Maak"o 11

1=Dh/e 'wo =y/c/cn -na Zeluzal/em"e -dh/e 's/c/c, zian '"o b/c B/etefaze -p"o waa- Betani -p"o -an 'pi"o =zian' -a 'ka, 'wo dho 'wo -lo -t/cn 'wo- -dh/e Olivie -t/cn bh"e -a =g/e/endh"o. '"O Yesu -y"o "o bha =gu"e' -nu =pl/e b/c "o 'dhi"o -a -p"o -an -dh"e -s"u 'ka =n/e/e: 2“-Ka 'dho pl"o"o -dh/e '"o kwa 'dhi"o =n/e -a 'g"u! 'Ka -lo m"u =sia, ka -dho =soofang 'n"e '"o m/e gb/e yaa -ya -a =taa do =kun, -a y"o k"o -y"o -klu -s"u 'ka. -Ka -a 'po 'ka nu"e n =dhia z"o! 3=Ya k"e =n/e, m/e =ya ka =dh/e/e' 'kp/c =sia =n/e/e: ‘D"o '"o- p"o ka -dh"e 'ka- 'po e?’, -kaa p"o -a -dh"e: ‘Yi D"em/e -bha -wun =ya y"o -a -bha’. =Ya k"e =n/e =ya y"en -a -bha, -y"o -dho "u -bha p"e y/e 'z"u.” 4=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo dho; '"o 'wo =soofang 'n"e do y"o k"o -y"o -klu -s"u 'ka 'k/c 'dhi"o, -kpinngga 'pi"o -dh/e do -bha, -wo -k"e -a 'po =dhia, 5'"o m/e -nu 'wo -k"e m"u, 'wo -an =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “-M"e 'ka- k"e -na bh"e =/e? D"o 'y"o- p"o ka -dh"e 'ka =soofang 'n"e bh"e, 'ka- 'po e?” 6'"O 'wo- -daa -k"e -an -g/c =n/e -k/c -de '"o Yesu -ya p"o"e -an -dh"e bh"e -a 'dh"o. '"O 'wo wo =kwaa -an -z"u, 'wo dho =soofang 'n"e '"o bh"e -a 'ka. 7'Wo dho -a 'ka Yesu =dhia, 'wo wo -bha gblang -nu kp/c =soofang 'n"e =taa, '"o Yesu -y"o -ya -a -ta dhu"o. 8'"O m/edh/evadh/e -wo wo -bha gblang -nu -po zian -gbloo 'pi"o. '"O m/e 'bhaa -nu -bha -y"o -k"e 'dh/e -saa -nu 'wo -an -y/e -an 'ka, 'wo- kp/c zian -gbloo 'pi"o. 9M/e -nu 'wo -k"e 'ta 's"u -dhiadh"o -a 'dhi"o waa- m/e -nu 'wo -k"e -a =zl"o"o =zian', -wo -k"e 'g/ei k"e -s"u 'g"u -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “Kwaa- 'yoo -m"u! Kwaa- 'yoo -m"u! -Zlan 't/c k"e =va! -Zlan -y"o 'dhu"e- 'kp/c m/e '"o nu -a 't/c 'g"u -a -bha! 10-Zlan -y"o 'dhu"e- 'kp/c -glud"edh/e '"o dho nu '"o kwa d"e David"o -bha 'ka bh"e -a -bha, -Zlan '"o dhang- 'g"u, -a 't/c -y"o k"e =va!” 11-K/c '"o =n/e '"o Yesu -y"o =daa' Zeluzal/em"e pl"o"o, '"o dho -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u. =Dh/e =ya y"en -dh/e -nu -ga "o -z"u 'to -s"u -bha, 'go m"u, =yaa- y"o =n/e 'bin -y"o 'm"e -na, '"o waa- "o bha =gu"e' -nu 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo bh"e 'wo dho Betani pl"o"o. 12=Dh/e '"o -dh/e =ya 'po -an -bha -go Betani -s"u 'ka, din -y"o Yesu =kun. 13=Dh/e '"o d/c =gbiin, '"o fig"o -l"u do '"o- 'dh/e -nu -wo -k"e -a tu"o, '"o- y"o, '"o dho -kp/c/c -a bh/e -nu -wun 'g"u =dhia. 