Zan 16

1'Y"o Yesu -ya p"o 'z"u: “A- -p"o ka -dh"e 'dh"o, -y"o k"e 'dh"o k"o =kun 'ka dho ka bo -zo -y"o n -ma -s"u 'ka. 2-Wo -dho ka k"e, 'wo ka bho -an zi"en wo -bha -bh/cku"ek/c -nu 'g"u. -A -de 't"ong 'bhaa 'ka, m/e -nu -wo -dho ka z"e -a p"o -s"u 'ka wo -de =zu"o' 'pi"o =n/e -wo -Zlan -dhi -a -dh"e -wun k"e -na. 3-A k"e 'wo dho"e- wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c waa n D"e d/c 'iin waa n d/c. 4-A p"o 'a- wo -na ka -dh"e 'dh"o bh"e '"o t/c/c k"o yi '"o -an -bha 't"ong dho -lo -a 'ka k"o -waan p"e -nu k"e ka 'ka =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, k"o ka -zo -yaan -b"u"o =n/e 'ma- 'to 'dhi"o 'ma- =bl/e/e' ka -dh"e 'saadh"o. 'Wun -nu 'wo bh"e -a =bl/e/e' '"o n 'ka- wo ka -dh"e 'dh"o -bl/e/ez"e 'ka bh"e '"o t/c/c k"o a =tun ka 'pi"o.” 5'Y"o Yesu -y"o dho"e 'dhi"o, '"o- p"o -an -dh"e: “'K/e/e =dh/e '"o -k"e =n/e n 'dho -s"u -m"u m/e '"o n b/c -a 'pi"o bh"e =n/e, 'a 'wun =bl/e/e ka -dh"e 'dh"o bh"e. -A -wun 'g"u 'ka -ya diindh"o, '"o m/e 'yaa -dh"o ka zi"en k"o -y"o n =dh/e/e' 'kp/c =n/e/e: ‘"U -dho m/e/e?’ 'ka bh"e, 6'"o t/c/c -w/e/e =ya 'kp/c ka -ta 'wun -nu 'wo bh"e -a -wun 'g"u. 7'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, a- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka =n/e/e: =Y"o -s"e ka -bha 'ka k"o 'a 'dho ka 'dhi"o, 'yaa 'dh"o m/e '"o dho nu k"o -yaan nu ka -dh"e bh"e yaa 'dho -lo ka -ta. =Ya k"e =n/e 'ma 'dho, y"o =n/e 'a dho -a b/c ka -dh"e. 8Y"o bh"e =n/e '"o =ya nu, '"o dho -a -z/cn 'kpongtaam/e -nu -dh"e =n/e 'wun '"o -gban =s/c/cn yaa -wun -bha, 'wun '"o -gban p"e '"o kpengdh"o -a -bha, 'wun '"o -gban -Zlan -bha za '"o dho -a d/c -a -bha, -k/c '"o- 'ka -an =zu"o' 'pi"o bh"e 'yaa 'dh"o; wo -de -p"u"o 'wo- wo -na bh"e. 9Wo -de -p"u"o 'wo- wo -na 'wun '"o -gban =s/c/cn yaa -bha -a -wun 'ka bh"e '"o t/c/c 'waa n -wun -dh/e 'wun gia-. 10Wo -de -p"u"o 'wo- wo -na 'wun '"o -gban p"e '"o kpengdh"o -a -wun 'ka bh"e '"o t/c/c n 'dho -s"u -m"u n D"e 'pi"o; ka 'ka 'dho n y"o gb/c; 11'iin 'z"u, wo -de -p"u"o 'wo- wo -na 'wun '"o -gban -Zlan -bha za '"o dho -a kan -a -wun 'ka bh"e '"o t/c/c 'kpongtaam/e -nu =k/c/cnm/e bh"e -a -bha za =ya 'kan 'saadh"o, -a -g/c =ya 'to"e- 'g"u.” 12'Y"o- p"o -an -dh"e 'z"u: “'Wun -y"o n -g/c =va k"o 'aan- =bl/e/e'- ka -dh"e; 'k/e/e 'ma -dh/e -ga -a 'g"u -s"e 'ka, -an 'pl/e 'ka 'dho to ka 'to"e-, d/c 'kwa- wo =n/e -a 'g"u. 13-Zuu '"o 'wun gia- -go -a 'g"u -m/e 'ka bh"e =ya nu, y"o =n/e '"o dho y"o ka -dh"e 'dhi"o 'wun gia- -zian -ta. Y"o =n/e =ya nu, '"o p"e -nu '"o- ma 'iin p"e -nu 'wo dho k"e, '"o dho -an 'pl/e =bl/e/e' ka -dh"e. