1 Pi/e/e 1

1Ma Pi/e/e 'a Yesu Klito -bha b/cm/e 'ka, 'a 's"e"edh/e =n/e 'a- b/c m/e -nu '"o -Zlan -y"o ka s"u '"o 'ka -nia 'ka, 'ka -ya -s"u 'ka P/cng -s/e, Galat"o -s/e, Kapad/cs"o -s/e, Azi -s/e waa- Bitini -s/e 'g"u -dh/e -nu -bha bh"e ka -dh"e. 2Ka 's"u '"o kwa D"e -Zlan -ya wo 'dh"o bh"e, p"e '"o- -ya 'ti -k"e "o -de =zu"o' 'pi"o -be y"o -m"u; 'y"o- -k"e 'dh"o k"o 'kaan- k"e -a -bha 'ka -Zuu 'sl"o"osl"o =kwaa', k"o 'kaan- 'wun ma Yesu Klito -ta, 'kaan- k"e 'z"u 'sl"o"osl"o -a f/ei =kwaa'. K"o -Zlan -bha 'glus"e -y"o k"e ka 'pi"o, 'iin k"o -y"o =zu"oyagluu nu ka -dh"e -kplawo. 3-Kwa 'we kwa D"em/e Yesu Klito D"e -Zlan 't/c 'pi"o! Y"o =ga '"o- -bha 'wun -s"e k"e -s"u =va 'g"u '"o =ya kwa gbaa -tosiadhe -d"e"u 'ka Yesu Klito -bho ga 'g"u -s"u 'ka bh"e. Kwa 'yan -to -a -g/c -p"e bh"e -a -bha -k"e 'bhee- -k/c =ga '"o bh"e. 4=Y"o -s"e k"o kwa =zu"o' 'glu -y"o dhi -to m/e -g/c -p"e '"o -Zlan -ya -ya "o -bha m/e -nu -g/c bh"e -a -wun 'g"u, bhii y"o 'dh"o bh"e 'z"u p"e 'yaa =si"o', 'yaa -dhii 'kun 'iin '"o- bun 'yan -bha bh/c -s"u 'yaa y"en y"o -m"u. -To m/e -g/c -p"e bh"e =n/e '"o -Zlan -ya -ya ka -g/c dhang- 'g"u. 5-Zlan -bha 'piigbeedh/e -y"o -dho to ka 'pi"o ka -bha -zo -y"o -a -bha -s"u -wun 'g"u -yaan dho"e -yaan y"o"e yi '"o- -ya yi -kaanta 'ka k"o dhas"u '"o bh"e -yaan -z/cn -a 'ka bh"e -a -bha. 6P"e 'ka- k"e -na bh"e, =y"o -s"e '"o t/c/c 't"ong '"o ka -g/c 'kpongtaa z"o bh"e, k"o -Zlan =ya 'we -a -bha k"o 'wun 'gbee- -nu -wo nu ka -ta, ka =zu"o' 'glu -y"o -dhi. 7Bhii k"e- wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c 'wun -nu 'wo nu -na ka -ta bh"e, -wo -nu 'dh"o k"o ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -g/en -gban -k/c bh"e 'pi"o -yaan ga. Ka -de gia- ka- -y"o -o! Ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u '"o bh"e -a -wun -y"o 'gbee- '"o =zi"e' 's"enng -ta '"o 'ka- d/ca 'p"o =n/e 's"enng '"o bh"e p"e '"o- 'g"u dho =si"o' y"o -m"u. 'K/e/e k"o 's"enng '"o bh"e 'sa, -y"o -b/c 'si"o 'g"u k"o -a -bha -k"e 's"enng 'ka -s"u bh"e -yaan y"o -dh/epuudh/e 'g"u. -K/c bh"e =n/e '"o ka 't/c dh"o bh/ca, '"o -Zlan dho ka =s/e/e- bho"e, ka =z"e"e -z"e 't/ca -s"u 'ka Yesu Klito nu -yi 'ka. 8Yesu Klito '"o bh"e -a -dh/c -y"o ka -k"e, 'k/e/e k"o kaa ka 'yan d/c -a -bha do 'sa, '"o 'ka- -wun -dh/e 'wun gia-, 'k/e/e k"o ka 'yan 'yaa- 'dhi"o 'sa. =Zu"ogludhi =va '"o 'dhi yaa -m/c -a -wun =bl/e/e' -s"u -bha bh"e -a -g/en =ga bh"e. 9Bhii ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e -a =tru"en '"o 'ka dho"e- y"o '"o t/c/c ka nii -bha dha -s"u. 10Dhas"u '"o bh"e, -Zlan -wodhi"olom/e -nu -wo -dh/e -ga -a 'pi"o, 'wo yu"o -nu -k"e -a -ta piindh"o, k"o -wo =kp/c/c' -na 's"e"edh/e -nu 'g"u, k"o 't"ong '"o p"e -nu 'wo bh"e 'wo dho kaa 'iin 'wun -nu 'wo -gban p"e -nu '"o -Zuu '"o go Klito 'pi"o '"o- =bl/e/e -an -dh"e bh"e, k"o -wo -an =m/e/e' -na; k"o 'glus"e '"o -Zlan dho"e- k"e ka 'ka bh"e, -wa -wun =bl/e/e' -na. -Zuu bh"e 'p"o, -y"o -k"e -an 'pi"o k"o 'wun -nu 'wo -gban Klito -bha 'klobh/cdhe -nu waa- -a =bhl"e -nu 'wo dho k"e bh"e -ya -ta 'po -na -an -dh"e. 12'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -Zlan -ya -ta -po -an -dh"e =n/e 'wun -nu '"o- d/c -an 'dhi bh"e -an -de -bha kun, 'k/e/e ka -bha -m"u. 