Ebl"o 1

1K"e- wo 'kpa bh"e -Zlan -y"o 'wun -bl/e/e kwa 'bh/ema -nu -dh"e =pl"e"ez"e 'ka =b/ca' "o -wodhi"olom/e -nu -ta -s"u 'ka; 'y"o k"e- wo 'dh"o bh"e 'sa, -y"o =bl/e/e 'dh"o -k/c =suu'- 'saadh"o -ta. 2Y"o =ga '"o yi -kaanta 'kwa -an 'g"u =n/e '"o =ya b/c "o Gb"o 'g"u '"o =ya 'wun =bl/e/e'- kwa -dh"e 'z"u bh"e. -A Gb"o '"o 'dh"o bh"e =n/e '"o b/c -a 'g"u '"o p"e 'pl/e -da, '"o- s"u '"o- -ya p"e 'pl/e D"em/e 'ka. 3Y"o =n/e '"o -Zlan -bha 't/cbh/cdhe 'bh"u 'dh"o -a 'g"u. Y"o =n/e '"o -Zlan -bh/ca giagia 'ka, '"o- -k/c 'dh"o p"e 'pl/e -g/c -a -wo 'piigbeez"e bh"e -a 'ka. Y"o bh"e =n/e, =dh/e '"o =ya y"en m/e 'bhee- -nu -bha 'wun yaa -nu -bho -an -bha -s"u -bha, '"o -ya -s"u 'ka -Zlan '"o -ya -s"u 'ka -k/c -m/c 'wu"en- -s"u 'saadh"o -ta bh"e -a -k/c -s"e 'g"u dhang- 'g"u. 4Yesu -bha -k"e =bhl"ez"e -s"u '"o =zi"e' -Zlan -bha b/cm/e -nu -ta -s"u -bha bh"e, -ya -k"e '"o -Zlan -y"o 't/c '"o =va '"o -zi"o -an -bha -ta '"o- nu -a -dh"e. 5Ka gia- -ka -dh/e -ga bh"e 'sa! K"e- wo bh"e, -Zlan yaa- p"o do "o -bha b/cm/e -nu 'wo bh"e -a m/e do -dh"e do =n/e/e: |iBhi =n/e '"u n Gb"o 'ka, 'kan =d/e/e -bha, 'ma k"e "u D"e 'ka.|d Ka- -y"o bh"e =a? Yaa "o -bha b/cm/e -nu 'wo bh"e -a m/e do -wun =bl/e/e'- do =wo"e' =n/e/e: |iMa =n/e 'a t/c/c -a D"e, '"o y"o -de 'p"o y"o =n/e '"o t/c/c n Gb"o.|d 6'K/e/e p"e '"o -k"e =zian' '"o t/c/c, -dh/e '"o -Zlan 'dho"e- "o Gb"o do '"o- -bha 'n"e -bl/e/ez"e 'ka bh"e -a b/c 'kpongtaa, -ya -p"o: |i 'Go -Zlan -bha b/cm/e 'pl/e -wo y"o wo kp/cn 'g"u -a 'dhi"o -a gba -s"u 'ka.|d 7P"e m/e '"o =b/e/en' -s"u 'ka =zian' -a -bha b/cm/e -nu -wun 'g"u '"o t/c/c: |i -A -bha b/cm/e -nu 'wo- -bha yu"ok"em/e -nu 'ka bh"e, =ya k"e, -y"o -an k"e 't"e"e -saa 'ka, '"o- 'bhaa -nu =ya k"e, '"o- -an -k"e 'si"o =n/e 'ka 'p"o.|d 8'K/e/e =dh/e '"o y"o "o Gb"o -bha 'y"o- p"o: |i"U -bha =bh/c/c' 'g/c -gbloo bh"e -y"o -gban =to"ep"o 'ka, -Zlan; "u -bha -ya "u -bha -glud"edh/e -p"o bh"e -a 'dhi"o -s"u bh"e, "u- -k/c/cn -a -k/c/cn -k/c kpengdh"o 'ka.|d 9|iP"e '"o kpengdh"o =n/e '"o- -dh/c -y"o "u -k"e; '"o 'wun yaa -dh/c 'yaa "u k"e. P"e '"o -k"e '"o -Zlan, '"o "u -bha -Zlan -y"o "u s"u '"o =zu"ogludhi nu "u -dh"e "u -ya -s"u 'ka -dh/e =bhl"ez"e -dh/e -bha '"o bh"e. -Dh/e '"o -ya -a -bha bh"e, -y"o =bhl"ez"e '"o =zi"e' -a -dh/e m/e '"o "u 'bha -nu -ya -a -bha bh"e -a -ta.|d 10'Y"o- p"o 'z"u: |iBhi =n/e, n D"em/e, '"o 't"ong z"ud/cyi 'ka, '"u 'kpongtaadh/e -k"e; '"o '"u dhang- -p"e -k"e "u -k/c 'ka.|d 11|iP"e -nu 'wo bh"e -an 'g"u -dh"o =si"o 't"o"udh"o; 'k/e/e bhi -z"e "u -dh"o to 'dh"o. P"e -nu 'wo bh"e -wo -dho k"e zii =n/e s/c -nu 'dh"o;|d 12|i"U -dho -an kp"o k"e =n/e m/e -s/c kp"o -k"e, '"o- m/e '"o =ya k"e zii '"u- bho m"u '"u- -d"e"u y"o -a pi"en- =n/e m/e -s/c -k"e wo -bha. 'K/e/e bhi -z"e, -k/c do '"u- 'ka bh"e =n/e '"u dh"o to"e 'p"o; "u 'ka 'dho k"e zii 'gb/e/edh"o.|d 13-A -ga 'ka- wo bh"e -Zlan -bha b/cm/e -nu 'wo bh"e -a d"oz"e '"o -Zlan =yaa- p"o -a -dh"e do: |i-Ya n -k/c -s"e 'g"u, -y"o 'dho -y"o y"o"e yi 'a dho "u yaag"um/e -nu kaa "u -bha -taa -an -ta -p"e 'ka -a -bha -/e?|d 14=Ya k"e 'dh"o k"o b/cm/e -nu 'wo bh"e, -wo -zuu -nu =suu'- -s"e"ez"e 'ka '"o =ya k"e 'wo yu"o -nu -k"e -Zlan -dh"e; '"o -Zlan -y"o -an b/c k"o m/e -nu '"o dhas"u dho k"e -an -g/c bh"e, -waan nu -an -dh"e.

will be added

X\