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, yaa 'dho k"e y"o -de 'sloo -a -de -ta -wun 'ka. 14-Y"o -dho n 't/c k"e =va, '"o t/c/c ma =n/e 'a dho n -wo -nu -lo -a kw/e/e k"o -yaan nu -yaan =bl/e/e'- ka -dh"e. 15P"e 'saadh"o '"o n D"e -bha 'ka, k"o ma p"e -m"u. P"e '"o -k"e 'a- p"o -Zuu 'sl"o"osl"o '"o bh"e a -dho n -wo -nu -lo -a kw/e/e k"o -yaan nu -yaan =bl/e/e'- ka -dh"e '"o bh"e.” 16'Y"o- p"o -an -dh"e 'z"u: “'T"ong '"o n -g/c ka 'pi"o z"o bh"e 'yaa =va gb/c; n -go ka 'yan 'dhi"o -s"u -m"u k"o 'aan- 'dho; '"o =ya 'go m"u, -a -dh/e yaa 'dh"o =gl/c/c '"o 'ka -kp"en n -ma 'z"u.” 17=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o- -bha =gu"e' -nu 'bhaa -nu -wo y"o -a p"o -s"u -bha wo 'ko zi"en =n/e/e: “-Wo -nu '"o- =bl/e/e 'saadh"o =n/e ‘'t"ong '"o n -g/c ka 'pi"o z"o bh"e yaa =va gb/c; n -go ka 'yan 'dhi"o -s"u -m"u k"o 'aan- 'dho, '"o =ya 'go m"u, -a -dh/e 'ka 'dho =gl/c/c '"o 'ka -kp"en n -ma 'z"u’, '"o- 'bhaa -nu -wo -k"e ‘'"o t/c/c n 'dho -s"u -m"u n D"e 'pi"o’ 'wo bh"e 'saadh"o, -an -g/en t/c/c -m"e, 'kwa d/ca =n/e/e? 18‘'T"ong 'yaa =va gb/c’ -de 'k"o- p"o -na =n/e -a -g/en t/c/c -m"e poo =ee? P"e -nu '"o- p"o -na 'saadh"o bh"e, 'kwaa- -g/en ma 'sa!” 19=Dh/e Yesu =yaa- -dh/e y"o =n/e -wa 'pi"o 'wo =dh/e/ekp/cdhe k"e "o -g/c, '"o- p"o -an -dh"e: “A- -p"o ka -dh"e: 'T"ong '"o n -g/c ka 'pi"o z"o bh"e 'yaa =va gb/c; n 'go -s"u -m"u ka 'yan 'dhi"o k"o 'aan- 'dho, =ya 'go m"u, -a -dh/e yaa 'dh"o =gl/c/c '"o 'ka -kp"en n -ma 'z"u; 'wun bh"e 'p"o 'ka- -ta =dh/e/e' kp/c ka 'ko -nu -g/c bh"e ee? 20A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: Ka -dho 'gbo -nu b/c 'yenaz"e 'ka; 'k/e/e 'kpongtaam/e -nu =zu"o' 'glu -dho dhi. Ka -dho k"e 'yenaz"e 'dh"o, 'k/e/e ka -bha 'yena -wun bh"e -y"o -dho gla =zu"ogludhi -wun 'g"u. 21-Ka -dh/e -ga 'dh/e! 'Wun bh"e -a =t/ei' =ga =n/e: Koyiga =ya dheb/c 'kun, -a =zu"o' -y"o -kaan 'ku"e; '"o t/c/c 't"ong '"o- 'y"enng dho bh/ca bh"e =ya -lo. 'K/e/e =ya y"en 'b"e bho -s"u -bha, '"o- -zl"o -y"o -tr"o 'y"enngbh/cdhe bh"e -a 'ka, '"o t/c/c -a =zu"o' 'glu =ya dhi m/e 'bhee- '"o- -da 'kpongtaa bh"e -a -wun 'g"u. 22-K/c do gia- bh"e '"o- 'ka 'p"o =d/e/e. '"O t/c/c ka -de 'p"o ka =zu"o' =ya =kaan' 'ku"e. 