1 Tesal/cnik"o 3

1=Dh/e '"o -nu ka 'pi"o 'ma -s"u '"o bh"e, 'yi- -zian -m/e/e '"o yaa -m/c 'ku"e, 'yi- p"o: “=/E/e, -kwa 'to At/en"e z"o =kl"o"odh"o, 'yaa ya 'p"o.” 2'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e 'yi"e Timote -z"e b/c ka -dh"e 'ma. Y"o =n/e '"o t/c/c dheglu -m/e '"o yi -nu 'pl/e 'yi -Zlan -bha yu"o k"e -na 'wunta/cs"e '"o -gban Klito -bha -a -bl/e/e m/e -nu -dh"e -s"u 'ka bh"e; yi- -b/c ka -dh"e k"o -y"o ka =faan' 'm"e 'iin k"o -y"o nu ka -dh"e, 'g"u -d/c 'gbee- -s"u 'g"u, -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'g"u, 3-y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o m/e gb/e -y"o -k"e 'g"u ga -m/e 'ka, 'wun 'gbee- -nu 'wo- w/c -na kwa -ta bh"e -a 'g"u. Ka -de gia-, 'ka- =t/ei' d/c, 'wun -bha -w/c kwa -ta -k/c =suu'- '"o bh"e -Zlan -de gia- =n/e '"o -dhi -a -dh"e k"o -y"o nu kwa -ta 'dh"o. 4K"e -de '"o- wo bh"e, =dh/e 'yi =tun ka 'pi"o 'ma k"o 'wun -nu 'wo =n/e waa k"e =kun, yi -k"e -a p"o -s"u 'g"u ka -dh"e =n/e/e: -Wo -dho 'wun w/c kwa -ta. -K/c giagia 'yi- =bl/e/e -a 'ka bh"e '"o- -de -y"o =kaa' bh"e; '"o bhii ka 'yaan 'ka -wun -m"u. 5P"e '"o -k"e, =dh/e '"o n 'ka nu 'ma gb/c bh"e 'a- y"o zl"o"o -s"e k"o 'a Timote b/c ka -dh"e k"o -y"o -na/c -nu '"o -gban ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -bha '"o dho go"e ka 'pi"o k"o -yaan =bl/e/e'- n -dh"e '"o bh"e. =Dh/e -na/c -nu '"o go ka 'pi"o '"o n 'ka- ma =kun, 'su"o -y"o -k"e n -ma =n/e d"u -y"o 'dho"e- ka -p"u"o '"o t/c/c -Zlan -bha yu"o '"o 'yi- -k"e ka 'pi"o 'ma bh"e -y"o -dho -a 'g"u =si"o'-. 6'K/e/e Timote '"o go ka 'pi"o 'ma, =ya -lo yi -ta z"o, -na/cs"e '"o go ka 'pi"o '"o -gban ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u waa- ka -bha -dh/c '"o 'ka- -k"e ka 'ku"e- bh"e =yaa- 'pl/e =bl/e/e'- yi -dh"e. -Ya -p"o yi -dh"e 'p"o =n/e ka =zu"o' yaa bh/c yi 'ka, ka -zo -ta yi -wu"en -s"u 'g"u, -dh/c giagia 'g"u. -K/c do '"o 'ka -ya -s"u 'ka- =wu"en' k"o 'kwa -kp"en kwa 'ku"e bh"e =n/e '"o yi -g/c 'n"o 'p"o. 7Dhegluz"e -nu, -k/c bh"e =n/e 'k"o -k"e =n/e =zu"okaanku"edhe waa- =saan' -nu -wo -nu yi -ta 'dhee, '"o 'g"u -d/c 'gbee- -s"u -y"o -k"e yi -g/c. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e =n/e '"o yi =faan' m"e. 8Bhii d/c 'kwa- wo =n/e, yi =faan' =ya 'm"e 'z"u -d"e"uwo ka -bha -klu kpinngdh"o -s"u '"o kwa D"em/e -bha bh"e -a -wun 'g"u. 9Yi kwa -bha -Zlan zu"o -p"o =du"o, =zu"ogludhi =va '"o 'ka- nu yi -dh"e kwa D"em/e w"o 'dhi"o bh"e -a -wun 'g"u. 10'T"ong 'saadh"o 'ka, yi- -dh/e -Zlan -g/c =naa'- 'ka k"o -y"o 'we -a -bha k"o 'yi -kp"en ka -bha 'z"u -d"e"uwo, -y"o k"e 'dh"o k"o p"e -nu '"o- -wun -y"o ka -k"e, -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'g"u, k"o 'yi- nu ka -dh"e. 11Yi- -dh/e -Zlan -de gia- '"o kwa D"e 'ka waa- kwa D"em/e Yesu -an -g/c k"o zian '"o nu ka 'pi"o, -wa 'po yi -g/c k"o 'yi"en- -wo ka 'pi"o 'ma. 12Yi- -dh/e 'p"o kwa D"em/e -g/c k"o -dh/c -k"e 'ku"e -s"u waa- -a -dh/c -k"e m/e 'pl/e 'ka -s"u '"o ka zi"en bh"e -wo =kp/ea'-, -wo 'dho 'dhi"o -kplawo. Yi- -dh/e kwa D"em/e -g/c 'z"u k"o -dh/c -k"e 'ku"e -s"u '"o ka zi"en 'ma waa- ka -dh/c '"o yi 'g"u 'n"o 'p"o, k"o -an 'pl/e -wo k"e do. 13=Ya k"e 'dh"o kwa D"em/e -y"o -dho ka =faan' m"e '"o p"e yaa 'kp/ekp/e gb/e 'ka 'dho k"e ka -bha; k"o 'kaan- k"e kpengdh"o kwa D"e -Zlan w"o 'dhi"o, kwa D"em/e Yesu waa- "o -bha m/e -nu 'kp/ekp/e -an nu -yi 'ka.

will be added

X\