1 Timote 6

1M/e -nu 'saadh"o 'wo =nua 'ka, -an =dua' -m"u k"o -wo wo -g/cm/e -nu =bhl"e -ya. -Y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o m/e gb/e dho 'wun yaa =bl/e/e'- -Zlan waa- kwa -bha m/e =daan' -wo -nu -g/c. 2=Nua -nu m/e '"o -an -g/cm/e 'dh"o Yesu Klito -wun -dh/e 'wun gia- -m/e 'ka bh"e, -an =dua' 'yaa -m"u k"o -wo 'kun -an =bhl"e -ya -s"u 'ka =wo"e' =n/e wo -nu 'wa k"e dhegluz"e -nu 'ka. P"e 'wo dho -a k"e =zian' '"o t/c/c yu"o 'wo dho -a k"e -an -dh"e -zi"og/c"us"uz"e 'ka. Bhii m/e -nu 'wo yu"o k"e -na -an -dh"e bh"e, Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu '"o -an -dh/c -y"o -an -k"e wo -m"u. P"e -nu '"u dho m/e -nu =daan'- -a 'ka '"o '"u dho -an =bl/e/e'- 'wo bh"e. 3=Ya k"e =n/e m/e -y"o m/e =daan' -na m/e =daan' -wo gb/e 'ka, '"o 'yaa -m/c -a 'g"u -s"u 'ka kwa D"em/e Yesu Klito -wo giagia -nu waa- m/e =daan' -wo '"o -gban kwa -bha w/c -k/c '"o -Zlan -wo 'g"u -a -bha -an 'ka, 4k"o m/e '"o 'dh"o bh"e, -de -s"u =va =yaa- pa, 'yaa p"e gb/e d/c; =ya =yaannu =n"edh"o k"o 'wun -nu 'wo -gban -wo kp"o -nu -bha -a za/cdhe -da -s"u -ya 'kan -na k"o -waan b/c -a -ta -yaan k"e -an -g/c 'dhinaa 'ka. -Dh/e bh"e =n/e '"o p"e -nu 'wo =dru/ei -nu, 'dhinaa -nu, 'si -nu bho -s"u -nu, 'wun -nu -kun =zu"o' 'pi"o -s"u -nu '"o 'wo go -a -bha; 5-Dh/e do bh"e =n/e '"o za/cdhe -nu '"o- 'bhaa -nu =ya k"e 'waa y"en m/e -nu '"o -an -bha 'wund/cdhe =ya y"o yaan '"o p"e '"o 'wun gia- 'ka, '"o 'waa- d/c -an zi"en bh"e 'wo go -a 'g"u. P"e '"o -an -zo 'pi"o '"o t/c/c 'wun '"o -gban -Zlan -bha bh"e, =bh/c/c' =m/e/e' -k/c =suu'- do 'bhaa -m"u. 6K"e- wo 'dh"o bh"e 'wun '"o -gban -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -bha bh"e, -y"o =bh/c/cp"e =va 'ka; 'k/e/e -ya 'ka m/e '"o p"e '"o- -g/c '"o- -zo kun -a -bha 'ka. 7Bhii '"o t/c/c kwaa nu p"e gb/e 'ka 'kpongtaa z"o, '"o kwa 'ka 'dho dho p"e gb/e 'ka. 8=Ya k"e 'dh"o -bh"op"e waa- s/c -nu =wa k"e kwa -g/c, kwa =dua' -m"u k"o kwa =zu"o' 'glu -y"o dhi. 9'K/e/e m/e 'wo- 'pi"o k"o wo -k/c -y"o pa =na/c 'ka, -wo -p"u"o 'g"udandhe 'g"u, '"o 'wo wo -de =n"eng p"e -dh/c -nu =pl"e"ez"e '"o -an -y"o -a -bha -p"e gb/e 'yaa 'dh"o '"o =ya k"e 'wo dho m/e 'ka dh/cng -zian waa- 'g"u =si"o' -zian -ta bh"e -an -ta. 10Bhii 'w"e"uga -dh/c '"o t/c/c p"e yaa 'saadh"o -a -g/en 'godh/e. 'W"e"u- -dh/c '"o bh"e =n/e '"o m/e 'bhaa -nu -bha 'ka '"o =ya k"e -an -bh/c -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -dh"e =taa' =gbiin -s"u -g/en 'ka '"o =wa wo -de =zu"o' -d/c -gb/cudh"o bh"e. 11'K/e/e bhi -z"e, (Timote), bhi '"u -Zlan -bha m/e 'ka bh"e, -bh"o bh/c p"e -nu 'wo bh"e -an -dh"e =taa'! -Bh"o -k"e kpengdh"o -s"u, -Zlan -wo -dh/c k"e -s"u, -zo -y"o -Zlan -bha -s"u, -dh/c '"o go -Zlan 'pi"o -a k"e -s"u, =zu"osaadh/e waa- -k"e 'l"e"el"e -s"u -an =m/e/e'-. 