Ef/ez"o 5

1=Dh/e '"o -k"e =n/e ka -Zlan -bha 'n"e -nu '"o -an -dh/c -k"e -an 'ka, k"o -kaa k"edh/e =m/e/e'- 'ka 'wun -nu k"e =n/e -k/c '"o 'wun -nu k"e -na -a 'ka bh"e -a 'dh"o. 2K"o ka -bha -tosiadhe k"e -k/c -y"o 'go -Zlan -bha -dh/c 'g"u. -Y"o bh/c Klito '"o- -dh/c -k"e kwa 'ka '"o "o =kwaa "o -de -wun -z"u kwa -wun 'g"u =n/e slabho"ep"e '"o- -wun -y"o -Zlan -zo kun -a 'dh"o bh"e -a -bha. 3Ka -bha -k"e -Zlan -bha 's/eg/cg"um/e 'ka -s"u -wun 'g"u, k"o =kun '"o p"e =suu'- 'oo =suu'- '"o =s/c/cn k"e -s"u 'ka -nu, -dhuup"e 'saadh"o waa- m/e gb/e -bha p"e -dh/c -wun -y"o -k"e ka zi"en. 4'Yaa -s"e 'p"o 'gb"onggb"ong k"o 'ka 'dhi =va 'g"u -wun 'iin 'dhi yaa 'g"u -wun =bl/e/e'-, k"o 'ka 'wun '"o 'fl"e"e 'iin 'wun -dhuuz"e -nu -an =bl/e/e'-. 'Dhi '"o 'ka 'wun yaa -nu =bl/e/e' -na -a 'ka bh"e, -kaa 's"u 'ka -Zlan zu"o p"o -a 'ka =zian'. 5-Y"o k"e ka 'yaan =n/e =s/c/cnk"em/e waa- m/e -dhuuz"e -an -bha p"e 'bhaa yaa 'dho k"e Klito waa- -Zlan -an -bha p"e -s/e/eb/c -nu 'wo -ya -s"u 'ka kwa -g/c -an -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u bh"e -a -bha. P"e do bh"e '"o- 'ka 'p"o, m/e '"o p"e 'yaa- -zo kun, '"o- 'bhaa =m/e/e' -na -kplawo bh"e -a -bha 'ka (bhii -to p"e =m/e/e' -s"u 'pi"o -s"u -kplawo '"o bh"e 'p"o -y"o p"e gba -k/c =suu'- do 'ka 'p"o.) 6K"o =kun '"o m/e gb/e -y"o ka -p"u"o "o =bl/e/e' -wun -nu '"o -an -g/en gb/e 'yaa -dh"o -an 'ka! Bhii 'wun =zaa' -s"u '"o- =suu'- 'dh"o bh"e =n/e '"o dho k"e -Zlan -bha -naazu"edhe -g/en 'ka m/e -nu 'waa 'we -a =bhl"e -ya -wun -bha bh"e -an bu"endh"o. 7K"o =kun '"o m/e -nu 'wo bh"e '"o ka -nu kaa- p"e -y"o -k"e 'ku"e-! 8Bhii '"o t/c/c =dh/e '"o =tun 'dhi"o =zian' -be, ka -k"e -dh/etiidh/e 'g"u, 'k/e/e zl"o"o =n/e bh"e kaa- D"em/e -nu ka -bha -k"e do -s"u 'g"u, 'ka nu -dh/epuudh/e 'g"u. =Dh/e '"o 'p"o k"o ka 'ta 's"u -k/c -y"o k"e =n/e m/e -nu 'wo -dh/epuudh/e -bha 'ka -an 'ta 's"u -k/c 'dh"o! 9Bhii p"e '"o -dh/epuudh/e 'pi"o '"o t/c/c k"ewun -s"e =suu'- 'saadh"o, -ta kpengdh"o -s"u waa- 'wun gia- =bl/e/e' -s"u. 10-Ka ka -de 'gbee- -ta bho k"o p"e '"o D"em/e -dh"e -s"e 'kaan- -a k"e! 11K"o =kun '"o -dh/etiidh/e 'g"u -m/e -nu k"ep"e '"o- -y"o -a -bha -p"e -s"e gb/e 'yaa 'dh"o bh"e '"o ka -nu kaa- p"e -y"o -k"e 'ku"e-! P"e -nu 'wo- k"e -na bh"e, -ka -an y"o =zian' -dh/egb/eadh/e 'g"u! 12('Wun -nu 'wo- k"e -na -bin -bl"u 'g"u bh"e, -a =bl/e/e' -s"u -de -y"o l"ez"e.) 13Bhii 'wun -nu 'wo 'dh"o bh"e =wa y"o -dh/epuudh/e 'g"u, '"o -an -bha -tosiadhe giagia -y"o =luu 'puu -s"e 'ka. -A -wun 'g"u =n/e p"e '"o =luu' -s"u 'ka 'puu -s"e 'ka, 'y"o -k"e -dh/epuudh/e 'g"u. 14Bhii m/e do -ya -p"o: |iBhi '"u yi z"e -na =n/e, -bh"o -b"u"o; -bh"o =luu'- '"u 'go m/e -nu 'wo gam/e -nu 'ka -Zlan w"o 'dhi"o bh"e -an zi"en, k"o Klito -yaan -dh/e 'po "u -dh"e!|d 15=Dh/e '"o 'p"o, -ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o ka 'ta -s"u -k/c -wun 'g"u. K"o =kun ka 'ta 's"u -k/c -y"o -k"e =n/e m/e -nu '"o 'waa 'wun d/c -an 'ta -s"u -k/c 'dh"o. 