APOCALIPSIS 15

1Jøng² ca¹jái¹jni cøng² hi² gøg² hi² juøh¹² juu¹² ŋi¹juǿi¹. Di³ ca¹jan³jni guiog¹ ángeles, dsa² quin¹² guio¹ jmø³uai¹² ja³ca¹tóh² jø², ja³ca¹hian¹² hi² hiag¹³ Diú¹³. 2Jøng² ca¹jái¹jni calah cøng² ju³lah lǿa¹² cøng² dsieg¹² juøh¹² lǿa¹² jmáh¹lah hø¹² quianh¹³ si² dsíg². Jøng² chiuh³ dsieg¹² ma³tiogh³ dsa² ca¹tiúh¹ ja³cog² jáh² hlanh³, quianh¹³ hi² lai³ quiah¹²jah, quianh¹³ número quiah¹² hi² tsen²jah. Arpa ca¹cuø¹ Diú¹³ ma²ti³chinh¹² dsa² héi² tiogh³. 3Jøng² ca¹hǿ² dsa² héi² alabanza quiah¹² hlai³ Moisés, dsa² ca¹mi¹ti¹ ni³ Diú¹³, quianh¹³ alabanza quiah¹² jah¹chih². Ca¹juúh²dsa: He³ lah¹hiug¹² dsio¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmoh²hning, Diú¹³, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³, dsa² tëh² ca¹lah¹jǿ¹. Jmáh¹lah jǿg³ dsøg¹², jǿg³ té¹², jǿg³ quiánh²hning, hning², dsa² lanh¹² dsa² dsen¹³ quián¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. 4Ca¹lah¹já¹ báh³ dsa² hiug² dsǿa¹² mi¹juanh¹² mi¹dsiogh¹ hning², Juu¹³ jniang³. Di³ jan² hning² báh³ dsa² lán¹² dsa² han¹³. Hi² jøng² ji¹lé² ca¹lah¹já¹ dsa² chian² jmøi¹guǿi¹ hi² mi¹juanh¹²dsa hning². Di³ ma²ca¹jái¹dsa hi² jmoh²hning jmáh¹lah hi² dsio¹, ca¹juúh²dsa. 5Ni³ jøng² ca¹jái¹jni ca¹ní¹dsa guøh¹² tsih¹² ŋi¹juǿi¹ ja³tioh¹³ lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés. 6Jøng² ca¹huanh¹² guiog¹ ángeles héi², dsa² quin¹² ta³guio¹ jmø³uai¹². Ti³quieih¹²dsa hmøah¹² tég¹ sih¹² ti³jai¹. Ni³ dsǿa¹²dsa ma²rø²hŋioh¹²dsa løg² lǿa¹² cog³niáng¹³. 7Ni³ jøng² jan² jmi²dsí² lán¹² ta³quión² héi², ca¹cuúh¹dsa ma¹cáng¹ cuøh³ lǿa¹² cog³niáng¹³ lah¹jan² ángeles ca¹lah¹ta³guiog¹ ángeles, chi³cangh¹² cuøh³ jmø³uai¹² hiug¹² hi² cuø¹² Diú¹³, dsa² chian² tiá². 8Jøng² ca¹cángh¹ jmi³ŋi³ dsi²néi² guøh¹². Ca¹løa¹ lah¹jøng². Di³ hi² hiug¹² juanh¹² Diú¹³. Hiug¹² chi² bí² quiah¹²dsa. Jøng² ha¹chian²dsa ma¹lé² hí¹ dsi²néi² guøh¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹tsø³jue¹³ ta³guio¹ jmø³uai¹² hi² quin¹² guiog¹ ángeles héi².

will be added

X\