1 CORINTIOS 6:13

13Hniuh¹² báh³ togh¹² jniang³, ja³dsa¹toh¹³ má¹ hi² quie¹³ jniang³. Jø¹² bíh³ hniuh¹² má¹ calah, hi² dsa¹toh¹³ togh¹² jniang³. Cónh¹jøng² jí¹ báh³ jmai³ ja³jmo¹ Diú¹³ tsa¹ma¹hniuh¹² quie¹³ jniang³. Jmai³ jøng² ca¹ŋi¹hén² jǿg³ quiah¹² má¹ ca¹lah¹quianh¹³ togh¹² jniang³. Tsa¹ca¹jmo¹ Diú¹³ jmø³ŋø³ jniang³ hi² ŋi³niang³ jniang³ la³ju³ la³løa¹ quianh¹³ hio¹³. Quiah¹² báh³ Juu¹³ jniang³ jmø³ŋø³ jniang³. Jø¹² bíh³ Juu¹³ jniang³ dsio¹ jmo¹² jmø³ŋø³ jniang³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More