K"eyu"o -nu 26

1'"O Aglipa -ya p"o P/cl"o -dh"e: “-Potaas"u -y"o "u -g/c k"o '"u"en- "u -de -ta -wun =bl/e/e'-.” '"O P/cl"o -y"o "o -k/c -po -a -z/cn -s"u 'ka =n/e/e "o 'dho"e- "o -de -ta -wun =bl/e/e '"o- p"o: 2“-Glud"e Aglipa, n =zu"ogludhi -s"u -m"u k"o =d/e/e 'a d/c "u 'dhi"o, 'a n -de -ta -wun '"o -gban 'wun '"o Zuif"o -nu -wa d/c n -ma -a -bha bh"e 'a n -ma =bl/e/e'- "u 'dhi"o. 3Bhii bhi gia- "u Zuif"o -nu -bha w/c -k/c -d/c. 'Go m"u '"u -an -bha za/cdhe -k"e -a 'g"u -wun -nu d/c. =Dh/e '"o 'dh"o, a- -dh/e "u -g/c k"o '"u "u 'to k"e n -ma =zu"osaadh/e 'ka. 4Zuif"o -nu 'saadh"o, n -ma -tosiadhe k"e -k/c 'a- =kaa' '"o s"u -a 'ka n -ma -dadh"e"udh/e -bha '"o dho '"o y"o"e =d/e/e -bha -wa -d/c. '"O -k/c 'a -tosiadhe =kaa' n -ma 's/e 'g"u waa- Zeluzal/em"e pl"o"o, 'wo- d/c 'p"o. 5'"O =ya k"e =n/e -wa 'pi"o k"o 'wo n -ma -t/cm/cdh/e k"e k"o -wo -dho -a p"o, 'wun 'a- =bl/e/e =n/e 'wun gia- -m"u. '"O t/c/c -wo n -d/c Falizi kp"o -nu '"o 'wo Zuif"o -nu -bha t/cng '"o -an -bha -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, 'wo- kun wo =faan' 'pl/e 'ka, 'wo -zi"o -a 'ka m/e 'bhaa -nu -ta, -a 'g"u -m/e do 'ka '"o- -dh/e =ya =gl/c/c. 6'"O zl"o"o =n/e bh"e 'ma k"e za -d/c -a -bha -m/e 'ka. P"e 'wo- -za -lo -na n tu"o -a -wun 'g"u bh"e '"o t/c/c a -ya -s"u 'ka p"e '"o -Zlan -ya 't/c go yi 'bh/ema -nu -dh"e '"o k"e =n/e -a -bha -Yam/e -dho nu bh"e -a -g/c. 7P"e 't/c 'go -wo '"o bh"e, yi -bha 'gunng -g/c 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo bh"e -wo -ya -s"u 'ka -a k"e -yi -g/c; 'y"o 'wo yu"o k"e -na yi -bha -Zlan -dh"e 't"ong 'saadh"o 'ka. "U- -y"o bh"e -a, -glud"e; 'wun '"o bh"e -a -dh/e 'wun gia- -wun do bh"e '"o Zuif"o -nu -wo za d/c -a -wun 'g"u n -ma bh"e.” 8'"O P/cl"o -y"o -si"e m/e -nu 'wo -k"e m"u bh"e -an 'pi"o '"o- p"o -an -dh"e: “-M"e '"o -k"e '"o 'ka- p"o ka 'ka 'dho -m/ca -bha k"o kwa -bha -Zlan -bha m/e -bho ga 'g"u -s"u bh"e ka 'ka 'dho -a -dh/e 'wun gia- -/e? 9Ma -z"e, a- -ya n -zu"e 'dhi"o -be k"o 'a p"e yaa 'pl/e k"e Yesu 'go Nazal/et"e 'ka. 10P"e 'a -k"e -a k"e -dhiadh"o Zeluzal/em"e =n/e '"o bh"e. Slabhom/e -nu -g/cm/e -nu -wo -k/c -m/c 'wun -bha -s"u -nu n -dh"e, '"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu bh"e, 'a -an -dh/evadh/e -da -kanso 'g"u. '"O 'go m"u =wa za -lo -an tu"o k"o -waan -an z"e, '"o yi -wo -y"o -k"e -a 'g"u do. 11'"O- 'bhaa -nu =ya k"e, 'a 'klobh/cdhe -w/c -an -ta, Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c -nu 'g"u, 'a -gban -an -bha k"o =wa p"o wo 'ka 'dho dho wo -bha -zo -y"o Yesu -bha -s"u 'ka 'dhi"o gb/c. N -ma -naazu"edhe -bha -k"e 'gbee- -s"u 'g"u, a -dho 'kwip"o