Zak"o 5

1M/e 'ka =bh/c/cm/e 'ka, 'wun bh"e -ya y"o ka -bha 'sabla. -Ka 'gbo -nu b/c ka -wo -ta 'gbee- 'ka, 'wun 'gbee- -nu 'wo dho nu ka -ta bh"e -an -wun 'g"u. 2-A p"o 'a- wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c =bh/c/cp"e -nu 'wo ka -g/c bh"e -an 'pl/e -wo 'bu -s"u 'ka '"o ka -bha -k"e -bha -s/c -nu 'wo bh"e 'p"o '"o p"e 'bhee- -nu =wa -an -bh"o 'saadh"o. 3Kaa- 's"enng -nu waa- kaa- z"en -nu 'wo bh"e 'ka/c -dho -an kun. 'Ka/c '"o bh"e =n/e '"o dh"o -z/cn =n/e ka k"ewun -y"o ya (wo =n/e '"o 'ka dh"o b/c -an -ta k"o za -yaan ka 'kun). P"e do '"o 'ka/c -ya -k"e kaa- z"en waa- kaa- 's"enng -nu -an 'ka bh"e =n/e '"o dho"e- k"e ka 'ka 'p"o =n/e p"e 'wo- p"o -a -bha 'g"u"o 'ka- wo 'si"o =kwaa' -a 'dh"o, '"o t/c/c 't"ong -kaanta -nu =wa y"o =kl"o"o', '"o 'ka =tun ka -g/c d/c 'w"e"u- =m/e/e' -s"u 'g"u =n"edh"o bh"e. 4'Go m"u, m/e -nu 'wo yu"o -nu k"e -na ka -bha =bhl"o"odh/e -nu -bha bh"e, kaa -an =saan' bho. -Ka -dh/e -ga 'dh/e! Wo =ga '"o -an 'we -zu"o 'dho d/c -na 'ma bh"e; y"o =ga 'z"u '"o m/e -nu 'wo ka -bha =bhl"o"odh/e -yu"o k"e -na bh"e, '"o -an -wo 'yena -z"e bh"e =ya -lo kwa D"em/e -Zlan 'piigbeez"e 'pi"o bh"e. 5Ka ka -bha -tosiadhe -k"e -dh/e -s"e -dh/e 'g"u 'kpongtaa z"o '"o 'ka ka =dh/c/cbhaap"e -nu -k"e; 'ka -ba -bh"op"e -nu -s"e -g/c =n/e p"e 'wo- p"o -du 'wo- 'dhi gba k"o -waan z"e -a 'dh"o. 6M/e '"o kpengdh"o '"o yaa p"e gb/e k"e, 'ka- kun '"o 'ka- z"e; 'yaa "o -de -ta =k/c/c' 'teete -dewo. 7N dhegluz"e -nu (ka '"o 'ka Yesu -wun -dh/e 'wun gia- bh"e), ka =zu"o' -y"o k"e -saa, -y"o 'dho -y"o y"o"e kwa D"em/e nu -yi -bha. -Ka k"e =n/e p"etam/e '"o "o -bha tap"e -nu -s"e dhi -yi 'dhi"o -gan '"o dho '"o y"o"e -an bho -yi -bha -a 'dh"o; =ya k"e 'dh"o '"o "o =zu"o' k"e -saa '"o d/c '"o dha 'yi -bl/e/ez"e -nu -wo y"o sia-, '"o =kp/c/c -y"o y"o m"u, '"o to"e 'dh"o '"o dha 'yi -kaanta -nu -wo ban, -yaan =tun "o -k/c -da -na "o -bha =bhl"o"odh/e 'g"u. 8Ka -de 'p"o, ka =zu"o' -y"o k"e -saa, 'ka ka 'g"u d/c 'gbee-, '"o t/c/c kwa D"em/e nu -yi =ya y"o =kl"o"o'. 9N dhegluz"e -nu, k"o =kun 'ka ka -wo kp/c ka 'ko -nu -g/c -y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o -Zlan dho za -lo ka tu"o. -A -de za bh"e -a 'kanm/e =ya y"o =kl"o"o'. 10N dhegluz"e -nu, -Zlan -wodhi"olom/e -nu 'wo -k"e 'dhi"o =zian' 'wun =bl/e/e'- =dhia kwa D"em/e 't/c 'g"u bh"e, -ka -an -ga 'dh/e! -An -bha =zu"o' -k"e -saa -s"u -wun 'g"u wo -bha 'klobh/cdhe -nu 'g"u, -ka -an 's"u ka -bha 'wun =zuan' 'ka. 11Kwa -an -ya 'ti -k"e =n/e m/e -nu '"o -Zlan -y"o 'dhu"e- kp/c -an -bha -an 'dh"o, '"o t/c/c -wo 'yena -k"e, 'k/e/e -wo -to -klu -s"u 'ka -Zlan -bha. 