3 JUAN 1:10

10Hi² jøng² hǿa¹³ báh³ jní² jǿg³ ha²lah jmo¹² dsa² héi² na³ma²ca¹dsiég¹jni ja³ná³. Hliú² hi² hlaih¹³ jmo¹²dsa. Jǿg³ hlaih¹³ lø²liúh²dsa quieg¹ jní². Jø¹² bí³ tsa¹cuøh¹²dsa dsa² roh¹³ jniang³ cøng² neng¹² hniú¹². Jin³ tsa¹cuø¹dsa jǿg³ hi² jmo¹ dsa² roh¹³ jniang³ jian¹²dsa lah¹jøng². Cu¹dsie¹² tióg²dsa dsa² roh¹³ jniang³ tø¹cøg¹² ju³ná³ ca¹cuø¹ dsa² roh¹³ jniang³ cøng² neng¹² hniú¹². Ha¹chi² ma¹cuø¹ Diótrefes hi² lán¹² dsa² héi² dsa² roh¹³ jniang³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1551 Languages.

Learn More