2 Kol/ent"o 5

1Kwa gia- kwa- =t/ei' d/c =n/e 'k"o -k"e =n/e kwa 's/ebun '"o -k"e =n/e s/c 'k/c '"o 'yaa =gl/c/c -a 'dh"o bh"e -y"o -si"o, kwa 'yan -y"o p"e do -bha; '"o t/c/c kwa -yadh/e do '"o 'yaa m/ebheedhe -k/c k"ep"e 'ka '"o -Zlan -de gia- =n/e '"o- d/c bh"e -y"o -ya -s"u 'ka kwa -g/c dhang- 'g"u. 2Kwa -zo =n/e 'kwa- -lo -s"u 'g"u zl"o"o -bha, bhii '"o t/c/c p"e 'kwa- 'pi"o zl"o"o '"o t/c/c 'kwa 'dho kwa -bha k"edh/e '"o dhang- -nu 'g"u -a -bha. 3=Dh/e '"o 'dh"o, 'kwa -dho bun -d"e"u -da kwa -bha -y"o k"e 'dh"o k"o =kun 'kwa dho -lo 'ma kwa 'kpaan 'ka. 4=Ya k"e =n/e 'kwa 'to kwa 's/ebun '"o =n/e -a 'g"u -kplawo, kwa -dho kwa -zo -lo =n/e p"e 'wo- p"o 'kpa -y"o =kw/e/e- 'gbiin- =l"o"o -a 'dh"o. Yaa k"e =n/e kwa- 'pi"o k"o 'kwa kwa 's/ebun '"o- 'g"u dho =si"o'- =n/e 'kwa 'go -a 'g"u; 'k/e/e p"e 'kwa- 'pi"o '"o t/c/c kwa dhang- 'g"u -bun '"o- 'g"u 'yaa =si"o' bh"e -y"o k"e kwa -bha -y"o k"e 'dh"o k"o p"e '"o gap"e 'ka kwa 'g"u bh"e, -y"o =sl"e"e' -ta k"o -k"e -a 'g"u -s"u -yaan k"e kwa -g/c. 5-Zlan gia- bh"e =n/e 'y"o kwa -ya k"o -dhi"e -kwaa -k/c =suu'- '"o bh"e 'kwaan- b/c -a 'g"u, 'go m"u 'y"o -Zuu 'sl"o"osl"o nu kwa -dh"e k"o -yaan -z/cn kwa -dh"e =n/e p"e -nu '"o- -ya kwa -g/c bh"e -wo -dho k"e -to kwa -g/c -p"e -nu 'ka. 6P"e '"o -k"e '"o =faan' 'dho yi -g/c -kplawo bh"e '"o bh"e. Kwa gia- kwa- =t/ei' d/c =n/e -a 'ke 'kwa =tun kwa bun '"o =n/e -a 'g"u k"o kwa kwa D"em/e -bha k"edh/e 'ka =gbiin. 7Bhii '"o t/c/c 'ta 's"u -k/c 'kwa- 's"u -na -a 'ka z"o =n/e, kwa- -s"u -zo y"o -s"u 'g"u. Yaa k"e =n/e p"e 'wo- p"o kwa 'yan =ya d/c -a -bha '"o 'kwa 'dho -na -a -g/c -a 'dh"o. 8('K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e,) yi pa -s"u 'ka =faan' 'ka '"o 'yi- 'pi"o k"o 'yi 'go yi bun '"o =n/e -a 'g"u k"o 'yi 'dho kwa D"em/e 'pi"o -a -yadh/e -bha. 9'K/e/e p"e m/e '"o- -wun 'dho 'gbee- yi -g/c '"o t/c/c 'k"o -k"e =n/e yi -tun bun '"o =n/e -a 'g"u oo 'iin yi -dho go -a 'g"u oo, yi k"e -Zlan w"o 'dhi"o 'kp"edh"o. 10Bhii '"o t/c/c kwa 'saadh"o kwa -dho -wo Klito w"o 'dhi"o k"o y"o gia- -yaan kwa -bha za 'kan, -y"o k"e 'dh"o k"o m/e '"o -dh"o, p"e '"o- -k"e k"o -y"o =tun bun =n/e -a 'g"u bh"e -y"o p"e -s"e 'ka oo, -y"o p"e yaa 'ka oo, k"o p"e m/e '"o d/c -a =tian', -yaan nu -a -dh"e. 11P"e 'wo- -dh/e -su"o D"em/e -dh"e -s"u bh"e kwa 'saadh"o kwa- -d/c. P"e '"o -k"e '"o 'kwa- k"edh/e =m/e/e' -na k"o m/e -nu -wo -Zlan -wo -dh/e 'wun gia- bh"e '"o bh"e. -Zlan -y"o kwa -d/c 'f/ef/edh"o; 'a n -zo 'ta =n/e ka -de gia- ka n -d/c 'p"o. 12'Yi"e- 'pi"o k"o 'yi yi -de k"e -s"e