1 Timote 2

1P"e -bl/e/ez"e 'a dho ka =kpa/c -a -wun 'ka '"o t/c/c 'ka -bh/ea -Zlan -dh"e; -ka p"e -dh/e -a -g/c; -kaa zu"o p"o m/e -nu 'saadh"o -wun 'g"u! 2-Ka =bh/ea'- 's/ed"e -nu waa- m/eg/ctam/e -nu 'kp/ekp/e -wun 'g"u -y"o k"e 'dh"o k"o -ya diindh"o -s"u waa- =zu"oyagluu -wo k"e -dh"o kwa -bha -klu -Zlan -bha -s"u waa- 'ta 's"u -k/c '"o =wa 'ta -s"u -a 'ka '"o 'ko =bhl"eyadhe -y"o -k"e bh"e -an -wun 'ka; 3'wun -k"e 'dh"o -s"u =y"o -s"e; '"o- 'yi -y"o -kan -Zlan '"o kwa Dham/e 'ka bh"e -a 'dhi. 4Y"o =n/e '"o- 'pi"o k"o m/e 'pl/e -wo dha k"o 'wun gia- '"o -dh"o bh"e -wa d/c bh"e. 5Bhii k"e- wo bh"e, -Zlan -y"o dos/en, '"o m/e '"o -y"o m/e -nu waa- -Zlan -an zi"en -m/e 'ka '"o 'dh"o do Yesu Klito '"o m/e 'bhee- 'ka bh"e -a 'ka. 6Y"o =n/e '"o "o -de nu m/e 'pl/e -g/c -ta -b/c -p"e 'ka. -K/c bh"e =n/e '"o yi '"o -Zlan -ya -ya bh"e, =dh/e '"o =ya -lo, '"o p"e '"o- -z/cn =n/e -Zlan -ya 'pi"o k"o '"o m/e 'pl/e dha bh"e, '"o nu -a 'ka. 7P"e '"o -k"e '"o -Zlan -y"o n s"u '"o n -ya b/cm/e 'ka k"o 'wun '"o -gban -zo -y"o -Zlan -bha -s"u waa- 'wun gia- '"o -gban Yesu Klito -bha -an -bha bh"e, k"o m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka, 'aan- -an =daan'- -a 'ka '"o bh"e. 'Wun 'a- =bl/e/e' -na bh"e 'wun gia- -m"u. 8=Dh/e -k"e 'dh"o, a- 'pi"o k"o g/c/cn- -nu 'wo dho =bh/ea'-, -dh/e 'oo -dh/e 'wo- -bha, -wo =bh/ea'- =zu"o' 'puu 'ka. K"o =kun 'wo -naa -wun 'iin 'wo 'dhinaa -k"e 'ku"e -s"u -wun to wo =zu"o' 'pi"o '"o 'wo =bh/ea -a 'ka! 9A- 'pi"o k"o dhoo -nu -de 'p"o, -wo 'dho"e- wo"e- s/c -nu k"e wo -bha, -y"o k"e -a k"e -k/c gia- 'ka; k"o =kun '"o -k"e -d/c 'si"o 'ka. K"o =kun -k"e '"o 'wo wo -bha wun -nu -p"e -k"e '"o d/c -an -g/c -bha =n/e 'yan -to -a 'pi"o -p"e 'ka 'iin 'wo 's"enng =baa' -p"e -nu waa- -zl/c/cga -nu -k"e wo -bha 'iin '"o 'wo s/c =s/cnng' 'gbeez"e -nu -k"e wo -bha. 10'K/e/e -an w/c -k/c -nu -s/e/eb/c -nu -wo k"e =n/e s/c -nu 'dh"o -an -bha =n/e -k/c '"o dhoo -nu 'wo- 'pi"o k"o -an -wun -yaan -Zlan -zo 'kun, '"o -an -ma ku"en bh"e -a 'dh"o. 11Dheb/c '"o -dh"o, -y"o "o 'to 'to -na m/e =daan' -wo -bha, -ya diindh"o -s"u -y"o k"e -a -g/c, -g/c -y/c/c sia- -s"u 'ka! 12N 'ka 'we -a -bha k"o dheb/c -y"o m/e =daan'- 'iin k"o -y"o -ya g/c/cn- -g/c 'dhi"o; -a =dua' -m"u k"o -dh/e -y"o ga -a -ta diindh"o. 13Bhii Adan =n/e '"o -Zlan -ya -da -bl/e/ez"e 'ka -yaan =tun /Ev"o -da -na; 14y"o do bh"e 'z"u, Adan kun '"o- 'b/cn -y"o -kan (-bl/e/ez"e 'ka); dheb/c =n/e '"o- 'b/cn -y"o -kan (-bl/e/ez"e 'ka); '"o t/cng '"o -Zlan -ya -da bh"e, '"o yaa 'wun ma -a -ta. 15K"e- wo 'dh"o bh"e -y"o -dho dha 'n"e -nu '"o dho"e- 'kp/c bh"e -a -wun 'g"u. Dheb/c -nu -wo -dho dha 'dh"o -oo, 'k/e/e k"o =wa k"e =naaz"e -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'g"u, -dh/c '"o go -Zlan 'pi"o bh"e -a k"e -s"u 'ka, -k"e 'sl"o"osl"o -s"u waa- wo -bha -de -s"u 'tee -s"u -wun 'g"u.

will be added

X\