APOCALIPSIS 17

1Jøng² ca¹já¹ jan² ángel, dsa² quianh¹³ guiog¹ ángel héi², dsa² mi³chinh¹² cuøh³. Jøng² ca¹juúh² ángel, ca¹tsáih¹ jní²: ―Ŋi². Di³ jøng² hé¹³jni hning² jmø³uai¹² cán² hio¹³ lø³hiug¹² hlanh³, dsa² guǿ¹² ja³ha³ hliú² jmøi². 2Ma²ca¹jmo¹ dsa² ti³quin¹² ni³ juøi² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ lø³hiug¹² quianh¹³ hio¹³ héi². Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹lø¹gán¹ quianh¹³dsa. Jmáh¹lah jǿg³ hlaih¹³ lah¹jøng² báh³ ca¹lø¹hniu¹dsa ―ca¹juúh² ángel. 3Jøng² ja³ma²he¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ jǿg³, ca¹jiag¹ ángel jní² juu¹² ja³tsa¹chian² dsa² tiogh³. Ja³jøng² ca¹jan³jni jan² hio¹³, dsa² guǿ¹² cah³ jan² jáh² hlanh³, jáh² guión². Hliú² jǿg³ hlaih¹³ ti³ton¹² quiah¹² jáh². Ti³dsøa¹³ guio¹ dsi³jah quianh¹³ guie¹ mu² juú³jah. 4Quieih¹² hio¹³ hmøah¹² mi³chiun³ quianh¹³ hmøah¹² guiéng². Ma¹dsio¹² cog³niáng¹³ quianh¹³ cang³ sih¹² nih¹² quianh¹³ møi¹teg² jláh³ ma²tioh¹³ gug² hio¹³, lag³ hio¹³, ti³hai¹³ guø³dsa. Hiu³ gug²dsa cøng² cuøh³ lǿa¹² cog³niáng¹³, hi² ha³ jmáh¹lah hi² hlaih¹³, hi² tsa¹dsio¹, hi² ca¹hnǿng²dsa ja³ca¹jmo¹dsa lø³hiug¹²dsa. 5Chi³ton¹² dsi³quí¹² hio¹³ cøng² jǿg³ hlaih¹³ chi³jnøa¹² ha²lah tsen² hio¹³: “Babilonia juanh¹², dsa² quin¹² ni³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ hio¹³ lø³hiug¹², quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ hlaih¹³ chi² jmøi¹guǿi¹.” 6Jøng² ca¹lø¹léi¹³jni hi² hen¹² hio¹³. Di³ ca¹hǿnh² hio¹³ jmø³ dsa² quián¹² Diú¹³, quianh¹³ dsa² ma²ca¹dsan¹ ni³ huu¹³ hi² hé²dsa jǿg³ quiah¹² Jesús. Ca¹ŋi³han³jni mi³ca¹jan³jni hio¹³. 7Jøng² ca¹juúh² ángel, ca¹tsáih¹ jní²: ―¿He² løa¹ na²ŋi³hanh³hning? Hé¹³jni hning² ha²lah lǿa¹² jǿg³ chi³jnøa¹² quiah¹² hio¹³ héi² quianh¹³ jáh² hlanh³ jian¹² hio¹³, jáh² ti³dsøa¹³ guio¹ dsi³ quianh¹³ guie¹ mu² juú³. 8Jáh² hlanh³ ca¹janh³hning héi² mi³chian² lah¹jiá¹². Ha¹chian² ma¹chian² na¹. Cónh¹jøng² hian¹ báh³ jáh² guio¹juǿi¹ na³ma²tǿ² ja³dsa¹hén²jah jø². Jøng² ŋi¹han³ dsa² jmøi¹guǿi¹ na³ma²ca¹jái¹dsa ca¹lø¹chián¹ jáh² héi² calah, jáh² mi³chian² lah¹jiá¹², jáh³ ma²ca¹jon¹. Dsa² héi² báh³ jenh¹³ lah¹jøng², ju³lah dsa² tsa¹ti³ton¹² si² ca¹jmo¹ Diú¹³ niúh¹ jín³ ca¹niu¹ jmøi¹guǿi¹, si² ja³rø²ton¹² dsa² li¹chian² tiá². 9’Jmáh¹lah dsa² ma²ŋi¹² ma¹dsio¹² li¹ŋë́² jǿg³ la²: Guio¹ máh² báh³ jøng², ta³guio¹ dsi³jah ja³guǿ¹³ hio¹³. 