ka w"o 'dhi"o k"o 'kaan- b/c yi 'ka 'k/e/e p"e 'yi- 'pi"o '"o t/c/c 'ka k"e 'g/cug/c yi -wun 'g"u. =Ya k"e 'dh"o m/e -nu 'wo wo -de 's"u -na =va, 'wo 'wun '"o -gban m/e 'bhee- plaan -dh/e -bha 'wo- -ga -na =bhl"ez"e m/e =zu"o' 'pi"o -wun -bha bh"e, 'ka dho 'wun =bl/e/e' -an -dh"e -k/c d/c. 13'"O =ya k"e =n/e yi 'bl/c/cnz"e k"o yi- 'ka -Zlan -bha 'ka, 'k/e/e '"o =ya k"e =n/e yi 'wun -d/c, k"o ka -bha -m"u yi 'ka. 14Bhii -dh/c '"o Klito -ya -k"e kwa 'ka bh"e, -a 'si"o -y"o d/c -na yi -ta; p"e '"o -k"e 'yi- -bha yu"o k"e -na bh"e. '"O t/c/c yi -zoy"os"u -m"u =n/e y"o Klito -m/e dos/en =n/e '"o ga kwa 'saadh"o kwa -wun 'g"u; =ya k"e 'dh"o k"o -a -bha ga -s"u bh"e kwa 'saadh"o, m/e '"o -dh"o =ya "o -bha wo. Kwa 'saadh"o, 'wun bh"e 'kwa -dh/e y"o -a 'g"u, Klito -bha -dh/c -y"o -g/c -dh/e k"e -na kwa 'g"u. 15-Y"o -ga m/e 'saadh"o kwa -wun 'g"u -y"o k"e 'dh"o k"o m/e -nu 'wo -tosiadhe k"e -na bh"e k"o =kun 'wo dho -a k"e wo -de -bha 'ka, 'k/e/e k"o -wa k"e zl"o"o m/e '"o ga, 'go m"u '"o go ga 'g"u bh"e -a -bha 'ka =zian'. 16=Ya k"e 'dh"o zl"o"o k"o kwa 'ka 'dho m/e gb/e -ga -a m/ebheedh/e '"o plaan =zian' -a -kwaa gb/c; 'k"o -k"e =n/e kwa Klito -ga 'dhi"o =zian' =n/e -k/c do bh"e -a 'dh"o -a -bha -k"e m/e 'g"u ga -z"e 'ka -s"u -wun 'g"u, =ya k"e kwa 'yaan =n/e 'yaa 'dh"o 'gb"onggb"ong, 'kwa- d/ca 'dh"o. 17M/e '"o =ya kpa Klito -bha k"o =ya k"e m/e -d"e"u 'ka, k"o p"e ziizii -nu 'wo 'dhi"o =wa zi"o; k"o -a -bha p"e 'pl/e =ya k"e -d"e"u. 18P"e -nu 'wo 'dh"o 'saadh"o bh"e, -wo -go -Zlan '"o dhidhe -da kwa -nu kwa zi"en kwa -bha -kpa Klito -to -bha -s"u 'ka, 'go m"u '"o yu"o '"o -gban -dhi 'ku"e- -yu"o -nu -bha '"o- -wun t"en yi -bha k"o y"o 'dh"o waa- m/e -nu 'wo to 'yi"en- k"e k"o dhidhe -yaan -da wo -nu wo zi"en. 19Bhii -Zlan -y"o -b/c Klito 'g"u k"o -yaan dhidhe -da waa- m/e -nu 'saadh"o wo zi"en "o -zo -bho m/e 'bhee- -nu -bha 'wun =zaa' -s"u -nu 'pi"o -s"u 'ka; '"o -dhi 'ku"e- -yu"o bh"e '"o- -wun t"en yi -bha k"o 'yi"en- -a -wun =bl/e/e'-. 20=Dh/e '"o 'p"o k"o 'wun -nu 'yi- =bl/e/e' -na ka -dh"e bh"e yi- -bl/e/e Klito =wo"e' =n/e -k/c '"o -Zlan -de gia- -y"o ka =dh/c/c =kaa' -a -b/c yi 'g"u -s"u 'ka bh"e -a 'dh"o. =Dh/e '"o 'dh"o =bh/ea' 'yi- wo ka -dh"e Klito 't/c 'ka k"o 'ka dhi -Zlan 'ka. 21=S/c/cn yaa gb/e yaa k"e Klito -bha, 'k/e/e -Zlan -y"o kwa -bha =s/c/cn yaa -wun -lo -a tu"o kwa -wun 'g"u, -y"o k"e 'dh"o k"o kwa -bha -kpa Klito -bha -s"u 'g"u k"o 'kwaan- k"e kpengdh"o =b/ca' p"e '"o -Zlan dho"e- k"e k"o -yaan Klito k"e kpengdh"o bh"e -a -ta -s"u 'ka.

will be added

X\