1 TESALONICENSES 3

1Jøng² tsa¹ma¹tioh¹² jnieh³ tsa¹ne³ jnieh³ ha²lah tiogh³ hniah¹². Hi² jøng² ca¹jmó³ jnieh³ jǿg³ ca¹jan³jni cu³hŋiéng¹ jøa³juøi² Atenas. 2Jøng² ca¹tsë́²jni Timoteo, dsa² roh¹³ jniang³, dsa² ŋøa¹² quianh¹³ jní² jmo¹² ta³ quiah¹² Diú¹³, hi² téng²dsa jǿg³ dsio¹ quiah¹² Cristo. Ca¹ŋi¹cuúh¹dsa hniah¹² bí². Ca¹jmo¹dsa ca¹lán¹ hoh¹² hniah¹². Mi³jøng² cøng² hi² héh² hniah¹² jǿg³. 3Jøng² tsa¹jenh¹³ hniah¹² ta¹cøg¹² jin³ hein², ju³ná³ he² ca¹ŋi¹ŋë́h² hniah¹². Ma²ŋih³ báh³ hniah¹² ca¹tǿi² jniang³ dsa¹ŋǿi² jmø³uai¹². 4Jø¹² bí³ ca¹tséih³ jnieh³ hniah¹² lah¹jiá¹² jmai³ ca¹tiágh³ jnieh³ quianh¹³ hniah¹² hi² quín³ jniang³ jmø³uai¹². Jøng² ma²ŋih³ hniah¹². Ca¹løa¹ báh³ lah¹jøng². 5Hi² jøng² tsa¹ma¹tiág¹²jni. Ca¹tsë́²jni dsa. Mi³jøng² li¹guiang³jni chi²júh² cøng² hi² héh² hniah¹² jǿg³. Ju³ jmai³ ca¹tiúh¹ dsa² hlanh³ hi² mi¹gan¹²dsa hniah¹². Ju³ jmai³ ca¹løa¹ ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ ta³ quián² jnieh³. 6Jøng² ma²guønh¹² calah Timoteo. Ma²ŋi³quieng²dsa jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². Cøng² hi² héh² hniah¹² jǿg³. Hi² hnóh¹ hniah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Hi² dsagh² hoh¹² hniah¹² jnieh³ jmáh¹lah hi² dsio¹, juúh² Timoteo. Jø¹² bí³ hiug¹² hnøngh² hniah¹² janh³ hniah¹² jnieh³ ju³lah hneng² jnieh³ calah, juúh² dsa. 7Jøng² ha¹chi² ma²lë́² jnieh³ jin³ he² hi² mi³cuø¹ dsa² ju²méh³ dsøa¹² hi² jmógh²dsa. Ma²ca¹lán¹ dsǿa¹² jnieh³ mi³ca¹néng³ jnieh³ jǿg³ hi² héh² hniah¹² jǿg³ tiog¹³, dsa² roh¹³ jniang³. 8Hi² jøng² báh³ jmo¹² ma²tiagh³ jnieh³ ju²hiúg¹ dsøa¹², hi² chinh³ hniah¹² tí² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. 9Tsa¹lé² héih³ jnieh³ Diú¹³ cu²rø² di³hmah³ ca¹lah¹cónh¹ té¹² ja³lǿ² dsǿa¹² jnieh³. Hiug¹² cu¹té¹² hioh¹² jenh¹² jnieh³ ni³ Diú¹³ quián² jniang³ huu¹³ quiánh² hniah¹². 10Jøng² hlanh¹³ jnieh³ Diú¹³ lah¹huu² lah¹jmø² quianh¹³ hi² tiog¹³ hi² cuø¹dsa jǿg³ dsa³ne¹³ jnieh³ hniah¹², hi² dsa³tiógh³ jnieh³ hniah¹² hi³méh¹ jǿg³. Mi³jøng² lé² ti³hian¹³ jǿg³ héh² hniah¹². 11Jøng² ju³he¹³ hŋiah¹² Jmi² jniang³ quianh¹³ Jesús juu¹² ja³dsǿg³ jnieh³ ja³tiogh³ hniah¹². 12Ju³jmo¹³ Juu¹³ jniang³ hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² hnóh¹ hniah¹² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² guiogh¹³ quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹, ju³lah hnio¹ jnieh³ hniah¹². 13Ju³hei³dsa cøng² hoh¹² hniah¹², hi² lénh² hniah¹² dsa² han¹³, dsa² tsa¹chi² dsag³ re² ni³ Jmi² jniang³ na³ma²guønh¹² Jesús quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹²dsa.

will be added

X\