Zan 20

1=Dh/e '"o Zuif"o -nu -bha =glooyi -ta -dh/e =ya 'po, '"o Mali 'go Madala -y"o -so -dhiadhi"o tii 'g"u, '"o dho bl/c/cn- =taa. =Dh/e =ya 'dho =ya -lo 'ma, '"o- y"o =n/e -gu"o 'fa '"o 'wo- y"o -gu"o -du bh"e -a 'dhi"o bh"e, =ya 'go -a 'dhi"o. 2'Y"o -zi"o -bla 'ka '"o dho Sim/c Pi/e/e waa- =gu"e' m/e '"o- -dh/c -y"o Yesu -k"e =du"o bh"e -an 'pi"o, '"o- p"o -an -dh"e: “=Wa kwa D"em/e bho -a bl/c/cn- 'g"u =wa dho"e -dh/e gb/e 'g"u, '"o 'kwaa- -dh/e d/c 'p"o 'sa.” 3'Y"o Pi/e/e waa- =gu"e' m/e bh"e 'wo -zi"o, 'wo dho bl/c/cn- =taa. 4'Dho 'wo -k"e -a wo =dhia bh"e, -y"o -k"e -bla 'ka 'wo- s"u; 'k/e/e =gu"e' '"o bh"e -y"o "o -bha -s"u 'gbee- 'ka '"o dho"e Pi/e/e 'dhi"o bl/c/cn- =taa. 5=Dh/e =ya -lo 'ma, 'y"o =kloo '"o -dh/e -ga -gu"o =duudh"o m"u. 'Y"o s/c 'p/en -nu 'wo- =ploo Yesu 'ka bh"e, 'y"o- y"o sia- m"u. 'K/e/e yaa 'to m"u yaa -da k/c/c. 6'"O Sim/c -y"o -lo m"u, 'y"o -da bl/c/cn- 'g"u; 'y"o s/c 'p/en -nu bh"e -an y"o sia- m"u. 7S/c 'wo- kpa Yesu -g/c -bha 'p"o bh"e -y"o -k"e m"u 'p"o, 'k/e/e yaa k"e s/c 'p/en -nu 'wo bh"e -an 'pi"o. -Y"o -k"e -ya -s"u 'ka kp"o"e -de -ta -dh/e gb/e 'g"u. 8=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o =gu"e' m/e '"o -lo 'dhi"o =sia bh"e, '"o -da bl/c/cn- 'g"u m"u 'p"o. =Dh/e '"o- 'yan -ya -da p"e -nu 'wo bh"e -an -ta 'dh"o, '"o- =t/ei' d/c "o =zu"o' 'g"u =n/e Yesu =ya 'go ga 'g"u. 9'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -Zlan -bha 's"e"edh/e =b/e/en' -yan '"o -k"e Yesu -y"o -dho go ga 'g"u 'ka bh"e, =gu"e' -nu 'wo bh"e k"o waa- -g/en ma -a -g/en ma -k/c gia- 'ka =kun. 10=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o =gu"e' -nu =pl/e 'wo bh"e 'wo -y/e wo 'z"u, 'wo dho wo =pl"o"o. 11=Dh/e p"e -nu 'wo bh"e =wa k"e 'dh"o, Mali 'go Madala bh"e, -y"o -dho 'ma 'z"u; '"o d/c plaan 'gbo b/c -s"u 'ka. 