SAN MATEO 18

1Jmai³ jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² quianh¹³ Jesús cøg¹² ja³tsenh¹³dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―¿Hein² dsa² lán¹² dsa² juanh¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹? ―ca¹juúh²dsa. 2Jøng² ca¹tǿh¹ Jesús jan² guing². Ca¹tsenh¹dsa guing² jøa³ ja³tiogh³ dsa² quianh¹³dsa. 3Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ tsa¹jéinh¹ hoh¹² hniah¹², ju³ná³ tsa¹lénh² hniah¹² ju³lah lán¹² guing², jøng² tsa¹lé² gu³noh¹² hniah¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. 4Dsa² héi² báh³ dsa² lén² dsa² canh¹³ ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹, dsa² ca¹jmo¹ tsa¹quien¹² guiog¹³dsa ni³ jmøi¹guǿi¹ la², ju³lah jan² guing² lah¹lang¹². 5Ju³ná³ hein² dsa² ca¹hie¹ jan² guing² lah¹lang¹² huu¹³ quieg¹ jní², dsa² héi² ca¹hiei¹ jní² calah. 6’Ué² lé² quiah¹² lǿa¹² ju³ hein² dsa² ca¹jmo¹ ca¹tánh² guing² lah¹lang¹² dsag³, ju³lah guing² hé² jǿg³ quieg¹ jní². Dsio¹ hi³méh¹ mi³lé² quiah¹² dsa² lah¹héi² ju³ jøng² ca¹tiág²dsa jmø³ŋih¹³ hi² rø²quiein¹² cøng² to² juøh¹² lag³dsa, cónh¹ jín³ hi² jmo¹dsa lah¹jøng². 7He³ báh³ ué² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ chi² hi² jmo¹² hi² tiáh¹dsa dsag³. Tiog¹³ báh³ li¹chi² lah¹jøng² ni³ jmøi¹guǿi¹. Cónh¹jøng² ué² báh³ lé² quiah¹² hein² dsa² ca¹jmo¹ hi² ca¹tánh² roh¹³dsa dsag³. 8’Jøng² chi²júh² gugh²hning ho¹ ju³ taih³hning jmo¹ hi² ta¹canh¹³hning dsag³, jøng² quiúh³hning. Tángh³hning tø²guiég¹. Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ dsianh¹³hning ŋi¹juǿi¹ hi² bong¹³ gugh² taih³hning cónh¹ jín³ hi² dsianh¹³hning dsi²si² tsa¹øg² ti³hian¹³ quiánh²hning. 9Jøng² chi²júh² mø²neih³hning jmo¹ hi² ta¹canh¹³hning dsag³, jøng² dsíh³hning. Tángh³hning tø¹guiég¹. Di³ hiug¹² jín³ hi² dsio¹ dsianh¹³hning ŋi¹juǿi¹ quianh¹³ cøng² mǿi² mø³neih³hning cónh¹ jín³ hi² dsianh¹³hning dsi²si² guio¹juǿi¹ hi² tioh¹³ ta³ton¹ mø³neih³hning. 10’Tsa¹ju³jmóh³ hniah¹² tsa¹quien¹² jin³ jan² guing² lah¹lang¹². Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Chian² báh³ ángeles jmo¹² hí³ lah¹jan² lah¹jan² tsih² guing² lah¹lang¹². Tiá² báh³ tiogh³ ángeles héi² ja³ta¹ni¹ Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. 11Ni³ huu¹³ jøng² ca¹guøn¹jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², hi² liog³jni dsa² ti³re² dsag³. 12’Nengh² hniah¹² jǿg³ la²: Ju³ná³ jan² dsa² tiogh³ ŋia¹lúg² jah¹chih² quián¹²dsa, ju³ná³ ca¹ŋi¹hén² jan², tiog¹³ báh³ jmo¹dsa cu³tiogh³ jáh² jue¹² ja³ti³gøah¹²jah máh², ta³lah¹dsa²hniah¹²dsa jáh² ca¹ŋi¹hén². 13Jøng² lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹². Na³ma²ca¹dsanh¹²dsa jáh², hiug¹² jín³ hioh¹² jenh¹² dsa² héi² huu¹³ jáh² héi² cónh¹ jín³ jáh² jue¹², jáh² tsa¹ca¹ŋi¹hén². 14Jø¹² bíh³ lah¹jøng² Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi³juǿi¹, tsa¹hniu¹ dsø¹hén² jin³ jan² tsih² guing² lah¹lang¹². 15’Ju³ná³ ca¹jmo¹ jan² dsa² roh¹³ jniang³ dsag³ ja³cogh²hning, jøng² gu³jmóh³hning jǿg³ rø² quianh¹³dsa ja³cu³guiogh³ hniah¹². Ju³ná³ ca¹hie¹ dsa² héi² jǿg³ quiánh²hning, dsio¹ báh³ jøng². Ma²lé² gu³noh¹² hniah¹² cu¹dsie¹². 16Ju³ná³ tsa¹ca¹hie¹dsa jǿg³ rø², jøng² tøah¹³hning jan² og¹ dsa² siáh², dsa² dsø¹néng² jǿg³ ja³gu³mi³rǿh³hning jǿg³ quianh¹³ dsa² cuøh¹²hning dsag³. 17Ju³ná³ tsa¹ca¹nǿng²dsa jǿg³ quiah¹² dsa² siáh² héi² calah, jøng² gu³tseih³hning ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³. Ju³ná³ tsa¹ca¹nǿng²dsa jǿg³ quiah¹² dsa² roh¹³ jniang³, jøng² jah³hning dsa² héi² ju³lah jë́²dsa jan² dsa² re² dsag³, dsa² tsa¹hnio¹ Diú¹³. 