2 CORINTIOS 5

1Lǿa¹² jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³ ju³lah cøng² hniú¹² ja³tiagh³ jniang³. Jøng² ma²ne³ jniang³ hi² ma²chi² cøng² hi² hmë́² juu¹² ŋi¹juǿi¹ ja³dsa³tiágh³ jniang³ ju³ná³ ca¹ŋi¹hén² jmø²ŋǿ¹² quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Ha¹chi² lǿa¹² lah¹jøng² ju³lah cøng² hniú¹² ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹, hi² dsa¹hén². Tsa¹lǿih² jmai³ dsa¹hén² hi² li¹chi² quián² jniang³. Di³ Diú¹³ báh³ dsa² ca¹jmo¹. 2Lah¹dsóh² hlaih¹³ jenh¹² jniang³ ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Di³ hi² lǿ² lø¹i³cán² jmi²dsí² quián² jniang³ hi² quiah¹² ŋi¹juǿi¹. 3Mi³jøng² tsa¹lé² hi² ha¹chi² jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³, na³ma²ca¹quín³ jniang³ hi² quiah¹² ŋi¹juǿi¹ jøng². 4Di³ hlaih¹³ jenh¹² jniang³. Chian² jniang³ ju²hí³ dsøa¹², ta³lah¹quin³ jniang³ jmø²ŋǿ¹² quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Cónh¹jøng² ha¹chi² hneng² jniang³ jŋih¹ jmø²ŋǿ¹². Hneng² jniang³ quín³ hi² tsa¹dsø¹hén² niúh¹ jín³ hi² hén² hi² dsa¹hén². 5Diú¹³ báh³ dsa² ma²ca¹jmo¹ ju²jŋia¹³ lah¹jøng² quián² jniang³. Jøng² ca¹cuø¹dsa jmi²dsí² quiah¹²dsa. Mi³jøng² ma²ne³ jniang³ hi² li¹chi² lah¹jøng² quián² jniang³. 6Hi² jøng² ma²tiagh³ jniang³ ju²hiúg¹ dsøa¹². Ma²ne³ jniang³ tsa¹tiágh³ jniang³ ja³guǿ¹³ Diú¹³ ha²cónh¹ jmai³ ja³quin³ jniang³ jmø²ŋǿ¹² quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². 7Cónh¹jøng² ma²quianh¹³ báh³ jniang³ dsa² hé² jniang³ jǿg³ quiah¹², dsa² tsa¹ne¹³ jniang³. 8Chian² báh³ jniang³ ju²hiúg¹ dsøa¹². Hiug¹² jín³ hi² hneng² jniang³ dsa³tiágh³ jniang³ ja³guǿ¹³ Juu¹³ jniang³ ca¹lah¹cónh¹ jín³ hi² quin³ jniang³ jmø²ŋǿ¹² quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². 9Hi² jøng² hneng² jniang³ jmó³ jmáh¹lah hi² hniu¹ Juu¹³ jniang³, ju³ lah¹la² tiagh³ jniang³ jmøi¹guǿi¹ la², ju³ lah¹la² ma²tiagh³ jniang³ ja³guǿ¹³dsa. 10Di³ jí¹ báh³ jmai³ ja³cang¹ Cristo jǿg³ dsøg¹² quián² jniang³ ca¹lah¹jái¹ jniang³. Tan¹ báh³ jniang³ hi² dsio¹ ho¹ ju³ hi² hlaih¹³ ca¹lah¹cónh¹ he² ma²ca¹jmó³ jniang³ ni³ jmøi¹guǿi¹ la². 11Gan¹ báh³ jnieh³ Diú¹³. Hi² jøng² jmo² jnieh³ ha²cónh¹ ja³tiúh¹ jnieh³. Mi³jøng² nang¹ dsa² jue¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Ŋi¹² báh³ Diú¹³ ha²lah lán¹² jnieh³. Jø¹² bíh³ hneng² jnieh³ hi² li¹ŋih³ hniah¹² calah. 12Ha¹chi² hneng² jnieh³ juúh³ jnieh³ guiag¹³ hi² lán¹² jnieh³ dsa² dsiog¹. Cónh¹jøng² hneng² báh³ jnieh³ hi² túgh³ hniah¹² hiug² hoh¹² hniah¹² quianh¹³ jnieh³. Mi³jøng² ma²ŋih³ hniah¹² he² jǿg³ juaih¹³ hniah¹² ju³lah dsa² tøa¹² dsǿa¹² jmáh¹lah dsa² jniá² dsió¹, tónh² tsa¹ŋi¹²dsa ha²lah lǿa¹² dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. 