1 Zan 3

1-Ka -dh/e -ga bh"e 'dh/e! Kwa -dh/c '"o kwa D"e (-Zlan) -ya -k"e bh"e ka- -y"o bh"e =aa! -Wo kwa -dh/e -Zlan -bha 'n"e -nu; '"o 'kwa- -de 'ka. =Ya 'go m"u, 'kpongtaam/e -nu 'waa kwa d/c bh"e '"o t/c/c waa -Zlan d/c. 2N dhegluz"e -nu, d/c 'kwa- wo =n/e, 'kwa k"e -Zlan -bha 'n"e -nu 'ka. 'K/e/e p"e '"o 'kwa dho kaa kwaa- d/c -s"e 'ka =kun. -A m/e '"o kwa 'yaan '"o t/c/c: Klito =ya -wo, kwa -dho k"e =n/e -a 'dh"o bhii kwa 'yan -dho -kp"en -a -bha =n/e -k/c '"o- 'ka bh"e -a 'dh"o. 3M/e 'oo m/e '"o -ya Klito -g/c -k/c =suu'- '"o bh"e '"o- wo -na -y"o "o -de -k"e 'sl"o"osl"o =n/e -k/c '"o Yesu Klito -de gia- 'dho"e- 'ka bh"e -a 'dh"o. 4M/e 'oo m/e '"o =s/c/cn yaa -k"e k"o =ya -Zlan -bha t/cng -l"o 'g"u, bhii =s/c/cn yaa k"e -s"u '"o t/c/c -Zlan -bha t/cng -l"o 'g"u -s"u. 5Bhii ka- =t/ei' -d/c =n/e Yesu Klito -y"o -nu k"o -yaan m/e -nu -bha =s/c/cn yaa bho -an -bha; =s/c/cn yaa do yaa k"e -a -bha. 6-Y"o -dho k"e -s"e k"o m/e 'oo m/e '"o -klu -s"u 'ka -a -bha, -y"o "o bo =s/c/cn yaa k"e -s"u 'ka. -K/c do bh"e -a 'ka m/e 'oo m/e '"o 'dho -na =s/c/cn yaa k"e -s"u 'ka 'dhi"o, k"o -a 'yan yaa d/c -a -bha; k"o 'yaa- d/c. 7Ma 'n"e -nu, k"o =kun '"o m/e gb/e -y"o ka 'b/cn -kan. M/e '"o- k"ewun -nu 'dho kpengdh"o, k"o -y"o kpengdh"o =n/e -k/c '"o Yesu Klito gia- 'dho"e- 'ka bh"e -a 'dh"o. 8M/e '"o =s/c/cn yaa k"e -na bh"e k"o -y"o d"u -bha 'ka; bhii 'go 't"ong '"o d"u -y"o =s/c/cn yaa z"u d/ca -a -bha, yaa "o bo =s/c/cn yaa k"e -s"u 'ka do. 'K/e/e -Zlan Gb"o -y"o -nu k"o -yaan d"u k"eyu"o -nu 'g"u =si"o'-. 9K"o m/e 'oo m/e '"o go -Zlan 'g"u -y"o "o -bo =s/c/cn yaa k"e -s"u 'ka bhii -k"e -a 'g"u -s"u '"o 'piigbeedh/e '"o go -Zlan 'pi"o '"o 'g"u bh"e -ya 'g"u; '"o =dh/e -k"e =n/e -Zlan -ya D"e 'ka bh"e, -y"o -dho go m"u 'z"u -yaan =s/c/cn yaa k"e -yaan dho"e 'dhi"o -k/ckl"e =/e? 10P"e '"o dho -Zlan -bha 'n"e -nu d/c -a -bha d"u -bha 'n"e -nu zi"en =ga =n/e: M/e 'oo m/e '"o 'yaa kpengdh"o "o k"ep"e -nu 'g"u 'iin '"o 'yaa "o dheglu -dh/c k"e k"o 'yaa -Zlan -bha 'n"e 'ka. 11'Wun '"o 'ka- ma -a z"ud/cyi 'ka bh"e '"o t/c/c 'kwa kwa 'ko -nu -dh/c k"e. 12K"o =kun '"o 'kwa -k"e =n/e Ka/en '"o "o dheglu z"e bh"e -a 'dh"o; bhii -y"o -k"e d"u -bha 'ka. P"e '"o Ab/el"o z"e -a -wun 'g"u bh"e '"o t/c/c -a -k/c k"ep"e -nu bh"e k"e 'wo- wo ya '"o- dheglu -bha -nu -wo k"e -s"e bh"e. 13-A -k"e 'dh"o -s"u 'ka, dhegluz"e -nu, k"o =kun '"o ka 'te -y"o tun 'kpongtaam/e -nu -bha ka -san z"e -s"u -wun 'g"u ('"o t/c/c Ka/en =suu'- -nu -m"u)! 