Ebl"o 6

1-A -k"e 'dh"o -s"u 'g"u, p"e 'kwa dho -a k"e =zian' zl"o"o '"o t/c/c 'kwa kwa =kwaa'- 'wun -dh/e m/e 'wo 'wun z"ud/cdh/e 'ka Klito -bha zian -ta bh"e -an -z"u 'kwa kwaa- 'dho wo kwa 'dhi"o, k"o p"e m/e '"o -k"e m/e 'wo m/e ziizii 'ka Klito -bha zian -ta -an -bh"op"e 'ka bh"e 'kwa- -bh"o. Kwa 'ka 'dho y/e 'z"u -d"e"uwo k"o 'kwaan- p"o -ka 'kan 'wun -nu '"o -an -y"o -a -bha -p"e gb/e 'yaa 'dh"o bh"e -an -bha k"o 'ka -Zlan -wo -dh/e 'wun gia-, 2'iin k"o m/e =daan' -wo -nu 'wo -gban -b/c yi"o -s"u -bha -nu, -an m/e -nu 'wo -k"e, -k/c 'wo- kpa -na m/e -ta =bh/ea' -s"u 'ka bh"e -nu, 'wun '"o -gban gam/e -nu -bha -go ga 'g"u -s"u waa- -Zlan -bha za '"o dho kan, k"o m/e '"o -dh"o -a -bha -d/cdh/e '"o dh"o k"e =to"ep"o 'ka 'wo bh"e -nu, kwa 'ka 'dho bh/c kwa z"u"e 'kwaan- nu -an -ta 'z"u. 3-Kwa 'dho kwa 'dhi"o =zian'! P"e 'kwa dho -a k"e '"o bh"e k"o -Zlan =ya 'we -a -bha kwa -g/c. 4-A -k"e 'dh"o -s"u 'g"u, m/e -nu '"o -an 'yan 'dhi =ya 'po 'saadh"o '"o p"e -nu 'wo -gban -Zlan -bha gba/c bh"e -a -bha, '"o =wa k"e -a 'g"u -m/e 'ka do -Zuu 'sl"o"osl"o '"o go dhang- 'g"u -a 'g"u bh"e, 5wo '"o -Zlan -wo bh"e =waa- d/c =n/e -y"o p"e -s"e 'ka, '"o p"e -nu '"o 'piigbeedh/e 'dh"o -an -g/c '"o 'wo dho nu bh"e '"o =waa- 'pi"o -ga bh"e, 6=ya k"e =n/e =wa wo -ta y"o -zo y"o -s"u -bha, -an =luu'- -dh/e gb/e 'ka 'dho k"e -dh"o gb/c 'z"u -d"e"uwo -waan 'go 'wun yaa 'g"u. '"O t/c/c -a -k"e 'dh"o -s"u 'g"u k"o -Zlan Gb"o '"o bh"e, -a d/c =n/e 'wo- wo -na 'z"u -gaatal"u -bha bh"e; -a =bhl"e =si"o =n/e 'wo- wo -na m/e 'pl/e w"o 'dhi"o bh"e. 7-A p"o 'a- wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -s"u bh"e -y"o -k"e =n/e p"e ta 'kwa- wo -na bh"e -a 'dh"o. =Ya k"e =n/e =wa p"e ta, '"o dha =ya ban -a -ta piindh"o, k"o p"e 'wo- ta bh"e -y"o dhi "o tam/e -g/c, k"o =ya k"e -a 'yaan =n/e 's/e bh"e, 's/e -s"e '"o -Zlan -bha 'dhu"e- 'dh"o -a -ta y"o -m"u. 8=Ya k"e =n/e 's/e bh"e =ya k"e 'ginng -nu, =bl"e"e' -kp/c/cz"e -nu -bh/c -a -ta -dh/e 'ka, k"o -a -y"o -a -bha -p"e gb/e 'yaa 'dh"o =n/e bh"e; -Zlan -bha 'dhangga -ya -a 'ka -s"u 'yaa 'ma =gbiin gb/c 'iin k"o -yaan 'si"o -da -a 'g"u. 9'K"o -k"e =n/e yi 'wun -nu -bl/e/e =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, -y"o yi 'yaan 'p"u"e- wo =n/e ka 'ta 's"u -k/c '"o bh"e =y"o -s"e; -y"o dhas"u 'gbloo 'pi"o. 10'"O t/c/c -Zlan 'yaa m/e 'wo dho -a p"o 'yaa kpengdh"o -a 'ka. P"e -nu 'ka- k"e -na bh"e, -a -zl"o 'ka 'dho tr"o -a -bha; 'iin yaa k"e =n/e -a -zl"o -dho tr"o ka -bha -a -dh/c -k"e -a 'ka -s"u '"o -k"e yu"o -nu 'ka =tun -dewo -a k"e dhegluz"e -nu 'wo Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'ka -an -dh"e bh"e -a 'ka. 11'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, yi- -dh/c =kaa' k"o m/e '"o -dh"o, yu"o -nu k"e -faan do '"o -k"e -a -g/c -a z"ud/cyi 'ka