13Ha¹chi² lǿa¹² ha²lah lë́² dsa² lah¹héi² ja³cog² jnieh³, ju³ lah¹la² lë́²dsa hi² ŋá¹² jnieh³, ju³ lah¹la² lë́²dsa hi² chian² dsǿa¹² jnieh³. Cónh¹jøng² jmo² báh³ jnieh³ hi² hniu¹ Diú¹³, hi dsio¹ lé² quiánh² hniah¹². 14Hiug¹² báh³ hniang¹ Cristo jniang³. Hi² jøng² tsa¹lé² jmó³ jnieh³ hi² siíh². Ca¹jon¹ Cristo ni³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa². Jøng² ma²ca¹dsan¹ ca¹lah¹já¹ dsa², lǿa¹² jǿg³. 15Ca¹jon¹dsa ni³ quiah¹² ca¹lah¹jái¹ jniang³. Jøng² ca¹hiog²dsa calah. Mi³jøng² ŋi³niang³ jniang³ ni³ huu¹³ quiah¹²dsa. Mi³jøng² ha¹chi² ma¹ŋi³niang³ jniang³ ni³ huu¹³ quián² guiag¹³ jniang³. 16Hi² jøng² ha¹chi² ma¹jmó³ jnieh³ dsǿa¹² ha²lah lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jnieh³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Di³ lah¹jøng² ca¹jmó³ jnieh³ lah¹jiá¹² ja³cog² hŋiah¹² Cristo. Jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la² báh³ ca¹ŋi¹jiag¹ dsǿa¹² jnieh³ ja³cog²dsa lah¹jiá¹². A¹jáng¹ lah¹jøng² ma¹dsø²jiag¹² dsǿa¹² jnieh³ ja³cog² Cristo na¹. 17Hi² jøng² dsa² hmë́² ma²lán¹² lǿa¹² ju³ hein² dsa² ca¹lø¹quianh¹³ Cristo. Ca¹lø¹tsë́¹ ca¹lah¹jǿ¹ láh² mi³lán¹²dsa. Jmáh¹lah jǿg³ hmë́² ma²chi² quiah¹²dsa. 18Jmi² jniang³ báh³ dsa² ca¹jmo¹ ca¹lah¹jǿ¹ lah¹jøng². Ca¹jmo¹dsa ca¹mi¹rø¹² Cristo jǿg³ mi³neng¹² quiah¹²dsa quianh¹³ jniang³. Jøng² ca¹cuø¹dsa ta³ hi² tsø³ja¹³ jnieh³ jǿg³ dsio¹ jøng². 19Lah¹la² lǿa¹² jǿg³: Ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ hi² ca¹mi¹rø¹² Cristo jǿg³ mi³neng¹² quiah¹²dsa quianh¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Ca¹jmo¹dsa ha¹chi² ma¹ta¹canh¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹ dsag³ mi³re²dsa. Jøng² ma²ca¹cuúh¹dsa jnieh³ ta³ hi² tsø³ja¹³ jnieh³ jǿg³ jøng² hi² ma²chi² ju²hén² dsǿg³ dsa² jmøi¹guǿi¹. 20Hi² jøng² ma²lái¹² jnieh³ dsa² quin³ jǿg³ ni³ huu¹³ quiah¹² Cristo. Quianh¹³ hag³ jnieh³ ma²tsaih¹² Diú¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² lah¹la² hløah³ jnieh³ cónh¹ mi³hløah¹ Cristo: “Ju³li¹rø² jǿg³ quiánh² hniah¹² quianh¹³ Jmi² jniang³,” juúh² jnieh³. 21Ni³ quián² jniang³ ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ hi² ca¹quíg¹ Cristo dsag³, dsa² ha¹chi² dsag³ mi³re² jin³ he². Mi³jøng² ni³ quiah¹² Cristo hi² lén² jniang³ dsa² tsa¹re² dsag³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³.

will be added

X\