Galat"o 3

1'"O"o, Galat"o -m/e -nu, 'kaa 'wun d/c =dh/e/e! D"o 'p"o ka 'b/cnkan bh"e? 'K/e/e k"o ka '"o 'ka bh"e, Yesu -bha -ga -gaatal"u -bha -s"u bh"e -a -wun -y"o -bho 'kou ka -dh"e 'papadh"o ka 'yaan. 2=Dh/e/e' do 'kpaan -y"o n -g/c. -Zuu 'sl"o"osl"o '"o go -Zlan 'pi"o bh"e -a y"o 'ka- wo =n/e, t/cng 'kun 'p"o 'ka- wo bh"e y"o -m"u 'iin 'wunta/cs"e -dh/e 'p"o 'ka- wo 'wun gia- bh"e y"o -m"u -ee? 3Ka -d/c -gb/cudh"o =dh"e? -A z"u 'ka- d/c -s"e 'ka -Zuu 'sl"o"osl"o 'ka bh"e, ka -dho -a 'dhi"o to zl"o"o ka -de =faan' 'ka a? 4'Wun -nu 'ka b/c -an 'g"u bh"e, 'to 'p"o 'dho"e- wo 'dh"o 'kpaan bh"e =a? K"ep"e 'yaa -m"u 'sa! 5-Zuu 'sl"o"osl"o '"o -Zlan -ya nu ka -dh"e, '"o -dhidhaap"e -nu k"e -na ka zi"en bh"e, t/cng 'p"o 'ka- kun bh"e y"o -m"u 'iin 'wunta/cs"e -wun 'ka- ma '"o 'ka- -wun -dh/e 'wun gia- bh"e y"o -m"u ee? 6-Ka -dh/e -ga 'dh/e! P"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka '"o -gban Ablaam"o -bha -ya -p"o: |i-Y"o "o -zo -y"o -Zlan -bha '"o -Zlan -ya y"o m/e kpengdh"o 'ka; 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -y"o -s"u -a -bha -zo y"o -s"u -bha.|d 7=Dh/e -k"e 'dh"o, -y"o k"e ka 'yaan =n/e m/e -nu '"o -zo y"o -Zlan -bha -s"u 'dho"e- -an -g/c bh"e, Ablaam"o gb"o giagia -nu =n/e 'wo bh"e. 8P"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -ya -p"o -Zlan -y"o -dho m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an k"e kpengdh"o "o w"o 'dhi"o, 'k/e/e -y"o -dho s"u -an -bha -zo y"o -s"u -bha; 'wuns"e '"o bh"e 'y"o- to 'dhi"o '"o- =bl/e/e Ablaam"o -dh"e =n/e: |i-Zlan -y"o -dho b/c "u 'g"u 'y"o 'dhu"e- kp/c 's/eg/cg"um/e -nu 'saadh"o 'wo 'kpongtaa -an -bha.|d 9'Wun bh"e Ablaam"o -ya -dh/e 'wun gia-; 'y"o -Zlan -y"o 'dhu"e- kp/c -a -bha. M/e -nu 'saadh"o '"o 'wo 'dho"e- wo -zo y"o -Zlan -bha, 'dhu"e- -dho kp/c -an -bha =n/e -k/c '"o kp/ca Ablaam"o -bha bh"e -a 'dh"o. 10M/e -nu 'wo wo -zo y"o -na t/cng 'kun -s"u -bha bh"e, 'dhangga -y"o -dho -an kun. Bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -ya p"o: “P"e -nu 'wo -ya -s"u 'ka t/cng 's"e"edh/e -be 'g"u bh"e, m/e '"o yaa 'dho -a do =bhl"e -ya, 'dhangga -ya 'kun.” 11-A -de -a -ta -y"o 'po -s"u 'ka =n/e m/e gb/e 'ka 'dho k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o "o -bha t/cng 'kun -s"u -wun 'g"u; bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -ya -p"o: |iM/e '"o 'dho"e- k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o "o -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -wun 'g"u, -y"o -dho -k"e -a 'g"u -s"u y"o.