Galat"o 6

1N dhegluz"e -nu, =ya k"e =n/e =wa m/e do 'kun 'wun =zaa' -s"u k"e -s"u -ta, m/e '"o -Zuu 'sl"o"osl"o '"o go -Zlan 'pi"o '"o ka 'g"u bh"e, -kaa k"e -y"o y"o zian kpengdh"o -ta; 'k/e/e -kaa k"e 'l"e"el"e 'ka. -A 'bhaa t/c/c: M/e '"u -dh"o, "u -zo k"e "u -de 'pi"o k"o =kun '"o '"u zian -po 'g"udandhe -g/c '"o bhi -de 'p"o, '"u =s/c/cn yaa -k"e. 2-Ka 'dho ka 'ko -nu -dh"e 'wun 'gbee- -nu 'g"u; -k/c bh"e =n/e '"o 'ka dho Klito -bha t/cng kun -a 'ka. 3=Ya k"e =n/e m/e =ya "o -de s"u p"e 'bhaa 'ka 'k/e/e k"o 'yaa p"e gb/e 'ka, k"o "o -de -p"u"o '"o- wo. 4M/e '"o -dh"o, -y"o "o -de 'ta -k/c -ga; '"o =ya k"e =n/e =ya "o -de 'ta -k/c -ga '"o dho k"e 'g/cug/c -a -wun 'g"u k"o -y"o -dho "o -de -z/cn "o -de 'ka, 'k/e/e y"o 'ka 'dho "o -de -z/cn m/e gb/e 'ka; 5'"o t/c/c m/e '"o -dh"o, -y"o -dho "o -de -bha =kw/e/e- bun. 6M/e '"o 'wo ka =daan' -na 'wunta/cs"e 'ka bh"e, kwa =dua' -m"u k"o p"e -nu 'wo ka -g/c bh"e, 'ka -an -bha nu 'p"o. 7=Ya k"e 'dh"o, (n dhegluz"e -nu), -kaa k"e 'sl"e 'ka ka -bha -tosiadhe k"e -k/c 'g"u; '"o t/c/c 'waa 'yee 'to -Zlan -bha. -Ka -dh/e -ga 'dh/e! P"e '"o m/e -ya ta =n/e '"o- -kan. 8=Ya k"e =n/e p"e '"o m/ebheedh/e bun -dh"e -s"e =n/e '"o m/e -ya -k"e, k"o yi 'dhi"otoyi =ya -lo, -a -bha -dho k"e ga 'ka; '"o =ya k"e =n/e p"e '"o -dhi -Zuu 'sl"o"osl"o -dh"e =n/e '"o- -k"e, k"o =to"ep"o -k"edh"os"u =n/e '"o dho k"e -a -g/c. 9K"o =kun '"o kwa -k/c 'yi -y"o ga 'wun -s"e k"e -s"u 'ka. Bhii -k/c bh"e =n/e '"o 'dhu"e- -p"e -nu 'wo -ya kwa -g/c bh"e -a yi =ya -lo, 'kwa dho"e- y"o; 'k/e/e k"o kwaa 'to zian 'klu"e-. 10K"o =dh/e '"o 't"ong 'dh"o =tun kwa -g/c bh"e, -kwa 'wuns"e k"e m/e 'pl/e -dh"e; 'k/e/e =y"o -s"e k"o -y"o k"e dhegluz"e -nu '"o -zo -y"o Yesu -bha -s"u 'dh"o -an -g/c -an =zian'. 11-Ka -dh/e -ga bh"e 'dh/e! N p"e =b/e/en' -k/c pin 'gbl"o"ogbl"o"o -nu 'wo =n/e -ka -an -ga bh"e 'sa! 12M/e -nu 'saadh"o 'wo- 'pi"o k"o -wo -gban ka -bha k"o 'ka 'dho 'b/cng bh"e, 'wo t/c/c m/e -nu '"o 'wo- 'pi"o k"o 'wo wo -de k"e 'gianz"e m/e 'bhee- -nu w"o 'dhi"o. K"e- wo 'dh"o bh"e -wa -k"e 'dh"o k"o =kun '"o m/e -nu dho 'wun w/c wo -ta Klito -bha -gaatal"u -wun 'g"u. 13M/e -nu 'wo b/c -dho 'b/cng -s"u 'ka bh"e wo -de gia- 'waa t/cng 'kun; 'k/e/e -wa 'pi"o k"o 'ka 'dho 'b/cng -y"o k"e 'dh"o k"o -yaan k"e -an -bha -de -s"u =va -g/en 'ka, =duak"ep"e '"o -k"e ka kwi 'g"u bh"e -a -wun 'g"u. 14N -ma 'ka, p"e do '"o- -wun 'g"u 'a dho n -de k"e 'g/cug/c, '"o t/c/c D"em/e Yesu Klito -bha -gaatal"u -wun. -A -g/en t/c/c Klito -bha -gaatal"u -wun 'g"u, 'kpongtaadh/e 'yaa n -dh"e p"e gb/e 'ka gb/c. '"O ma -de 'p"o, '"o 'ma k"e -bhaaz"e 'kpongtaadh/e -dh"e. 15'Wun '"o -gban -k"e 'b/cn 'ka -s"u waa- -k"e =dru/en 'ka -s"u '"o 'ka -an -ga -na bh"e, n 'to 'yaa- gb/e -dh"e; p"e m/e '"o- =bhl"e 'dh"o -dh"o =zian' '"o t/c/c k"e '"o 'kwa- wo m/e -l"u -d"e"u 'ka bh"e -a -wun. 16'Wun m/e '"o -k"e -k"e m/e -l"u -d"e"u 'ka -s"u -wun 'ka bh"e, m/e -nu 'saadh"o 'wo 'to -na -a 'pi"o bh"e, wo 'dh"o waa- -Zlan -bha m/e -nu, k"o =zu"oyagluudhe waa- -Zlan -bha 'glus"e -wo 'to -an 'pi"o! 17K"o -dh/e =kpa/c =dhia' -bha, k"o =kun '"o m/e gb/e -y"o n 'y"enng bh/c gb/c bhii '"o t/c/c 'kpa -nu 'wo y/cn n bun -bha =n/e, -wa -z/cn =n/e a Yesu -bha =nua 'ka. 18Dhegluz"e -nu, kwa D"em/e Yesu Klito -bha 'glus"e -y"o 'to ka 'pi"o! Am/en.

will be added

X\