Zan 1

1'Dhi"o -bl/e/ez"e k"o 'kpongtaadh/e yaa k"e =kun, m/e '"o- 't/c -y"o -k"e -wo 'ka, -y"o -k"e -dh"o. 'Y"o -wo '"o 'dh"o bh"e 'y"o -k"e -Zlan 'pi"o; k"e- wo 'dh"o bh"e, -wo bh"e -y"o -k"e -Zlan 'ka. 2=Ya k"e 'dh"o k"o -wo '"o bh"e -y"o -k"e -dh"o -Zlan 'pi"o 'kpa 'p"e-, -a z"ud/cyi 'ka. 3'"O p"e 'saadh"o '"o -Zlan -ya -da, -y"o -b/c -wo bh"e -a -ta '"o- 'pl/e -k"e. P"e '"o -Zlan -ya -da -yaan 'kun -a -k"e -wo bh"e -a 'ka =s"u"e' 'yaa 'dh"o. 4-Wo '"o bh"e =n/e '"o -k"edh"os"u giagia 'dho"e- -g/c; '"o -k"edh"os"u '"o bh"e 'p"o, '"o -k"e m/e 'bhee- -bha -dh/epuudh/e 'ka. 5'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e -dh/epuudh/e '"o bh"e -a 'bh"u -y"o -y"o -dh/etiidh/e 'g"u, 'y"o m/e -nu 'wo k"edh/e -dh/etiidh/e 'g"u, waa 'we -a -wun -bha. 6'Y"o 't"ong 'bhaa 'ka, 'y"o -Zlan -y"o g/c/cn- do b/c. -A t/c/c Zan; 'y"o nu. 7G/c/cn- bh"e -y"o -nu 'dh"o k"o -dh/epuudh/e '"o bh"e, 'wun '"o -gban -a -bha, -yaan -t/cm/cdhe k"e 'iin k"o -a =bl/e/e' -wun -bha, m/e 'saadh"o -waan -dh/epuudh/e '"o bh"e -a -wun -dh/e 'wun gia-. 8'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, y"o gia- kun '"o -k"e -dh/epuudh/e '"o 'dh"o bh"e -a 'ka; 'wun '"o -gban -a -bha, y"o =n/e '"o- =bl/e/e m/e -nu -dh"e. 9M/e '"o -dh/epuudh/e 'ka bh"e, -dh/epuudh/e '"o giagia, '"o- -bha nu -s"u 'ka, 'y"o -dh/e -po m/e 't"o"udh"o -an -ta, y"o -m"u. 10-Wo '"o bh"e -y"o -k"e 'kpongtaa. Y"o =n/e '"o -Zlan -y"o 'kpongtaadh/e =kaa'. 'K/e/e 'kpongtaam/e -nu waa 'we -a -wun -bha. 11-Y"o -nu "o -de =pl"o"o; 'y"o- -de -m/e -nu waa wo -k/c 'kp/c -a -g/c. 12'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, m/e kp"o 'd/ed/e -wo wo -k/c -kp/c -a -g/c '"o 'wo- -wun -dh/e 'wun gia-. =Dh/e -k"e 'dh"o, -wo bh"e, 'y"o- -k"e '"o 'wo -k"e -Zlan -bha 'n"e 'ka. 13K"e 'wo- wo -Zlan -bha 'n"e -nu 'ka bh"e yaa k"e =n/e -k/c '"o- 'ka 'kpongtaa z"o '"o 'kwa- p"o -na -a 'ka m/e =n/e -y"o g/c/cn- =n/e -a gb"o 'ka bh"e -a 'dh"o. 'Wun '"o go -Zlan -de -zo 'kun -wun 'g"u y"o -m"u. 14'Y"o =dh/e -k"e 'dh"o, -wo bh"e 'y"o -k"e m/e 'bhee- 'ka, '"o nu '"o -k"e kwa 'pi"o z"o. -A 'glu -y"o -k"e -s"e. Y"o '"o bh"e -y"o -k"e 'wun gia- -g/cgodh/e 'ka. Yi 'yan -y"o -d/c -a -bha 't/cbh/cdhe -bha. 