Zan 2

1=Dh/e '"o 'wun -nu bh"e =wa k"e 'dh"o, '"o- -dh/ekpa/cyi =ya k"e -yaaga, '"o dhe 's"u 'wlaan- -y"o -k"e Galile p"o- do 'wo- -dh/e Kana -a 'g"u. Yesu dhe -y"o -dho 'wlaan- bh"e -a -ta. 2Yesu -de 'p"o, y"o 'dh"o waa- "o -bha =gu"e' -nu, -wo -na/c -b/c -an -g/c 'p"o k"o -wo nu m"u. 3=Dh/e '"o 'wlaan- bh"e 'wo- k"e -na, '"o kwa d/c 't"ong 'bhaa 'ka, '"o y/c -y"o y"en. =Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Yesu dhe -y"o Yesu =dh/c/c -k"e plaan, '"o- p"o -a -dh"e: “'Wun =n/e -wo -dho -a k"e =dh"e 'p"o =n/e! Y/c 'yi 'pl/e =ya y"en.” 4'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “Dhekl"o"o, "u- -p"o =dh/e/e? "U =kwaa' n -z"u. N -ma 't"ong yaa -lo =kun!” 5'"O- dhe -y"o yu"ok"em/e -nu =dh/c/c -k"e '"o- p"o -an -dh"e: “-Ka 'to z"o; p"e 'saadh"o '"o 'dho"e- p"o ka -dh"e, -kaa k"e!” 6-Gu"o 'l/c/c- =fi"e' 'slado -wo -k"e d/c -s"u 'ka -dh/e bh"e -a -bha. Y"o =n/e '"o =ya k"e '"o Zuif"o -wo 'yi s"u -a 'g"u 'wo- -k"e wo -bha =n/e -k/c '"o- 'ka -an w/c -k/c 'g"u bh"e -a 'dh"o. -A do bh"e p"e dh"o -m/c 'yi 'litr"o 'g/c/c- 'sl/eaga 'iin =k"eng' do -bha -wo -m/c -a -bha -wa y"o -a 'g"u. 7'Y"o =dh/e -k"e 'dh"o '"o Yesu -ya p"o yu"ok"em/e -nu 'wo bh"e -an -dh"e: “-Ka 'yi y"o 'l/c/c- =fi"e' -nu 'wo =n/e -an 'g"u, -y"o -an pa!” '"O 'wo- -k"e 'dh"o. 8'Y"o- p"o -an -dh"e 'z"u: “'Yi bh"e -kaa p"e 'bhle 's"u -k/c/c 'g"u 'ka dho"e m/e '"o 'wlaan- =n/e -a -gbaan 'ka bh"e, -a =dhia!” '"O 'wo- -k"e 'dh"o. 9(K"o -wa -k"e =dh"e 'ma, 'iin k"o -wa -p"o -a -dh"e =dh"e, 'k/e/e) =dh/e 'wo -lo 'ma '"o g/c/cn- bh"e '"o 'yi bh"e '"o- dan, k"o =ya 'gla y/c 'g"u. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -dh/e '"o y/c bh"e '"o go -a -bha yaa- d/c "o -de -g/c. Yu"ok"em/e -nu 'wo bh"e, wo -z"e =dh/e '"o y/c bh"e '"o go -a -bha -wa -d/c. 10=Dh/e =ya 'go m"u, 'y"o dhe =g/cn =dh/c/c -k"e '"o- p"o -a -dh"e: “K"e- wo -na =n/e, =wa 'wlaan- k"e '"o 'wo dho y/c y"o m/e -nu -dh"e, -a din -s"e"ez"e =n/e 'wo- nu -an -dh"e, '"o =ya k"e 'dh"o zl"o"o, 'kwa d/c 't"ong 'bhaa 'ka k"o m/e -nu =wa y/c m"u =va '"o 'wo- 'saadh"o '"o -dh"o, 'wo- nu -an -dh"e; 'k/e/e bhi 'p"o, y/c -s"e"ez"e =n/e '"u- =gbaannu =n/e, 'kwa- ma =/e/e?” 11-K/c '"o =kaa' Kana, Galile -s/e 'g"u, '"o Yesu -y"o "o -bha -dhidhaap"e -bl/e/ez"e =kaa' '"o bh"e. =Dh/e '"o bh"e =n/e '"o Yesu -y"o "o -bha 't/cbh/cdhe -z/cn -a -bha, '"o- -bha =gu"e' -nu -wo wo -zo y"o -a -bha. 12=Dh/e '"o 'wlaan- bh"e =ya y"en, waa- "o dhe 'dh"o, '"o dheglu -nu waa- "o -bha =gu"e' -nu -wo -dho Kap/e/ena/cm"e '"o 'wo -dh/ekpa/cyi kp"o 'bhle