'Wun '"o -gban Z/cb"o -bha =zu"osaadh/e -bha ka- -ma; 'go m"u 'z"u, 'wun -s"e '"o kwa D"em/e -ya -k"e -a -dh"e -a -bha 'yena 'dhi"otoyi 'ka bh"e, ka- -taa -ma 'p"o; '"o bhii kwa D"em/e '"o 'ka- -ga -na bh"e -a -bha m/e 'yena y"o -s"u waa- -a -bha 'glus"e -wo =va giagiawo. 12N dhegluz"e -nu, -ka ka 'to 'to n -ma: K"o =kun 'ka ka -wobh"odhe k"e (-a -z/cn -s"u 'ka =n/e p"e 'ka- -wo -bh"o bh"e 'wun gia- -m"u), '"o 'ka- wo -Zlan '"o dhang- 'g"u -a 't/c 'ka, 's/e -t/c 'ka, 'iin -k/c =suu'- 'saadh"o -ta. 'K/e/e 'ka 'wun =bl/e/e'-, '"o =dh/e/e' =ya k"e -a 'pi"o =waa- 'kp/c ka -g/c, '"o- -daa dho k"e -dh"o, =ya k"e =ii- 'ka, -kaa =ii- p"o; '"o =ya k"e -abi' 'ka, -kaa -abi' p"o, -y"o 'to 'dh"o, -y"o k"e 'dh"o k"o =kun -Zlan -bha za '"o dh"o kan m/e 'pl/e -bha bh"e, '"o dho ka kun. 13=Ya k"e =n/e m/e =ya k"e ka zi"en '"o =ya k"e =wa -bh"o -s"u 'g"u, k"o -y"o -bh/ea -Zlan -dh"e; 'iin 'z"u '"o =zu"ogludhi 'g"u k"o -y"o 'tan -nu bho -Zlan 't/c 'pi"o. 14=Ya k"e =n/e m/e 'bhaa =ya k"e ka zi"en 'z"u '"o 'yaa 'po -s"u 'ka =taa', k"o m/e 'wo m/e ziizii -nu 'ka -Zlan -g/c k/c/c bh"e, -y"o -an =dh/c/c k"e k"o -waan -a 'dhi"o =bh/ea' wo -Zlan -dh"e, 'y/cn -y"o -a tu"o -s"u 'ka kwa D"em/e 't/c 'g"u. 15'Y"o =bh/eawodhe '"o -k"e kwa D"em/e -dh"e bh"e, =ya k"e -zo y"o -s"u 'ka, m/e bh"e kwa D"em/e -y"o -dho -potaas"u nu -a -dh"e, '"o =ya k"e =n/e 'wun -ya -bha -tosiadhe 'g"u, '"o dho zi"o -a -ta. 16-Ka ka -bha =s/c/cn yaa -wun -nu =bl/e/e'- ka 'ko -nu -dh"e; ('"o =ya k"e 'dh"o 'ka =bh/ea' ka 'ko -nu -wun 'g"u,) '"o -Zlan -y"o ka -dh/e bo; '"o t/c/c m/e '"o kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o bh"e, =ya -bh/ea -Zlan -dh"e "o =zu"o' 'pl/e 'ka, -a 'g"u -p"e -y"o -k"e 'gb"onggb"ong. 17-Ka -dh/e -ga 'dh/e! 'Wun =zuan' do =ga =n/e. (-Zlan -wodhi"olom/e do -y"o -k"e -dh"o 'kpa, 'wo- -dh/e Eli.) Eli bh"e k"e- wo 'kpa, -y"o -bh/ea -Zlan -dh"e "o =zu"o' 'pl/e 'ka k"o =kun '"o dha dho ban; '"o- -de -y"o -k"e =n/e -k/c '"o -dh/e -a 'ka bh"e -a 'dh"o; dha yaa ban 'dh"o -kw/e -yaaga waa- "o 'gbu -an 'pi"o; 'k/e/e k"o k"e- wo 'dh"o bh"e 'sa, Eli -y"o -k"e m/e 'bhee- 'ka =n/e kwa 'dh"o 'p"o. 18'Y"o =dh/e '"o go m"u, 'y"o =bh/ea 'z"u, '"o dha -y"o ban '"o tap"e -nu -wo -dhi 'kpongtaa. 19N dhegluz"e -nu, =ya k"e =n/e m/e =ya k"e ka zi"en '"o =ya 'go 'wun gia- -zian -ta, k"o -kaa 'sl"e =m/e/e'- 'kaan- -da zian kpengdh"o -ta; 20bhii a- -p"o ka -dh"e, m/e 'oo m/e '"o 'dho"e- m/e '"o =ya -p"u"o =s/c/cn yaa 'g"u -a bho zian '"o- 'dhi"otodh/e -y"o -k"e ga 'ka bh"e -a -ta, k"o =yaa- k"e m/e bh"e =ya -da -Zlan -bha zian -ta; -Zlan -y"o -dho zi"o m/e bh"e -a -bha =s/c/cn yaa -nu -ta.

will be added

X\