'T/cbh/cdhe '"o 'dh"o bh"e, D"e -ya -nu "o Gb"o do '"o bh"e -a -dh"e. P"e '"o- 'pi"o bh"e, =dh/e 'yi- d/c -a -bha =n/e -y"o -go -a D"e 'pi"o, '"o y"o '"o "o D"e -bha 'n"e dos/en 'kpaan 'ka bh"e '"o- y"o bh"e '"o bh"e. 15Y"o =n/e '"o Zan -y"o 'wun -gban -a -bha '"o- =bl/e/e -dhoo bho -s"u 'ka, '"o- p"o: “Y"o =n/e '"o 'wun '"o -gban -a -bha, a- -bl/e/e 'dhi"o -be =n/e/e: M/e do -y"o nu -na n =zl"o"o; =y"o =va '"o -zi"o n -ta. '"O t/c/c -y"o -k"e -dh"o 'dhi"o -be k"o n 'ka bh/c =kun.” 16-Y"o "o -bha 'wuns"e -y"o 'ko 'pi"o '"o -k"e kwa 'pl/e kwa -dh"e '"o 'dhu"e- kp/c kwa -bha -kplawo. 17K"e- wo 'kpa bh"e, t/cng '"o -Zlan -ya d/c kwa -dh"e bh"e, -y"o =b/ca' Moiz"o 'g"u. 'K/e/e d/c 'kwa- wo =d/e/e =n/e bh"e, -a -bha 'glus"e -wun waa- 'wun '"o 'wun gia- 'ka '"o -k"e kwa -dh"e bh"e, -y"o b/ca Yesu Klito 'g"u. 18-Zlan bh"e m/e gb/e yaa "o 'yan d/c -a -bha do. 'K/e/e -a Gb"o dos/en 'kpaan, Gb"o '"o -Zlan 'ka bh"e, y"o '"o -ya -s"u 'ka "o D"e 's/c/c bh"e, =yaa- k"e 'kwa- d/c. 19'T"ong bh"e -a 'ka, Zuif"o -nu -g/cm/e -nu 'wo Zeluzal/em"e, -wo slabhom/e -nu waa- Levi -g/c 'gunng 'g"u -m/e -nu '"o 'wo yu"o k"e -na -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u bh"e -an 'bhaa -nu -b/c, 'wo nu 'wo =dh/e/e' kp/c Zan -g/c =n/e/e: “D"o -m"u "u 'ka /e?” 20'K/e/e yaa 'kun -a -daa k"e -s"u 'ka -an -g/c, -a -ta p"o -s"u 'ka 'puu 'ka m/e 'pl/e w"o 'dhi"o =n/e/e: “-Zlan -bha -Yam/e 'yaa -m"u n 'ka.” 21'Y"o 'wo- =dh/e/e' kp/c 'z"u =n/e/e: “=Dh/e '"o 'dh"o, k"o d"o -m"u "u 'ka /e? Eli -m"u "u 'ka a?” 'Y"o- -daa -k"e =n/e/e: “-Abi'! 'Maa -m"u.” 'Wo =dh/e/e' 'bhaa kp/c =n/e/e: “-Zlan -wodhi"olom/e '"o yi 'yan 'dho"e- -g/c bh"e y"o -m"u "u 'ka a?” 'Y"o- p"o 'z"u: “-Abi'!” 22'Wo- =dh/e/e' kp/c zl"o"o =n/e/e: “=Ya k"e 'dh"o k"o d"o -m"u "u 'ka /e? Bhi -de gia-, -bh"o"e -daa 'kp"edh"o -z"e k"e yi -dh"e 'yi 'dho 'yi- p"o yi b/cm/e -nu -dh"e.” 23'Y"o Zan -ya p"o: “N t/c/c g/c/cn- '"o -dhoo bho -na 'y"enng =taa. P"e 'a- -dhoo bho -na '"o t/c/c: -Ka kwa D"em/e -bha zian -gbloo -p"e k"e; -y"o d/c kpengdh"o =n/e -k/c '"o =b/e/en' -s"u 'ka -a 'ka -Zlan -wodhi"olom/e Ezai -bha 's"e"edh/e 'g"u bh"e -a 'dh"o.” 24M/e -nu '"o Zuif"o -nu -wo -an b/c 'wo nu =dh/e/e' 'kp/c =dhia Zan -g/c bh"e, Falizi -m/e -nu -wo -k"e -an zi"en. 25Wo -de 'p"o, -wo Zan =dh/e/e' -kp/c, 'wo- p"o: “=Dh/e '"o -Zlan -bha -Yam/e 'yaa -m"u "u 'ka, '"o 'bhaa Eli 'ka, 'iin 'bhaa -Zlan -wodhi"olom/e 'ka =n/e, "u -d/c =dh"e 'y"o "u m/e -nu b/c yi"o =ee?” 26'Y"o Zan -ya -daa -k"e -an -g/c, '"o- p"o: “Ma 'p"o, ka b/c =n/e 'a- wo yi"o; 'k/e/e m/e do -y"o ka zi"en '"o 'kaa- d/c. 27-Y"o nu -na n =zl"o"o. 