|d 12'K/e/e -kwa -dh/e -ga -a 'g"u -s"e 'ka; t/cng 'kun -s"u -wun yaa 'go -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'g"u. '"O t/c/c p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -ya -p"o =zian' =n/e/e: |iM/e '"o 'dho"e- t/cng =bhl"e -ya "o 'pl/e 'ka, -a -bha -k"e -a 'g"u -s"u -g/en 'godh/e =n/e '"o bh"e.|d ('K/e/e k"o 'pian do 'pi"o, =ya k"e =n/e kwa -k/c yaa -m/ca -bha, k"o 'dhangga -y"o kwa -ta.) 13'Dhangga '"o -ya kwa -bha -be bh"e, =ya -ya Klito -bha kwa pin =taa. -K/c bh"e =n/e '"o Klito -y"o kwa dhaa 'dhangga '"o kwa kun t/cng -wun 'g"u bh"e -a -g/c; bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |iM/e 'oo m/e '"o 'wo- d/c -gaatal"u -bha, k"o 'dhangga =yaa- 'kun.|d 14-Y"o -k"e 'dh"o k"o 'dhu"e- '"o -Zlan -ya 't/c go Ablaam"o -dh"e ('"o -gban Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -s"u -bha dhas"u -wun 'g"u) bh"e -yaan nu 'p"o m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an -dh"e -b/c Yesu Klito -ta -s"u 'ka 'iin k"o kwa -bha -zo y"o -s"u 'g"u k"o -Zuu 'sl"o"osl"o '"o -Zlan -ya 't/c go kwa -dh"e bh"e, 'kwaan- y"o. 15N dhegluz"e -nu, -ka ka 'to 'to 'dh/e! 'Wun =zuan' do =ga =n/e: =Ya k"e =n/e g/c/cn- do -y"o "o -bha 'wun -kaanta -nu =bl/e/e' -na -m/c 'ku"e -s"u -z"e 'ka, m/e gb/e yaa 'dho k"e -dh"o k"o -yaan y"o z"u"e- 'iin k"o -yaan -wo 'waa gb/e -zu"o -a -ta. 16=Ao'! -Ka d/c! -Zlan -y"o "o -bha p"e 't/c -go Ablaam"o 'dh"o waa- "o =suu'- -ta -n"e -an -dh"e. P"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u yaa- p"o: |iKaa- "u =suu'- -ta -n"e ka -dh"e|d =n/e =dh/e 'wo- p"o -a -bha 'kpa m/e =pl"e"ez"e -m"u -a 'dh"o. 'K/e/e -ya -p"o: |iKaa- "u =suu'- -ta 'n"e ka -dh"e.|d =Yaa- p"o 'dh"o k"o -ya -p"o m/e dos/en; m/e dos/en bh"e '"o t/c/c Klito. 17'Ma- p"o 'dh"o k"o a- -p"o: -Zlan -y"o p"e 't/c 'go -wo -nu (Ablaam"o -dh"e), 'y"o- p"o -y"o -dho to pin =taa. T/cng '"o nu k"o -kw/e =k"eng' -yiisi"e '"o -k/c -yaaga =ya zi"o bh"e y"o 'p"o 'y"o dho -Zlan -bha p"e 't/c 'go -wo bh"e -a y"o z"u"e- k"o -yaan -a -bha p"e 't/c 'go -wo -nu 'to 'kpaan bh"e =ee? 18'K/e/e =ya k"e =n/e gba/c '"o -Zlan dho -a nu =n/e -to m/e -g/c -p"e 'dh"o bh"e =ya 's"u t/cng -bha k"o yaa 's"u p"e 't/c 'go -wo -bha gb/c =n/e bh"e 'sa. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e 't/c -go m/e -dh"e -p"e bh"e =n/e '"o -Zlan -y"o b/c -a -ta 'y"o "o -bha 'glus"e -k"e Ablaam"o 'ka. 19=Dh/e -k"e 'dh"o =n/e t/cng -y"o -d/c -m"e -wun 'g"u i? Nu '"o t/cng -ya wo '"o -daa -ta bh"e, -y"o -nu 'dh"o k"o 'wun -nu 'waa -Zlan -zo 'kun -wun -zian -ta bh"e k"o -yaan k"e k"o m/e -nu -waan d/c, -yaan kaa 'dh"o -bez"e -yaan 'dho -yaan y"o"e Ablaam"o =suu'- -ta -n"e '"o 'wun -y"o -gban -a -bha '"o 'wo- 't/c go bh"e, -a -bha nu -s"u -bha. -A -de -Zlan -y"o -b/c "o -bha b/cm/e -nu 'g"u '"o t/cng d/c, '"o m/e do -ya -wun -lo m/e -nu -bha; 20'k/e/e -dh/e '"o -Zlan 'dho"e- "o -bha p"e 't/c go (Ablaam"o -dh"e), yaa b/c m/e gb/e 'g"u. 21K"e- wo 'dh"o bh"e, k"e 'p"o t/cng -ya wo -d/c -Zlan -bha 't/c 'go -m/e -dh"e -p"e -g/c 'y"enng -p"e 'ka bh"e =a? Yaa 'dho k"e 'dh"o 'dh/e! '"O =ya k"e =n/e t/cng -y"o -k"e -dh"o '"o m/e -nu -wo b/c -a -ta 'wo -k"e -a 'g"u -s"u y"o k"o m/e -y"o -dho -m/ca -be -y"o k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o t/cng 'kun -s"u -wun 'g"u. 22'K/e/e p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -ya -p"o, 'kpongtaam/e -nu 't"o"udh"o -wo =s/c/cn yaa -bha 'piigbeedh/e =l"o"o, -y"o k"e 'dh"o k"o gba/c '"o -Zlan -ya 't/c go bh"e -y"o k"e m/e -nu 'wo 'dho"e- wo -zo y"o Yesu Klito -bha bh"e -an -dh"e. 23=Dh/e '"o =tun -be k"o -zo -y"o Yesu Klito -bha -s"u 't"ong yaa -lo =kun, kwa -k"e t/cng -g/c -kanso 'g"u '"o to"e 'dh"o '"o -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -y"o y"o"e plaan. 24T/cng -bha -k"e 'yan -to kwa -bha -m/e 'ka -g/en '"o =kaa' bh"e "o =ga bh"e. 'Y"o- =kaa' 'dh"o '"o dho"e '"o y"o"e yi '"o Klito -y"o nu"e '"o 'kwa =kaa' kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o kwa -bha -zo y"o -s"u -wun 'g"u bh"e -a -bha. 25Zl"o"o =n/e, -zo -y"o Yesu Klito -bha -s"u 't"ong =ya -lo. P"e '"o "o 'yan to kwa -bha -be bh"e, 'kwaa- -k/c =l"o"o gb/c. 26Ka 'saadh"o ka -bha -k"e -Zlan -bha 'n"e -nu 'ka -s"u -y"o -b/c ka -bha -zo -y"o Yesu Klito -bha -s"u -ta. 27'"O t/c/c k"e- wo bh"e ka 'pl/e 't"o"udh"o -wo ka -b/c yi"o k"o kaa- Yesu Klito -nu 'kaan- k"e do; 'go m"u 'z"u, '"o 'ka -tosiadhe -d"e"u '"o Yesu Klito 'g"u bh"e, 'ka- -da ka -bha. 28=Ya k"e 'dh"o k"o -nii gb/e 'yaa Zuif"o -nu waa- m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an zi"en; 'yaa =nua -nu waa- m/e -nu '"o -potaas"u 'dho -an -g/c -an zi"en; 'yaa g/c/cn- -nu waa- dhoo -nu -an zi"en. Ka 'saadh"o ka -kpa 'ku"e- -s"u -m"u do Yesu Klito 'g"u. 29=Ya k"e =n/e 'ka k"e Klito -bha 'ka k"o ka Ablaam"o =suu'- -ta -nu 'ka, '"o -to m/e -g/c -p"e '"o -Zlan -ya 't/c go -a -dh"e bh"e '"o 'ka dho -a y"o.

will be added

X\