2 Kol/ent"o 9

1'Ma -dh/e -ga -a 'g"u, -y"o -z/cn n -dh"e =n/e n 'ka 'dho 's"e"edh/e b/c ka -dh"e p"e -nu 'ka dho -a nu -Zlan -bha, m/e -nu 'wo Zude -s/e 'g"u -an -dh"e bh"e -a -wun 'g"u. 2A ka -wun -bl/e/e 'dhi =va 'g"u Maseduan"e -s/eg"um/e -nu -dh"e n -de -k"e 'g/cug/c 'ka, bhii a ka =zu"o' 'pi"o -wun -s/e/eb/c -nu -d/c. P"e 'a- p"o -an -dh"e '"o t/c/c: “-Kw/e '"o -zi"o =n/e -a 'g"u, dhegluz"e -nu 'wo Gl/ek"o -s/e 'g"u bh"e -wo -m/ca 'g"u k"o -waan p"e -nu b/c dhegluz"e -nu 'wo Zude -an -dh"e.” -Ka -dh/e -ga bh"e 'dh/e! Ka -bha -k"e 'si"oz"e -s"u bh"e =n/e '"o- -k"e '"o m/edh/evadh/e -wo y"o wo -bha nu -s"u -bha bh"e. 3-A -k"e 'dh"o -s"u 'ka, dhegluz"e -nu 'wo =n/e, a -an -b/c ka -dh"e yi 'dhi"o, -y"o k"e 'dh"o k"o ka -wun -s"e 'yi- =bl/e/e 'wun '"o bh"e -a -wun 'g"u bh"e, k"o =kun '"o- -wun dho to 'kpaan; 'k/e/e p"e 'a- 'pi"o '"o t/c/c 'ka ka -de -p"e k"e =n/e -k/c 'a- =bl/e/e -a 'ka ka -dh"e bh"e -a 'dh"o. 4'Yaa 'p"o, yi"e- Maseduan"e -m/e -nu 'yi"e nu, '"o waa ka y"o ka -de -yu"o k"e -s"u 'ka, -y"o -dho k"e yi -bha l"e- -wun 'ka yi -zo 'yi- t"en ka -dh"e bh"e -a -wun 'g"u; '"o 'go m"u 'y"o dho k"e ka -bha l"e- -wun =va 'ka 'p"o. 5P"e '"o -k"e 'a- y"o -s"e k"o dhegluz"e -nu 'wo bh"e 'a -an b/c k"o -waan nu ka =pl"o"o n 'dhi"o bh"e '"o bh"e; -y"o k"e 'dh"o k"o -waan 'glus"e gba/c '"o 'ka- 't/c go bh"e k"o -waan -a 'dho 'ku"e-. =Ya k"e 'dh"o, -a k"e -yi 'ka k"o 'aan- nu, k"o -an 'pl/e 'dhi"o =ya -m/c 'ku"e k"o 'aan- -a d/ca 'z"u =n/e ka- -nu ka =zu"o' -s"e 'ka; kaa- k"e =zu"otozl"o"odhe 'g"u. 6-Y"o k"e ka 'yaan =n/e/e: M/e =ya p"e ta 'tee, -y"o -dho -a kan 'tee; '"o m/e '"o =ya p"e ta =va, '"o -a kan =va 'p"o. 7=Dh/e '"o 'dh"o, k"o m/e '"o -dh"o -y"o p"e -nu nu =n/e -k/c '"o- 'ka -a =zu"o' -bha -a 'dh"o, k"o =kun 'y"o- nu =zu"otozl"o"odhe 'ka 'iin =n/e p"e 'wo- p"o -a 'gbee- -ta 'wo- bho -a 'dh"o. Bhii m/e '"o p"e nu =zu"ogludhi 'ka bh"e, -a -dh/c -y"o -Zlan -k"e. 8-Zlan -k/c -y"o -m/ca k"o -yaan p"e -s/e/eb/c =suu'- 'saadh"o nu ka -dh"e =va, -y"o k"e 'dh"o k"o p"e -nu -wo k"e -kplawo ka -g/c =va, k"o ka -bha =ya 'go -a 'g"u, -a 'bhaa -yaan 'to k"o 'kaan- gba/c -nu k"e -an 'ka. 9Bhii 'wun '"o -gban -s"u 'ka -Zlan -bha, '"o =b/e/en' -s"u 'ka -ya -p"o: “-Y"o p"e -nu 'f/e/em/e -nu -dh"e 'glus"e 'g"u; -a -bha 'wun -s"e k"e -s"u -y"o -dho 'dhi"o =to"ep"o 'ka.” 10-Zlan 'y"o p"ega nu p"egatam/e -dh"e, 'go m"u 'y"o =bluu'- nu -a -dh"e -bh"op"e 'ka bh"e, -y"o -dho p"ega 'saadh"o '"o ka -bha -wun 'dho -a -bha -a nu ka -dh"e; 'y"o =kp/ea, -y"o k"e 'dh"o k"o ka -bha 'glus"e k"e -s"u bh"e -a bh/e -yaan -ya =va. 11-Y"o -dho ka k"e =bh/c/cz"e 't"ong 'saadh"o 'ka, -y"o k"e 'dh"o k"o 'kaan- 'bhaa gba/c -nu k"e. -K/c bh"e =n/e '"o m/edh/evadh/e dho -Zlan zu"o p"o"e gba/c 'ka- -k"e -an -dh"e '"o 'yi dho"e -an =dhia bh"e -a -wun 'g"u. 12Bhii yaa k"e =n/e gba/c -nu 'wo bh"e p"e '"o -Zlan -bha m/e -nu -bha -wun -y"o y"o -a -bha bh"e -a 'g"u -p"e 'sloo -m"u, 'k/e/e -y"o -k"e -bh/ea -Zlan -dh"e -s"u -a zu"o p"o -s"u -g/en 'ka 'p"o. 13Gba/c '"o 'dh"o bh"e -y"o ka k"e -k/c -nu -z/cn -dh/egb/eadh/e 'g"u k"o m/e -nu -waan -Zlan 't/c k"e =va, 'wunta/cs"e '"o -gban Klito -bha bh"e, -a -dh/e 'ka- wo 'wun gia- =bhl"eyadhe 'g"u bh"e -a -wun 'g"u; '"o 'wo dho -Zlan 't/c bh/c, -k/c '"o 'ka p"e -nu -glu -a 'ka, ka 'dh"o, wo 'dh"o waa- m/e -nu 'wo to ka -nu ka zi"en 'glus"e 'g"u bh"e -a -wun 'g"u. 14-Wo -dho =bh/ea'- ka -wun 'g"u, '"o -an =zu"o' -y"o -k"e ka 'pi"o 'glus"e =va 'gbl"u"unz"e '"o -Zlan -ya -k"e ka 'ka bh"e -a -wun 'g"u. 15-Zlan 't/c -y"o k"e =va gba/c '"o- =zuan' gb/e 'yaa 'dh"o, '"o y"o gia- '"o- -k"e kwa -dh"e bh"e -a -wun 'g"u.

will be added

X\