k"e m"u. 13=Dh/e '"o Zuif"o -nu -bha Paak"o 'wlaan- k"e -yi =ya y"o =kl"o"o', Yesu -y"o -luu '"o dho Zeluzal/em"e. 14=Dh/e '"o dho, '"o -lo 'ma ('"o -da -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'dh"e"udh"o m"u), k"o -du -nu oo, 'bhla -nu oo, -t"ongg"o -nu ('"o =ya k"e '"o Zuif"o -nu -wa dh/c -waan k"e wo"e- sla- =bho"e' -p"e 'ka bh"e) -an 'dh/c/cd/cm/e -nu waa- m/e -nu 'wo -k"e 'w"e"u- -ta -b/c =dhia -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'w"e"u- 'ka m"u bh"e -an 'ka bh"e -an 'pl/e =wa wo -yadh/e 'kun m"u. 15=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o =bh"u"oga -nu s"u '"o- -k"e -klaaga 'ka, '"o 'dh/c/cd/cm/e -nu waa- wo -bha 'bhla -nu, -du -nu -an -k"e; k"o -y"o 'w"e"u- -tabh/cm/e -nu -bha 'w"e"u- -p/en -na k"o -y"o -an -bha 'dh/c/c d/c -a -ta =gba -nu y"o -na =g/ca'. 16'Y"o- p"o -t"ongg"o 'dh/c/cd/cm/e -nu -dh"e: “P"e -nu 'wo =n/e, -ka -an bho z"o; k"o =kun 'ka n D"e -bha 'k/c k"e 'dh/c/cku"edh/e 'ka.” 17=Dh/e '"o p"e -nu k"e -na 'dh"o, '"o- -bha =gu"e' -nu -zo -y"o -b"u"o =n/e 'wun -y"o -gban p"e -nu 'wo -k"e bh"e -an -bha -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e/e: |i“-Zlan, "u -bha 'k/c -dh/c '"o n -g/c bh"e -y"o -m/ca -bha -dewo -y"o n z"e.”|d 18'Y"o Zuif"o -nu -g/cm/e -nu -wa p"o -a -dh"e: “-Dhidhaap"e do k"e k"o -ya -z/cn yi -dh"e =n/e p"e -nu '"u- k"e -na bh"e -wo "u =dua' 'ka.” 19'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c, '"o- p"o: “-Zlan -bha 'k/c =n/e, -kaa 'w"u; a -dho -a gb/e d/c -dh/ekpa/cyi -yaaga -bha.” 20'Y"o Zuif"o -nu -g/cm/e -nu -wa p"o -a -dh"e 'z"u: “'K/c "u -ga -na =n/e, -kw/e 'g/c/c- -yiisi"e "o ga 'slado -yu"o -m"u; d"o -m"u "u 'ka k"o '"u"en- p"o yi -dh"e "u -dho -a d/c -dh/ekpa/cyi -yaaga -bha -/e?” 21'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, p"e '"o- -dh/e -Zlan -bha 'k/c ('"o m/e -nu waa- -g/en ma -a -g/c) bh"e '"o t/c/c y"o -de gia- "o -l"u. 22'K/e/e =dh/e '"o =ya 'go ga 'g"u, '"o- -bha =gu"e' -nu -zo -y"o -b"u"o zl"o"o -a -wo -nu 'ka, 'wo- -g/en ma; '"o p"e -nu 'wo -gban -a -bha 'wo -k"e =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u bh"e 'wo- -wun -dh/e 'wun gia-. 23Paak"o 't"ong '"o Yesu -ya -k"e Zeluzal/em"e 'ma bh"e, m/e -nu -wo wo -zo -y"o -a -bha =pl"e"ez"e 'ka -dhidhaap"e -nu '"o- -k"e bh"e -a -wun 'g"u. 24'K/e/e y"o 'p"o, -y"o "o -de -k"e 'sl"e 'ka -an -g/c '"o t/c/c -y"o -an -d/c; 25bhii -a -bha -wun yaa k"e -a -bha k"o -wo m/e 'bhaa -wun =bl/e/e' "o -dh"e. M/e '"o -dh"o 'wun '"o- =zu"o' 'pi"o -wun 'ka, -ya -d/c.

will be added

X\