'Maa p"e gb/e 'ka -a 'dhi"o -dewo poo k"o 'aan- 'dho =kloo'- -a 'dhi"o 'aan- -bha -sakpa yun =bh"u"o' 'po.” 28'Wun -nu 'wo bh"e, -wo -k"e 'dh"o Betani -p"o m/e '"o 'yiga 'wo- -dh/e Zuud/en '"o Zan -k"e m/e -bha -go =s/c/cn yaa 'g"u -b/cyi"odhe k"e =dhia -a =bhaa bh"e -a =zl"o"o =zian'. 29=Dh/e '"o- -ta -dh/e =ya 'po, '"o Zan -y"o Yesu y"o k"o -y"o nu -na "o 'pi"o, 'y"o- p"o: “'Bhlan"e '"o dho k"e sla- 'ka k"o -Zlan -yaan bho m/e 'kp/ekp/e -bha =s/c/cn yaa -bho -an -bha -p"e 'ka y"o =ga '"o nu -na =n/e! 30Y"o =n/e 'a 'wun -gban -a -bha 'a- =bl/e/e =wo"e' =n/e/e: M/e do -y"o nu -na n =zl"o"o; =y"o =va '"o =zi"e' n -ta, bhii -y"o -k"e -dh"o n 'dhi"o 'kpa 'p"e- bh"e, y"o =ga '"o =n/e. 31'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e yaa k"e =n/e p"e '"o dho kaa, -a d/c 'a- wo bh"e y"o -m"u, 'k/e/e a -nu m/e -nu -b/c yi"o =dhia k"o Izla/el"o -m/e -nu -waan -a d/c.” 32'Y"o Zan -ya p"o 'z"u: “A -Zuu 'sl"o"osl"o -y"o k"o -y"o 'go -na dhang- 'g"u. -Y"o -k"e -t"ongg"o 'ka, 'y"o nu 'y"o -ya -a -ta. 33'K/e/e -a k"e -s"u 'ka k"o p"e -nu bh"e -waan k"e, m/e 'y"o- 'ka, k"o n 'ka- d/c =kun. 'Y"o -Zlan '"o n b/c k"o 'aan- m/e -nu b/c yi"o bh"e, '"o- p"o n -dh"e: ‘M/e '"u 'dho"e- -Zuu 'sl"o"osl"o y"o k"o -y"o =y/c/c' -na -a -ta -yaan 'to -a -ta bh"e, y"o =n/e '"o dho m/e -nu pa -Zuu 'sl"o"osl"o 'ka.’ ” 34'Y"o Zan -ya p"o: “P"e '"o 'dh"o bh"e a- -y"o ('"o n 'yan -y"o -da -a 'g"u); a- -p"o =ya k"e 'dh"o k"o m/e bh"e -Zlan Gb"o -m"u.” 35=Dh/e '"o- -ta -dh/e =ya 'po; Zan waa- "o -bha =gu"e' -nu bh"e -an m/e =pl/e -wo -k"e -dh/e do bh"e -a 'g"u 'z"u; 36'wo Yesu y"o k"o -y"o zi"o -na; 'y"o Zan -ya p"o: “-Ka -dh/e -ga 'dh/e! -Zlan -bha 'bhlan"e =ga =n/e!” 37Zan -bha =gu"e' -nu =pl/e 'wo bh"e, =dh/e '"o -wo bh"e 'wo- ma, 'wo to m"u 'wo -zi"o Yesu 'pi"o. 38=Dh/e '"o Yesu -y"o =dhi"e "o -z"u, '"o -an y"o k"o -wo zi"o -na "o 'pi"o, 'y"o -an =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “-M"e 'ka- =m/e/e?” '"O -an -bha -daa -y"o -k"e =dh/e/e' 'ka 'wo- kp/c =n/e/e: “Labi, "u -bha 'kw/eandh/e -y"o m/e/e?” (Labi -g/en '"o t/c/c “-G/cm/e”.) 39'Y"o- -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “-Ka nu 'kwa 'dho, k"o 'ka- y"o!” 