Zan 13

1=Dh/e 'kwa d/c 't"ong bh"e -a 'ka, k"o Paak"o 'wlaan- =ya 'to =n/e =dhia 'dh"o, k"o Yesu =yaa- =t/ei' d/c =n/e "o 'go -s"u -m"u 'kpongtaa z"o -yaan 'dho "o D"e 'pi"o. -A -bha m/e 'wo 'kpongtaa z"o bh"e -an -dh/c -y"o -k"e -a -bha -kplawo; '"o- -de -y"o -k"e -a -g/c 'dh"o '"o =to"e' 'dh"o '"o y"o"e -a -bha -tosiadhe 'dhi"otoyi -bha z"o. 2Waa- "o -bha =gu"e' -nu -wo -k"e 'yinia 'pi"o -p"e -bh"o =dhia, 'k/e/e k"o -a -bha =gu"e' -nu 'wo bh"e -a m/e 'wo- -dh/e Zuda '"o -k"e Sim/c Ikali/ct"o gb"o 'ka bh"e, k"o d"u =yaa- 's"u "o -bha 'ka k"o -yaan Yesu 'dh/c/c d/c "o yaag"um/e -nu -g/c. 3'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, Yesu -de gia- -ya =t/ei' d/c =n/e "o -go -Zlan 'pi"o; =ya 'go m"u, -y"o -dho y/e "o 'z"u '"o dho -Zlan 'pi"o, '"o bhii -ya d/c =n/e -Zlan -ya p"e 'pl/e -lo "o kw/e/e. 4=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o =luu '"o "o -bha s/c -ta -s/c bho "o -bha, '"o 'zlu -s/c do s"u "o- -klu "o v/e/edh"o. 5'Y"o 'yi s"u '"o- -lo 'tia- 'gb/ea do 'g"u, '"o y"o "o -bha =gu"e' -nu -g/en 'zlu -s"u -bha. '"O- m/e '"o =ya y"en -a -g/en 'zlu -s"u -bha, '"o 'zlu -s/c '"o- v/e/edh"o =sia bh"e, '"o- s"u '"o- -zi"o -a -g/en -nu -bha. 6'"O =dh/e =ya y"o Sim/c Pi/e/e -bha, '"o Sim/c -ya p"o -a -dh"e: “N D"em/e, bhi =n/e '"u dho n -g/en -nu zlu =a, -abi'!” 7'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “P"e 'a- -k"e -a -dh"e 'dh"o bh"e, 'bhaa- -g/en d/c, 'k/e/e 'dhi"o =zian' "u -dho -a -g/en d/c.” 8'"O Pi/e/e -ya p"o -a -dh"e: “N 'ka 'we -a -bha, "u 'ka 'dho n -g/en zlu 'gb/e/edh"o!” 'Y"o Yesu -ya p"o -a -dh"e: “=Ya k"e =n/e n 'ka "u -g/en -nu 'zlu, "u 'ka 'dho p"e gb/e y"o n kw/e/e gb/c.” 9'"O Pi/e/e -ya p"o: “=Ya k"e =n/e -y"o 'dh"o 'w/ea-, k"o =kun -k"e '"u n -g/en -nu 'sloo zlu, -bh"o n -k/c -nu waa- n -g/c -an 'pl/e 'zlu =kl"o"odh"o -wa!” 10'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “M/e '"o =ya "o zlu -be 'saadh"o, 'yaa- -bha k"o -y"o "o -de 'b"o"u 'zlu 'z"u; bhii =ya k"e =n/e =ya "o -g/en 'zlu, k"o =ya bh/c 'papadh"o =n/e bh"e. D/c 'ka- wo bh"e, 'ka bh/c -Zlan w"o 'dhi"o =n/e bh"e; 'k/e/e ka 'pl/e kun '"o 'ka bh/c -s"u 'ka.” 11-A p"o '"o Yesu -ya wo “'k/e/e ka 'pl/e kun '"o 'ka bh/c -s"u 'ka” bh"e '"o t/c/c m/e '"o dho -a 'dh/c/c d/c "o yaag"um/e -nu -g/c bh"e -ya -d/c. 12=Dh/e Yesu =ya y"en -an -g/en -nu 'zlu -s"u -bha, '"o =luu '"o "o -bha s/c -ta -s/c -nu -da "o -bha; =dh/e =ya 'dho =ya -ya "o -bha =gu"e' -nu 'pi"o p"e -bh"o -a -ta =gba 'dhi"o, '"o- p"o -an -dh"e: “P"e 'a 'go -na -a k"e =dhia bh"e, ka- -g/en -d/c -a? 13Ka n -dh/e ka -G/cm/e, '"o 'ka n -dh/e ka D"em/e; -y"o 'wun gia- 'ka, a- -de 'ka. 14-Ka -dh/e -ga bh"e 'dh/e! Ma 'a ka D"em/e, ka -G/cm/e 'ka bh"e, 'ma ka -g/en -nu 'zlu =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, k"o -y"o ka -bha k"o 'ka ka 'ko -nu -g/en 'zlu. 15-A k"e 'a- wo 'dh"o bh"e, -y"o 'wun =zuan' 'ka, 'a- -k"e 'dh"o k"o 'ka 'to -a k"e -s"u 'pi"o ka 'ko -nu zi"en. 16A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka =n/e yu"ok"em/e 'yaa =va "o -g/cm/e -bha, 'iin b/cm/e yaa =va m/e '"o- b/c bh"e -a -bha. 17=Dh/e 'wun m/e bh"e 'ka- d/c zl"o"o bh"e, -y"o n 'g"u =n/e 'ka- 'kun -a 'kun -k/c 'ka =zu"ogludhi -dho k"e ka -g/c.” 18'Y"o- p"o 'z"u: “'Wun 'a- =bl/e/e bh"e, yaa y"o ka 'saadh"o ka -bha; m/e -nu '"o 'wo n -ma 'ka '"o 'a -an s"u, a -an -d/c. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, 'wun bh"e -y"o -k"e 'dh"o k"o p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u, -a 'dhi"o -yaan -m/c 'ku"e. -Y"o =b/e/en' -s"u 'ka =n/e/e: |iM/e '"o yi -nu 'yi p"e -bh"o -kplawo yi 'ko =bhaa bh"e, =ya d/c n -g/c 'y"enng.|d 19'Wun bh"e a- -to 'dhi"o 'a- =bl/e/e -y"o k"e 'dh"o k"o yi '"o -a 'g"u -p"e dho kaa bh"e, 'kaan- -a -dh/e 'wun gia- =n/e ma =n/e 'a t/c/c m/e '"o -dh"o. 20A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka =n/e/e: Ma b/cm/e bh"e, m/e =yaa- -nia 'kun, k"o ma =n/e '"o n -nia kun bh"e; '"o m/e '"o =ya n -nia 'kun bh"e; '"o m/e '"o =ya n -nia 'kun, k"o m/e '"o n b/c bh"e =n/e '"o- -nia kun bh"e.” 21=Dh/e Yesu =ya y"en 'wun =bl/e/e' -s"u -bha 'dh"o, '"o- =zu"o' -y"o -kaan 'ku"e, =dh/e -k"e 'dh"o '"o- p"o: “A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka =n/e/e: M/e do -y"o ka zi"en '"o dho n 'dh/c/c d/c n yaag"um/e -nu kw/e/e.” 22'"O- -bha =gu"e' -nu -wo y"o wo 'ko -ga -s"u 'g"u 'wun '"o- =bl/e/e bh"e -a -wun 'g"u, '"o bhii waa- -g/en gb/e d/c. 23=Dh/e k"e -na 'dh"o, Yesu -bha =gu"e' -nu 'wo bh"e -a m/e '"o- -dh/c -ya -k"e =du"o bh"e, -y"o -k"e Yesu 's/c/c. 24'Y"o Sim/c Pi/e/e -y"o "o 'yan z"e -a -dh"e k"o -y"o Yesu =dh/e/e' kp/c m/e '"o bh"e -a -wun 'ka. 25=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o m/e bh"e '"o "o -g/c =y/c/cn Yesu -bha, '"o- p"o -a -dh"e 'saan 'g"u: “N D"em/e, d"o -m"u -ii?” 26'"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “-Bh"o n -ga 'dh/e! A -dho =bluu'- 'klu s"u 'a- z"e 'too 'ka 'tia- 'g"u; m/e 'a 'dho"e- nu -a -dh"e bh"e '"o t/c/c m/e bh"e.” 