1 Kol/ent"o 13

1'K"o -k"e =n/e -Zuu 'sl"o"osl"o -y"o gba/c -k"e n -dh"e k"o 'a 'wun =bl/e/e'- m/e 'bhee- waa- -Zlan -bha b/cm/e -nu -an -wo 'g"u, k"o n 'ka -an =daan', '"o m/e -nu 'wo to '"o -an -dh/c 'yaa n k"e, k"o ma 'wun -nu =bl/e/e' -s"u -y"o =n/e =tang'- -wo 'kpaan 'iin 'z"u =n/e g/cngg/cng 'wo- -ma -na, -an 'we -wo 'kpaan 'dh"o. 2A -dho -m/c -a -bha k"o 'a -Zlan 'dhi -wo p"o, k"o 'wund/cdhe 'saadh"o -y"o k"e n -g/c, k"o 'wun -nu 'wo -bin -s"u 'ka, -an -g/en ma -s"u -y"o k"e n -g/c. A -dho -m/c -a -bha k"o -zo -y"o -Zlan -bha -s"u '"o =ya k"e m/e -g/c 'wo -m/c -a -bha -wa p"o -t/cn -dh"e -y"o 'go "o pin =taa, '"o -t/cn bh"e '"o -vin bh"e, -a -zo -y"o -Zlan -bha -s"u =va bh"e -y"o k"e n -g/c; 'k/e/e =ya k"e =n/e m/e -nu -dh/c 'yaa n 'g"u, k"o a p"e 'kpaan 'ka. 3'K"o -k"e =n/e p"e -nu 'wo n -g/c, a- -glu 'f/e/em/e -nu 'ka, 'a dho -dewo 'a n -de d/c m/e -nu kw/e/e 'wo n -g"u"o, k"o m/e -nu -dh/c 'yaa n 'g"u, k"o n -y"o -a -bha -p"e gb/e 'yaa -dh"o. 4M/e '"o -dh/c 'dh"o -a 'g"u, -a =zu"o' -y"o -saa; -a 'glu =y"o -s"e; 'yaa -ya m/e 'kpaan gb/e -bha p"e -dh/c 'ka; 'yaa "o -de -wun =bl/e/e'- 'dhi =va 'g"u; 'yaa "o -de 's"u =va. 5M/e '"o -dh/c 'dh"o -a 'g"u, 'yaa l"e- -p"e gb/e k"e; 'yaa p"e b/c "o 'ka; 'yaa -naadhe k"e, 'yaa m/e -wun -da "o =zu"o' 'pi"o -p"e k"e. 6M/e 'kpaan gb/e 'yaa p"e yaa k"e 'yaa k"e -a -dh"e -s"e; p"e 'y"o "o -s"e -k"e -a =wu"en' '"o t/c/c 'wun '"o kpengdh"o '"o m/e -ya -k"e -a 'yaan 'ka =zian'. 7-Dh/c =ya k"e m/e 'g"u, -ya -k"e '"o m/e bh"e '"o "o =zu"o' ku"ennu 'wun 'saadh"o 'g"u; -ya -k"e '"o -zo d/c -s"u waa- =zu"osaadh/e -wo k"e m/e -g/c '"o =ya k"e 'wo wo -zo y"o -Zlan -bha 'wun 'saadh"o 'g"u. 8-Dh/c bh"e -y"o -dho to 'dh"o =to"ep"o 'ka. 'K/e/e -Zlan 'dhi -wo p"o -s"u '"o bh"e -a 't"ong -y"o -dh"o '"o =ya k"e 'dh"o =waa- =bl/e/e'- '"o- 't"ong bh"e =ya zi"o k"o -a -y"o -a -bha -p"e gb/e 'yaa 'dh"o gb/c. 'Wun -nu -bl/e/e -wo gb/e 'g"u -s"u bh"e -y"o -dho y"en, '"o 'wund/cdhe -y"o y"en. 9'"O t/c/c 't"ong '"o 'kwa- 'g"u =n/e, kwa -Zlan 'dhi -wo p"o -na, 'kwaa- p"o 'f/ef/edh"o, '"o kwa -bha p"e d/c -s"u '"o bh"e 'p"o '"o 'yaa -m/c -s"u 'ka 'f/ef/edh"o. 10'K/e/e p"e '"o 'f/ef/edh"o =ya nu =sia k"o -a m/e '"o 'yaa -m/c -s"u 'ka 'ku"e bh"e -a zi"o -s"u -m"u. 11Ka gia-, -ka -dh/e -ga bh"e! =Dh/e 'a =tun 'n"e 'ka, n 'wun -nu =bl/e/e' -k/c -nu, n -zo 'ta -k/c -nu waa- n 'wun -nu -y"o 'ko 'dhi"o -k/c -nu -wo -k"e =n/e 'n"e -nu -bha 'dh"o. 'K/e/e d/c 'a- wo zl"o"o '"o 'ma k"e m/e -de 'ka =n/e, 'ma n =kwaa' 'n"e -bha 'wun k"e -k/c -z"u. 12'T"ong =n/e -a 'g"u p"e -nu 'kwa -kp"en -na -an -bha bh"e -wo p"e 'bin 'ka =n/e -k/c 'wo -dh/e -ga -na -a 'ka 's"e"e- 'yan 'bhluubhluz"e 'g"u bh"e -a 'dh"o. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -a 't"ong =ya -lo =sia, (kwa -dho =dhi"e' -z"u) '"o kwaa- Klito -nu 'kwa d/c kwa 'ko w"o 'dhi"o '"o 'kwa- y"o. D/c 'kwa- wo =n/e 'wun -nu 'wo -gban -Zlan -bha bh"e -an d/c 'a- wo bh"e 'yaa 'f/ef/edh"o. 'K/e/e yi bh"e =ya -lo =sia, a -dho -a d/c 'f/ef/edh"o =n/e -k/c '"o -Zlan -y"o n d/c -a 'ka bh"e -a 'dh"o. 13=Ya k"e 'dh"o k"o 'wun -yaaga '"o 'wo dho to 'wo t/c/c: -Zo -y"o -Zlan -bha -s"u, -zo -d/c -Zlan -bha -s"u waa- -dh/c. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o, p"e -yaaga 'wo bh"e, -a m/e '"o -an -g/c -ta '"o- -wun 'dh"o 'gbee- '"o t/c/c -dh/c.

will be added

X\