'Y"o 'wo to -a 'pi"o, 'wo dho 'wo wo 'yan d/c -a -bha 'kw/eandh/e -bha, '"o 'wo to -a 'pi"o m"u =kl"o"odh"o -dh/ekpa/cyi m/e bh"e -a 'ka. (=Dh/e '"o p"e -nu bh"e 'wo k"e -na 'dh"o k"o 'kwa d/c 'w/c 'y/e -lan 'ka.) 40M/e =pl/e '"o Zan 'wun =bl/e/e' -wo bh"e 'wo- ma '"o 'wo -zi"o Yesu 'pi"o bh"e, -a m/e do t/c/c Andre '"o -k"e Sim/c Pi/e/e 'zlaa- 'ka. 41=Dh/e 'wo 'go -na Yesu -g/c k/c/c, Andre -bl/e/ez"e =n/e '"o "o 'yan d/c "o =dhoo Sim/c Pi/e/e -bha; 'y"o- p"o -a -dh"e: “'Yi"e yi 'yan d/c Mesi -bha!” (=Waa- p"o Mesi Ebl"o -wo 'g"u, k"o -wa -p"o Gl/ek"o -nu -wo 'g"u 'p"o “Klito”, -a -g/en '"o t/c/c “-Zlan -bha -Yam/e”.) 42=Dh/e -k"e 'dh"o, -y"o -dho Sim/c 'ka Yesu 'pi"o. =Dh/e '"o Yesu -y"o Sim/c -ga -piindh"o, 'y"o- p"o -a -dh"e: “"U t/c/c Sim/c; Zan gb"o -m"u "u 'ka. 'Go =d/e/e -bha, "u t/c/c Sefas"o.” (=Waa- p"o Sefas"o Ebl"o -wo 'g"u k"o -wa -p"o Gl/ek"o -nu -wo 'g"u 'p"o “Pi/e/e”, -a -g/en t/c/c “-gu"o gb/cng”.) 43=Dh/e '"o- -ta -dh/e =ya 'po, '"o Yesu -y"o -da zian -ta k"o -yaan 'dho Galile -s/e 'g"u; 'y"o -kp"en g/c/cn- do 'wo- -dh/e Filip"o -a -bha; 'y"o- p"o -a -dh"e: “-Bh"o zi"o n 'pi"o!” 44Filip"o bh"e, -y"o -k"e Betesaida mi 'ka. Betesaida -p"o '"o bh"e =n/e '"o Andre waa- Pi/e/e 'wo -k"e -a -bha. 45=Dh/e =ya k"e 'dh"o, Filip"o -y"o -kp"en Natana/el"o -bha; 'y"o- p"o -a -dh"e: “M/e '"o Moiz"o -ya -bha 'wun =bl/e/e t/cng 's"e"edh/e 'g"u, '"o -Zlan -wodhi"olom/e -nu -wo 'wun -gban -a -bha 'wo- =bl/e/e 'p"o bh"e, 'yi"e- y"o; '"o t/c/c Zoz/efu gb"o Yesu '"o go Nazal/et"e bh"e.” 46'Y"o Natana/el"o -ya p"o -a -dh"e: “"U- -p"o d"o! Nazal/et"e -p"o =n/e, 'wuns"e 'godh/e -m"u =a?” 'Y"o Filip"o -ya p"o -a -dh"e: “Bhi gia-, -bh"o nu '"u "u 'yan d/c -a -bha 'dh/e!” 47=Dh/e '"o Yesu =ya Natana/el"o y"o k"o -y"o nu -na "o 'pi"o, '"o 'wun -gban -a -bha '"o- =bl/e/e '"o- p"o: “Izla/el"o 'n"e giagia =ga =n/e, '"o bhii 'wun yaa gb/e 'yaa- 'g"u!” 48'"O Natana/el"o -ya =dh/e/e' kp/c '"o- p"o: “"U n -d/c -k/ckl"e =/e?” '"O Yesu -ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “A "u -y"o k"o "u -ya -s"u 'ka fig"o -l"u =l"o"o k"o Filip"o yaa "u =dh/c/c k"e -dewo =kun.” 49'Y"o Natana/el"o -ya p"o -a -dh"e: “N -G/cm/e, -Zlan Gb"o -m"u "u 'ka; bhi =n/e '"u Izla/el"o -m/e -nu -bha -glud"e 'ka!” 50'"O Yesu -ya -wo -daa -k"e '"o- p"o: “=Dh/e -k"e =n/e 'ma- p"o a "u -y"o fig"o -l"u =l"o"o bh"e, '"u n -wo y"o 'wun gia- 'ka bh"e /c/c-; 'k/e/e -y"o k"e "u 'yaan =n/e "u -dho 'wun 'gbl"u"unz"e =pl"e"ez"e 'wo -zi"o -a m/e '"o =n/e -a -ta -an y"o.” 51'Y"o- p"o 'z"u: “A- -p"o ka -dh"e 'wun gia- 'ka =n/e/e: '"O s"u =d/e/e -bha, ka -dho dhang- y"o zl"o"o -bha k"o -a 'dhi =ya 'po k"o -Zlan -bha b/cm/e -nu -wo -da -na 'iin k"o -wo =y/c/c' -na ma 'a M/egb"o 'ka =n/e n -ta.”

will be added

X\