K"eyu"o -nu 3

1Yi do 'ka Pi/e/e waa- Zan -wo -k"e 'dho =dhia -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, 'w/c 'y/e -lan '"o -k"e 's/eg"um/e -nu -bha =bh/ea' 't"ong 'ka bh"e -a 'ka. 2'Wo -g/enlom/e do y"o k"o -y"o =yaannu -s"u 'ka 'k/cdhi m/e 'wo- -dh/e 'k/cdhi -s"e"ez"e bh"e -a 'dhi"o. G/c/cn- '"o bh"e -y"o -bh/c 'yua bh"e -a 'ka. '"O -dh/ekpa/cyi 'saadh"o -a 'ka, 'wo nu"e 'wo- -ya m"u, k"o -yaan 'w"e"u- -gba -dh/e, m/e -nu 'wo -da -na -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u bh"e -an -g/c. 3=Dh/e '"o Pi/e/e waa- Zan -an y"o k"o -wo 'dho"e- -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, 'y"o -gba -dh/e -an -g/c. 4'"O Pi/e/e waa- Zan 'wo- -ga -piindh"o, '"o Pi/e/e -ya p"o -a -dh"e: “-Bh"o yi -ga!” 5'Y"o g/c/cn- bh"e '"o -an -ga -s"e 'ka, bhii -a 'yan -y"o p"e 'wo dho -a nu -a -dh"e zl"o"o -a -g/c. 6'"O Pi/e/e -ya p"o -a -dh"e 'z"u: “'W"e"u- 'yaa n -g/c k"o 'aan- nu "u -dh"e, 'k/e/e p"e 'bhaa -y"o n -g/c, 'a dho -a nu "u -dh"e; "o t/c/c: Yesu Klito '"o go Nazal/et"e bh"e -a 't/c 'g"u, -bh"o =luu'- '"u 'ta 's"u!” 7=Dh/e =ya k"e 'p"o '"o -ya -a =kw/e/e- 'g"u -k/c -bha '"o- =luu. =Dh/e do bh"e 'wo to -a -bha '"o g/c/cn- '"o bh"e '"o- -g/en -nu -wo -po, 'wo -k"e 'g/eng/en. 8'"O =luu 'budh"o, '"o d/c "o -g/ean, '"o y"o 'ta 's"u -s"u -bha. '"O waa- Yesu -bha b/cm/e -nu 'wo -da wo 'ku"e -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u k"o -y"o 'ta 's"u -na =l"o"o 'l"o -s"u 'ka -Zlan 't/c -bl"u -s"u 'ka. 9M/e -nu 'wo -k"e m"u 't"o"udh"o -wa -y"o k"o -y"o 'ta 's"u -na -Zlan 't/c -bl"u -s"u 'ka. 10=Dh/e =waa- -ga '"o 'wo- d/c 'sabla =n/e g/c/cn- '"o -k"e -ya -s"u 'ka -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'k/cdhi -s"e"ez"e 'dhi"o, -gba -dh/e -s"u 'ka bh"e y"o -m"u. '"O -dh/e 'wo- -bha 'saadh"o 'wo pa 'su"o waa- 'tetundhe -an 'ka, p"e '"o -k"e -a -dh"e bh"e -a -wun 'g"u. 11G/c/cn- '"o bh"e yaa 'go Pi/e/e waa- Zan -an 'pi"o. '"O m/e -gbaa 'wo -k"e -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u bh"e, '"o -an 'te -y"o tun, '"o -an 'pl/e 'wo -bla s"u 'wo nu"e -an 'pi"o, 'k/cd/c/cd/cdh/e =vaaz"e 'wo- -dh/e Salom/c -bha 'k/cd/c/cd/cdh/e bh"e -a 'g"u. 12=Dh/e m/e -nu 'wo bh"e '"o Pi/e/e =ya -an y"o, '"o- p"o -an -dh"e: “Izla/el"o -m/e -nu, -m"e -k"e ka 'te- tun m/e '"o =n/e -a -dh/e '"o bo =n/e -a -wun 'g"u i? -M"e '"o -k"e '"o 'ka yi -ga =n/e p"e 'wo- p"o yi =n/e 'yi g/c/cn- '"o =n/e 'yi- -dh/e bo yi -de -bha 'piigbeedh/e waa- yi -bha -klu -Zlan -bha -s"u -wun 'g"u -a 'dh"o e? 13Ablaam"o 'dh"o, Izaak"o 'dh"o waa- Zak/cb"o -an -bha -Zlan '"o kwa 'bh/ema -nu -bha -Zlan 'ka bh"e, y"o =n/e '"o 't/cbh/cdhe nu "o -bha yu"ok"em/e Yesu -dh"e. Yesu bh"e =n/e '"o Zuif"o -nu ka gia- 'ka- kun, 'ka- d/c kaa- m/e -nu '"o -wogbiindh/e 'dh"o -an -g/c -an