12"U -bha 'ta -s"u -Zlan -bha zian -ta -s"u '"o -zo -y"o -a -bha -s"u 'ka bh"e, -bh"o -a -wo =n/e 'ko 'wo- z"e '"o 'wo to -a 'g"u 'gbee- -a 'dh"o! =To"ep"o -k"edh"os"u bh"e -a -wun 'kun 'gbee-, bhii p"e '"o -Zlan -y"o "u =dh/c/c =kaa' '"o bh"e, '"o '"u -zo y"o -s"u =goo- kun -t/cm/c =pl"e"ez"e w"o 'dhi"o. 13-Zlan '"o -k"edh"os"u -nu p"e 'pl/e -dh"e bh"e waa- Yesu Klito '"o -t/cm/cdh/e -s"e -k"e Pilat"o 'dhi"o "o -bha 'wun =bl/e/e' -s"u 'g"u -zo -y"o -s"u 'g"u bh"e -an w"o 'dhi"o, a- -p"o "u -dh"e: 14-Bh"o "u -g/c 'dho Klito -bha t/cng -dh"e sia-, '"u "u -zo k"e -a 'pi"o, -y"o 'to 'sl"o"osl"o "o pin =taa. -Bh"o -a 'kun -s"e 'ka k"o =kun '"o m/e -nu dho 'wun y"o -a -bha, -y"o 'dho -y"o y"o"e kwa D"em/e Yesu Klito -bha nu -s"u -bha. 15Yi '"o -Zlan -ya -ya bh"e =ya -lo, -Zlan -de gia- -dho -a k"e '"o -wo. Bhii -Zlan bh"e =n/e '"o m/eg/ctam/e =va '"o 'dh"o do, '"o 'dhu"e- 'dho"e- -ta, -glud"e -nu -bha -Glud"e, d"em/e -nu -bha D"em/e. 16Y"o do '"o bh"e =n/e '"o 'yaa ga, '"o -dh/epuudh/e '"o m/e gb/e 'yaa -m/ca k"o -y"o =y/c/cn -a -bha bh"e =n/e '"o -ya -s"u 'ka- 'g"u. M/e gb/e yaa "o 'yan d/c -a -bha do, '"o m/e gb/e 'ka 'dho "o 'yan d/c -a -bha 'gb"onggb"ong. =Bhl"eyadhe waa- 'piigbeedh/e '"o -dh"o =to"ep"o 'ka bh"e, -wo k"e -a -bha 'ka! Am/en. 17M/e -nu '"o =bh/c/cp"e -nu 'wo 'kpongtaa z"o bh"e '"o -an -g/c bh"e, -a p"o -an -dh"e k"o =kun 'wo -de -s"u =va -k"e. -A p"o -an -dh"e k"o =kun '"o 'wo wo -zo y"o -an -bha, bhii yaa 'dho to -an -g/c =to"ep"o 'ka; 'k/e/e -wo wo -zo y"o =zian' -Zlan '"o p"e 'pl/e nu =va 'ka, '"o -k"e kwa -bha =zu"ogludhi -wun 'ka bh"e -a -bha. 18-A p"o -an -dh"e -wo 'wun -s"e k"e, -wo k"e =bh/c/cz"e k"ewun -s"e -nu 'g"u; -wo k"e m/e -nu '"o -an 'glu 'dho -s"e '"o p"e -nu 'wo -an -g/c, 'wo m/e -nu -bha -nu -an 'ka. 19=Bh/c/cp"e =va '"o -dh/ekpa/cyi =dhia' -bha bh"e, -an -bha -dho 'ku"e- -k/c -s"e =ga '"o bh"e; 'y"o 'wo dho b/c -a -ta -waan -k"e -a 'g"u -s"u giagia y"o. 20Timote, "u -zo k"e -Zlan -wo '"o- -wun -y"o t"en "u -bha bh"e -a 'kun -k/c giagia 'pi"o -s"e 'ka; -bh"o 'kan 'wun -g/en 'fl"e"efl"e"e bho -s"u -nu '"o waa- -zo y"o -s"u '"o -an -bha 'dho -k/c 'yaa do bh"e -nu waa- -da 'wun -nu 'g"u -s"u '"o m/e -nu 'waa- d/c 'wo- -dh/e 'wund/cdhe bh"e -an -bha! 21-A m/e 'bhaa -nu 'wo- p"o 'wund/cdhe '"o bh"e -y"o wo -g/c, =wa 'kan -zo y"o -s"u -bha. K"o 'go, -Zlan -bha 'glus"e -y"o k"e ka 'ka!

will be added

X\