'K/e/e a -dho y/e n 'z"u. -Y"o n 'g"u =n/e -a yi bh"e -a 'ka, ka =zu"o' 'glu -dho dhi; m/e gb/e -k/c 'ka 'dho -m/ca k"o =zu"ogludhi '"o dho k"e ka -g/c bh"e, -ya 'kun ka -g/c. 23Yi bh"e =ya k"e =n/e =ya -lo, =dh/e/ekp/cdhe gb/e 'ka 'dho k"e -dh"o 'wun gb/e -wun 'g"u gb/c. A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka: P"e 'oo p"e 'ka- -dh/e n D"e -g/c n 't/c 'g"u, -y"o -dho -a nu ka -dh"e. 24'"O y"o =d/e/e -bha, kaa p"e gb/e -dh/e n D"e -g/c do n 't/c 'g"u =kun. -Ka p"e -gba -dh/e 'dh/e! Ka -dho -a y"o; =ya k"e 'dh"o ka -bha =zu"ogludhi -dho -m/c 'ku"e.” 25'"O Yesu -ya p"o -an -dh"e 'z"u: “'Wun -nu 'a- =bl/e/e ka -dh"e 'saadh"o bh"e, a -an -k"e 'dh"o 'wun =zuan' 'ka. 'K/e/e -a 't"ong -y"o nu -na '"o n 'ka 'dho 'wun =zuan' -z/cn ka -dh"e, 'wun -bl/e/e ka -dh"e -s"u 'ka; -a yi bh"e -a 'ka, 'wun -nu 'wo -gban n D"e -bha, a -dho -an =bl/e/e'- ka -dh"e 'puu 'ka. 26Yi bh"e =ya k"e =n/e =ya -lo, ka -dho p"e -nu -dh/e n D"e -g/c n 't/c 'g"u; n -ma -wun 'ka 'dho k"e -a -bha -dewo k"o 'a =bh/ea' -a -dh"e 'z"u p"e 'ka- -dh/e bh"e -a -wun 'g"u k"o -yaan =tun -a nu -na ka -dh"e, 27'"o t/c/c n D"e -de gia- -y"o ka -dh/c -k"e. Ka -dh/c -ya -k"e, '"o t/c/c n -dh/c -y"o ka -k"e, '"o 'ka- -dh/e 'wun gia- =n/e a -go -Zlan 'pi"o. 28A -go n D"e 'pi"o, 'a nu 'kpongtaa z"o. 'K/e/e a 'go -na 'kpongtaa, a 'dho -na n D"e 'pi"o.” 29=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o- -bha =gu"e' -nu -wa p"o -a -dh"e: “=Nnn'-, 'wun =ga '"u- =bl/e/e' -na 'puu 'ka bh"e. -A m/e bh"e 'yaa 'wun =zuan' 'ka. 30D/c 'kwa- wo =n/e, =ya k"e yi 'yaan 'sabla =n/e "u p"e 'pl/e -d/c, '"o "u -bha -wun 'yaa- -bha k"o 'yi "u =dh/e/e' 'kp/c 'z"u 'wun 'bhaa -wun 'ka. -A -wun 'g"u, yi- -dh/e 'wun gia- =n/e "u -go -Zlan 'pi"o '"u nu.” 31'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c =n/e/e: “'Ka- -wun -dh/e 'wun gia- 'sabla -a? 32=Ao'; 'k/e/e -a yi -y"o nu -na, '"o- -de =ya -lo 'saadh"o, '"o 'ka dho kan n -z"u, m/e '"o -dh"o, -yaan 'dho "o =pl"o"o k"o 'kaan- n 'to 'sloo 'ka. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, 'maa n 'sloo 'ka, 'wun gia- 'ka, bhii n D"e -y"o n 'pi"o. 33P"e -nu 'wo bh"e, a- -p"o ka -dh"e 'dh"o 'saadh"o -y"o k"e 'dh"o k"o ka -bha -klu n -ma -s"u 'g"u, =zu"oyagluu -yaan k"e ka -g/c. Ka 'y"enng -dho bh/c 'kpongtaa z"o. 'K/e/e -ka ka 'g"u d/c 'gbee-! 'Ma 'to -a 'gbee- 'ka -glud"e '"o 'kpongtaa z"o bh"e -a -ta.”

will be added

X\