Ebl"o 3

1'Wun '"o -gban Yesu -bha 'a 'go -na -a =bl/e/e' =dhia bh"e -an -bha -k"e 'dh"o -s"u -wun 'g"u, n dhegluz"e -nu '"o 'ka Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'ka, ka '"o 'ka 'we -Zlan -bha =dh/c/c -wo -bha bh"e, Yesu '"o- b/c kwa -bha slabhom/e =va 'ka, 'kwa kwa -zo y"o -a -bha '"o 'kwa- -wun =bl/e/e' -na bh"e, -ka ka 'yan k"e -a -bha! 2Y"o =ga '"o k"e- wo 'dh"o 'p"o bh"e 'sa, yu"o '"o -Zlan -ya -wun t"en -a -bha bh"e yaa -k/c -a 'ka 'iin yaa 'kun -a 'ka =n/e -k/c do '"o Moiz"o -y"o "o -bha yu"o -nu =kaa' -Zlan -bha m/e -nu zi"en bh"e -a 'dh"o bh"e. 3-K/c do '"o 'k/cd/cm/e 'dho"e- 'ka =va '"o =zi"e' 'k/c '"o- d/c -a -ta bh"e =n/e '"o Yesu 'dho"e- 'ka =bhl"ez"e '"o =zi"e' Moiz"o '"o -Zlan -bha 'k/c '"o- d/c bh"e '"o- 'g"u -m/e do 'ka bh"e -a -ta. 4-A p"o 'a- wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c 'k/c '"o -dh"o, k"o m/e =n/e '"o- d/c; k"o k"e- wo 'dh"o bh"e 'sa, -Zlan =n/e '"o p"e 'pl/e -da. 5Moiz"o -bha 'ka -y"o -to "o -wo 'g"u -Zlan -g/c k/c/c -dh/e 'saadh"o 'g"u; -y"o -k"e yu"ok"em/e '"o =ya k"e '"o -Zlan -y"o -b/c -a 'g"u '"o 'wun -nu '"o dho"e- k"e '"o- =bl/e/e "o -bha m/e -nu -dh"e -a 'ka. 6'K/e/e Klito -bha 'to '"o- wo "o -wo 'g"u bh"e, -ya -wo 'dh"o -a -bha -k"e -Zlan Gb"o '"o -ya -s"u 'ka "o D"e -bha 'k/c =k/c/cnm/e 'ka bh"e -a -wun 'g"u; 'y"o kwa =n/e 'kwa t/c/c 'k/c '"o 'dh"o bh"e. -Y"o -dho k"e kwa -bha -k"e 'g/cug/c -g/en 'ka, 'k/e/e k"o =ya k"e =n/e 'kwa 'to -gban -s"u 'ka g/enngdh"o 'iin 'kwa kwa -zo y"o p"e '"o kwa 'yan 'dh"o -a -g/c bh"e -a -bha 'dh"o. 7(=Dh/e '"o -k"e =n/e Klito -y"o =va Moiz"o -ta bh"e k"o -k/c do '"o 'ka 'wun maa Moiz"o -ta bh"e), |i =ya k"e =n/e 'ka -Zlan -wo ma =d/e/e,|d =n/e -k/c '"o -Zuu 'sl"o"osl"o -ya p"o"e bh"e -a 'dh"o, 8|ik"o =kun '"o ka 'too -y"o -k"e 'gbee- =n/e -k/c '"o ka 'bh/ema -nu -wo d/c -a 'ka n -g/c 'y"enng 'kpa '"o 'wo n 'g"u dan -a 'ka 'y"enng =taa bh"e -a 'dh"o.|d 9|i'"O t/c/c yi bh"e -a 'ka, ka 'bh/ema -nu -wo -k"e n 'g"u dan =dhia n =woo' =m/e/e' -s"u 'ka; 'k/e/e k"o k"e- wo 'dh"o bh"e, -an 'yan -y"o -k"e p"e -nu 'a- -k"e 't"o"udh"o bh"e -a -bha, '"o 'yi =kaa' 'dh"o -kw/e 'g/c/c- -yiisi"e 'pi"o.