18’Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Chi²júh² he² hi² cuúh³ hniah¹² lé² ni³ jmøi¹guǿi¹ la², chi²júh² he² hi² tsa¹cuúh³ hniah¹² lé², jø¹² bíh³ lah¹jøng² cuø¹ Diú¹³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. 19’Jø¹² bíh³ juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ ma²tiogh³ og¹ hniah¹² cøng² jǿg³ ni³ jmøi¹guǿi¹ la², hi² chi² cøng² hi² møah¹³ hniah¹² Diú¹³, jøng² cuø¹ báh³ Jmi² jniang³ lah¹jøng², dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. 20Di³ ja³jøng² báh³ ma²hiúg³jni quianh¹³ hniah¹², ha² ja³ca¹túgh² og¹ úg² hniah¹² ni³ huu¹³ quieg¹ jní² ―ca¹juúh² Jesús. 21Jøng² ca¹ŋi³tseih³ Pedro Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Juu¹³ jniang³, ¿ha²cónh¹ rón² hi² hén¹³jni dsag³ quiah¹² roh¹²jni, dsa² ca¹jmo¹ hi² hlaih¹³ ja³cog²jni? ¿Ca³lah¹ca¹tǿ² guio¹ rón²? ―ca¹juúh²dsa. 22Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―A¹jáng¹ ju³ guio¹ rón² henh¹³hning dsag³ quiah¹² rúh²hning. Cøng² hi² henh¹³hning dsag³ ca¹lah¹cónh¹ té¹² hi² ca¹jmo¹dsa. 23’Di³ lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹, ju³lah lǿa¹² quiah¹² jan² rai¹³ ca¹jái¹ jǿg³ quiah¹² cog³ ti³chinh¹² dsa² jmo¹² ta³ quiah¹²dsa. 24Ma²jmo¹²dsa lah¹jøng² mi³ca¹jian¹dsa jan² dsa² re² ma¹dsio¹² millón cog³ quiah¹²dsa. 25Ha¹chi² cog³ chi² li¹jainh¹ dsa² héi² quiah¹² rai¹³ juu³dsa. Jøng² ca¹jmo¹ rai¹³ héh¹ hi² hnë¹dsa dsa² héi² quianh¹³ hio¹³ quián¹²dsa, quianh¹³ jong¹²dsa, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² quiah¹²dsa. Mi³jøng² quíg¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² re²dsa. 26Jøng² ca¹chi¹jné¹ dsa² re² cog³ héi² ja³ta¹ni¹ juu³dsa. Ca¹juúh²dsa: “¡Jmo³ juøh¹² hoh¹²hning quianh¹³ jní²! Cøa¹³ báh³ jní² ca¹lah¹jǿ¹,” ca¹juúh²dsa. 27Jøng² ca¹ŋi¹ŋiú² dsǿa¹² rai¹³ dsa² héi². Jøng² ca¹hén² rai¹³ dsag³ quiah¹² dsa² héi², hi² mi³re²dsa cog³. Jøng² ca¹lég² rai¹³. 28Mi³ca¹løa¹ lah¹jøng² ca¹u¹hái¹ dsa² mi³re² cog³ héi². Jøng² ca¹jén²dsa jan² dsa² mi³jmo¹² ta³ quianh¹³dsa, dsa² re² ton¹ ŋi²lǿg² héh¹ cog³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹guøh¹dsa lag³ dsa² re² cog³ héi². Ca¹juúh²dsa: “¡Quig³ hi² reh²hning quieg¹jni!” ca¹juúh²dsa. 29Jøng² ca¹chi¹jné¹ dsa² re² cog³ ni³ dsa² héi². Ca¹juúh²dsa: “¡Jmo³ juøh¹² hoh¹²hning quianh¹³ jní²! Cøa¹³jni ca¹lah¹jǿ¹ re²jni quiánh²hning,” ca¹juúh²dsa. 30Cónh¹jøng² tsa¹ca¹lø¹hniu¹dsa jǿg³ jøng². Jøng² ca¹ŋi³tianh¹²dsa dsa² héi² hni¹ŋí³ ca¹lah¹ja³ca¹quíg¹dsa hi² mi³re²dsa. 31Jøng² mi³ca¹jái¹ dsa² ti³jmo¹² ta³ quiah¹² rai¹³ hi² ca¹jmo¹ dsa² héi², hlaih¹³ ca¹jính¹dsa. Jøng² ca¹ŋi³tseih³dsa rai¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²ca¹løa¹, hi² ma²ca¹jmo¹ dsa² héi². 32Jøng² ca¹tǿh¹ rai¹³ dsa² ca¹jmo¹ lah¹jøng². Ca¹juúh² rai¹³, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: “¡He³ báh³ hiug¹² hlanh³hning! Ca¹hén¹jni dsag³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² mi³reh²hning. Di³ ca¹møah³hning jní². 33Lah¹jøng² báh³ mi³dsø¹ŋiú² hoh¹²hning dsa² re² quiánh²hning ju³lah ca¹ŋi¹ŋiú² dsøa¹jni hning²,” ca¹juúh² rai¹³. 34Jøng² ca¹lø¹hné¹ rai¹³ quianh¹³ dsa² héi². Jøng² ca¹tangh¹²dsa hni¹ŋí³ ca¹lah¹ja³ca¹quíg¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² mi³re²dsa. 35Jø¹² bíh³ lah¹jøng² jmo¹ ti³ŋieh¹jni, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹, ja³cogh² hniah¹², ju³ná³ lah¹jan² lah¹jan² hniah¹² tsa¹henh¹² hniah¹² dsǿg³ rúh² hniah¹² ca¹lah¹hiu³ hoh¹² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\