ROMANOS 13:9

9Lah¹la² rø²juúh² lei¹³ quiah¹² Diú¹³: “Tsa¹hlanh¹³ hniah¹² hio¹³ quián¹² dsa². Tsa¹jŋë́h³ hniah¹² dsa². Tsa¹høinh¹³ hniah¹². Tsa¹juúh³ hniah¹² jǿg³ ta³jǿg³. Tsa¹jmóh³ hniah¹² hen¹² hoh¹² hniah¹² hi² chi² quiah¹² dsa²,” ca¹juúh² Diú¹³. Jøng² li¹ti¹ ta³cøng² lei¹³ jøng² quiah¹² Diú¹³, ju³ná³ ca¹mi³ti³ jniang³ cøng² jǿg³ la²: “Hi² mi³hnio¹ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³ ca¹lah¹cónh¹ ja³hnio¹ jniang³ guiag¹³.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More