Luk"o 16

1Yesu -y"o 'wun -bl/e/e '"o -bha =gu"e' -nu -dh"e 'wun =zuan' 'g"u 'z"u '"o- p"o: “=Bh/c/cm/e do -bha -zo -k"e =na/cp"e 'pi"o -m/e do -y"o -k"e -dh"o. '"O m/e -nu -wo nu 'wo- -p"o =bh/c/cm/e -dh"e: ‘"U -bha -zo -k"e "u -bha =na/cp"e 'pi"o -m/e 'y"o bh"e -y"o "u -bha p"e -nu =si"o' -na.’ 2'Y"o- =dh/c/c -k"e '"o- p"o -a -dh"e: ‘-M"e -wun -nu 'a- ma -na "u 'pi"o =n/e/e =/e? -Bh"o p"e -nu 'a- to "u -g/c 't"o"udh"o bh"e -k/c '"u- -k"e -a 'ka -a 'klu"en bho n -ma, bhii "u 'ka 'dho k"e 'yan -to ma =na/cp"e -bha -m/e 'ka gb/c.’ 3'"O -zo -k"e =na/cp"e 'pi"o -m/e -ya p"o "o -de =zu"o' 'pi"o =n/e/e: ‘N 'g"u 'yaa 'gbee- =du"o k"o 'aan- yu"o -nu k"e =bhl"o"odh/e -nu -bha, '"o p"e -gba -dh/e m/e -nu -g/c -s"u dho k"e n -dh"e l"ez"e =n/e/e. 4'Y"o bh"e! P"e 'a dho -a k"e '"o =ya k"e =n/e =wa n bho ma -yadh/e bh"e -a -bha k"o m/e -nu -waan wo -k/c 'kp/c n -g/c 'ma- y"o!’ 5'"O m/e -nu '"o- -g/cm/e -bha 'p"e 'dho -a -bha, 'y"o -an =dh/c/c -k"e do do; 'y"o- p"o -a m/e -bl/e/ez"e -dh"e: ‘N -g/cm/e -bha -m"e '"o 'p"e 'dho "u -bha -/e?’ 6'"O- p"o -a -dh"e: ‘'Y/cn =baligo =k"eng' do.’ '"O -zo -k"e =na/cp"e 'pi"o -m/e -ya p"o -a -dh"e: ‘'P"e 'y"o "u -bha bh"e -a 's"e"edh/e '"o =n/e, -bh"o =yaannu 'si"osi"o '"u 'g/c/c- 's/c/cdhu -ya!’ 7'Go m"u 'y"o- p"o -a m/e do 'bhaa -dh"e =n/e/e: ‘Bhi -de 'p"o, "u -bha -y"o =dh"e =/e?’ '"O- p"o -a -dh"e: ‘'Blee- 'kaa =bh/c/c' =k"eng' 's/c/cdhu.’ '"O -zo -k"e =na/cp"e 'pi"o -m/e -ya p"o -a -dh"e 'p"o: ‘"U bha 'p"e '"u dho -a bho '"o bh"e -a 's"e"edh/e '"o =n/e, -bh"o =k"eng' -yiisi"e -ya!’ 8'"O -zo -k"e =na/cp"e 'pi"o -m/e '"o =fl"u"ubh"om/e 'ka bh"e, -a -g/cm/e -y"o y"o -a 't/c dhi -s"u -bha -a -bha -k"e -glengz"e -s"u -wun 'g"u, bhii '"o t/c/c m/e -nu 'waa -Zlan d/c bh"e, -wo wo -bha 'wun -nu -y"o 'ko 'dhi"o k"edh/e -d/c wo 'ko -nu zi"en 'wo =zi"e' m/e -nu 'wo -Zlan -bha 'ka -an -ta.” 9'"O Yesu -y"o "o -wo -zu"o -a -ta dhe -k"e =n/e/e: “Ma 'p"o, a- -p"o ka -dh"e: -Ka 'bhadh/e 'kun =bh/c/cp"e -nu 'wo 'kpongtaa z"o -an 'ka, -y"o -k"e 'dh"o k"o yi '"o dho y"en -a 'ka ka -g/c, k"o -Zlan -y"o "o -k/c 'kp/c ka -g/c =to"ep"o -tosiadhe k"edh/e -bha. 10M/e '"o -to "o -wo 'g"u -m/e 'ka 'wun p"e 's/e/en- -nu 'g"u, -y"o -to "o -wo 'g"u 'p"o 'wun =vava -nu 'g"u; '"o