'Y"o Yesu -y"o =bluu'- 'klu s"u, '"o- z"e 'too 'ka, '"o- nu Zuda '"o -k"e Sim/c Ikali/ct"o gb"o 'ka bh"e -a -dh"e. 27=Dh/e Zuda -y"o "o -k/c kp/c =bluu'- 'klu bh"e -a -g/c, '"o- kun, '"o Satan -y"o -da -a =zu"o' 'pi"o. '"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “P"e '"u dho"e- k"e bh"e, -bh"o"e k"e 'si"o- si"o-!” 28'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -a -bha =gu"e' -nu waa 'wun gb/e d/c -a -bha. 29=Dh/e -k"e =n/e Zuda =n/e '"o -k"e -an -bha 'w"e"u- -k/c 'dhi"o 'ka bh"e, 'y"o -k"e -an -zo 'pi"o =n/e Yesu -ya -p"o -a -dh"e -y"o 'dho -bh"op"e 'wo dho 'wlaan- k"e -a 'ka -a 'dh/c =dhia 'iin 'z"u =n/e -y"o 'dho -y"o gba/c k"e 'f/e/em/e -nu -dh"e. 30'Y"o Zuda -y"o =bluu'- 'klu bh"e -a s"u '"o to m"u '"o y"o plaan. -Dh/e -y"o -k"e tii. 31=Dh/e '"o Zuda =ya y"o plaan, '"o Yesu -ya p"o: “'Go 't"ong =n/e -a -bha, ma M/egb"o, n 't/cbh/cs"u -m"u zl"o"o; '"o -Zlan -bha 't/cbh/cdhe dh"o b/c -a -ta. 32'"O =ya k"e =n/e -Zlan -bha 't/cbh/cdhe =ya b/c M/egb"o '"o bh"e -a 'g"u k"o -Zlan -de gia- -y"o -dho -a k"e '"o- Gb"o -bha 't/cbh/cdhe -y"o b/c "o -ta. P"e '"o- -de dho k"e -d"e"u y"o -m"u. 33Ma 'n"e -nu, 't"ong '"o n -g/c 'a- 'ka ka 'pi"o z"o bh"e =ya 'to 'teete 'kpaan. Ka -dho n =m/e/e', 'k/e/e -dh/e 'a dho dho -a -bha bh"e, kaa 'dho -m/ca -bha 'ka -da m"u. Ka gia- ka- =t/ei' -d/c. -A m/e 'k"o bh"e 'ma- =bl/e/e' Zuif"o -nu -dh"e 'dhi"o 'saadh"o. 34'K/e/e a ka 'paan bho -na, -y"o t/cng -d"e"u 'ka, 'a- d/c =n/e/e: -Ka ka 'ko -nu -dh/c k"e. Ka =dua' -m"u 'ka ka 'ko -nu -dh/c k"e =n/e -k/c 'a ka -dh/c =kaa' bh"e -a 'dh"o. 35=Ya k"e =n/e 'ka ka 'ko -nu -dh/c k"e, m/e 'saadh"o -wo -dho -a -dh/e y"o =n/e ka ma =gu"e' -nu 'ka.” 36=Dh/e Yesu =ya 'wun =bl/e/e'- =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, '"o Pi/e/e -ya =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “N D"em/e, "u -dho m/e/e?” '"O Yesu -ya p"o -a -dh"e: “-Bh"o 'to bh"e! -Dh/e 'a 'dho -na -a -bha bh"e, "u -k/c yaa -m/ca -bha k"o '"u 'to n 'pi"o 'ko 'dho m"u, 'k/e/e "u -dho zi"o n 'pi"o 'dhi"o =zian'.” 37'"O Pi/e/e -ya p"o -a -dh"e: “N D"em/e, -m"e -k"e '"o n 'ka dho zi"o "u 'pi"o 't"ong m/e =n/e -a 'ka /e/e? N -m/ca 'g"u -s"u -m"u k"o 'a zi"o "u 'pi"o 'k"o -k"e =n/e -wo -dho n z"e 'dhee!” 38'"O Yesu -ya =dh/e/e' kp/c, '"o- p"o: “"U -dho p"e 'saadh"o k"e 'k"o -k"e =n/e -wo -dho "u z"e -a 'ka a? =Ao'! A- -p"o "u -dh"e 'wun gia- 'ka =n/e/e: -A k"e -yi 'ka k"o -t/c g/cn -yaan 'we, "u -dho -a p"o -gwaa -yaagaz"e =n/e 'bhaa n d/c.”

will be added

X\