bh"e, -y"o 'dho -a 'ka 'dhi"o; -y"o k"e 'dh"o k"o p"e '"o ka 'yan 'dho -a -g/c bh"e, -a -de -y"o k"e "o 'pl/e 'ka. 12'"O t/c/c 'yi"e"e- 'pi"o k"o 'ka k"e 'fias"u; yi- 'pi"o =zian' k"o p"e '"o -Zlan -ya 't/c go kwa -dh"e -to m/e -g/c -p"e 'ka bh"e, m/e '"o 'wo -ya -s"u 'ka- -g/c =zu"osaadh/e 'ka, -zo -y"o -a -bha -s"u giagia 'ka bh"e, 'ka -an k"e ka -bha 'wun =zuan' 'ka k"o p"e gia- '"o bh"e 'kaan- ka -bha y"o. 13K"e- wo 'kpa bh"e, -Zlan -y"o p"e 't/c -go Ablaam"o -dh"e; 'y"o k"e- wo 'dh"o bh"e 'sa, 'y"o- -k"e -wo -bh"o -s"u 'ka; 'k/e/e =dh/e -k"e =n/e m/e '"o dho k"e =va -yaan zi"o y"o -Zlan -m/e "o -ta yaa k"e -dh"o k"o p"e '"o- 't/c go bh"e -yaan -a 'g"u -wo -bh"o -a 't/c 'g"u bh"e, 'y"o- -bh"o "o -de 't/c 'g"u '"o- p"o: 14|i A- -bl/e/e "u -dh"e giagia 'ka =n/e a -dho 'dhu"e- kp/c "u -bha, 'a dho "u =suu'- -ta =bh/e/e.|d 15=Dh/e '"o -Zlan -ya p"o -a -dh"e 'dh"o, Ablaam"o -y"o "o =zu"o' -k"e -saa '"o -ya p"e '"o -Zlan -ya 't/c go -a -dh"e bh"e -a -g/c. 'Y"o p"e '"o 'dh"o bh"e, '"o- -de -y"o -k"e -a -dh"e. 16M/e 'bhee- -nu 'ka -an -ga -na bh"e, =ya k"e =n/e =wa wo -wo -bh"o, k"o -wa -bh"o m/e '"o =va -an -bha -a 't/c 'g"u k"o -yaan -z/cn =n/e p"e 'wo- p"o -na bh"e 'yaa =troo' =kaa' -p"e 'ka, -y"o k"e 'dh"o k"o za -yaan 'go 'wun '"o 'wo -wo -bh"o -a -wun 'g"u bh"e -a 'g"u. 17'K/e/e k"o -Zlan -bha 'ka, -wo bh"e -a -bh"o -s"u 'ka, -ya -k"e 'dh"o k"o -yaan -z/cn m/e -nu '"o p"e 't/c go -an -dh"e bh"e -an -dh"e =n/e 'yaa -l"o "o -wo -z"u 'gb/e/edh"o; -a -wun 'g"u =n/e p"e 't/c 'go -wo '"o- -k"e bh"e, '"o- -g/en -gbaan -y"o -k"e -wo '"o- -bh"o bh"e -a 'ka. 18'K/e/e k"o kwa -dh/e -ga 'wun bh"e -a 'g"u -s"e 'ka, kwa d/c -s"u 'ka k"ewun -g/c =pl/e '"o -zi"o -a -ta -dh/e 'yaa 'dh"o, '"o -k"e p"e 't/c 'go -p"e waa- -wo -bh"o -a 'g"u -wun 'ka -an zi"en. 'Wun -nu 'wo 'dh"o '"o -Zlan =ya -m/c -an k"e -s"u 'g"u 'dh"o bh"e, -a k"edh/e 'yaa -dh"o k"o -y"o -an =dhi"e' -kwaa, bhii '"o t/c/c -y"o -Zlan '"o 'yaa =sua k"e -a 'ka. M/e '"o 'kwa kwa -ya -dh/e y"o -a 's/c/c bh"e, kwa =faan' 'm"e -g/en kun bh"e =a; =ya k"e 'dh"o, -m"e 'kwa -ya -a -g/c '"o p"e '"o kwa 'yan 'dh"o -a -g/c bh"e '"o 'kwaa 'to -klu -s"u 'ka -a -bha bh"e =/e/e? 19P"e '"o kwa 'yan 'dh"o -a -g/c bh"e, -y"o kwa -g/c =n/e -pi"o kp"o '"o =bh"u"o' 'dh"o -a -bha '"o =ya k"e 'yitag/cg"um/e 'dho"e- =zu"o' -na 'yi =l"o"o k"o =wa =gbaannu -y"o k"e 'dh"o k"o -waan 'to pin =taa g/enngdh"o 't"e"e 'gbee- -nu -g/c bh"e -a 'dh"o. -Zo -y"o -a -bha -p"e giagia '"o- -g/en -gban -a -ta -p"e 'dh"o 'gbee- y"o -m"u. -A -dee s/c '"o -klu -s"u 'ka 'k/c 'dhi"o -Zlan -g/c k/c/c bh"e -y"o -b/c -a 'g"u, 'y"o dho slabhodh/e 'sl"o"osl"o bh"e -a -bha. 20-Dh/e -de bh"e =n/e '"o Yesu -y"o -da -a -bha kwa 'dhi"o kwa -wun 'g"u; 'y"o =ya k"e slabhom/e =va 'ka =to"ep"o 'ka =n/e M/esised/ek"o 'dh"o.

will be added

X\