1 Kol/ent"o 2

1N dhegluz"e -nu, nu 'a- wo ka =pl"o"o 'ma bh"e, 'wun '"o -gban -Zlan -bha 'wun giagia '"o -bin -s"u 'ka bh"e, -a =bl/e/e'- 'a- wo bh"e, n 'ka- k"e 'wun =bl/e/e' -wo '"o- 'g"u ma -s"u 'dh"o 'gbee- 'iin 'wun -y"o 'ko 'dhi"o -k/c =suu'- 'bhaa gb/e 'ka; 2'"o t/c/c 't"ong 'a =kaa' ka 'pi"o 'ma bh"e, n -zo yaa k"e 'wun gb/e 'waa 'pi"o -a 'ke yaa k"e Yesu Klito -wun 'ka. 'Ma- p"o 'dh"o k"o a- -p"o Yesu Klito 'wo- d/c -gaatal"u -bha bh"e. 3-A -wun 'g"u =n/e '"o nu 'a- wo 'ma bh"e 'a n -de -k"e 'tee 'iin '"o 'su"o =va -y"o -k"e n -ma. 4Y"o =ga '"o ma m/e =daan' -wo -nu waa- n -ma -Zlan -wo =bl/e/e' -wo -nu 'wo bh"e '"o waa -gban m/e 'bhee- -bha 'kpaakpadh/e -ta, 'k/e/e 'wo -gban -Zuu 'sl"o"osl"o -bha 'wun -ga m/e 'g"u -s"u '"o -k"e -dhidhaap"e -nu '"o -k"e '"o m/e 'pl/e 'yan -y"o -da -a 'g"u '"o- -g/en go -Zlan 'pi"o bh"e -a -ta. 5-Y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o 'ka dho ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -gban m/e 'bhee- -bha 'kpaakpadh/e -ta 'k/e/e k"o -yaan -gban -Zlan -bha 'piigbeedh/e -ta =zian'. 6K"e '"o- wo 'dh"o bh"e, yi 'kpaakpadh/e -wun -bl/e/e m/e -nu '"o =wa k"e m/e -dee -nu 'ka -Zlan -bha 'wun -nu 'g"u bh"e -an -dh"e. 'K/e/e yaa k"e =n/e 'kpaakpadh/e '"o go 'kpongtaa 'iin 'piigbeedh/e -nu '"o 'wo -ya -s"u 'ka 'kpongtaam/e -nu -g/c 'dhi"o '"o 'wo -ya -s"u 'ka k"o -an 'g"u -y"o =si"o'- bh"e =n/e 'yi -an -bha 'kpaakpadh/e -wun =bl/e/e. 7-Abi'; -a m/e 'yi- =bl/e/e '"o t/c/c -Zlan -bha 'kpaakpadh/e '"o -bin -s"u 'ka m/e 'bhee- -nu -g/c bh"e; -Zlan -ya -ya 'dh"o 'dhi"o k"o 'kpongtaadh/e yaa k"e =kun k"o -yaan k"e kwa -bha 't/cbh/cdhe 'ka yi '"o 'kwa dho -da -a 'ka =to"ep"o -k"e -a 'g"u -s"u bh"e -a 'g"u bh"e -a 'ka. 8Y"o =ga '"o 'piigbeedh/e -nu 'wo 'kpongtaa z"o bh"e '"o -an gb/e yaa- d/c bh"e; '"o bhii =ya k"e =n/e -wa -d/c -bez"e, k"o waa 'dho kwa D"em/e 't/cbh/cs"uz"e bh"e, -a d/c -gaatal"u -bha. 9-A -wun 'g"u, p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |iP"e '"o m/e gb/e 'yan yaa -da -a 'g"u do, '"o yaa- -ta/c ma do, p"e '"o m/e gb/e -zo yaa -lo -a -ta 'gb/e/edh"o bh"e, -Zlan =yaa- -wun y"o 'ko 'dhi"o "o -bha m/e -nu 'wo- -dh/c -k"e -a 'ka bh"e -an -dh"e.|d 10P"e '"o 'dh"o bh"e, -Zlan -y"o b/c -Zuu 'sl"o"osl"o 'g"u '"o 'dh/e bho -a -ta kwa -dh"e; ka gia- ka- =t/ei' -d/c =n/e -Zuu 'sl"o"osl"o '"o bh"e -y"o -dh/e -y"o 'wun -nu 'saadh"o 'g"u; -k/c do bh"e '"o -dh/e y"o"e -Zlan -bha 'wun -nu '"o- y"o 'ko 'dhi"o '"o 'wo -bin -s"u 'ka 'f/ef/edh"o -an 'g"u. 11'"O =ya k"e =n/e 'kwa m/e -nu 's"u do do 'ka, m/e '"o -dh"o, 'wun '"o- =zu"o' 'g"u bh"e, m/e 'kpaan gb/e yaa -m/c -a -bha -yaan d/c, '"o yaa k"e y"o -de gia- -a 'ka, -k/c do bh"e '"o- 'ka -Zlan -bha 'ka 'p"o; -Zuu 'sl"o"osl"o '"o go -a 'pi"o bh"e =n/e '"o 'wun -nu 'wo -gban -a -bha bh"e '"o -an d/c. 12Y"o =ga '"o kwa 'kwa bh"e, -Zuu kwa -g/c bh"e, 'yaa 'kpongtaa -zuu 'ka. -Y"o -Zuu '"o go -Zlan 'pi"o -a 'ka -y"o k"e 'p"o k"o p"e 'saadh"o '"o -Zlan -ya nu kwa -dh"e bh"e 'kwaan- d/c. 13'"O 'yi m/e -nu =daan' -na -an -wun 'ka bh"e; 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e m/e -nu =daan' 'yi- wo -na bh"e 'yi"e"e- k"e m/e 'bhee- -bha 'wund/cdhe 'gbloo 'pi"o; -y"o -k"e =zian' 'wun -nu '"o -Zuu '"o go -Zlan 'pi"o bh"e '"o- d/c -na yi 'dhii bh"e -a 'ka. -K/c bh"e =n/e '"o =ya k"e '"o 'yi 'wun giagia -nu 'wo -gban -Zlan -bha bh"e '"o 'yi -an 'z"u p"o"e m/e -nu '"o -Zuu bh"e '"o -an 'g"u bh"e -an -dh"e. 14-Zuu '"o go -Zlan 'pi"o bh"e, m/e '"o 'yaa- 'g"u, yaa -m/ca k"o 'wun giagia -nu 'wo go -Zuu bh"e -a 'g"u -y"o -an -g/en ma, '"o t/c/c -a -bha 'ka 'wun -nu 'wo bh"e -wo 'bl/c/cn- -wun -nu 'ka; yaa 'dho -m/c -a -bha k"o -ya -g/en ma, bhii -wo 'wun -nu -bho 'kou -k"e -Zuu '"o bh"e -a =kwaa'. 15M/e '"o -Zuu '"o go -Zlan 'pi"o bh"e '"o- 'g"u, -y"o -m/c -a -bha k"o -yaan 'wun -nu 'saadh"o -bho 'kou k"e, 'k/e/e m/e gb/e yaa 'dho -a -bha 'wun -dan 'ku"e -k/c -ga. 16Bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |iM/e '"o dh"o kwa D"em/e -bha -zotadhe d/c k"o -yaan p"e -z/cn -a -dh"e 'yaa 'dh"o.|d -Y"o 'dh"o, 'k/e/e '"o kwa 'kwa bh"e, Klito -bha -zotadhe -y"o kwa 'g"u; ka- -y"o bh"e =a?

will be added

X\