1 Kol/ent"o 7

1'Kwa y"o 'wun '"o ka- 'g"u =dh/e/e' kp/c n -g/c 's"e"edh/e 'ka- b/c n -dh"e -a 'g"u bh"e -a -bha; 'wun m/e '"o -gban dhe 's"u -s"u -bha bh"e, =y"o -s"e k"o g/c/cn- '"o -dh"o -y"o 'to 'kw/ea 'ka. 2'K/e/e =s/c/cn k"e -s"u '"o =ya -p/en =du"o bh"e -a -wun 'g"u, =y"o -s"e k"o g/c/cn- '"o -dh"o, -a b/c/c -y"o k"e -dh"o, k"o dheb/c '"o -dh"o, -a =g/cn -y"o k"e -dh"o. 3Dhe =g/cn -y"o -dho p"e '"o dho -a k"e "o b/c/c -dh"e -a k"e; -k/c do bh"e =n/e '"o dheb/c -de 'p"o 'y"o dho p"e '"o- =dua' 'ka "o =g/cn bu"endh"o -a kaa -a -dh"e. 4Dheb/c yaa 'dho "o -dhi -a -dh"e -wun k"e "o bun 'ka, '"o t/c/c -y"o -ya -a =g/cn -bha 'ka; -k/c do bh"e '"o- 'ka 'p"o g/c/cn- 'pi"o =zian' bhii -a bun -ya b/c/c -bha 'ka. 5-A 'ke yaa k"e =n/e -m/c 'ka- wo -a 'g"u '"o 'ka 't"ong s"u '"o 'ka =bh/ea -a 'ka -Zlan -dh"e, k"o =kun '"o 'ka -kan 'ku"e- '"o m/e '"o -dh"o '"o -w/c -dh/e gb/e 'g"u. =Ya k"e =n/e 't"ong bh"e =ya zi"o, ka -bha =s/e/e' -y"o k"e do 'z"u -d"e"uwo; -y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o kaa ka =zu"oku"ennudh/e gb/e y"o gb/c, '"o Satan -y"o ka -p"u"o. 6-A p"o 'a- wo 'dh"o bh"e, yaa k"e =n/e ka 'gbee- -ta 'a- wo =n/e -kaa k"e =n"edh"o 'iin -a m/e m/e =n/e -kaa k"e -k/c 'bhaa m/e =n/e -a 'g"u. -Y"o ka 'paanbhowo 'ka. 7-Y"o n -zo 'pi"o -be k"o m/e -nu 'saadh"o -wo k"e =n/e n 'dh"o; 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -Zlan -y"o gba/c -k"e kwa -dh"e do do 'ka. M/e '"o -dh"o p"e '"o- =tian' =n/e '"o- y"o. 8M/e 'wo =tun 'kw/ea 'ka waa- dhoo -nu '"o 'wo =g/eandhoo -nu 'ka bh"e, -y"o -dho k"e -s"e k"o -wo 'to 'dh"o =n/e n 'dh"o. 9'K/e/e '"o =ya k"e =n/e waa -m/c wo =zu"o' ku"ennu -s"u -bha, k"o -wo wo 'kos"udhe waa- =g/c/cn -an 'ka; '"o t/c/c 'yaa -s"e k"o 'ka 'to 'kw/ea 'ka 'iin =g/ean 'ka 'k/e/e k"o dhe -wun 'iin g/c/cn- =ya -da ka =zu"o' 'g"u. 10Dhoo -nu kaa- ka =g/cn -nu, -ka ka 'to k"e -s"e 'ka -dhiod/cwo '"o =n/e -a -bha; n -wo 'yaa -m"u. Kwa D"em/e -ya -p"o k"o =kun '"o dheb/c '"o gwaan '"o -kan "o =g/cn -bha! 11'"O =ya k"e =n/e -an -bha gwaan =ya 'kan, k"o =kun '"o =g/cn gb/e s"u gb/c; 'yaa 'p"o k"o -y"o 'y/e "o 'z"u -y"o nu "o =g/cn 'pi"o. -K/c do bh"e '"o- 'ka =g/cn 'pi"o 'p"o. Y"o 'ka 'dho "o b/c/c bho 'bl"u! 12M/e 'ka to, a- -p"o ka -dh"e n -de =wo"e' =n/e: M/e '"o Yesu Klito -wun -dh/e 'wun gia- -m/e 'ka, '"o- b/c/c 'yaa Klito -bha m/e 'ka 'k/e/e k"o -a b/c/c bh"e -ya 'pi"o k"o -wo 'to wo 'ko 'pi"o bh"e, k"o =kun '"o- bho 'bl"u"u! 13-K/c do bh"e '"o- 'ka dheb/c '"o Yesu Klito -wun -dh/e 'wun gia- -dhe 'ka '"o- =g/cn 'yaa- Klito -bha m/e 'ka bh"e -a 'pi"o 'p"o. Yaa 'dho go "o =g/cn 'pi"o 'k/e/e k"o y"o -z"e -ya 'pi"o k"o 'wo 'to wo 'ko 'pi"o. 14Bhii -Zlan 'yan -y"o g/c/cn- 'yaa Yesu Klito -wun -dh/e 'wun gia- -m/e 'ka bh"e -a -bha, -a -bha -to "o b/c/c 'pi"o -s"u 'g"u -an -bha -k"e dhe waa- =g/cn -an 'ka -s"u -wun 'g"u; -k/c do bh"e '"o- 'ka dhe '"o 'yaa Yesu Klito -wun -dh/e 'wun gia- bh"e -a -bha 'ka 'p"o, '"o bhii 'yaa 'p"o -be k"o -an -bha 'n"e -nu 'wo bh"e -wo -dho k"e m/e -nu '"o 'waa -Zlan -bha 'ka -an 'ka. 'K/e/e k"o 'kwa -dh/e -ga -a 'pi"o -s"e 'ka, -Zlan -k/c -s"e -y"o -an 'pi"o. 15'"O =ya k"e 'z"u =n/e 'pian =pl/e 'wo bh"e -an 'pi"o, m/e m/e '"o 'yaa Yesu Klito -wun -dh/e 'wun gia- bh"e =n/e '"o- 'pi"o k"o '"o 'kan "o 'bha -bha, k"o -ya k"e 'p"o; 'k/e/e Yesu Klito -wun -dh/e 'wun gia- -m/e '"o bh"e 'yaa =n"eng -s"u 'ka 'wun -dh/e m/e bh"e -a 'g"u; '"o t/c/c -Zlan -y"o kwa =dh/c/c -k"e k"o 'kwaan- k"e =zu"oyagluu 'g"u. 16Bhii '"o t/c/c bhi '"u dheb/c 'ka bh"e, "u -dho -a =t/ei' d/c -m"e -bha =n/e "u -dho -a k"e k"o "u =g/cn -yaan dha =/e, 'iin bhi '"u g/c/cn- 'ka bh"e, -m"e '"u dho -a d/c -a -bha =n/e "u b/c/c -dho dha =/e/e? 17=Ya 'kan 'wun m/e bh"e -a -bha, m/e '"o -dh"o, -a w/c -k/c -y"o k"e =n/e -k/c '"o kwa D"em/e -ya =yaa' -a =zu"o' -bha k"o =yaa- =dh/c/c k"e -yaan k"e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e 'ka bh"e -a 'dh"o. -Dhiod/cwo 'a- d/c -na Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u -nu 'g"u -dh/e 'saadh"o -bha '"o bh"e. 18M/e '"o go 'b/cng k"o yaa k"e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e 'ka =kun, '"o =ya kaa zl"o"o bh"e k"o =kun '"o "o -de -k"e =zu"o' -to zl"o"o -m/e 'ka Zuif"o -nu -bha w/c -k/c '"o -k"e -dho 'b/cng -s"u 'ka bh"e -a -wun 'g"u. 'Iin m/e '"o -Zlan -ya =dh/c/c -k"e k"o yaa 'dho 'b/cng =kun bh"e, k"o =kun '"o "o -de -k"e -dho 'b/cng -m/e 'ka. 19Bhii "u -dho 'b/cng oo, "u 'ka 'dho 'b/cng oo, -Zlan 'to 'yaa- gb/e -bha. P"e m/e '"o- -wun 'dh"o 'gbee- '"o t/c/c -a -bha t/cng -nu 'kun -s"u. 20M/e '"o -dh"o -y"o 'to =n/e -k/c '"o =kaa' k"o -Zlan =yaa- =dh/c/c k"e bh"e -a 'dh"o. 21=Ya k"e =n/e "u -k"e =nua 'ka -Zlan -yaan =tun "u =dh/c/c k"e -na, k"o =kun '"o "u =zu"o' -y"o to zl"o"o. 