'Y"o =kloo k"o -yaan -dh/e -ga bl/c/cn- 'g"u. 12'Y"o- 'yan -y"o -da -Zlan -bha b/cm/e -nu =pl/e -ta k"o -wo -ya -s"u 'ka -dh/e '"o Yesu =gl"o"o -y"o -k"e -a -bha bh"e -a -bha; s/c 'puu -y"o -k"e -an -bha. -A m/e do -y"o -k"e -dh/e '"o b/c Yesu -g/c b/c -dh/e 'ka bh"e -a -bha, '"o- m/e do 'bhaa -y"o -k"e 'pian '"o Yesu -g/en -y"o b/ca bh"e -a 'ka. 13'"O -Zlan -bha b/cm/e -nu -wa =dh/e/e' kp/c =wo"e' =n/e/e: “Dheb/c, -m"e '"u- -gbo b/c =/e?” '"O- -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “N D"em/e bho 'wo- wo z"o =n/e, -dh/e 'wo dho"e -a -bha, 'maa- d/c.” 14'Y"o =dh/e =yaa- p"o 'dh"o, 'y"o -dh/e -ga "o =zl"o"o; '"o Yesu y"o k"o -y"o =gbaannu =s"u"e' m"u, 'k/e/e yaa- =t/ei' d/c =n/e Yesu -m"u. 15'"O Yesu -ya =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “Dheb/c, -m"e '"u- -gbo b/c -na =n/e =/e? D"o '"u- =m/e/e?” =Dh/e -k"e 'dh"o, -y"o -k"e -a -zo 'pi"o =n/e 'l"udh/e/edh/e bh"e -a -yu"ok"em/e -m"u; 'y"o- p"o -a -dh"e: “=Ya k"e =n/e bhi =n/e '"u- s"u '"u -zi"o -a 'ka, -bh"o"e p"o n -dh"e k"o 'aan- dho 'aan- 's"u.” 16'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “Mali!” =Dh/e -k"e 'dh"o '"o =luu '"o =si"e -a 'pi"o, '"o- p"o -a -dh"e Ebl"o -wo 'g"u: “Labuni!” (=Waa- p"o 'dh"o k"o -wa -p"o “-G/cm/e”.) 17'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “K"o =kun '"u n ku"ennu, bhii n 'ka dho n D"e 'pi"o dhu"o =kun. 'K/e/e -bh"o 'dho '"u- p"o n dhegluz"e -nu -dh"e a 'dho -na n D"e '"o ka D"e 'ka, n -ma -Zlan '"o ka -bha -Zlan 'ka 'p"o bh"e -a 'pi"o.” 18=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Mali '"o go Madala bh"e '"o -zi"o, '"o dho =gu"e' -nu 'pi"o '"o- p"o -an -dh"e: “'Ma D"em/e y"o!” '"O 'wun -nu '"o- =bl/e/e -a -dh"e bh"e '"o- 'pl/e =bl/e/e -an -dh"e. 19Yi gia- bh"e -a 'yinia 'pi"o, Yesu -bha =gu"e' -nu -wo -k"e wo 'ku"e- 'k/c do 'g"u. 'Y"o 'wo 'k/cdhi -nu -zu"o wo -bl"u bhii 'su"o -y"o -an -k"e Zuif"o -nu -dh"e. =Dh/e 'wo dho -a -ga k"o Yesu =ya -wo -an zi"en m"u. 'Y"o- p"o -an -dh"e: “=Zu"oyagluu -y"o k"e ka -g/c!” 20=Dh/e =ya 'wun =bl/e/e'- -an -dh"e 'dh"o, '"o "o -k/c -nu waa- "o 's/en 'pi"o -dh/e -z/cn -an -dh"e. '"O -an =zu"o' 'glu -y"o dhi D"em/e y"o 'wo- wo bh"e -a -wun 'g"u. 21'Y"o Yesu -ya p"o -an -dh"e 'z"u: “=Zu"oyagluu -y"o k"e ka -g/c! -K/c do gia- '"o n D"e -y"o n b/c -a 'ka 'a nu"e ka 'pi"o bh"e, ma -de 'p"o 'ma ka b/c.” 22=Dh/e =ya -wo -nu 'wo bh"e -a p"o -an -dh"e 'dh"o, '"o 't"e"e -pi"o -an -bha '"o- p"o: “-Zuu 