1 Pi/e/e 3

1Dhoo -nu, ka -de 'p"o, -ka 'wun ma ka =g/cn -nu -ta! -Y"o k"e 'dh"o k"o -a m/e 'bhaa -nu '"o waa -Zlan -wun -dh/e 'wun gia- =kun bh"e, 'k"o -k"e =n/e waa 'wun =bl/e/e' -an -dh"e, k"o -zoy"os"u -yaan k"e -an -g/c ka -bha 'ta -k/c -wun 'g"u. 2Bhii k"o -Zlan =bhl"e -ya -k/c '"o 'puu ka 'ta -s"u -k/c 'g"u bh"e, -an 'yan -y"o -da -a 'g"u. 3K"o =kun '"o 'ka ka -de -k"e -s"e plaan =zian' =n/e ka -bha wun k"e -k/c -nu, ka bu"enp"e -nu 'wo -k"e 's"enng -nu, s/c -s/e/eb/c -nu '"o 'ka dho"e- -da ka -bha bh"e -an 'ka! 4'K/e/e ka -bha -k"e -s"e -s"u -y"o k"e ka =zu"o' 'g"u =zian'. -Y"o k"e -s"e -dh/e '"o- 'g"u 'yaa =si"o' -a 'ka; y"o =n/e '"o t/c/c =zu"o' ('"o -Zuu 'sl"o"osl"o =ya yu"o k"e -a 'g"u), '"o 'l"e"el"e, '"o -ya diindh"o -s"u 'dho"e- -g/c; y"o =n/e '"o- -bha -s"edh/e =s/cnng' 'dh"o =va -Zlan w"o 'dhi"o. 5Dhoo -nu 'wo -Zlan =bhl"e -ya '"o 'wo -k"e 'dhi"o =zian', 'wo wo -zo d/c -Zlan -bha (=n/e p"e '"o- 't/c go -an -dh"e bh"e -wo -dho k"e), '"o 'wo wo -g/c =y/c/c wo =g/cn -nu -dh"e bh"e, -k/c bh"e =n/e 'wo wo -de =kaa' -s"e. 6-K/c bh"e =n/e '"o Saala -y"o =kaa'. -Y"o 'wun -ma Ablaam"o -ta, 'y"o- -dh/e "o d"em/e. Y"o =n/e '"o 'ka go -a 'g"u, 'ka -k"e -a 'dhu -nu 'ka, -a 'ke 'ka 'wun -s"e k"e '"o kaa ka =kwaa' ka -de -z"u k"o 'kaan- d/c -gb/cudh"o 'su"o 'g"u. 7G/c/cn- -nu, ka -bha -k"e ka b/c/c -nu 'pi"o -s"u bh"e, -ka k"e 'l"e"el"e -an 'ka -an -bha -k"e dhe 'ka -s"u '"o -an -k/c 'yaa -m/c p"e 'gbeegbee -nu k"e -s"u -bha bh"e -a -wun 'g"u; -ka -an =bhl"e -ya, bhii gba/c '"o -k"e -k"edh"os"u '"o 'yaa y"en '"o -Zlan -ya nu ka -dh"e bh"e, ka -dho ka -bha k"e 'ko =bhaa. '"O t/c/c =ya k"e =n/e 'wun =ya k"e m"u, ka -dho =bh/ea' 'dh"o 'k/e/e -a -y/e 'z"u gb/e 'ka 'dho k"e -dh"o. 8=/E/e, -ka k"e do ka -zo -ta 'g"u -wun -nu waa- ka -bha 'wun -nu -dan 'ku"e -k/c -nu 'g"u. -Dh/c '"o =ya k"e '"o dhegluz"e -nu -wa -k"e wo 'ku"e bh"e -y"o -ya ka 'g"u 'iin k"o ka 'ko -nu 'yena y"o -s"u waa- -de -dho sia- -s"u -wo k"e ka -g/c. 9K"o =kun 'ka 'wun yaa 'p"e bho 'wun yaa 'ka, '"o 'ka 'si 'p"e bho 'si 'ka; 'k/e/e -kaa -y/e 'z"u k"e 'dhu"e- 'ka, bhii p"e '"o -Zlan -y"o ka =dh/c/c =kaa' bh"e '"o bh"e, -y"o k"e 'dh"o k"o 'dhu"e- -yaan k"e ka -bha 'ka. 10-A -de 'wun bh"e -a -wun 'g"u -y"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e: |i=Ya k"e =n/e m/e 'bhaa =yaa- -dh/c k"e -tosiadhe k"e -s"u 'ka, k"o '"o yi -s"e -nu y"o, k"o -y"o '"o n/ega ku"ennu 'wun yaa -g/c; -y"o "o -b/en -nu ku"ennu m/e -p"u"o -wun -nu -g/c;|d 11|i-Y"o bh/c 'wun yaa -dh"e =taa', -y"o 'wun -s"e k"e; -y"o =zu"oyagluu =m/e/e' 'k"o -k"e =n/e -y"o -dho -a 'pi"o k"e 'dhee.|d 12|iBhii D"em/e 'yan -y"o m/e kpengdh"o -bha, '"o- 'to 'dh"o d/c -s"u 'ka diindh"o -an -bha =bh/eawo -nu -g/c. 