14P"e 'kwa- d/c '"o t/c/c 'kwa 'go ga kw/e/e 'kwa -da -k"e -a 'g"u -s"u 'g"u; bhii '"o t/c/c kwa dheglu -nu -dh/c -y"o kwa -k"e. -A -k"e 'dh"o -s"u 'ka m/e '"o -dh/c 'yaa- 'g"u m/e gb/e bu"endh"o bh"e k"o -y"o =tun ga kw/e/e. 15M/e 'oo m/e '"o "o dheglu -san z"e bh"e k"o m/ez"em/e -m"u -a 'ka; '"o ka gia- 'ka- =t/ei' d/c =n/e =to"ep"o -k"edh"os"u 'yaa m/ez"em/e -bha 'ka. 16-Dh/c '"o bh"e -k/c '"o 'kwa- d/c -a -bha =ga =n/e: Yesu Klito '"o bh"e -y"o "o -de -nu kwa -wun 'g"u; k"o kwa -de 'p"o, kwa =dua' -m"u k"o 'kwa kwa -de nu kwa dheglu -nu -wun 'g"u 'sa. 17=Ya k"e =n/e =bh/c/cm/e =ya k"e -dh"o, '"o- dheglu -m/e do 'dh"o p"e 'bhaa -wun 'g"u 'k/e/e k"o =ya "o -ta y"o -a -bha, -a -k/c -dho -m/ca k"o -yaan p"o -Zlan -dh/c -ya =zu"o' 'g"u aa? 18Ma 'n"e -nu, k"o =kun '"o -dh/c '"o 'wo- -k"e m/e 'ka bh"e '"o kwa -bha -y"o -k"e -wo -s/e/eb/c -nu 'kpaan 'ka. -Y"o -dho k"e -dh/c giagia '"o 'wo- 'g"u -p"e -nu -k"e -a 'ka. 19Bhii -dh/e bh"e =n/e '"o 'kwa dho kwa -de d/c -a -bha =n/e 'wun gia- k"e -m/e -nu -m"u kwa 'ka '"o -zogbandhe dho k"e kwa -g/c -Zlan w"o 'dhi"o. 20'"O =ya k"e =n/e kwa =zu"o' =ya za -lo kwa tu"o, -Zlan -y"o =va, '"o -zi"o kwa =zu"o' 'g"u -wun -nu -ta; bhii -y"o p"e 'pl/e -d/c. 21N dhegluz"e -nu, =ya k"e =n/e kwa =zu"o' 'yaa za -lo kwa tu"o, k"o -zo -gban -s"u -y"o kwa -g/c -Zlan w"o 'dhi"o. 22'"O p"e 'oo p"e 'kwa- -dh/e -a -g/c '"o =ya k"e '"o- nu kwa -dh"e bhii kwa- -bha t/cng -nu -kun '"o 'kwa- -dhi -a -dh"e -wun -nu -k"e. 23T/cng bh"e '"o t/c/c: K"o 'kwa- Gb"o Yesu Klito -wun -dh/e 'wun gia- 'iin k"o 'kwa kwa 'ko -nu -dh/c k"e =n/e -k/c '"o- =kaa' t/cng 'ka '"o- d/ca kwa -dh"e bh"e -a 'dh"o. 24T/cng -nu 'wo go -Zlan 'pi"o bh"e, m/e '"o =ya -an 'kun, k"o -y"o -Zlan -bha 'ka, '"o -Zlan 'dh"o -a -bha 'ka 'p"o. Bhii -k/c bh"e =n/e '"o 'kwa dho -a d/ca =n/e -y"o kwa 'g"u -Zuu 'sl"o"osl"o =kwaa'.

will be added

X\