LOS HECHOS 6:5

5Jøng² hiug² dsǿa¹² ca¹lah¹já¹dsa jǿg³ jøng². Hi² jøng² ca¹hia¹dsa Esteban, dsa² quin¹² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² chinh¹² tí² jǿg³. Ca¹hia¹dsa Felipe, quianh¹³ Prócoro, quianh¹³ Nicanor, quianh¹³ Timón, quianh¹³ Parmenas, quianh¹³ Nicolás, dsa² chian² Antioquía, dsa² ca¹hí¹ quianh¹³ dsa² judío niúh¹ jín³ hi² ca¹nǿng²dsa jǿg³ quiah¹² Jesús.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More