gb/e -nu 'g"u '"o 'a -an 'klo bh/c 'ma.” 12'"O P/cl"o -y"o 'wun =bl/e/e '"o dho"e 'dhi"o, '"o- p"o: “-K/c do bh"e =n/e '"o -k"e -a 'ka, '"o slabhom/e -nu -g/cm/e -nu -wo -k/c -m/c 'wun -bha -s"u nu n -dh"e, 'wo n b/c Damas"o pl"o"o. 13'Y"o 'a -da zian -ta; =dh/e 'kwa d/c l"enng 'g"u, -glud"e, '"o -dh/epuudh/e '"o go dhang- 'g"u '"o- 'bh"u -y"o -zi"o lan- 'bh"u -ta bh"e, 'y"o s/c ma 'dh"o, ma m/e -nu 'yi -k"e 'ta 's"u -s"u 'g"u bh"e 'dh"o yi -ta. 14'"O -dh/e 'yi- -bha 'saadh"o yi 'pl/e 'yi -p"u"o sia-. A 'we -wo do 'bhaa -ma. '"O 'we -wo bh"e '"o- p"o n -dh"e Ebl"o -wo 'g"u: ‘S/cl"o, S/cl"o, -m"e '"o -k"e '"u n 'klo bh/c =/e? 'Ko z"e '"u- wo -na n 'ka bh"e, p"e 'dhi"o- '"u- k"e -na "u -de 'ka bh"e /c/c!’ 15=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'a- =dh/e/e' kp/c 'a- p"o: ‘D"o -m"u "u 'ka /e, n D"em/e?’ '"O D"em/e -ya p"o: ‘Ma Yesu, '"u n 'klo bh/c -na bh"e. 16'K/e/e -bh"o =luu'-, '"u d/c "u -g/ean! A n -de -z/cn "u -dh"e k"o '"u"en- k"e n -ma yu"ok"em/e 'ka; "u -dho k"e n -ma =goo- 'ka k"o -k/c 'a n -de =zuan' "u -dh"e =d/e/e bh"e '"u"en- -a =bl/e/e'- m/e -nu 'wo to -an -dh"e. 'Go m"u, p"e 'a dho -a -z/cn "u -dh"e 'z"u, '"u dho -a =bl/e/e'- -an -dh"e 'p"o. 17A -dho "u b/c Zuif"o -nu waa- m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an 'pi"o. =Wa d/c "u -g/c 'y"enng a -dho "u bho -an kw/e/e k"o =kun 'wo dho "u z"e. 18A "u -b/c k"o '"u"en- -an 'yan 'po k"o -waan 'go -dh/etiidh/e 'g"u -waan nu -dh/epuudh/e 'g"u. 'Go m"u 'z"u k"o -wo 'go Satan -k/c =l"o"o -wo nu -Zlan 'pi"o. -Y"o k"e 'dh"o =ya k"e =n/e =wa n -wun -dh/e 'wun gia- k"o -Zlan -y"o zi"o -an -bha =s/c/cn yaa -nu -ta, 'go m"u k"o -waan wo -bha -yadh/e y"o, m/e -nu '"o -Zlan -y"o -an s"u bh"e -an zi"en.’ ” 19'"O P/cl"o -y"o 'wun =bl/e/e '"o dho"e 'dhi"o -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “-K/c '"o bh"e -a 'ka, -glud"e Aglipa, '"o 'yanpi"op"e '"o go dhang- 'g"u 'a- y"o bh"e, '"o 'a 'wun ma -a -ta. 20'"O 'a -Zlan -wo =bl/e/e m/e -nu 'wo Damas"o pl"o"o -an -dh"e. '"O 'a- =bl/e/e m/e -nu 'wo Zeluzal/em"e pl"o"o -an -dh"e. 'Go m"u 'z"u 'a- =bl/e/e -an m/e 'bhaa -nu 'wo Zude -s/e -dh/e 'saadh"o 'g"u -an -dh"e. '"O 'a -y/e n 'z"u 'a- =bl/e/e m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an -dh"e -a -p"o -an -dh"e -s"u 'ka =n/e -wo wo -bha -tosiadhe =dhi"e' -kwaa, -go wo -bha =s/c/cn yaa -nu 'g"u -s"u 'ka k"o -wo =dhi"e'- -Zlan 'pi"o. 