'K/e/e =ya k"e =n/e "u -b/c -a -ta -p"e =ya k"e -dh"o k"e '"u"en- 'go 'gan 'g"u, k"o -bh"o -a 'kun 'gbee- k"o -potaas"u -yaan k"e "u -g/c! 22K"e- wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c m/e '"o to =nua 'ka '"o kwa D"em/e -ya =dh/c/c -k"e k"o -potaas"u -ya -g/c, 'go m"u '"o- -bha 'wun 'pl/e -y"o -gban kwa D"em/e -bha. -K/c do bh"e '"o- 'ka m/e '"o -potaas"u -y"o -k"e -a -g/c '"o Klito -ya =dh/c/c -k"e bh"e -a -bha 'ka 'p"o, bhii k"o =ya k"e -a -bha =nua 'ka. 23-Zlan =ya ka 'dh/c =s/cnng' =vaaz"e 'ka 'saadh"o (Klito f/ei 'ka); =kun -k"e 'ka -k"e m/e 'bhee- -g/c =nuadh/e 'g"u! 24N dhegluz"e -nu, a- -p"o ka -dh"e: M/e '"o -dh"o -y"o to =n/e -k/c '"o =kaa' k"o -Zlan -yaan =tun -a =dh/c/c k"e -na bh"e -a 'dh"o. 25'Wun m/e '"o -gban m/e -nu '"o 'waa gwaan 'iin '"o waa dhe 's"u -an -bha bh"e, t/cng yaa 'go kwa D"em/e 'pi"o -a =wu"en'; 'k/e/e a -m/ca 'aan- -wun =bl/e/e' '"o t/c/c kwa D"em/e -bha 'glus"e 'g"u =yaa- k"e 'ma k"e m/e '"o m/e -nu -wo wo -zo t"en n -dh"e -a 'ka. 26=Dh/e '"o -k"e =n/e 't"ong '"o 'kwa- 'g"u =n/e -y"o 'wun 'gbee- -nu -bha 't"ong 'ka bh"e, n -ma -zotadhe '"o t/c/c =y"o -s"e g/c/cn- -bha 'ka k"o -y"o "o bha 'to =n/e -k/c 'y"o- 'ka bh"e -a 'dh"o. 27=Ya k"e =n/e dhe -y"o "u -g/c, k"o =kun '"u- bho "u 'pi"o; '"o =ya k"e 'z"u =n/e dhe 'yaa "u -g/c, k"o =kun '"u "u -de -k"e dhe 's"u -dh/c 'ka! 28'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, yaa k"e =n/e k"o m/e '"o =ya dhe 's"u 'iin 'n"edhez"e '"o =ya 'dho gwaan k"o =ya =s/c/cn yaa k"e 'yaa -m"u. -A p"o 'a- wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c 'n"e g/c/cn- waa- 'n"edhez"e 'wo wo 'ko 's"u -na dhe waa- =g/cn -an 'ka bh"e, -an 'y"enng -dho bh/c =va -an -bha -k"e 'ko 'pi"o -s"u bh"e -a 'g"u. P"e '"o -k"e 'a- 'pi"o k"o -y"o 'san ka 'ka bh"e '"o bh"e. 29-A p"o 'a- wo 'dh"o bh"e, n dhegluz"e -nu, '"o t/c/c -tosiadhe '"o 'kpongtaa z"o bh"e, -a 'dhi"otoyi 'yaa =gbiin gb/c bh"e. -A -wun 'g"u 'go =d/e/e -bha, m/e '"o dhe 'dh"o -a -g/c, -y"o k"e =n/e m/e '"o 'yaa- -g/c -a 'dh"o, 'wun '"o -gban -Zlan -bha -a 'g"u ('"o t/c/c =kun -k"e "o -g/c k/c/c -wun -y"o -k"e -a -bha -zo -ta -a 'g"u -wun do 'ka). 30K"o m/e -nu 'wo 'gbo b/c -na, -wo k"e =n/e m/e -nu '"o 'waa 'gbo b/c -na -an 'dh"o; k"o m/e -nu 'wo 'yee 'to -na, -wo k"e =n/e m/e -nu '"o -kp/e 'yaa -an -bha -an 'dh"o; k"o m/e -nu '"o 'wo p"e 'dh/c -na -wo k"e =n/e m/e '"o p"e 'wo- dh/c bh"e '"o 'yaa -an -g/c -an 'dh"o; 31k"o m/e -nu '"o 'kpongtaap"e -s/e/eb/c 'dh"o -an -g/c, -wo k"e =n/e m/e -nu '"o 'yaa -an -g/c -an 'dh"o; bhii 'kpongtaadh/e '"o 'ka- -ga -na bh"e, yaa 'dh"o =gl/c/c =du"o gb/c. 32A- 'pi"o k"o 'ka ka bo -d/c p"e -nu =z/cnng' -ta -s"u 'ka. '"O t/c/c m/e '"o dhe 'yaa- -g/c, p"e '"o- -wun 'dho -a -bha '"o t/c/c kwa D"em/e -bha yu"o. P"e '"o- -zo 'dh"o -a -dh"e '"o t/c/c k"o "o 'yi -y"o 'kan -a 'dhii. 33'K/e/e k"o m/e '"o dhe 'dh"o -a -g/c bh"e -y"o 'kpongtaap"e -nu 'pi"o bhii '"o t/c/c -ya 'pi"o k"o "o -wun 'yi -y"o 'kan "o b/c/c -dh"e. 34-A -d/c 'wun =pl/e =z/cnng' -ta -g/en =ga '"o bh"e; -k/c do bh"e '"o- 'ka '"o dhe '"o 'yaa gwaan 'iin 'n"edhez"e '"o yaa 'dho gwaan '"o "o -zo =kaa' kwa D"em/e -bha 'wun -nu 'pi"o -a 'ka; bhii -ya 'pi"o k"o '"o k"e kwa D"em/e -bha 'ka "o =zu"o' 'g"u -wun -nu waa- "o k"e -k/c -nu -an 'pl/e 'g"u. 'K/e/e k"o dhe '"o gwaan -y"o d/c "o -de =z/cnng' -ta 'kpongtaap"e -nu -wun 'ka; '"o- 'pi"o k"o "o 'yi -y"o 'kan "o =g/cn 'dhi. 35A- -bl/e/e ka -bha 'wuns"e 'ka; n 'ka ka 'gbee- -ta bho; '"o t/c/c a- 'pi"o k"o 'ka k"e =n/e -k/c '"o ka -ma kun -a 'ka -s"e 'ka bh"e -a 'dh"o, 'k/e/e k"o 'ka 'to -klu -s"u 'ka 'f/ef/edh"o kwa D"em/e -bha yu"o k"e -s"u -bha. 36'Kwa y"o 'wun m/e '"o -gban -zo -t"en 'ko -dh"e -m/e '"o 'wo dho wo 'ko s"u -be 'k/e/e 'wo- p"o zl"o"o wo 'ka 'dho wo 'ko s"u bh"e -a -bha; n -ma -zotadhe '"o =n/e: =Ya k"e =n/e 'n"e g/c/cn- =ya -dh/e -ga 'wun bh"e -a 'g"u -s"e 'ka '"o =yaa- y"o =n/e 'ya- k"e 'dh"o k"o 'ya p"e yaa k"e "o 'bha 'ka 'iin '"o =yaa- y"o 'z"u =n/e "o -k/c yaa -m/c -to 'dh"o -s"u -bha, '"o- 'pi"o 'z"u k"o 'wo wo 'ko 's"u, k"o 'yaa 'wun yaa 'ka; -wo wo 'ko 's"u =n/e -k/c '"o- 'ka -an -dh"e -s"e bh"e -a 'dh"o. 37'Iin =ya k"e =n/e -k/c do bh"e -a 'dh"o '"o- -ya "o -de =zu"o' 'g"u 'gb"onggb"ong =n/e wo 'ka 'dho wo 'ko s"u, '"o =ya -dh/e -ga -a 'g"u '"o dho -m/c -a -bha, -a m/e bh"e k"o =y"o -s"e. 38K"o 'kwa -dh/e -ga -a 'pi"o -s"e 'ka m/e '"o waa- "o =dh/c/cbhaadhe 'wo wo 'ko s"u bh"e, -ya -k"e -s"e. 'K/e/e m/e '"o dho zl"o"o '"o waa- dhe '"o waa wo 'ko 's"u gb/c bh"e, -ya -k"e -s"e 'z"u ('"o =zi"e' -a m/e -bl/e/ez"e -ta). 39Dhe '"o gwaan, -a -klu -s"u -m"u "o =g/cn -bha 't"ong '"o =tun -a 'ka 'bhee- 'g"u bh"e -a 'ka; 'k/e/e =ya k"e =n/e 'yaa -dh"o gb/c k"o -potaas"u -y"o dhe '"o =ya 'to =g/ean 'ka bh"e -a -g/c k"o -yaan gwaan 'kp/c m/e 'waa gb/e -g/c 'z"u; 'k/e/e k"o -y"o k"e Klito -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'ka =zian'. 40-Y"o 'dh"o 'k/e/e -y"o -dho k"e -a -g/c =zu"ogludhi -wun 'ka k"o -y"o 'to 'dh"o zl"o"o. -Wo -kaanta '"o bh"e, -y"o n -de =zu"o' 'g"u -wun 'ka 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -Zuu '"o go -Zlan 'pi"o -y"o n 'g"u 'p"u"e- wo!

will be added

X\