'K/e/e kwa D"em/e w"o -si"o -s"u -m"u p"eyaak"em/e -nu -bha k"o -yaan -an 'klo bh/c.|d 13-Y"o k"e ka 'yaan =n/e m/e gb/e yaa 'dho 'wun yaa k"e ka 'ka k"o 'ka ka -de nu 'wun -s"e k"e -s"u -dh"e. 14-A -de 'k"o -k"e =n/e ka 'y"enng -y"o -bh/c ka k"ep"e kpengdh"o -nu -wun 'g"u, -ka =zu"ogludhi k"e! -A -wun 'g"u, -y"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e: |iK"o =kun '"o 'su"o gb/e -y"o ka -k"e m/e gb/e -dh"e 'iin '"o 'ka d/c -gb/cudh"o!|d 15'K/e/e Klito bh"e -y"o k"e -dh"o ka =zu"o' 'pi"o, 'ka- 's"u ka D"em/e 'ka. -Ka k"e =baa' -s"u 'ka -kplawo k"o m/e -nu 'wo ka =dh/e/e' 'kp/c -na ka -zo -d/c -a -bha -p"e '"o -Zlan 'pi"o -a -gbaan 'ka bh"e, k"o 'kaan- -a -daa k"e -an -g/c; 16-y"o k"e =zu"o' -s"e 'g"u, 'iin -y"o k"e 'kwi 'su"o 'ka -Zlan -dh"e, 'iin k"o ka -de =zu"o' 'g"u 'ka ka -de d/c kpengdh"o; -y"o k"e 'dh"o k"o ka -bha 'ta -k/c -s"e '"o- 'ka ka -bha -kpa Klito -bha -s"u 'g"u bh"e, m/e 'wo 'wun y"o -na -a -bha bh"e, l"e- -yaan 'kp/c -an -ta. 17'"O t/c/c =ya k"e =n/e =ya k"e -Zlan -we -a -bha -wun 'ka k"o ka 'y"enng -yaan bh/c, k"o =y"o -s"e k"o -y"o k"e 'wun -s"e k"e -s"u 'g"u '"o =zi"e' -a -k"e 'wun yaa 'g"u -s"u -ta. 18'"O bhii Klito 'ka- -ga -na bh"e, -y"o -ga kwa -bha =s/c/cn yaa -nu -wun 'g"u; 'k/e/e k"o y"o '"o bh"e -y"o -k"e kpengdh"o, '"o ga 'dh"o 'sa m/e '"o 'waa kpengdh"o -an -wun 'g"u. K"e- wo 'dh"o bh"e, ga bh"e -ya wo 'dh"o dos/en 'kpaan; -y"o k"e 'dh"o k"o -yaan 'dho kwa 'ka -Zlan w"o 'dhi"o; 'y"o 'wo- z"e -a m/edh/e -bun 'g"u =zian'. =Dh/e -k"e 'dh"o -y"o -go ga 'g"u -Zuu 'sl"o"osl"o -bha 'piigbeedh/e =kwaa'. 19-Zuu 'sl"o"osl"o do '"o bh"e =n/e '"o- -bha 'piigbeedh/e -y"o dho -a 'ka '"o 'wun =bl/e/e m/e -nu 'wo -kanso 'g"u =gl"o"ob/c/c bh"e -an -dh"e. 20M/e -nu 'wo bh"e 'wo t/c/c m/e -nu '"o 'dhi"o -bez"e, 'wo -Zlan -wo -zu"o -k/c 'yan =taa Noe -bha 't"ong 'ka; 'wo to wo -wo -ta 'k/e/e k"o -Zlan -y"o -k"e "o -bha =zu"osaadh/e 'g"u; '"o to"e 'dh"o '"o y"o"e yi '"o Noe -y"o 'yitag/c =kaa' '"o m/e kp"o 'd/ed/e 'wo dho -m/c m/e 'sl/eaga -bha 'wo -da -a 'g"u '"o 'wo dha -a -yi -bha. 21'Wun bh"e -y"o -b/c yi"o Yesu 't/c 'ka -s"u 'ka '"o 'ka- wo '"o 'ka dha =d/e/e bh"e -a 'bin 'ka; -b/c yi"o -s"u '"o bh"e 'yaa- m/e '"o m/e bun -zlu -dhiip"e -nu -g/c -a 'ka 'k/e/e -y"o =zu"og"udh/e -bha -k"e 'puu -s"u -dh/e -Zlan -g/c -s"u 'wo wo -de -da -a 'g"u -a 'ka; y"o =n/e '"o 'ka b/c -a -ta '"o Yesu Klito -bha -go ga 'g"u -s"u -y"o ka dha bh"e. 22Yesu Klito '"o bh"e =ya 'dho dhang- 'g"u. -Y"o -ya -s"u 'ka -Zlan =kw/e/e- 'g"u. -Zlan -bha b/cm/e -nu, -wogbiindh/e -nu, 'piigbeedh/e -nu -wo wo -g/c -y/c/c -a -dh"e, '"o 'wo 'wun ma -a -ta.

will be added

X\