'K/e/e -kaa k"e =zian' =n/e m/e 'kpaakpa -nu -bha 'dh"o. 16'Wun -nu 'wo -wo -na ka w"o 'dhi"o bh"e, -kaa k"e -s"e, bhii yi -nu '"o 'kwa -an 'g"u =n/e -wo ya. 17-A -wun 'g"u, k"o =kun 'ka -k"e m/e -nu '"o 'waa 'wun -g/en -nu d/c -an 'ka; 'k/e/e 'wun '"o D"em/e 'dho -a 'pi"o k"o 'ka- k"e bh"e, 'ka -an -g/en d/c 'kaan- -an k"e. 18K"o =kun 'ka ka -de nu y/c 'yi -dh"e! -Y"o -dho -a k"e '"o 'ka -da -tosiadhe yaa k"e -s"u 'g"u; 'k/e/e -ka ka -de nu -Zuu 'sl"o"osl"o -dh"e! 19-Ka -Zlan 't/c bh/c -tan -nu bho ka 'ko =bhaa; -y"o -dho ka =faan' m"e. -Ka 'Tan 's"e"edh/e -tan -nu waa- 'tan -d"e"u -nu '"o -Zuu 'sl"o"osl"o -ya -ya ka =zu"o' 'pi"o -an bho 'p"o! -Ka 'tan -nu 'wo bh"e -an bho, 'ka kwa D"em/e zu"o p"o ka =zu"oga 'pl/e 'ka! 20-Ka D"e -Zlan zu"o p"o 't"ong 'saadh"o 'ka 'wun 'saadh"o '"o nu -na ka -ta -a -wun 'g"u kwa D"em/e Yesu Klito 't/c 'g"u! 21-Ka ka -g/c 'dho ka 'ko -nu -dh"e sia- =bhl"eyadhe '"o Klito -bha 'ka ka 'g"u bh"e -a -wun 'g"u. 22Dhoo -nu, -ka ka -g/c 'dho sia- ka =g/cn -nu -dh"e =n/e -k/c 'ka- =kaa' D"em/e 'dhi"o -a 'dh"o. 23Bhii g/c/cn- =n/e '"o "o b/c/c =k/c/cn =n/e -k/c '"o Klito 'dh"o -a 'ka "o -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u =k/c/cnm/e 'ka bh"e -a 'dh"o. Klito gia- =n/e '"o t/c/c Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u Dham/e; y"o =n/e '"o t/c/c -a bun. 24=Ya k"e 'dh"o, dhoo -nu dho wo -g/c dho wo =g/cn -nu -dh"e sia- p"e 'saadh"o 'g"u =n/e -k/c '"o Klito -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u -y"o "o -g/c dho"e sia- -a -dh"e bh"e -a 'dh"o. 25Dhem/ed"e -nu, m/e '"o -dh"o, -y"o "o b/c/c -dh/c k"e =n/e -k/c '"o Klito -y"o "o -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u -dh/c =kaa' '"o "o -de nu -a -wun 'g"u bh"e -a 'dh"o! 26-Ya -k"e 'dh"o k"o -k"e -Zlan -bha 'ka -s"u bh"e -yaan -an -ma 'kun -an k"e '"o- wo 'sl"o"osl"o -b/c yi"o -s"u waa- -an =daan'- '"o- wo -Zlan -wo 'ka bh"e -a -wun 'g"u. 27-Y"o k"e 'dh"o k"o -y"o "o -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u bh"e -a -z/cn "o -de w"o 'dhi"o "o -bha -k"e -s"e -s"u, '"o p"e pin gb/e 'yaa- -bha, '"o 'yaa =yuuyu 'kou -s"u 'ka, '"o =zaadh/e gb/e 'yaa- -bha, '"o 'sl"o"osl"o =zian' -a 'g"u. 28Dheg/cn -nu =dua' -m"u k"o -waan wo b/c/c -nu -dh/c k"e =n/e -k/c 'wo wo -de bun -dh/c =kaa' -a 'dh"o. M/e '"o =ya "o b/c/c -dh/c k"e k"o =ya "o -de -dh/c k"e. 29A- =d/ca' =n/e m/e gb/e 'yaa "o -de bun -san z"e; p"e '"o- -k"e '"o t/c/c -a 'dhi gba '"o- wo, '"o "o -zo -k"e -a 'pi"o =n/e -k/c '"o Klito -ya =kaa' "o -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u -g/c bh"e -a 'dh"o. 30Bhii '"o t/c/c -a bun d/c -nu '"o 'kwa- 'ka bh"e kwa do -a 'g"u. 31P"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka '"o =n/e: |i-A -wun 'g"u g/c/cn- -dho kan "o d"e waa- "o dhe -an -bha, '"o waa- "o b/c/c 'wo -to wo 'ko =bhaa; '"o -dh/e 'wo- -bha =pl/e 'wo -k"e zl"o"o =n/e m/e -l"u dos/en 'dh"o.|d 32-Y"o p"e '"o- 'g"u -wun 'dho =va -a 'ka. N -zo 'pi"o p"e 'a- y"o -a 'g"u '"o t/c/c -ya -z/cn Klito waa- "o -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u -an 'ka. 33'K/e/e -y"o 'wun =zuan' '"o -z/cn -s"u 'ka ka -dh"e -a 'ka. P"e dho k"e '"o t/c/c dheg/cn -y"o "o b/c/c -dh/c k"e =n/e "o -de 'dh"o; 'go m"u dheb/c -de 'p"o '"o -dh"o, -y"o "o =g/cn =bhl"e -ya.

will be added

X\