'K/e/e -dh/e '"o =ya -lo -a -l"u =g/e/endh"o, -a 'dh/e 'kpaan '"o- y"o, '"o t/c/c yaa k"e fig"o bha 't"ong 'ka. 14=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu -ya p"o fig"o -l"u bh"e -a -dh"e: “"U bh/e gb/e 'ka 'dho k"e -dh"o gb/c k"o m/e -yaan -bh"o!” '"O- -wo '"o bh"e, '"o -da -a -bha =gu"e' -nu 'toodh"o. 15'Wo nu 'z"u, 'wo -lo Zeluzal/em"e. '"O Yesu -y"o dho '"o -da -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, '"o y"o m/e -nu 'wo -k"e 'ma, p"e -nu 'dh/c/c d/c -s"u waa- p"e -nu 'dh/c -s"u 'g"u bh"e -an k"e -s"u -bha. '"O m/e -nu 'wo -k"e 'w"e"u- -ta -b/c =dhia -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'w"e"u- 'ka '"o -an -bha 'dh/c/c d/c -a -ta =gba waa- -t"ongg"o 'dh/c/cd/cm/e -nu -bha -gbloo -nu -an -lo sia-. 16'"O yaa 'we -a -bha m/e gb/e -g/c, k"o -wo b/c p"e 'vlaan 'vlaan -nu gb/e 'ka, -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u. 17'Go m"u '"o m/e =daan' -wo -nu 'wo =n/e -an 'ka '"o- p"o: “-Y"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e/e: |i'Ma 'k/c 'y"o k"e 'kpongtaam/e -nu 'kp/ekp/e -bh/ea -a 'g"u -k/c 'ka,|d 'yaa 'dh"o a? -Y"o -k"e =dh"e '"o ka 'p"o 'ka- k"e ka -bha =kwaanp"e -bin -a 'g"u -gu"o =duudh/e 'ka!” 18=Dh/e 'wun bh"e '"o slabhom/e -g/cm/e -nu waa- t/cngg/cm/e -nu -wa ma, 'wo y"o p"e 'wo dho -a k"e 'waan- Yesu z"e -a =m/e/e' -s"u 'g"u. 'K/e/e -wo -su"o -a -dh"e, bhii '"o t/c/c -a -bha m/e -nu =daan' -wo bh"e -y"o m/e -gbaa -nu 'wo -k"e -zi"o -a 'pi"o =dhia bh"e -an 'te tun, 'go m"u, '"o -k"e -an -dh"e -s"e. 19=Dh/e '"o 'yiniadh/e =ya d/c, Yesu waa- "o bha =gu"e' -nu -wo -go pl"o"o, 'wo dho -dh/e do 'bhaa 'g"u. 20=Dh/e 'wo zi"o -na -dhiadhi"o tii 'g"u, zian -gbloo 'pi"o, '"o- -bha =gu"e' -nu 'yan -y"o -kp"en fig"o -l"u '"o Yesu -y"o 'kp"o"u =yaa' bh"e -a -bha k"o =ya 'kp/ea 'kun, =ya 'dho =ya y"o"e "o yun -nu 'pl/e -bha. 21'"O Pi/e/e -zo -y"o -b"u"o p"e -nu 'wo -k"e 'dhi"o bh"e -an 'ka, '"o- p"o Yesu -dh"e: “N -G/cm/e, -bh"o -dh/e -ga, fig"o -l"u '"u 'kp"o"u =yaa' bh"e, -a -dh/e 'pl/e =ya 'kp/ea 'kun!” 22'"O Yesu -ya p"o "o bha =gu"e' -nu 'pl/e -dh"e: “A- -bl/e/e ka -dh"e 'wun gia- 'ka: '"O =ya k"e =n/e ka -zo y"o -s"u -m"u -Zlan -bha, ka -k/c -dho -m/c -a -bha k"o -yaan p"e 'pl/e k"e. 23=Ya k"e 'dh"o, ka -dho -m/c -a -bha 'kaan- p"o -t/cn '"o =n/e -a -dh"e: ‘'Godh/e '"u d/c -a -bha bh"e -a 'g"u, '"u 'dho '"u -p"u"o 'yoo =bhaa!’ '"O -zog/cndhe yaa k"e ka =zu"o' 'pi"o, p"e '"o 'ka- p"o bh"e, 'ka- -dh/e 'wun gia-, k"o -y"o -dho k"e =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o. 24-A -wun 'g"u a- -p"o ka -dh"e: 'Ka p"e -dh/e -Zlan -g/c =bh/ea' -s"u 'ka, 'ka- -dh/e 'wun gia- =n/e 'ka- y"o; p"e '"o 'dh"o bh"e '"o- -de dho nu ka -dh"e. 25'Go m"u '"o =ya k"e =n/e ka =bh/ea' -na, 'wun =ya k"e ka -zu"e m/e bu"endh"o, -a -bha p"e yaa -k"e ka 'ka -s"u -wun 'g"u, -ka zi"o -a -bha 'wun =zaa' -s"u '"o bh"e -a -ta, ka =bh/ea' -wo 'g"u! =Ya k"e 'dh"o, ka D"e '"o dhang- 'g"u bh"e -y"o -dho zi"o ka -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta 'p"o. 26(('K/e/e '"o =ya k"e =n/e, kaa zi"o m/e -nu -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta, k"o ka D"e -de 'p"o '"o dhang- 'g"u bh"e, yaa 'dho zi"o ka -bha 'wun =zaa' -s"u -nu -ta 'p"o.))” 27-Wo -y/e wo 'z"u 'wo dho Zeluzal/em"e pl"o"o 'z"u -d"e"uwo. Yesu -y"o -k"e =ni"e' =dhia -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, '"o slabhom/e -g/cm/e -nu, Zuif"o -nu -bha t/cngg/cm/e -nu waa- m/e ziizii -nu -wo -nu Yesu 'pi"o, 28'wo- =dh/e/e' kp/c, 'wo- p"o: “P"e -nu '"u- k"e -na =n/e, d"o- p"o "u -dh"e '"u- k"e =/e/e?” 29'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “Ma -de 'p"o, a -dho =dh/e/e' do kp/c ka -g/c. 'Ka- -daa k"e n -g/c =sia, a -dho p"e '"o -k"e 'a p"e -nu 'wo bh"e 'a -an k"e -na bh"e -a -g/en p"o ka -dh"e. 30=Dh/e/e' bh"e '"o t/c/c: D"o '"o Zan Batis"o b/c =/e? -Zlan -m"u 'iin m/e 'bhee- -nu -m"u e? -Kaa -daa do k"e n -g/c!” 31'K/e/e -wo -y"o 'wun -bl/e/e wo 'ko -dh"e -s"u 'g"u 'wo- p"o: “=Ya k"e =n/e 'kwa- p"o =sia, -Zlan 'y"o- b/c, -y"o -dho kwa =dh/e/e kp/c =n/e, -m"e '"o -k"e kaa- -wo -dh/e 'wun gia- -/e? 32'Iin 'kwa- p"o 'z"u =sia, m/e -nu =n/e 'wo- b/c, =aa' -n!...” (Bhii -wo -su"o 's/eg"um/e -nu -dh"e, '"o t/c/c m/e 'pl/e -wo Zan -s"u -Zlan -wodhi"olom/e giagia 'ka.) 33=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo- -daa -k"e Yesu -g/c 'wo- p"o: “'Yi"e"e- d/c.” '"O Yesu -ya p"o -an -dh"e 'p"o: “=/E/e, =dh/e '"o 'dh"o, k"o ma -de 'p"o, n 'ka 'dho p"e -nu 'a -an k"e bh"e -a -g/en gb/e p"o ka -dh"e.”

will be added

X\