1 CORINTIOS 5

1Ma²chi² jǿg³ ma²ca¹hnǿng² jan² dsa² quianh¹³ hniah¹² dsag³ juøh¹². Jin³ dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³ tsa¹jmo¹² ju³lah ca¹jmo¹ dsa² héi². Di³ ma²ca¹jian¹dsa ca¹lah¹ca¹tǿ² chiég³ hma¹³dsa. 2Cøng² ti³rúh² báh³ hniah¹² tiogh³ hniah¹². ¿Ha²lah dsio¹ tsa¹ca¹quinh² hniah¹² ju²hí³ dsøa¹²? Hniuh¹² mi³u¹hai¹² dsa² héi² ja³tiogh³ hniah¹², dsa² ca¹hnǿng² dsag³ jøng². 3Ha¹chi² hiúg³jni quianh¹³ hniah¹² ta¹na¹ cónh¹. Cónh¹jøng² quianh¹³ báh³ hniah¹² jmi²dsí² quieg¹. Jøng² ma²ca¹cán¹jni jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² ca¹jmo¹ lah¹jøng², ju³lah cøng² hi² lah¹dsóh² hiúg³jni ja³jøng². 4Hno¹jni túgh³ hniah¹² guøh¹² ni³ huu¹³ quiah¹² Jesucristo, Juu¹³ jniang³. Cónh¹jøng² quianh¹³ báh³ jní² hniah¹². Jøng² li¹chi² bí² quiah¹² Jesús Juu¹³ jniang³ na³ma²tiogh³ hniah¹². 5Ni³ jøng² dsiíh³ hniah¹² gug² tai³ dsa² hlanh³ dsa² ca¹jmo¹ lah¹jøng². Dsio¹ báh³ cán²dsa cu²hna² jmø³uai¹². Jøng² liúg² báh³ Jesús Juu¹³ jniang³ jmi²dsí² quiah¹² héi² na³ma²guønh¹²dsa. 6Tsa¹mi³jmóh³ hniah¹² hiug¹² rúh² hniah¹². ¿Tsa³ma²ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ la²?: “Ca²jneh³ báh³ chiúh³ jmo¹² rǿng² ca¹lah¹jǿ¹ can³,” rø²juúh² jǿg³. 7Jø¹² bíh³ lah¹jøng² lǿa¹² hi² dsa²ja¹² hi² hlaih¹³. Jøng² u¹hái¹ báh³ dsa² tsa¹dsiog¹ héi² jøa³ ja³tiogh³ hniah¹². Jøng² lénh² hniah¹² ju³lah lǿa¹² can³ tsa¹chi² chiúh³. Di³ ni³ huu¹³ jøng² ca¹quíg¹ Cristo dsag³ quiánh² hniah¹². Ca¹jon¹dsa ju³lah jah¹chih² jŋë́h² dsa² judió jmai³ ta²høa³. 8Jøng² ca¹lah¹cónh¹ hiug¹² hoh¹² hniah¹² jmóh³ hniah¹² ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² jmai³ ta²høa³ ca¹lah¹quianh¹³ jǿg³ dsøg¹². Tsa¹ma¹ŋi³nioh³ hniah¹² hi² hlanh³ hi² hianh³ hniah¹², ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² chiúh³, lah¹mi³ŋi²nioh³ hniah¹² lah¹jiá¹². 9Si² cøng² quieg¹ ca¹juǿi²jni hniah¹² tsa¹teh¹³ hniah¹² gugh² taih³ dsa² hniu¹ ŋøa¹ la³ju³ la³løa¹ quianh¹³ hio¹³. 10Ha¹chi² ca¹lø¹hno¹jni juǿi³jni hniah¹² hi² túgh³ hniah¹² ta¹cøg¹² lah¹té¹² jǿg³ ja³cog² dsa² tsa¹dsiog¹ ni³ jmøi¹guǿi¹ la², ju³lah dsa² lø³neh³, ju³lah dsa² høin², ju³lah dsa² jmo¹² juanh¹² diú¹³ dsa² lan³. Dsa² mi³huéh³ báh³ hniah¹² jmøi¹guǿi¹ la² ju³ lah¹jøng². 11Jø² hi² jøng² ca¹juǿi²jni hniah¹²: Tsa¹lé² ŋi³nioh³ hniah¹² quianh¹³ dsa² juúh² hi² lán¹²dsa dsa² roh¹³ jniang³, ju³ná³ ŋøa¹²dsa la³ju³ la³lan¹dsa, ju³lah dsa² lø³neh³, ju³lah dsa² jmo¹² juanh¹² diú¹³ dsa² lan³, ju³lah dsa² chi³hia¹² dsa² jǿg³ ta³jǿg³, ju³lah dsa² hen¹², ju³lah dsa² høin². Jin³ tsa¹li¹túgh³ hniah¹² cǿh³ hniah¹² quianh¹³ dsa² lah¹héi². 12A¹jáng¹ jǿg³ ca¹të́² jní² hi² can³jni jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² tsa¹lán¹² dsa² roh¹³ jniang³. Dsa² héi² báh³ ma²hniuh¹² quín³ jniang³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹², dsa² ma²lán¹² dsa² roh¹³ jniang³. 13Hŋiah¹² báh³ Diú¹³ cán² jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² siáh² héi². Jøng² cu¹dsié¹² ju³ u¹hai¹² dsa² tsa¹dsiog¹ héi² ja³tiogh³ hniah¹².

will be added

X\