'Y"o 'wun '"o 'dh"o bh"e, =ya -lo ka -ta d/c 'kwa- wo =n/e -a 'g"u, bhii 'wunta/cs"e =bl/e/e' -m/e -nu '"o 'wo 'wun =bl/e/e -Zuu 'sl"o"osl"o '"o -Zlan -ya b/c '"o go dhang- 'g"u -a =faan' 'ka bh"e =waa- =bl/e/e'- ka -dh"e. -Zlan -bha b/cm/e -nu gia- -de 'p"o -wa -k"e k"o 'wun bh"e -waan d/c. 13=Dh/e '"o 'p"o, -ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o; -ka -ya ka 'yaan, 'ka ka -zo 'to dos/en gba/c '"o dho k"e ka -dh"e yi '"o Yesu Klito dho nu"e bh"e -a -dh"e! 14-Ka k"e m/e -nu 'wo 'wun ma -Zlan -ta -an 'ka; k"o =kun '"o 'ka -k"e -ya p"e -dh/c 'ka -s"u 'g"u gb/c =n/e -k/c '"o -Zlan d/c -s"u yaa kaa ka -g/c '"o 'ka p"e -nu -k"e -k/c gb/e -ta bh"e -a 'dh"o. 15'K/e/e =dh/e '"o -k"e =n/e -Zlan '"o ka =dh/c/c -k"e bh"e -y"o 'sl"o"osl"o, k"o ka -de 'p"o, -ka k"e 'sl"o"osl"o ka k"ewun -nu 'saadh"o 'g"u! 16Bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |i-Ka k"e 'sl"o"osl"o, bhii a 'sl"o"osl"o.|d 17=Ya k"e =n/e ka -bha =bh/ea' -s"u -nu 'g"u, kwa D"e 't/c '"o bh"e ka- -ya -Zlan '"o m/e 'saadh"o -bha za -kan m/e '"o -dh"o -a k"ewun -nu -bha, '"o 'yaa m/ez"eg"udhe gb/e k"e -a -bha bh"e, k"o -ka ka -de k"e 'sl"e 'ka 't"ong '"o =tun ka -g/c ka -bha -tosiadhe k"e -s"u 'g"u bh"e -a 'g"u -a =bhl"e -ya -s"u 'ka! 18Bhii ka -de gia- ka- =t/ei' -d/c =n/e w/c -k/c =suu'- '"o ka 'bh/ema -nu -wo -k"e -a 'g"u '"o- -y"o -a -bha -p"e gb/e yaa k"e -dh"o '"o 'ka -da -a 'g"u bh"e, -k/c '"o ka bho -a 'ka -a 'g"u bh"e ka- -d/c. 'G"u =si"o' -p"e -nu 'wo -k"e 'w"e"uga waa- 's"enng -nu -an 'ka 'waa -m"u '"o ka -g/c -ta dh/ca. 19-Abi'! P"e '"o ka -g/c -ta dh/ca bh"e '"o t/c/c Klito f/ei '"o- -wun 'dh"o 'gbee- bh"e. Klito bh"e =n/e '"o- -k"e "o -bha sla- =bho"e' 'bhlan"e '"o- -dh/e 'yaa- -bha 'iin '"o -dhuu 'yaa- -bha -a 'ka. 20'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -y"o Klito -ya -a -de k"o 'kpongtaadh/e z"u yaa d/c =kun, k"o 't"ong -kaanta -nu 'kwa- 'g"u =n/e k"o -yaan -wun -z/cn -a 'ka; 'y"o p"e '"o 'dh"o bh"e, 'y"o- -k"e 'dh"o ka -bha 'dhu"e- -wun 'g"u. 21Y"o =n/e ka b/c -a -ta '"o -Zlan '"o- bho ga 'g"u '"o 't/cbh/cdhe nu -a -dh"e bh"e, 'ka- -wun -dh/e 'wun gia-. -K/c bh"e =n/e '"o ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u waa- ka -bha 'yan -to -a -g/c -p"e -nu 'wo bh"e, '"o -an -g/en dho -gban -a 'ka -Zlan 'g"u. 22'Wun gia- '"o -Zlan -wo 'g"u bh"e, ka -bha -a =bhl"e -ya -s"u 'g"u, 'ka ka -de k"e 'sl"o"osl"o k"o ka dhegluz"e -nu 'wo -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'g"u bh"e, 'kaan- -an -dh/c k"e giagiawo. K"o -ka ka 'ko -nu -dh/c k"e ka =zu"o' 'pl/e 'ka; 23'"o t/c/c 'ka bh/c -d"e"uwo; '"o yaa k"e =n/e p"e '"o -k"e ka bh/c -g/en 'ka bh"e -a 'g"u -dho =si"o' y"o kun. -A 'g"u 'ka 'dho =si"o bhii -Zlan -wo '"o 'bhee- '"o -dh"o =to"ep"o 'ka bh"e -ya 'g"u. 24'"O t/c/c p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u ya -p"o: |iM/e 'kp/ekp/e -wo zi"o -p"e 'ka =n/e =bl"e"e' 'dh"o, '"o -an -bha 't/cbh/cdhe -y"o -k"e =n/e =bl"e"e' 'bin 'dh"o. =Bl"e"e' -y"o -ga, '"o- 'bin -y"o -lo,|d 25|i'k/e/e kwa D"em/e -wo -y"o -dho to 'dh"o =to"ep"o 'ka.|d -Wo '"o bh"e =n/e '"o t/c/c 'wunta/cs"e 'wo- =bl/e/e ka -dh"e bh"e.

will be added

X\