kw/e/e, '"o 'ka 'wun yaa -nu d/c -a -bha Pilat"o 'dhi"o, 'k/e/e k"o Pilat"o -z"e, -y"o -k"e -a 'pi"o k"o '"o "o =kwaa'- -z"u. 14'Y"o m/e '"o 'sl"o"osl"o, '"o kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o bh"e, kaa 'we -a -wun -bha, '"o m/e '"o -k"e m/ez"em/e 'ka bh"e, 'ka- -dh/e Pilat"o -g/c k"o -ya bho -kanso 'g"u ka -dh"e. 15M/e '"o -k"e -a 'g"u -s"u gia- nu m/e 'kp/ekp/e -dh"e bh"e, -a k"e -k/c 'ka- -k"e 'ka- z"e bh"e y"o =ga '"o bh"e. 'K/e/e -Zlan -ya -bho ga 'g"u '"o 'yi- =goo- 'ka. 16-Zo -y"o Yesu 't/c 'piigbeez"e -bha -s"u '"o =faan' nu, g/c/cn- 'ka- d/c '"o 'ka- -ga -na =n/e -a -dh"e. -Zo -y"o Yesu -bha -s"u bh"e '"o g/c/cn- =n/e '"o- -dh/e bo "o 'pl/e 'ka, ka 'pl/e 't"o"udh"o ka 'yaan 'ka =n/e. 17=Dh/e -k"e 'dh"o bh"e, n dhegluz"e -nu, a- d/ca =n/e 'wun yaa 'ka- -k"e Yesu 'ka 'dh"o bh"e, ka -nu oo, ka -g/cm/e -nu oo, kaa- -g/en d/c bh"e y"o -m"u. 18'K/e/e -k/c '"o bh"e -a 'ka, '"o p"e '"o -Zlan -ya p"o 'dhi"o -be '"o b/ca "o -wodhi"olom/e -nu 'saadh"o -ta, '"o- =bl/e/e y"o -m"u; '"o- -k"e 'dh"o k"o -yaan 'dhi"o -yaan -m/c 'ku"e bhii -ya p"o "o bha -Yam/e 'klo- -dho bh/c. 19-A -wun 'g"u -ka ka -bha -tosiadhe =dhi"e' -kwaa, 'ka =dhi"e'- -Zlan 'pi"o k"o -y"o zi"o ka -bha =s/c/cn yaa -nu -ta. 20'Go m"u 'z"u k"o -yaan 't/e/epadhe -nu nu ka nii -nu -dh"e k"o -a -bha -Yam/e '"o =yaa- 's"u ka -bha 'ka 'saadh"o, '"o Yesu 'ka bh"e, -yaan -a b/c ka -dh"e. 21'Go m"u 'z"u p"e dho k"e '"o t/c/c Yesu Klito -dho to dhang- 'g"u =kun '"o dho"e '"o y"o"e 't"ong '"o -Zlan dho p"e 'pl/e kaa -d"e"u =n/e -k/c '"o- =bl/e/e -a 'ka '"o b/ca "o -wodhi"olom/e 'sl"o"osl"o -nu -ta '"o- -dh/e =ya =gl/c/c bh"e -a 'dh"o. 22'Wun '"o -gban Yesu -wun -bha, Moiz"o -ya =bl/e/e 'y"o- p"o: |iKwa D"em/e, kwa -bha -Zlan -y"o -dho "o -wodhi"olom/e '"o -k"e =n/e n 'dh"o, 'y"o dho go ka =suu'- -ta 'g"u '"o- b/c ka -dh"e. 'Wun -nu 'saadh"o '"o 'dho"e- =bl/e/e' ka -dh"e bh"e, -kaa ma -a -ta!|d 23|iM/e 'oo m/e '"o yaa dho 'wun ma -a -ta, -y"o -dho go -Zlan -bha m/e -nu zi"en, '"o 'wo- z"e.|d 24-Zlan -wodhi"olom/e -nu 't"o"udh"o '"o go"e Sami/el"o -bha '"o y"o"e =d/e/e -bha, -an 'pl/e 'wun '"o -gban yi '"o 'kwa- 'g"u =n/e -a -bha, -wa =bl/e/e. 25P"e '"o -Zlan -ya 't/c go '"o b/ca "o -wodhi"olom/e -nu -ta bh"e, -y"o ka -bha 'ka, '"o 'go m"u -dhi 'ku"e '"o -Zlan -ya -da waa- ka 'bh/ema -nu wo zi"en, '"o ka -bha 'ka 'p"o; '"o t/c/c -Zlan -ya -p"o Ablaam"o -dh"e: ‘A -dho 'dhu"e- kp/c "u =suu'- -ta 'n"e -nu -bha, '"o 'a dho b/c -an 'g"u k"o 'aan- 'dhu"e- kp/c 'kpongtaam/e -nu 'saadh"o -bha.’ 26-K/c '"o =kaa' '"o -Zlan -y"o "o bha yu"ok"em/e Yesu s"u '"o- b/ca ka -dh"e 'dhi"o =kun bh"e '"o bh"e. -Ya -b/c 'dh"o k"o -yaan 'dhu"e- 'kp/c ka -bha '"o- -k"e k"o m/e '"o -dh"o -y"o 'go "o -bha k"ep"e yaa -nu -zian -ta.”

will be added

X\