'sl"o"osl"o 'a- nu ka -dh"e bh"e! 23M/e -nu '"o 'ka 'dho"e- zi"o -an -bha =s/c/cn yaa -nu -ta, -Zlan -dho zi"o -an -bha =s/c/cn yaa '"o bh"e -a -ta; m/e -nu '"o 'ka dho -an -bha =s/c/cn yaa -wun -nu -lo -an tu"o, -Zlan 'ka 'dh"o zi"o -an -bha =s/c/cn yaa '"o bh"e -a -ta.” 24=Dh/e '"o p"e -nu bh"e 'wo k"e -na 'dh"o, k"o Yesu =ya nu "o -bha m/e -nu zi"en bh"e, =gu"e' -nu 'g/c/c- do "o =ga =pl/e 'wo bh"e -a m/e 'wo- -dh/e Toma 'wo- 't/c kp/c -Fl/ean 'ka bh"e, yaa k"e m"u. 25=Dh/e =ya 'y/e "o 'z"u =ya nu, '"o- 'bham/e -nu -wa p"o -a -dh"e: “'Yi"e kwa D"em/e y"o.” 'Y"o Toma -ya p"o: “=Ya k"e =n/e =taanga pin -nu 'wo- -k/c -nu -bha n 'ka n 'yan d/c -an -bha, '"o n 'ka n -k/cn"ega -s/c -a pin -nu 'wo bh"e -an 'pi"o, 'iin -a 's/en 'pi"o -dh/e 'wo- zl/ca bh"e '"o n 'ka n -k/c -s/c -a 'pi"o, k"o p"e 'ka- p"o -na bh"e n 'ka- -dh/e 'wun gia-.” 26=Dh/e 'dh/c/cg/c do =ya zi"o, Yesu -bha =gu"e' -nu -wo -k"e wo 'ku"e- 'z"u 'k/c bh"e -a 'g"u k"o =wa 'k/cdhi -nu -zu"o wo -bl"u, '"o Yesu -y"o -da -an 'pi"o k/c/c '"o d/c -an zi"en. Toma -y"o -k"e -an 'pi"o yi bh"e -a 'ka. 'Y"o Yesu -ya p"o -an -dh"e: “=Zu"owaannudhe -y"o k"e ka -g/c!” 27'Y"o- p"o Toma -dh"e: “-Dh/e -ga z"o 'dh/e! "U -k/cn"ega 'pa ma bh"u"o pin -nu 'ka n kw/e/e 'dh/e! "U -k/c -s/c n 's/en 'pi"o 'dh/e! -Bh"o "u bo -k/c p"e -nu 'wo bh"e -an -dh/e 'wun gia- -s"u 'ka '"u n -wun -dh/e 'wun gia-!” 28'Y"o Toma -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “N D"em/e, ma -Zlan!” 29'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “=Dh/e -k"e =n/e 'bha n y"o bh"e, '"u n -ma -go ga 'g"u -s"u -wun -dh/e 'wun gia- bh"e /c/c? 'K/e/e m/e -nu '"o waa n y"o '"o 'wo n -wun -dh/e 'wun gia- bh"e, -an -bha =y"o -s"e!” 30K"e- wo bh"e Yesu -y"o -dhidhaap"e =pl"e"ez"e 'bhaa -nu -k"e "o -bha =gu"e' -nu 'yan 'dhi"o, 'k/e/e 'waa -ya -s"u 'ka 's"e"edh/e =n/e -a 'g"u. 31'K/e/e -an m/e -nu 'wo -ya -s"u 'ka z"o bh"e, -wo -ya 'dh"o k"o Yesu -bha -k"e -Zlan -bha -Yam/e, -a Gb"o 'ka -s"u '"o bh"e 'kaan- -dh/e 'wun gia-, 'iin k"o -zo -y"o -a -bha -s"u do '"o bh"e 'kaan- b/c -a -ta k"o =to"ep"o -k"edh"os"u bh"e 'kaan- -a y"o.

will be added

X\