p"e '"o -k"e t/c/c -wo 'ta -s"u.” 25'"O Yesu -y"o "o -k/c kpa 'z"u -d"e"uwo g/c/cn- '"o bh"e -a 'yan -ta. =Dh/e '"o =ya "o -k/c bho m"u, '"o g/c/cn- '"o bh"e '"o -dh/e -ga "o 'dhi"o 'wa v/e/edh"o, '"o- 'yan -y"o bo, '"o -dh/e y"o -s"e 'ka. 26'"O Yesu -ya -p"o -a -dh"e: “-Bh"o 'dho "u -g/c k/c/c v/e/edh"o k"o =kun '"u dho pl"o"o =zian'.” 27Yesu waa- "o bha =gu"e' -nu -wo -dho Filip"o Sezale -p"o -nu 'g"u. -Wo -k"e 'dho =dhia, '"o Yesu -y"o -an =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “M/e -nu -wa -p"o d"o -m"u n 'ka /e?” 28'Wo- -daa -k"e -a -g/c 'wo- p"o: “M/e 'bhaa -nu -wa p"o Zan Batis"o -m"u "u 'ka, m/e 'bhaa -nu -wa p"o 'z"u Eli -m"u "u 'ka, m/e 'bhaa -nu -wa p"o -Zlan -wodhi"olom/e do 'bhaa '"o -k"e 'dhi"o =zian' -y"o -m"u "u 'ka.” 29'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “Ka -de 'p"o, ka- -p"o d"o -m"u n 'ka /e?” '"O Pi/e/e -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “"U -Zlan -bha -Yam/e 'ka.” 30=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o -an -dh"e 'gbee- 'ka =n/e/e k"o =kun p"e '"o Pi/e/e -ya =bl/e/e '"o -gban "o -bha bh"e, 'wo- =bl/e/e m/e gb/e -dh"e. 31=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o -y"o -zob"u"odhe -nu "o bha =gu"e' -nu -dh"e -s"u -bha '"o- p"o: “P"e dho k"e '"o t/c/c ma 'a M/egb"o 'ka, n 'klo- -dho bh/c =va. -A -g/en '"o t/c/c m/e ziizii -nu, slabhom/e -nu -g/cm/e -nu waa- Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu waa 'dho we n -wun -bha. -A -wun 'g"u, -wo -dho n z"e. -A -dh/ekpa/cyi k"e -yaaga bh"e 'a dho go ga 'g"u.” 32-Y"o 'wun -nu 'wo =n/e -a -bl/e/e -an -dh"e, '"o b/ca pl"o"o "o =g/ean'. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, Pi/e/e -ya -dh/e "o 'sloo 'ka, '"o- p"o -a -dh"e: “K"o =kun '"o 'wun =suu'- '"o =n/e '"u- =bl/e/e!” 33'K/e/e Yesu -y"o -dhi"e "o -z"u, 'y"o "o bha =gu"e' -nu -ta -ga, 'go m"u '"o- p"o Pi/e/e -dh"e 'gbee- 'ka =n/e/e: “-Bh"o y"o 'ma '"u 'go n 's/c/c, Satan, bhii "u -bha -zotadhe 'yaa k"e =n/e -Zlan -bha 'dh"o, 'k/e/e -y"o -k"e =n/e m/e 'bhee- -bha -zotadhe 'dh"o =zian'!” 34=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Yesu -y"o m/e -gbaa -nu waa- "o bha =gu"e' -nu =dh/c/c -k"e, '"o- p"o -an -dh"e: “=Ya k"e =n/e m/e -ya 'pi"o k"o -y"o zi"o n 'pi"o, k"o -y"o "o bo -zo -ta "o -de -wun 'g"u -s"u 'ka, y"o do bh"e 'z"u, -y"o =wa -bh"o =n/e -k/c 'a dho =wa -bh"o -a 'ka bh"e -a 'dh"o. 35Bhii m/e '"o- 'pi"o k"o 'y"o -k"e -a 'g"u -s"u k"e "o =de"e', y"o 'ka 'dho -a y"o, 'k/e/e m/e '"o 'dho"e- "o -zo bho "o -de -wun 'pi"o n -wun waa- 'wunta/cs"e -an -wun 'g"u, -y"o -dho -k"e -a 'g"u -s"u y"o. 36-Y"o -dho k"e -s"e m/e 'bhee- -bha 'ka k"o -y"o 'kpongtaap"e 'pl/e y"o, k"o -a nii -z"e 'g"u =ya =si"o'- -a? 37-M"e 'wo dho -m/c -a -bha k"o -waan -a nu m/e 'bhee- -dh"e k"o -yaan "o nii -ta b/c -a 'ka /e? 38'"O m/e =ya l"e- k"e n -g/c, 'iin n -wo -nu -g/c, =d/e/e =n/e -a 'g"u -m/e -nu 'waa 'to wo -wo -ta -Zlan -dh"e '"o 'wo 'wun yaak"em/e -nu 'ka bh"e -an zi"en, =ya k"e 'dh"o 'p"o, ma M/egb"o -de 'p"o, yi 'a dho nu"e n D"e -bha 't/cbh/cdhe, waa- -a -bha b/cm/e -nu 'sl"o"osl"o -an 'ka, a -dho l"e- k"e m/e bh"e -a -dh"e 'p"o.”

will be added

X\