10Jø¹² bíh³ guiog¹ rai¹³ báh³ héi² calah hi² lǿa¹² guio¹ dsi³jah. Hŋiá² rai¹³ héi² ma²ca¹tug¹² ta³ quiah¹². Jan² dsa² lán¹² ta³ ta¹na¹. Jan² dsa² hí¹ ta³ ja³já¹³. Jøng² na³ma²ca¹hí¹ rai¹³ ja³ma²guiog¹ ta³, ha¹chi² gú²dsa hi² uú². 11Jøng² lén² jáh² hlanh³ rai¹³ ja³ma²jŋia¹, jáh² mi³chian² lah¹jiá¹² héi², jáh² ha¹chian² ma¹chian². Di³ mi³lán¹³ báh³ jáh² hlanh³ héi² lah¹jiá¹² jan² rai¹³ quianh¹³ guiog¹ rai¹³ héi². Jøng² jín³ ma²jón²jah ja³dsa¹hén²jah jø². 12’Guian¹ rai¹³ báh³ héi², hi² lǿa¹² guie¹ mu² juú³jah, rai¹³ ha¹chi² ma²ca¹túgh² ta³ quiah¹² cónh¹ lǿa¹² la². Jmáh¹lah cøng² hora lén² dsa² héi² rai¹³ ca¹lah¹quianh¹³ jáh² hlanh³. 13Cøng² jǿg³ báh³ tiogh³ ta³guian¹ rai¹³ héi², hi² la³cuøh¹²dsa jáh² hlanh³ bí² hi² chi² quiah¹²dsa. 14Jøng² jmo¹ báh³ dsa² héi² hning² quianh¹³ jah¹chih². Cónh¹jøng² líh² báh³ jah¹chih² quiah¹²dsa. Di³ lán¹² jah¹chih² rai¹³ juanh¹² cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ rai¹³ chian² jmøi¹guǿi¹. Lán¹²dsa Juu¹³ jniang³, dsa² hiug¹² jín³ juanh¹² cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ juu¹³ dsa² chian² jmøi¹guǿi¹. Quianh¹³dsa jmáh¹lah dsa² ca¹hia¹dsa, dsa² ca¹tǿh¹dsa, dsa² ti³té¹³ jǿg³. 15Jøng² ca¹juúh² calah ángel, ca¹tsáih¹ jní²: ―Jøng² jmøi² ca¹jaih³hning jøng² ja³guǿ¹³ hio¹³ lø³hiug¹², dsa² chian² hliú² juøi² báh³ héi², ca¹lah¹i³ ni³ dsa², dsa² hløah¹² ca¹lah¹i³ ni³ jǿg³, dsa² chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. 16Jøng² rai¹³ héi², dsa² lǿa¹² guie¹ mu² juú³jah, li¹hian¹³ dsa² héi² hio¹³ lø³hiug¹². Jøng² tióg²dsa hio¹³ ta¹ma¹ŋó¹² hio¹³. Cøgh¹dsa jmø³ŋø³ hio¹³. Tiá²dsa hio¹³ ni³ si² dsíg². 17Ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² dsa² héi². Mi³jøng² jmo¹dsa hi² hniu¹ Diú¹³. Hi² jøng² báh³ túgh²dsa cøng² jǿg³ hi² cuúh¹dsa jáh² hlanh³ bí² hi² chi² quiah¹²dsa. Mi³jøng² li¹ti¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 18Jøng² hio¹³ ca¹janh³hning héi², dsa² héi² báh³ lán¹² juøi² Babilonia, dsa² jmo¹² héh¹ quiah¹² ca¹lah¹já¹ rai¹³ chian² jmøi¹guǿi¹ ―ca¹juúh² ángel.

will be added

X\