Ebl"o 8

1'Wun '"o 'kwa 'go -na -a =bl/e/e' =dhia =n/e -a -g/c '"o m"u '"o t/c/c kwa -bha slabhom/e =va do -y"o -dh"o; -y"o -ya -s"u 'ka -Zlan -bha 'g/c -gbloo '"o dhang- 'g"u bh"e -a =kw/e/e- 'g"u =zian'. 'G/c -gbloo '"o bh"e =n/e -Zlan '"o -k/c -m/c 'wu"en- -s"u '"o -zi"o p"e 'pl/e -ta -a -g/c bh"e '"o -ya -s"u 'ka -a -ta. 2Yesu -y"o "o -bha -k"e slabhom/e =va 'ka -s"u -yu"o k"e -na slabhodh/e 'sl"o"osl"o 'g"u. Slabhodh/e '"o bh"e m/e =kwaa' -p"e 'yaa -m"u. Kwa D"em/e -de gia- =n/e '"o- d/c. Sla- -bho -a 'g"u -k/c '"o bh"e =n/e '"o t/c/c -a giagia '"o- 'bin 'dh"o 'kpongtaa. 3Slabhom/e =va 'saadh"o -y"o -ya k"o -yaan p"e -nu gba/c k"e 'iin k"o -yaan sla- -nu bho; k"o -y"o kwa -bha slabhom/e =va -bha k"o p"e -nu -wo k"e k"o -yaan gba/c 'p"o. 4K"e -dewo poo bh"e, -y"o -k"e 'kpongtaa z"o -be, y"o 'ka 'dho k"e slabhom/e 'ka; '"o t/c/c slabhom/e -nu -wo z"o bh"e, =ya k"e -wo sla- -nu bho =n/e -k/c '"o- 'ka Zuif"o -nu -bha t/cng 'g"u bh"e -a 'dh"o. 5'"O bhii p"e -nu '"o slabhom/e -nu 'wo bh"e 'wo- k"e -na bh"e, -wo p"e -nu 'wo dhang- 'g"u -an 'bin waa- -an -bh/ca 'ka; -y"o p"e '"o -k"e Moiz"o -bha 't"ong 'ka bh"e -a =zuan' 'ka, '"o t/c/c -dh/e '"o 'dho"e- s/c 'k/c d/c, -Zlan -ya -p"o -a -dh"e: |i P"e 'a- -z/cn "u -dh"e -t/cn tu"o bh"e, -a k"e -s"e 'ka k"o '"u"en- -a -bh/ca d/c =n/e -k/c gia- '"u- y"o"e bh"e -a 'dh"o.|d 6'K/e/e '"o s"u =d/e/e -bha, '"o dho"e 'dhi"o, yu"o '"o =va '"o -zi"o -an -bha -ta, -a -wun -ya -lo Yesu kw/e/e k"o -yaan k"e. '"O t/c/c -dhiku"edhe '"o =va '"o -zi"o -a 'saadh"o -ta '"o -gban p"e -nu -wungbeez"e -nu 't/c 'go -wo -nu -ta bh"e, y"o =n/e '"o t/c/c -an m/e '"o -an zi"en. 7-Dhiku"edhe -bl/e/ez"e '"o -k"e bh"e, =ya k"e =n/e 'wun -go zian- -s"u -z"e yaa k"e -a -bha -bez"e, k"o -a -peed"e -naa -y"o -a pin =taa -wun -de 'ka 'dh"o -da. 8'"O t/c/c -Zlan -y"o 'wun yaa -y"o "o -bha 's/eg/cg"um/e -nu -bha, '"o 'wun -gban -a -bha '"o- =bl/e/e =n/e -k/c '"o =b/e/en' -s"u 'ka- 'ka- 'dh"o =n/e: |i-Zlan -ya -p"o: Yi -nu -wo nu -na 'a dho -dhiku"edhe -d"e"u kun Izla/el"o -m/e -nu 'ka, '"o 'a- -k"e 'p"o Zuda -m/e -nu 'ka.|d 9|iYaa 'dho k"e =n/e -dhiku"edhe 'a- -k"e -an d"e -nu 'ka k"o 'ma -ya -an -k/c -bha '"o yi -nu 'yi"e go Ezit"o -s/e 'g"u bh"e -a 'dh"o.|d '"O -Zlan -ya p"o 'z"u: |i-Dh/e -k"e =n/e -dhiku"edhe '"o bh"e waa- 'kun -k/c -s"e k"e bh"e, y"o =ga '"o ma -de 'p"o '"o 'a n -ta y"o -an -bha bh"e.|d 10|i'K/e/e -dhiku"edhe 'a dho -a kun Izla/el"o -m/e -nu 'ka bh"e '"o =n/e; '"o D"em/e -ya p"o: 'T"ong -nu bh"e =wa zi"o, a -dho ma t/cng -nu -da -an -bha 'wund/cdhe 'g"u, '"o dho to =b/e/en' -s"u 'ka -an =zu"o' 'g"u. A -dho k"e -an -bha -Zlan 'ka, '"o 'wo -k"e ma 's/eg/c 'ka.|d 11|iYi -nu bh"e -an 'ka, m/e gb/e 'ka 'dho p"e -z/cn "o 'bha -dh"e, 'iin m/e gb/e 'ka 'dho p"e -z/cn '"o dheglu -dh"e =wo"e' =n/e/e: -Bh"o D"em/e d/c! '"O t/c/c, m/e 'kp/ekp/e -wo -dho n d/c '"o s"u 'n"e 's/e/en- -nu -bha '"o y"o"e m/e =vava -nu -bha.|d 12|i 'Y"o t/c/c a -dho zi"o -an -bha 'wun yaa -nu -ta; '"o n 'ka 'dho -an -bha =s/c/cnyaa -wun -nu to n -zu"e gb/c.|d 13K"e- wo 'dh"o bh"e, 'wun '"o -gban -dhi 'ku"e -d"e"u -bha, -Zlan =yaa- =bl/e/e' k"o -a -bl/e/ez"e '"o 'dhi"o bh"e =ya k"e zii =n/e bh"e; 'k/e/e k"o =waa- p"o p"e m/e =n/e =ya k"e zii 'iin =ya =gl/c/c, k"o p"e bh"e -a 'g"u =si"o' -s"u -m"u.

will be added

X\