|d 10|i P"e '"o -k"e '"o 'ma -da -naadhe 'g"u m/e -nu 'wo 'dh"o bh"e -an -bha '"o bh"e. '"O 'a- p"o: -An =zu"oga -y"o =tun -an -da zian yaa -ta -an -zo 'ta -k/c -nu 'g"u. Ma t/cng -nu 'a- d/c -na -k"edh"os"u -wun 'gbloo 'pi"o bh"e waa- d/c =kun 'gb/e/edh"o.|d 11|i 'Y"o =dh/e -k"e 'dh"o a -da -naadhe 'g"u, '"o 'a n -wo -bh"o =wo"e' =n/e: 'T/e/epadhe '"o n 'pi"o bh"e, wo 'ka 'dho -da -a -dh/e -bha 'gb/e/edh"o.|d 12K"o n dhegluz"e -nu, -kaa k"e -s"e k"o =kun '"o m/e -y"o -k"e ka zi"en '"o -k"e =zu"oyaam/e 'ka 'iin '"o- 'tou -y"o -k"e 'gbee-; '"o m/e bh"e 'y"o -kan -Zlan '"o 'bhee- -a -bha. 13'K/e/e -ka ka 'ko -nu =faan' 'm"e 't"ong 'saadh"o 'ka -dh/ekpa/cyi 'saadh"o '"o -po -a 'ka 'dh"o -kplawo k"o =kun '"o m/e gb/e dh"o to =s/c/cn yaa din 'pi"o '"o =s/c/cn yaa -y"o -zi"o -a -g/c '"o to -a 'g"u '"o- =zu"o' -y"o -k"e 'gl/c/cgl/c. 14'"O t/c/c kwa -dh"o to Klito '"o bh"e -a 'pi"o 'k/e/e k"o =ya k"e =n/e kwa -bha -zo -y"o -a -bha -s"u '"o bh"e =ya 'to -gban -s"u 'ka kpinngdh"o =n/e -k/c '"o =kaa' -a z"ud/cyi 'ka bh"e -a 'dh"o. 15P"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |i =Ya k"e =n/e 'ka -Zlan -wo ma =d/e/e, k"o =kun '"o ka 'tou -y"o -k"e 'gbee- =n/e -k/c '"o =kaa' yi '"o 'ka d/c -a 'ka -Zlan -g/c 'y"enng bh"e -a 'dh"o.|d 16'"O bhii ka gia- -ka -dh/e -ga bh"e 'dh/e! D"o 'kpaan '"o d/c -Zlan -g/c 'y"enng k"o =ya 'go -a -wo ma =dhia -a 'ke yaa k"e m/e -nu '"o Moiz"o -y"o y"o -an -dh"e 'dhi"o '"o 'wo go Ezit"o -s/e 'g"u bh"e -an 'ka /e? 17D"o -nu '"o -Zlan -y"o -naadhe -k"e -an -bha -kw/e 'g/c/c- -yiisi"e 'pi"o e? 'Wo t/c/c m/e -nu '"o 'wo =s/c/cn yaa -k"e '"o 'wo ga 'y"enng =taa bh"e. 18-Zlan -y"o "o -wo -bh"o =wo"e' =n/e: Wo 'ka 'dho -da ma 't/e/epadh/e -bha 'gb/e/edh"o n 'pi"o. =Dh/e 'ka- -ga -a 'g"u bh"e, d"o -nu 'p"o -Zlan -y"o -an -bha 'wun =bl/e/e bh"e =/e? 'Wo t/c/c m/e -nu 'wo d/c -a -g/c 'y"enng. 19P"e '"o- -de -k"e y"o -m"u, bhii waa 'dho -dh/e bh"e -a -bha gb/c, 'wun bh"e -a -dh/e waa- wo 'wun gia- bh"e -a -wun 'g"u.

will be added

X\