'Go m"u -wo k"ep"e -nu '"o -dho -a -z/cn giagiawo =n/e =wa wo -bha -tosiadhe =dhi"e' -kwaa -an k"e. 21N 'kun '"o Zuif"o -nu -wa wo k"o a yi -bha -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, '"o 'wo- -k"e k"o -waan n z"e bh"e -a -g/en 'pl/e =n/e bh"e. 22'K/e/e -Zlan -y"o -nu n 'pi"o -kplawo, '"o dho '"o y"o"e =d/e/e -bha k"o 'aan- n -ma -t/cm/cdh/e k"e, m/e -nu '"o -an =bhl"e 'yaa -dh"o waa- m/e -nu '"o -an =bhl"e 'dh"o -dh"o -an 'dhi"o. N 'ka 'wun gb/e 'bhaa =bl/e/e'-, -a 'ke '"o yaa k"e 'wun '"o Moiz"o waa- -Zlan -wodhi"olom/e 'wo- =bl/e/e 'dhi"o -a 'ka =n/e/e: 23|i-Zlan -bha -Yam/e 'klo dho bh/c '"o ga, '"o -k"e m/e -bl/e/ez"e '"o go ga 'g"u -a 'ka k"o -yaan dhas"u '"o -k"e =n/e -dh/epuudh/e 'dh"o bh"e -a -wun =bl/e/e'- Zuif"o -nu waa- m/e -nu '"o 'waa Zuif"o 'ka -an -dh"e.|d” 24P/cl"o -y"o -k"e "o -de dha -wun =bl/e/e' =dhia =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, '"o Fetus"o -y"o -gbla '"o- p"o: “'Bl/c/cn- =ya -da "u 'g"u a, P/cl"o! 'S"e"edh/e =daan' '"u- wo =du"o bh"e =ya "u k"e 'bl/c/cnz"e -a?” 25'"O P/cl"o =ya -daa -k"e -a -g/c '"o- p"o: “'Bl/c/cn- yaa -da n 'g"u, 's/ed"e =va. 'Wun -nu 'a -an =bl/e/e' -na bh"e, -wo 'wun giagia 'ka, '"o 'wo 'kpaakpadh/e -zian -ta. 26-Glud"e Aglipa -y"o p"e -nu 'wo bh"e -an -d/c. =Dh/e -k"e 'dh"o, a -dho -m/ca -bha 'a -an =bl/e/e -potaas"u 'ka -a w"o 'dhi"o. A- =d/ca' =n/e 'wun -nu 'wo bh"e -y"o -an 'pl/e -d/c, bhii p"e -nu 'wo bh"e -a gb/e yaa k"e -bin -s"u 'ka.” 27'Go m"u '"o P/cl"o -ya p"o -glud"e Aglipa -dh"e: “-Glud"e Aglipa, 'wun '"o -Zlan -wodhi"olom/e -nu -wa =bl/e/e bh"e, "u- -dh/e 'wun gia- -a? A- =d/ca' =n/e "u- -dh/e 'wun gia-!” 28'"O Aglipa -ya p"o P/cl"o -dh"e: “-Y"o "u =zu"o' 'pi"o =n/e "u -dho n k"e Klito -bha m/e 'ka 'gbee- -ta -a? "U 'ka 'dho -m/ca -bha!” 29'"O P/cl"o -ya p"o: “'K"o -k"e =n/e -y"o -k"e 'gbee- -ta, 'iin -y"o -k"e "u -de =zu"o', a -bh/ea -Zlan -dh"e k"o =kun '"o -k"e bhi -de 'sloo "u 'ka, 'k/e/e m/e 'pl/e 'ka ka 'to 'to -na n -ma z"o =d/e/e bh"e k"o ka 'pl/e 'ka k"e Klito -bha m/e 'ka =n/e n 'dh"o. 'K/e/e 'maa- 'pi"o k"o 'ka k"e -kanso 'k/c/cm/e 'ka =n/e -k/c 'a d/ca =n/e -a 'dh"o.” 30=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o -glud"e 'dh"o, 's/ed"e 'dh"o, Belenis"o waa- m/e -nu 'saadh"o 'wo -k"e wo 'ko =bhaa m"u bh"e, 'wo =luu. 31'"O =dh/e =wa 'go wo pin -bha, 'wo- p"o wo 'ko zi"en =n/e/e: “G/c/cn- '"o =n/e 'wun yaa '"o dho k"e -a k"e -m/e 'ka k"o -yaan k"e -a z"e -g/en 'ka, 'iin -a -da -kanso 'g"u -g/en 'ka 'yaa -dh"o.” 32=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o Aglipa -ya p"o Fetus"o -dh"e: “G/c/cn- '"o =n/e -y"o -k"e -bez"e =n/e yaa 'dho 's/e =k/c/cnm/e =va 'dhi"o -s"u -dh/e kwa -g/c -bez"e k"o kwa -dho -m/ca -bha 'kwa -potaas"u nu -a -dh"e. =/E/e, =dh/e '"o 'dh"o bh"e, -y"o -dho to -kanso 'g"u '"o 'kwa- b/c -a -dh"e.”

will be added

X\