m/e 'yaa 'to "o -wo 'g"u 'p"o 'wun p"e 's/e/en- -nu 'g"u bh"e, '"o 'yaa 'to "o -wo 'g"u 'p"o 'wun =vava -nu 'g"u. 11'"O =ya k"e =n/e kaa k"e 'kp"edh"o =na/c -nu 'wo 'kpongtaa z"o -a k"e -k/c -wun 'g"u, d"o 'y"o dho -Zlan -bha =na/c -nu giagia 'klu"en bho ka -bha -/e? 12'"O =ya k"e =n/e kaa k"e 'kp"edh"o m/e gb/e -bha p"e -nu -wun 'g"u, -Zlan -y"o -dho p"e '"o- -ya ka -bha 'ka -a nu ka -dh"e -k/ckl"e =/e? 13Yu"ok"em/e yaa 'dho -m/c -a -bha k"o -y"o yu"o k"e -g/cm/e =pl/e 'pi"o; -y"o -dho 'yan =zi"o' k"e -a m/e do 'ka, '"o- m/e do -dh/c -ya -k"e; -y"o -dho to "o -wo 'g"u m/e do -dh"e, '"o- 'yan -y"o -zi"o -a m/e do 'g"u. M/e gb/e yaa 'dho -m/c -a -bha k"o -y"o -Zlan waa- =na/c -an -dh/c kpa 'ku"e- do "o =zu"o' 'g"u.” 14=Dh/e Yesu -wo bh"e '"o Falizi -m/e -nu =waa- ma, 'wo =kaan -a -wo -bha, bhii '"o t/c/c -wo -k"e m/e 'd"ongg"o -d"ongg"o -nu 'ka. 15'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e: “Ka m/e -nu 'wo wo -de s"u 'wun kpengdh"o k"e -m/e 'ka -an 'ka m/e -nu w"o 'dhi"o, 'k/e/e k"o -Zlan -y"o ka =zu"og"udh/e -d/c; bhii p"e '"o m/e -nu 'dho -a -ga -na =n/e p"e -wun 'gbeez"e 'dh"o bh"e, -Zlan -ya -san -z"e. 16'T"ong '"o -Zlan -y"o t/cng nu -a 'ka Moiz"o -dh"e bh"e waa- -Zlan -wodhi"olom/e -nu -bha m/e =daan' -wo -y"o -gl/c/c '"o dho '"o y"o"e Zan Batis"o -bha nu -yi -bha. '"O s"u 't"ong '"o 'dh"o bh"e -a -bha, 'wunta/cs"e 'y"o -gban -Zlan -bha -glud"edh/e -wun -bha -y"o =bl/e/e' -s"u 'g"u; -a k"e 'dh"o -s"u 'g"u, m/e '"o -dh"o -ya k"edh/e =m/e/e' -na 'gbee- 'ka k"o -y"o -da -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o '"o bh"e -a 'g"u. 17'K/e/e dhang- waa- 's/e -an -bha zi"o -s"u -y"o -dho k"e 'p"e"ep"e '"o =zi"e' t/cng 'bin p"e 'tee do -bha zi"o -s"u -ta. 18G/c/cn- 'oo g/c/cn- '"o 'dho"e- "o b/c/c k"e, 'go m"u -yaan dhe gb/e 's"u k"o =ya -da dhe 'pi"o; '"o g/c/cn- '"o 'dho"e- dheb/c '"o- =g/cn -ya -k"e -a s"u "o b/c/c 'ka k"o =ya -da dhe 'pi"o 'p"o.” 19'"O- p"o: “=Bh/c/cm/e do -y"o -k"e -dh"o, 'y"o =ya k"e '"o "o dhu s/c -s/e/eb/c 'ka. '"O yi 'saadh"o -a 'ka, 'y"o -k"e "o bha 'gludhi k"e =dhia 'wlaan- k"e -s"u 'ka -kplawo. 20G/c/cn- 'yenaz"e do 'wo- -dh/e Lazaa '"o bh"u"o -y"o -k"e -lo -s"u 'ka -a kwi -dh/e 'saadh"o 'g"u, -y"o -k"e w/c =dhia 'p"o =bh/c/cm/e '"o bh"e -a -g/c 'k/c 'dhi"o. 21-Bh"op"e 'peepee -nu =ya k"e 'wo 'go -na =bh/c/cm/e -g/c p"e -bh"o -a -ta =gba -ta, 'wo -p"u"o -na sia- bh"e =n/e =ya k"e 'y"o- -bh"o. 'Go m"u gb/en- -nu -wo -nu 'wo- -bha bh"u"og"udh/e -nu pa. 22'Yenam/e '"o bh"e =dh/e 'y"o ga, -Zlan -bha b/cm/e -nu -wa s"u 'wo dho -a 'ka Ablaam"o 'pi"o dhang- 'g"u. '"O =bh/c/cm/e -de 'p"o, 'y"o ga 'wo- -bin. 23=Bh/c/cm/e 'klo -y"o -k"e bh/c =dhia =gl"o"ob/c/c, 'y"o -dh/e =ya -ga dhu"o =zian', 'y"o -dh/e -ga 'ma =gbiin, 'y"o Ablaam"o y"o k"o Lazaa -ya 'pi"o. 24'Y"o -gbla 'gbee- 'ka =n/e/e: ‘N d"e Ablaam"o, -bh"o n 'yena y"o, '"u Lazaa b/c n -dh"e k"o -y"o "o -k/cn"ega z"e 'yi 'ka -ya 'y/e n n/e- -bha k"o -yaan n =zu"otadh/e p"e 'tee k"e -saa, bhii n 'klo -y"o bh/c -s"u 'g"u 'si"o 'g"u z"o yaa 'ka.’ 25'"O Ablaam"o -ya -p"o -a -dh"e: ‘Ma 'n"e, "u -zo -y"o -b"u"o =n/e "u -bha -k"e -a 'g"u -s"u 'ka 'kpongtaa, "u p"e -s/e/eb/c -nu -y"o, 'k/e/e Lazaa -bha 'ka 'yena -y"o -kp/c -a -ta =va; 'k/e/e =d/e/e -yi '"o =n/e '"o t/c/c -a 'y"enng =dhu"e' -yi k"o bhi 'p"o, "u 'klo -y"o bh/c -na. 26'Go m"u 'z"u, '"o -glu 'kpa 'dhi =va 'dho kwa zi"en; m/e '"o dho go z"o -yaan nu ka 'pi"o 'yaa 'dh"o, 'iin m/e gb/e yaa 'dho k"e -dh"o -yaan 'go ka 'pi"o 'ma -yaan nu -dh/e 'yi- -bha 'n"o =n/e -a -bha.’ 27'"O =bh/c/cm/e -ya p"o: ‘=Dh/e '"o 'dh"o bh"e, =bh/ea'- 'a- wo "u -dh"e, n d"e, -bh"o Lazaa b/c n d"e -g/c k/c/c 28-dh/e '"o n dheglu 'n"e g/c/cn- 's/c/cdhu -nu 'wo- -bha bh"e -a 'g"u, k"o -y"o -an -zo -b"u"o k"o =kun 'wo dho nu -dh/e '"o n 'klo 'dho bh/c -na -a -bha =n/e -a -bha.’ 29'"O Ablaam"o -ya p"o -a -dh"e: ‘"U dheglu 'n"e g/c/cn- -nu 'wo 'ma bh"e, -Zlan -bha t/cng '"o Moiz"o -ya nu waa- -Zlan -wodhi"olom/e -nu -bha 's"e"edh/e -nu -wo -an 'pi"o k"o -waan -an -zo -b"u"o; -wo wo 'to 'to -an -wo -bha!’ 30'"O =bh/c/cm/e -ya p"o: ‘Yaa 'dho -m/c, n d"e Ablaam"o, 'k/e/e =ya k"e =n/e m/e do =ya 'go =gl"o"ob/c/c z"o =ya 'dho =ya -an y"o, =ya k"e 'dh"o -wo -dho wo -bha -k"e -a 'g"u -s"u =dhi"e' -kwaa.’ 31'K/e/e Ablaam"o -ya -p"o -a -dh"e: ‘'"O =ya k"e =n/e waa wo 'to 'to Moiz"o waa- -Zlan -wodhi"olom/e -nu -bha 's"e"edh/e -wo -bha, '"o m/e do -y"o go =gl"o"ob/c/c '"o dho -an 'pi"o 'dhee, waa 'dho we -a -wo -bha.’ ”

will be added

X\